عظمت کنفت شدن
شهباز نخعی

برغم آرزوی خام من، سال ۲۰۰۹ نيز با تداوم فاجعه در نوار غزه آغاز شد. از روز شنبه ۳ ژانويه، درست يک هفته پس از آغاز حمله های شديد و پر تلفات هوايی، اسرائيل حمله زمينی را نيز به يورش وحشيانه ی پيشين افزود و با تانکها و نيروی زمينی با پيشروی عرضی در سه محور، عملا اين سرزمين کوچک و پر تراکم جمعيتی ـ بيش از ۴۰۰۰ نفر در کيلومتر مربع ـ را به سه بخش مجزا تقسيم نمود. هدف از حمله زمينی، چنان که اسرائيل اعلام کرده، از سويی از بين بردن نيروهای حماس و از سوی ديگر دور کردن شهرها و شهرک های اسرائيلی از تيررس موشک هايی است که حماس همچنان به پرتاب آنها به خاک اسرائيل ادامه می دهد. تا زمان نگارش اين سطور، نيمروز دوشنبه ۵ ژانويه، تلاشهای متعدد بين المللی برای برقراری آتش بس به نتيجه نرسيده و هر دو طرف درگير از پذيرش آن سر باز می زنند.
حمله اسرائيل به نوار غزه، موجب گل آلود شدن آب در صحنه داخلی و عرصه بين المللی شد و حکومت آخوندی، گويی برای اين کار از پيش برنامه ريزی و سازماندهی کرده باشد، به گرفتن ماهی از اين آب گل آلود پرداخت. اين ماهی گيری از آب گل آلود چنان بود که اين پرسش را به ذهن می آورد که آيا حکومت خود تعمداً آب را گل آلود نکرده تا بتواند از آن ماهی های درشت بگيرد؟! با وجود اين آگاهی که حماس، دست پرورده و جيره خوار حکومت آخوندی به توصيه و حتی فرمان آن از تمديد آتش بس شش ماهه در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ خودداری و با پرتاب بيش از ۲۰۰ موشک به خاک اسرائيل در مدت ۸ روز، پيش از حمله اسرائيل به خاک آن کشور عملا برايش دعوت نامه حمله را فرستاد، اين سوءظن تقويت می شود که حمله همه جانبه حکومت آخوندی به نهادهای مدنی ايران برنامه ای از پيش طراحی شده بوده است.
با آن که چنين بدگمانی ای معقول و منطقی به نظر نمی رسد، اما اين پرسش را مطرح می کند که آيا همه اعمال اين حکومت در ۳۰ سال گذشته معقول و منطقی بوده است؟!
آيا بالا رفتن از ديوار يک سفارت خانه خارجی، اشغال آن و به گروگان گرفتن کارکنانش به مدت ۴۴۴ روز معقول و منطقی بود؟!
آيا تداوم بيهوده جنگ پس از بيرون راندن دشمن متجاوز از خاک ايران و تحميل صدها هزار کشته و معلول و صدها ميليارد دلار خسارت مالی به کشور معقول و منطقی بود؟!
آيا کشتار هزاران اسير و زندانی سياسی پس از "سر کشيدن جام زهر" معقول و منطقی بود؟!
آيا لجبازی خودسرانه در پرونده ی هسته ای و به انزوا کشاندن کشور در عرصه بين المللی و "ورق پاره" خواندن قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد معقول و منطقی است؟!
آيا نفی هولوکاست، "محو کردن اسرائيل از نقشه جهان" و رجزخوانی های توخالی محمود احمدی نژاد و سرداران سپاه پاسداران معقول و منطقی هستند؟!
در کجای رفتار سی سال گذشته اين حکومت می توان نشانی از عقل و منطق يافت که در اين مورد خاص چنين انتظاری از آن داشته باشيم.
به هر روی، واقعيت موجود و مسلم اين است که تقريبا هم زمان با حمله اسرائيل به نوار غزه، حکومت آخوندی نيز به حمله ای همه جانبه به نهادهای مدنی کشور دست زد.
