رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها
مژگان پورمحسن

انتقاد توهین، تحقیر و آزار و اذیّت نیست. در فرهنگ ما ایرانیان موضوعی بنام انتقاد وجود ندارد بهمین دلیل برخورد ما ایرانیان با موضوعی بنام انتقاد بسیار منفی است. اگر به دوران کودکی و دبیرستان خود نگاهی بیندازیم و یا روابط خانوادگی و فامیلی خود را بیاد بیاوریم، می بینیم جایی برای انتقاد کردن از اعضای خانواده یا بستگان یا معلمین و دبیران نبوده و بنابراین ما با انتقاد کردن تربیت نشده ایم و به همین دلیل بسیاری از ما انتقاد را بی ادبی یا توهین یا تحقیر یا گناه می پنداریم یا با غُرولُند کردن یا غیبت کردن از این و آن یا زیر آب این و آنرا زدن اشتباه می گیریم.
 
انتقاد کردن یک بخش بسیار مهّم درپیشبرد پروژه های دانشگاهی و علمی است. بدون انتقاد در دنیای صنعتی و تکنولوژیک اصلاً نمیشود سنگ روی سنگ بنا کرد و افراد، گروهها و دولتهایی که از پذیرش انتقاد گریزانند یا همواره عقب می مانند یا محکوم به نابودی هستند. چرا؟ مثالهای واقعی زیر می بایست این موضوع را تا حدّی روشن کند.
 ۱ـ شما مهندس راه و ساختمان در یک کمپانی معتبر غربی هستید و شرکت شما قراردادی بمبلغ پانصد میلیون دلار ظرف سه سال با دولت آن کشور برای ساخت یک پل استراتژیک در منطقه ای میبندد. از شروع کار تا پایان آن مرحله به مرحله افرادی کارشان انتقاد است! یعنی چه؟ یعنی اینکه بجز آرشیتکت یا آرشیتکت ها که در مرحلهٔ پیش از شروع ساخت می بایست مستمراً به مهندسین و ریاست آن شرکت پاسخ دهند، همهٔ این افراد باید به بازرسان دولت هم پاسخگو باشند. سپس در هر مرحله دست اندر کاران می بایست حتی به سؤالات و انتقادات خبرنگاران و مردم نیز پاسخگو باشند. اگر قرارداد سه ساله به چهار سال کشید و هزینهٔ پیش بینی شده افزون گشت باز باید دست اندرکاران به انتقادهای مردم و دولت ووزیرراه و  نمایندگان مجلس و کمیتهٔ حقیقت یاب و برخی اوقات سؤالات خبرنگارانِ کشورهای ذینفع یا کنجکاو نیز پاسخ بدهند.
 
امروز ثابت شده است که انتقاد مهم ترین وسیلهٔ شفاف سازی بخصوص در زمینهٔ سیاسی و منتقد و مخالف بهترین تضمین دمکراسی و روابط دمکراتیک هستند. گر چه ما ایرانیان از فرهنگ دمکراتیک و توان پذیرش و تعهد به آن فاصلهٔ نوری داریم امّا با درک و جدیت باید بدنبالش باشیم. چرا؟ زیرا که بدون انتقاد و منتقد، فساد سیاسی و مالی و ظلم و بی عدالتی وبی احترامی به شعور انسانها و شارلاتانی سیاسی و مالی و دیکتاتوری و خفقان و کشتار و زندان ووو تضمین شده است.
برای انتقاد کردن از هر پروژهٔ فردی، گروهی یا دولتی، خصوصی یا عمومی می بایست اطلاعات درست داشت و اطلاعات درست داد.
 ۲ ـ مثالی از شخصی می زنم. این فرد به خاطر سرفه های خشک شدید نزد پزشک می رود. اولین سؤال پزشک این بوده که «چند سال است سیگار می کشید و روزی چند عدد یا چند بسته » و این فرد از ترس بالا رفتن بیمه اش میگوید « من سیگاری نیستم .» دکتر به او نگاه عمیقی میکند و می پرسد کجا کار می کنید؟ بیمار برای کلاه گذاشتن سَرِ پزشک !! میگوید در یک بار( آنزمان کشیدن سیگار در بارها آزاد بود) و اضافه می کند که متأسفانه در معرض دود سیگار دیگران است و می افزاید« گویا دود سیگار دیگران خطرناکتراست.» پزشک پاسخ میدهد که دادهٔ معتبری در این زمینه نیست و نامه میدهد که پیش متخصص برود. بیمار می گفت دیدم دکتر مرا تا درب خروجی کلینیک همراهی کرد و خجالت زده گفتم « زحمت نکشید، من راه را بلدم » که پزشک پاسخ داده بود برای شما نیست و بستهٔ سیگارش را درآورده بود و به بیمار گفته بود « مدتی است فکر می کنم چون خودم سیگاری هستم، بیمارانم نیز سیگاری اند و بعضی البته حاشا می کنند.» متأسفانه بیمارخوب نشد.
برای حل یک موضوع شخصی هم می باید اطلاعات درست داد. در مثال فوق دکتر غربی از خودش انتقاد می کند ولی هموطن نازنین ما حتی بنفع سلامتی خودش هم نمی تواند. چرا؟ بقول خودش کافیست «الف» را بگویی مَرُدم تا «ی» را می روند.
 
