قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی
مژگان پورمحسن

 
 در برخی از کوتاه نوشته هایم در مورد تضادهای قرآن منجمله در مورد زنان تنها اشاراتی کرده ام زیرا معتقدم در رابطه با « زنان در قرآن » و بر اساس نصّ صریح آیات بواقع می بایست از زوایای مختلف کتابهای قطور نوشت تا واقعیات روشن شوند و علیرغم علاقهٔ شخصی به انجام اینکارِ بسیار مهم و جدی و ضروری، فرصت چنین کاری را ندارم لذا فعلاً به نوشته های کوتاه در حد وُسعم کفایت می کنم.
 
یکی از سؤالاتی که در کودکی برایم پیش آمد و هیچ وقت جوابِ منطقی از سوی هیچ منبعی نیافت، این بود که چگونه ممکن است ما ایرانیان « سیّد » باشیم و اجدادمان به امامان و پیامبر اسلام برسد؟ چطورممکن است میلیون ها نفر ایرانی اجدادشان عرب باشند و اگر چنین واقعیتی وجود دارد، این قاطی شدن دوملیت و چندین قوم 
ایرانی از آذربایجان و شمال ایران تا کردستان و خراسان و بلوچستان تا تهران و اصفهان و فارس و شرق و غرب ایران تا خوزستان با اعرابِ عربستان آنزمان طی چه پروسه ای و به چه نحوی و بر اساس کدام دلیل صورت گرفت؟ هیچ پاسخ درست و کاملی از هیچ عاِلم اسلامی یا اسلام شناس دریافت نکردم. در واقع پاسخ راستین به این سؤال برای مسلمان، به اصطلاح امروزی ، خط قرمز است زیرا پرداختن به آن بسیاری از دروغهای تاریخی را رو کرده و داستان واقعی ورود مسلمانان عرب به امپراطوری پارس را روشن می کند.
 
در حکایت دروغین، اعرابِ جاهل و وحشی چهارده قرن پیش توسط محمد پیامبر اسلام به راه راست هدایت شده و از جهالت و توحش بدر آمده و تحت آموزشهای پیامبر اسلام که مظهر محبت، رأفت، بزرگ منشی و بخشش بود از ایرانیان که از ظلم و ستم و تحقیرو مالیات  شاهان ایرانی بعذاب بودند، دعوت بعمل آورده و ایرانیان علیه شاهان و مؤبدان زرتشتی شورش کرده و فوج فوج به اسلام روی آورده و از ذلتِ بردگی بدر آمدند.
 
چه داستانِ رمانتیک و استثنائی!!! سناريوی آن حتی توسط کمپانی والت دیسنی و بصورت کارتون برای کودکان هم پذیرفته نمیشود. آنوقت این داستان را قرنها، با سوادان ایرانی، شاعران و نویسندگانِ بزرگ ما، روشنفکران و انقلابیون ایران به خورد نسل اندر نسل ما دادند و همچنان می دهند و ما را بدین ترتیب با قرآن و 
اسلام بی تضاد می کنند تا نکند علیه الله و قرآن و محمد بشوریم و خود را رها کنیم.
 
امّا درواقعیّتِ تاریخ حملات مکرّر اعراب مسلمان شده و متحدینشان به امپراطوری پارس تا فتح کامل آن٬ اعراب بغیر از کشتار، قتل عام ، دزدی و غارت، آتش زدن و از بین بردن دارايی های ایرانیان که قابل بردن نبود و جنایات بیشمار، دست به برده گیری بخصوص در میان دختران، زنان و مادران ایرانی همراه یا بدون فرزندانشان زدند. آنها مطابق رسم عربی ـ قرآنی ـ اسلامی زنان به اسارت گرفته را می فروختند و تصاحب میکردند. برای اعرابِ مسلمان فتح امپراطوری پارس همان وعدهٔ خدا در قرآن بود که پیروزی از آن آنهاست و همه چیزِ شکست خوردگان بر آنها حلال است. پس از دختر شیر خوردهٔ ایرانی تا مادر چندین فرزند، اززنانِ شاهزاده تا زنان مُدیر و مدبّر تا هنرمندان و زنان کشاورز و صنعتگر، صد هزاران به بردگی بیابان گردان و غارت گران و آدمکشان عرب رفتند. شما را نمی دانم ولی حتی با تصوّر این ذلّت برزن ایرانی، وجودم از خشم و درد پُر میشود. دختران و زنان ایزدی یا یزیدی را دردست داعش دیدید و آنچه به سرشان آورد را شنیدید؟
این جنایتها علیه زنان در قرن بیست و یکم میلادی و بعضاً توسط اعضا تحصیل کرده و از آمریکا و اروپا آمدهٔ
داعش صورت گرفته و پس از گذر چهارده قرن از تمدّن اسلامی. حال در نظر بگیرید سپاه اسلامِ چهارده قرن پیش را که برای گرفتن بهشت روی زمین حمله کردند و بر دختران شیر خوار تا مادربزرگان ما در آنزمان چه آوردند و بدین ترتیب پاسخ سؤالی که از کودکی داشتم مشخص شد که چگونه میلیونها ایرانی امروز اجداد عرب داریم. ما نتیجهٔ تجاوزمَردانِ عرب به دختران و زنانمان که به بردگی رفتند هستیم. خاک عالم و تُف مردم ایران به آخوندها بخصوص سيدها که نان بردگی مادرانشان را می خورند. اینها تجسم عینی بی غیرتی و بی شرفی
هستند. می بینید باز هم بر سر دخترکان چند ساله تا مادران بچه دار ایرانی چه می آورند؟ می بینید دختران جوان و زیبای ما را در کشورهای مجاور می فروشند؟ می بینید در ایران بیکاری و فقرمالی و اعتیاد و فحشا و دزدی و قتل و جنایت در این سالهای « حکومت اسلامی » میلیونها برابر قبل شده؟
 
بنابراین دیگر روشن است که قرآن و اسلام از ابتدا با ما زنان ایرانی چه کرده و چه می کند. بر ما زنان آزاده و رها شده از این ننگ و بر مردان غیرتمند و با شرف ایرانیست که خود و جامعهٔ خود را از این ننگ پاک کنیم.
 
چو ایران نباشد تن من مباد
 
مژگان پورمحسن 
۴ سپتامبر ۲۰۱۷
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]