نخستين هدف "کانون مدافعان حقوق بشر" بود. ابتدا وزارت کشور اعلام کرد که اين کانون "پروانه" فعاليت ندارد!
سپس اوباش بسيجی زورچپان شده به دانشگاه ها به دفتر وکالت و منزل شيرين عبادی يورش بردند و تابلوی دفتر را شکستند و رعب و وحشت آفريدند. سرانجام نيز ماموران سازمان مالياتی کشور به دفتر شيرين عبادی ريختند و با ضبط اسناد و مدارک او را به "فرار از پايتخت ماليات" متهم ساختند! به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس: "تعدادی از دانشجويان بسيجی در اعتراض به سکوت مدعيان حقوق بشر در قبال حوادث غزه، در مقابل دفتر شيرين عبادی تجمع کردند. آنان با شعار "مرگ بر قلم به دست مزدور" اعتراض خود را نسبت به سکوت شيرين عبادی اعلام کردند. ۱۵۰ نفر نيز با شعار "عبادی حمايت می کند، اسرائيل جنايت می کند" در مقابل منزل او تظاهرات و تابلوی دفتر وکالت او را تخريب کردند"!
پس از شيرين عبادی نوبت به روزنامه کارگزاران رسيد. در پی انتشار بخشی از بيانيه دفتر تحکيم وحدت دانشجويی در مورد حوادث غزه که در آن از حماس و حکومت آخوندی به عنوان تحريک کننده حمله اسرائيل انتقاد شده بود، روزنامه کارگزاران توقيف شد. پس از آن، به تحريک و تفتين روزنامه معلوم الحال کيهان، نوبت به دفتر تحکيم وحدت رسيد. خبرنامه دانشجويان دانشگاه اميرکبير روز شنبه ۳ ژانويه نوشت: "روزنامه کيهان که با جوسازی کاذب در هفته گذشته باعث توقيف روزنامه کارگزاران به دليل چاپ بخشی از بيانيه دفتر تحکيم وحدت شد، با جو سازی دوباره و انتساب اتهام های مختلف خواستار برخورد با اعضای دفتر تحکيم وحدت شد. روزنامه کيهان دفتر تحکيم وحدت را به همراهی با سران کشورهای عربی متهم کرد و نوشت: صادرکنندگان بيانيه که گويی پيام شرابخواران کنفرانس اديان را که هدف آن حذف کردن مردم فلسطين و دولت حماس بوده را به خوبی درک کرده اند، عامل جنگ را بی تدبيری رهبران و کوردلی و فرصت طلبی ساير دول منطقه معرفی کرده اند. اين بيانيه منظور خود را از رهبران و دول منطقه، گروه حماس و نيز جمهوری اسلامی معرفی می کند و در ادامه جمهوری اسلامی را تخطئه می کند که چرا به گروههای تروريستی حماس موشک و بمب و مهمات می دهد." در پی اين فتنه گری و پرونده سازی روزنامه کيهان، وزارت علوم و آموزش عالی دفتر تحکيم وحدت را غيرقانونی اعلام کرد!
وابستگی حماس به حکومت آخوندی امری نيست که دفتر تحکيم وحدت آن را کشف يا افشا کرده باشد. همين هفته روزنامه واشنگتن تايمز نوشت: "حماس سالانه ۲۰ ميليون دلار از رژيم تهران دريافت می کند و پس از حمله وحشيانه ای که در ژوئن ۲۰۰۷ عليه سازمان فتح در غزه انجام داد، ۵۰ ميليون دلار دريافت کرد."
روزنامه نيويورک تايمز نيز نوشت: "مقامات مصری معتقدند دست رژيم تهران در پشت حوادث غزه است. اين رژيم خواهان تضعيف نقش مصر در ميانجيگری ميان جناح های فلسطينی است."
