انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان
مژگان پورمحسن

در فرهنگ های سنتّی ـ مذهبی بسیاری از ملّتهای جهان، جهل، بیسوادی و ترس و وحشت از ناشناخته های فکری و علمی از یکسو و وحشت از بهم ریختن و بهم خوردن نظم موجود بنفع « ناظمان » باعث می شود که ملّتها با وجود حضوروفعالیت افرادی آگاه، ترقّی خواه، جستجوگر و فداکار باز هم برای مدت زمانی دیگر ( صد ها سال یا هزاران سال) همچنان در دورِ ارتجاع و عقب ماندگی غوطه می خورند و چشم انداز واقعی از زیرو زبر شدن شرایط نمی خواهند و نمی بینند. تأکید می کنم « نمی خواهند و نمی بینند » زیرا نوعِ  ارتجاع متأسفانه ثابت است. بحدّی که دو رقیب از رویِ دست یکدیگر کپی می کنند. ما در ایران با نظامِ مَرد سالاری آنچنان در طی قرون متمادی خو گرفته ایم که با وجود کوشش سترگ رضا شاه و اهمیتی که محمد رضا شاه به تغییر این نظام فکری داد نتیجه آن شد که اکثریت ایرانیان بخصوص فعّا لین سیاسی از هر دین و مذهب و ایدئولوژی، چه زن و چه مرد، که خود را راست یا چپ یا « بی ثقل » می دانستند باز آخوند و ارتجاع را بر پیشرفت ولو لرزان ترجیح دادند. چرا؟

چون ما با ارتجاع آخوندی قرن هاست زیسته ایم آنچنان که گویی خمیرمایهٔ ایرانی را آخوندها وَرز داده اند. دردین ارتجاعی آخوندی سؤال کردن بخصوص آنچه که « سؤالاتِ سخت » می نامند خوب نیست. بدتر از آن رد پاسخ احمقانه شان می باشد. امّا اگر از فکر و عملشان انتقاد کنید دیگر بقول خودشان « ماجراجویی می کنید و یا شجاعتی احمقانه دارید یا معاندید.» اگر اوّلی باشد « می گویند شانس آورده اید » و شما را به « راه راست که همانا راه انبیا و اولیا خداست » هدایت می کنند و اگر دختر باشید برای  «هدایتتان شما را به عقد برادری در می آورند» و اگر « معاند باشید » که ریختن « آبرویتان و شرفتان و خونتان » واجب شرعی است.

با این توضیح بسیار کوتاه از واقعیاتی که قرنهاست مَلَکهٔ ذهن مَردم ماست آیا میشود آزادانه  در میانِ باورمندان واقعی یا مصنوعی به این فرهنگ سراسر ارتجاعی برخاست و آنرا تغییر داد؟ اگر آزادانه نمی شود که مخفیانه فاجعه است. فرض کنید صدها دختر جوان و زن شجاع را که در مقابل چنین جنایت کارانی عزم ایستادن در مبارزهٔ مخفی را دارند. خودِ زندگی مخفی در چنین جامعه ای فشار سیستم مرد سالار را چند برابر می کند و خانمها را تک و تنهاتر در برابر انواع و اقسام محدودیت ها.

 خوش شانسی ما، انسان های امروز این است که تکنولوژی پیشرفتهٔ ارتباطات مَرزهای ناگشودنی گذشته و دیوارهای ساخت بشر را درمی نوردد و پیام آزادی خواهی آدمیان را تا درون قبایل پیگمه های آفریقا و آنها که جز خود و طبیعت هیچ ندیده اند را بر صفحهٔ کامپوتر به اقصی نقاط عالم و دیدن میلیاردها انسان رنگانگ با زبانها و فرهنگ های متفاوت میبَرَد. در مقابل این بزرگترین و قوی ترین موج انسان ساخته حتی ارتجاع چندین صد ساله و چندین هزار ساله هم تابِ مقاومت نخواهد داشت و آنها که برای انتقاد به « نظم های پوسیده » شلاق خوردند و تُف به صورتشان پاشیدند و به جسم و روحشان جنایت کردند، امروز با استفاده از ابزار تکنولوژیک موج اعتراض پشت موج آگاهی روانهٔ سوراخهای ارتجاعِ اسلامی ـ ایرانی می کنند. این نامرد سالاران و خود خدایان در ایران باشند یا هر کجای دنیا.

هموطنان گرامی،

از این خوش شانسی تاریخی استفاده کنیم و برای اولین باربه هر چه زجرمان داده، هر آنکس و هر آن چیز که عمرمان را بر باد داده، به هر نیرویی که بنظرمان مهیب و غیر قابل شکست می آمده و به ارتجاع حاکم بر وطنمان و آنها که می خواهند از خون و رنج ما حکومت ارتجاعی دیگری بسازند، بله از همهٔ اینها بنویسیم و انتقاد کنیم. اصلاً مهم نیست که بشما جواب چگونه دهند، جواب دیگران از ماهیت و کیفیت آنها بیرون می آید و مطمئن باشید که انتقادات شما حرف هزاران یا میلیونها هموطنی است که امروز به این تکنولوژی دسترسی ندارند.

فکر نکنید که باید همچون آخوندها اهلِ « وعظ» باشید یا می بایست قلم شیوا داشته باشید یا بتوانید شعر بگویید آخرزیبایی کار در این بیانهای متفاوت است. مرا در نظر بگیرید که اصلاً قلم شیوا ندارم. ادبیات فارسی ام به نسبت سی و شش سالِ پیش نود در صد عقب رفته. اصلاً هیچ شعری از حفظ یادم نمی آید و کار من نه فارسی است نه با ایرانی. امّا می دانم آنچه که فکر می کنم را باید خودم بنویسم، به اسم خودم و مسئولیت خودم، حتی اگر ترجمهٔ فکرم درذهن خودم وتوسط خودم  به فارسی ونوشتن این چند خط بفارسی یک روز تمام طول بکشد. پس شما با اطمینان خاطر از انتقاد ها بنویسید.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]