انتقاد، نِق زدن و فرد یا جمع را مسخره نمودن و کوچِک کردن و زیر پا لِه نمودن نیست. درست برعکس انتقاد کردن یعنی با اشراف به طرحی، برنامه ای یا هدفی افراد دست بکار یا مسئول آن طرح برای موفقیتش مرحله به مرحله با افرادِ متخصص یا آشنا با طرح و افراد ناظرِ رسمی یا علاقمند وضعیتشان را بررسی می کنند و با استفاده از نگاه هایِ مختلف و پیشنهادات گوناگون و مشورت کردن و نظرخواهی در واقع حد و حدود واقعی کار و امکانات خود را در می یابند و به پیشبرد طرح خود کمک کیفی می کنند.
 
در پروژهٔ سیاسی بزرگی نظیر سرنگون کردن رژیم آخوندها و جانشینی آن با رژیمی غیرمذهبی، ملّی و مردمی که محتوا وفُرم این رژیم مورد توافق اکثریت مردم وطنمان باشد، ایرانیان ساکن خارج کشور می توانیم مسئولیت خویش را بدین شکل اجرا کنیم که حداقل خودمان با جمعیت چند میلیونی مان تشکیلاتی شفاف با روابط دمکراتیک با اصل برابری کلیهٔ افراد و بر اساس جدایی مطلق دین ( هردینی ) از تصمیمات جمعی بوجود آوریم.
 
همانگونه که در ایرانِ آزادِ فردا حق سؤال کردن از دین و آئین و مرام افراد را برای احراز مقام سیاسی و دولتی نداریم؛ همانطور که افراد وگروهها ادعا می کنیم برای ایرانی دمکراتیک فعالیت می کنیم، این مهّم حالا و در همین خارج کشور و نه به عنوان « شاه یا رئیس جمهور یا وزیر حال یا آینده و نه بعنوان نمایندگان واقعی یا فرضی مردم ایران » بلکه بعنوان ایرانیانی که بخاطر حضور در کشورهای دمکراتیک امکان فعالیت آزادانه تری  داریم و مایلیم با تمرین روابط دمکراتیک میان خودمان در رشد سیاسی و انسانی خود و جمع کوشا باشیم و تجربیاتمان به سود مردممان تمام شود. در همین راستا من اکیداً پیشنهاد می کنم که هر ایرانی فقط به صفت فرد می تواند در این « ائتلاف ایرانیان برای دمکراسی » عضو و فعال شود و هر کس فقط آقای .... یا خانم....خواهد بود و هیچ گونه سوء استفادهٔ سیاسی، اجتماعی و مالی فردی و گروهی مجاز نیست.
 
هموطنان گرامی،
 
اینهم یک طرح دیگر. تا شما چه خواهید.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]