و روزنامه ديلی تلگراف انگلستان هم نوشت: "حماس که از امکانات رژيم تهران استفاده می کند، گروهی است که نمی تواند بدون بحران به زندگی خود ادامه دهد. حماس يک نيروی ملی گرای فلسطينی نيست. اين گروه هويت خود را از رژيم بنيادگرای تهران به دست می آورد. از اين رو، هويت فلسطينی برای آن نقش درجه دوم دارد."
با اين تفصيل، کجای اشاره ی تلويحی بيانيه دفتر تحکيم وحدت افشاگرانه بوده که بتواند توقيف روزنامه کارگزاران و غيرقانونی خواندن اين دفتر را توجيه کند؟!
موج ماهی گيری از آب گل آلود حمله اسرائيل به نوار غزه، مجلس فرمايشی و بی اختيار شورای اسلامی را نيز در امان نگذاشت.
از هفته ها پيش قرار بود که وزير جهاد کشاورزی دولت محمود احمدی نژاد استيضاح شود و ۴۵ نماينده نيز طرح استيضاح او را امضا کرده بودند. هيئت رئيسه مجلس از اعلام وصول طرح استيضاح خودداری می کرد. پس از کشاکش بسيار و تلاش ناکام دولت برای وادار ساختن نمايندگان به پس گرفتن امضا خود، سرانجام قرار شد که روز يکشنبه ـ ۴ ژانويه ـ وزير جهاد کشاورزی برای استيضاح در مجلس حاضر شود. در اين روز، وزير از حضور در مجلس خودداری کرد و علی لاريجانی رئيس مجلس اعلام کرد که به دليل "شرايط منطقه" استيضاح انجام نمی شود! پيدا کنيد ارتباط بين استيضاح وزير جهاد کشاورزی و "شرايط منطقه" را!
سالها پيش، هادی خرسندی نظام ولايت مطلقه فقيه را نظام "الهی ـ فکاهی“ می خواند. هفته گذشته صائب بودن اين تعبير به خوبی به نمايش گذاشته شد. از سالها پيش، اوباش جيره خوار مقام معظم ولايت با يا بی مورد گلو می دراندند و عربده سر می دادند که: "وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد ـ ارتش دنيا نتواند که جوابم دهد"! هفته گذشته، در نخستين روز حمله اسرائيل به نوار غزه، رهبر معظم در فتوايی روشن و بدون ابهام اين "حکم جهاد" را داد و اعلام کرد که هر کس در اين جهاد مقدس کشته شود در کنار شهدای جنگ های بدر و احد با پيامبر اسلام (ص) محشور خواهد بود!
خيال می کنيد که اوباش جيره خواری که سالها از کيسه مردم ايران پروار شده بودند در برابر اين فتوای جهاد روشن و بدون ابهام چه کردند؟ گروهی از آنان به باغ سفارت انگليس در قلهک ـ در حالی که مقر سفارت انگلستان در خيابان فردوسی و مرکز شهر تهران است ـ هجوم بردند و از ديوار آن بالا رفتند. گروهی ديگر به سفارت پادشاهی اردن سنگ انداختند و شيشه های آن را شکستند و گروه سوم در مقابل ترمينال فرودگاه مهرآباد تهران که مدتهاست هيچ پرواز خارجی از آن صورت نمی گيرد ـ تحصن کردند و خواستار اعزام به غزه ـ معلوم نيست از چه راهی شدند!
در کنار اين جنب و جوش عظيم اوباش رهبر و مقام معظم ولايت ـ که قرار بود ارتش دنيا هم نتواند جواب شان دهد ـ دستگاه ديپلماسی حکومت آخوندی نيز اوج اقتدار ديپلماتيک خود را به نمايش گذاشت: علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، با تکرار سخنان يکی از سرکرده های حماس در مورد حمله زمينی اسرائيل به نوار غزه گفت: "غزه به قبرستانی برای اسرائيلی ها تبديل خواهد شد." محمود احمدی نژاد، وزير صنايع و معادن دولت خود را برای گفت وگو درباره غزه به ونزوئلا، نيکاراگوئه و کوبا فرستاد و سعيد جليلی، دبير شورای امنيت ملی هم جهت گفت وگو درباره غزه به لبنان و سوريه سفر کرد!
