خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است
مژگان پورمحسن

 

معمولأ وقتی فردی آگاه نسبت به موضوعی با دراختیار داشتن وقت کافی و امکانات لازم مطلبی را تا آخرین حد امکان توضیح میدهد، عده ای که به آن موضوع علاقمندند و خود نیز به دنبال فهم و درک آن بوده اند به فراخور ذهن و دوران خود مطالبی را درک می کنند. هر چه درآن  موضوع سطح علمی گوینده و نویسنده بالاتر و موضوع پیچیده ترو دانش شنوندگان عمیقتر باشد گوینده تخصصی ترصحبت می کند و بجز متخصصین در آن رشته ازآن بحثها عموم استفاده ای نمی برند. اگر بنا به تخصص خود بخصوص دررشته های پزشکی، داروسازی، ریاضیات، فیزیک، شیمی، ستاره شناسی و امثالهم در سمپوزیومهای آنها شرکت کرده باشید، میبینید و میشنوید مطالب، اصطلاحات، فرمولها و غیره ای را که خاص متخصصین آن رشته است و عموم مردم ازآنها اصلأ سردرنمی آورند و بهره ای نمی برند.

سالهاست که در غرب سنت آموزشی بسیار جالبی جا افتاده و آن آموزش به مردم و بصورت عام  ـ با هر درجه از تحصیلات و تجربه یا عدم آنها ـ اما علاقمند به دانستن بیشتردر موضوعی هر چند پیچیده وسنگین است. برای انجام اینکار استادان دانشگاهها و متخصصین و پژوهندگان عالی بکار گرفته شدند که می بایست پداگوژی جدیدی را پایه ریزی میکردند و از پوستهٔ قبلی درمی آمدند تا می توانستند به کاری چنین پر تضاد رو آورده و مثلا به آدمی مثل من و نا آشنا با پايه های لازم، موزیک موزارت، یا طب ابوعلی سینا، یا فلسفهٔ هگل، یا معماری رومی، یا تئوری زمان ، یا تاریخ ادیان توحیدی، یا هرسوژهٔ دیگر را دریک جلسهٔ دو ساعته و با حضور۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر آدم های بسیار متفاوت فهم کنند. 

طبیعی است که همهٔ استادان و راهنمایان به یک اندازه موفق نبوده و تمامی شرکت کنندگان هم بیک اندازه بهره نمی برند. پس انسان، این موجود محصور در کرهٔ خاکی که حد اکثر با چند دقیقه بی هوايی یا چند روز بی آبی یا چند هفته بی غذايی یا با ابتلا به ویروسی یا میکروبی ذره بینی از بین رفته و میمیرد و نه قادر است بطور طبیعی در آب زندگی کند نه در هوا بماند، بالاخره در نقاطی ازجهانش که کرهٔ زمین است موفق شده راههايی محترمانه و مؤدبانه برای انتقال دانسته هایش به جمع حاضر پیدا کند.

جمعی متشکل از زن و مرد و افراد بی هویت جنسی و یا با چند هویت جنسی، نو جوان و جوان و میانسال و مسن و پیر نودوچند ساله، با هرلباس و ظاهر، از لباس سرخپوستی گرفته تا ساری هندی و لباس کردی و عبایای مغربی تا کت و دامن شانل و کت و شلوار و کراوات وفکل و لباس ورزشی تا مایوی خانمها و لباسهای آفریقايی، سفید پوست و سیاه پوست و زرد پوست و سرخپوست و دیگر پوستان، با همهٔ ما بدون تحقیرو آزارو زورآزمايی وارد ارتباط مستقیم شود و از شکل وظاهروجنسیت و نژاد و قومیت و فرهنگ و سطح اجتماعی و پست و مقام حضار و از باطن و دانش فردی و میزان سواد و تحصیلات و باورها یا عدم باورهای دینی هر کدام ما بگذرد و در عین حال در پایان به سؤالاتمان همچنان مؤدبانه، مسئولانه ومتمدنانه پاسخ دهد. البته میتوانیم ما هم مؤدبانه و متمدنانه توضیح دهیم که با پاسخ ایشان درفلان مورد موافق نیستیم و علتش را بگويیم و پس از چنین جلسهٔ زیبايی در موفقیت نوع انسان درروابط انسانی برای استادان یا متخصصین و برگزارکنندگان و حضار همگی دست بزنیم و بحث و فهم را با اساتید یا دیگر شرکت کنندگان در داخل سالن یا بیرون ادامه دهیم. لابد که انسان تربیت پذیر است ومطمئنأ اگراین جمع ناهمگون درظاهر و باطن را در مقابل و محصور بین « مؤمنان به ادیان توحیدی » قرار می دادی پس از توهین و تحقیر، نوبت به تعزیرو قتل شرکت کنندگان می رسید. آخرآنها هم پداگوژی دارند و می گویند خدای بی همتایشان آنرا تبیین و تجویز کرده!!

بگفتهٔ این مؤمنان که دلشان با نور الهی روشن گشته، نه پیامبرمسئول است و نه رهپویان و ایمان آورندگان بلکه این « خود خدا» و  « طراح هستی» و « خداوند دانا به همهٔ امور » است که از چندین هزار سال پیش روش تربیتی خدايی را ابداع کرده ومسئول است. « آن ذات بی همتاست» که فرموده ونوشته است که « یا ایمان بیاربمن یا  از وسط به دو نیم شو و مثله و سنگسار شو توسط مقربانم دراین دنیا و شکنجه های میلیونها برابر اینها هم  درآن دنیا!

و بنده عرض میکنم که این خدا  مسلمأ « تنها و بی همتا » نیست که جهان خاکی را پرکرده از همتایانش: ببینید مؤمنین به «این خدا » همین امروزبا کودکان معصوم و بی پناه، دختران نوباوه و زنان، پسران نا بالغ و تازه بلوغ یافته، با زنان شریف و مردان غیور ما در کشورمان و همسایگانمان و دورترها چه می کنند. این « خدا» و این « ایمان» را باید نسل ما برای همیشه به گور تاریخ بسپرد تا « خدايی بی نیاز » را در یابد که « یکیست» و « عاشق مخلوقاتش » می باشد. « آن دانايی» که همهٔ آنچه ما میبینیم و نمی بینیم « از آن اوست» و به انسان یاد می دهد که برتری وجود ندارد.

مژگان پورمحسن
۲ اوت ۲۰۱۷

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]