اقدامات مشعشعانه ی اوباش پيرو رهبر معظم، در اجرای فرمان جهاد مقدس ايشان به همين جا خاتمه نيافت. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس: "مراسم تعيين جايزه برای اعدام انقلابی حسنی مبارک خائن، شنبه شب، سوم ژانويه، از سوی جنبش عدالت خواه دانشجويی و همکاری تعدادی از سازمانها برگزار شد و يک ميليون دلار جايزه برای کسی که حسنی مبارک را ترور کند جايزه تعيين کرد"!
فتوا و فرمان جهاد مقدس رهبر معظم ـ که در حرف حاضر نيست يک پله هم از بالای نردبام رهبری مسلمين جهان پايين بيايد ـ در عرصه عمل اگر هيچ خاصيتی نداشت دست کم عظمت کنفت شدن او را به نمايش گذاشت!

منبع:پژواک ایران


شهباز نخعی

فهرست مطالب شهباز نخعی  در سایت پژواک ایران 

*اختیارات بدون پذیرش مسئولیت!‏  [2018 Jun] 
*انتخاب بین ارسنیک و سیانور!‏  [2018 May] 
*ترقی ازابراز «تأسف» و «نگرانی» به «بهت زدگی»! [2018 May] 
*برجام درجام!‏  [2018 May] 
*هنوز فرصت هست! [2018 May] 
*درس چگونگی رهایی از شرّ استبداد!  [2018 Apr] 
*فرار بی مغزها!‏  [2018 Apr] 
*«کارنامه درخشان»!  [2018 Apr] 
*دلار 10 هزارتومانی! [2018 Mar] 
*سال آخر!  [2018 Mar] 
* حرکت در دایره بسته!  [2018 Mar] 
* قطعنامه های بی معنا!  [2018 Feb] 
*«العفو، العفو»! [2018 Feb] 
*دخیل بستن به امامزاده رفراندوم! [2018 Feb] 
* ‏«توبه گرگ...»!‏  [2018 Feb] 
*مسابقه سقوط!‏ [2018 Feb] 
*تبدیل بنگاهداری به سهامداری!‏  [2018 Jan] 
* تَرَک برداشتن دیوار ترس!‏ [2018 Jan] 
* دستاویز واقعیت گریزی!‏  [2018 Jan] 
*فرصت طلایی!‏  [2018 Jan] 
*آنکارا درصدد چنگ اندازي مجدد بر خاورنزديک است؛ پايان «مدل ترک» [2017 Apr] 
*ترجمه کتاب "امپراتوری تفتیش"  [2017 Mar] 
*نبرد عقل و احساس! [2016 Jun] 
*در شیشه کردن غول!  [2016 Jun] 
* امنیت واقعی و توهّم امنیت! [2016 Jun] 
*داد از این همه بیداد! [2016 Jun] 
*«ترکیه لاییک است و لاییک می ماند»!  [2016 May] 
* بهای سنگینِ خیره سری! [2016 May] 
* «مایه شرمساری و نابخشودنی»!  [2016 May] 
*ذهنیت ترفندباز! [2016 Apr] 
* هشدارهای مکرّر و گوش های ناشنوا! [2016 Apr] 
* پرونده موشکی، جایگزین پرونده هسته ای! [2016 Apr] 
* پرونده موشکی، جایگزین پرونده هسته ای! [2016 Apr] 
*پرده ی غبار! [2016 Apr] 
*چرا نمی پرسید چرا؟! [2016 Mar] 
*پا پس کشیدن ناگهانی!  [2016 Mar] 
*پیامد نرمش قهرمانانه!  [2016 Mar] 
*«خُب، به کجا رسیدید؟»! [2016 Mar] 
*در انتظار داوری تاریخ!  [2016 Feb] 
*بیم و امید  [2016 Feb] 
*ولایت مطلقه فقیه منشأ فساد است! [2016 Feb] 
*چشم پوشی بر نقض گسترده حقوق بشر درایران! [2016 Jan] 
* فرجام یا آغاز راه دراز 8 ساله اجرای برجام!  [2016 Jan] 
*پنهان کردن ناتوانی در پوشش سخاوت!  [2016 Jan] 
*رهایی از شرّ حکومت ولایت مطلقه فقیه! [2016 Jan] 
*لاف زنی های ریاکارانه روباه بنفش!  [2015 Dec] 
*جنایت مشروع و قانونی علیه بشریت! [2015 Dec] 
*ترفند بازی حکومت آخوندی! [2015 Dec] 
*اردوغان، نفت، داعش! [2015 Dec] 
*شکرگزاری! [2015 Nov] 
*چرا؟! [2015 Nov] 
*13 کرسی تا سلطان رجب! [2015 Nov] 
*سازمان بی سامان! [2015 Oct] 
* تلنگر مردمی! [2015 Oct] 
*زدوبند روسیه با غرب! [2015 Oct] 
*گام نهایی! [2015 Oct] 
*سوریه در اشغال روسیه! [2015 Oct] 
*تکلیف روشن است! [2015 Sep] 
*روغن روی آش سوریه! [2015 Sep] 
*سیاست مداران دروغگو، خودخواه و فرصت طلب! [2015 Sep] 
*بدتر از دروغ! [2015 Aug] 
*زیر آواز زدن ورشکسته [به تقصیر]! [2015 Aug] 
*«هزاران نکته و سخن ناگفته»! [2015 Aug] 
*کورسوی امید! [2015 Aug] 
*«سوریه، ننگین ترین لکّه بروجدان انسانی جهان»! [2015 Jul] 
*یک نان نسیه و صد گرسنه! [2015 Jul] 
*دو توافق و یک پرسش: فرجام یا آغاز؟! [2015 Jul] 
*«میراث بین المللی افتضاح»! [2015 Jul] 
*نظام برده داری مدرن! [2015 Jul] 
*رسیدن به توافق نهایی؟! [2015 Jun] 
*شکست فاجعه بار ج.ا. ! [2015 Jun] 
*حساب هایی که درست از آب در نیامد! [2015 Jun] 
*رسوایی فساد در فیفا! [2015 Jun] 
*مظلوم نمایی و رجزخوانی های توخالی! [2015 May] 
*داعش، پدیده ای گذرا یا ماندگار؟! [2015 May] 
*زمین لرزه در تهران، احتمالی ضعیف یا رویدادی محتوم با زمان غیرقابل پیش بینی! [2015 May] 
*وجدان ناآرام آقای اوباما! [2015 May] 
*جایگاه در شاخص شادی و رضایت! [2015 May] 
*جایگاه در شاخص فلاکت! [2015 Apr] 
*گل سوریه و سبزه یمن! [2015 Apr] 
*آن که فریب می دهد و آن که فریب می خورد [2015 Apr] 
*هردو حق دارند! [2015 Apr] 
*پیشنهاد رهبری خاتمی! [2015 Mar] 
*مسئول مستقیم سرنوشت دردناک یونس ها! [2015 Mar] 
*قمار سیاسی! [2015 Mar] 
*عجیبا! غریبا! شگفتا! [2015 Feb] 
*سکولاریسم اسلامی! [2015 Feb] 
*سر گاو هسته ای در خمره ولایت! [2015 Feb] 
*جنایات بی مکافات! [2015 Jan] 
* گسترش آشفتگی، تنش و آشوب! [2015 Jan] 
*جنگ با معلول! [2015 Jan] 
*جمهوری اسلامی، آری یا نه؟! [2015 Jan] 
*2015، سال تعیین تکلیف؟! [2015 Jan] 
*زهی خیال محال! [2014 Dec] 
*«سبقت گرفتن در شیادی»! [2014 Dec] 
*نشانی بیت رهبری! [2014 Dec] 
* کاهش و افزایش بهای نفت و نان! [2014 Dec] 
* بغض فروخورده! [2014 Nov] 
* گریز از مسئولیت! [2014 Nov] 
*«روز واقعه» برای باراک حسین اوباما! [2014 Nov] 
*روگردانی از اسلام سیاسی! [2014 Oct] 
*مستقیم از بیت رهبری! [2014 Oct] 
*نباید درحد حرف باشد! [2014 Oct] 
*حق زندگی! [2014 Oct] 
*پایان رنج ها! [2014 Oct] 
*ردایی از تار و پود دروغ! [2014 Sep] 
*بان کی مون، عامل سازمان CIA! [2014 Sep] 
*رطب خورده...! [2014 Sep] 
*راهبرد بی عملی و انفعال! [2014 Sep] 
*دور باطل! [2014 Aug] 
*«یک: رهبر نباشد، دو: سپاه نباشد»! [2014 Aug] 
*شمار طرفداران حکومت آخوندی! [2014 Aug] 
*زندانی با 78 میلیون زندانی! [2014 Jul] 
*حد و مرز بیدادگری! [2014 Jul] 
*غزوه ی غزه! [2014 Jul] 
*معنای اعتدال! [2014 Jul] 
*دو خلیفه در یک اقلیم! [2014 Jul] 
*«فروپاشی نظامی پوسیده»! [2014 Jun] 
*رهایی از بن بست! [2014 Jun] 
*حوزه آسیب رسانی توفان! [2014 Jun] 
*اعداد بی پایه و اساس و مغایر منافع ملی! [2014 Jun] 
*نجات دهنده سوریه و کل خاورمیانه! [2014 May] 
* قوطی بگیر و بنشان! [2014 May] 
*بهایی ستیزی؛ ما منزجریم! [2014 May] 
*«آیینه شکستن خطاست»! [2014 May] 
*فارغ شدن از عشق به استبداد یا دگرگونی در بازتولید آن؟! [2014 May] 
*توهین به مقام معظم رهبری! [2014 Apr] 
*بحران عمیق تر و پیامدهای وحشتناک! [2014 Apr] 
*«باید به شدت مراقب بود»! [2014 Apr] 
*شکستن رکورد بیدادگری! [2014 Apr] 
*... که غصّه سرآید! [2014 Mar] 
*باید ازما تشکر کنند! [2014 Mar] 
*خواب آرام آقای اوباما! [2014 Mar] 
*«حرف حساب جواب ندارد»، جنجال دارد! [2014 Mar] 
*پیروزی ایستادگی بر سرکوب! [2014 Feb] 
*جام زهر و این همه ادا! [2014 Feb] 
*بانی واقعی انقلاب!  [2014 Feb] 
*سبد کالا؛ چرا چنین خوار شدیم؟! [2014 Feb] 
*دیپلماسی واقعیت گریز و روان پریش [2014 Jan] 
*عوض کردن آبنبات با سماق! [2014 Jan] 
*قربانی سیاست بازی ها! [2014 Jan] 
*سرباز کوچک و جسور ولایت و جرثومه فساد! [2014 Jan] 
*تئوری توطئه! [2013 Dec] 
* تسویه خرده حساب ها!  [2013 Dec] 
*گنداب ولایی فساد! [2013 Dec] 
*نگاه راهبردی ظریف به ابوموسی!  [2013 Dec] 
*توافق ذلت بار ژنو؛ چاره دیگری نبود!  [2013 Nov] 
*دخیل بستن به امامزاده اوباما! [2013 Nov] 
*مذاکرات کرها! [2013 Nov] 
*کاپیتولاسیون روسی و چینی!  [2013 Nov] 
*کاشت باد و دروی توفان! [2013 Oct] 
*حکایت چوب و پیاز! [2013 Oct] 
*بحران ساز پایان بخش بحران! [2013 Oct] 
*پاک کردن داغ ننگ! [2013 Oct] 
*پایان بخشیدن به کابوس 35 ساله! [2013 Oct] 
*نخورده نباید شکرکرد! [2013 Sep] 
* «آنچه این نامردمان...»! [2013 Sep] 
*تله خود ساخته! [2013 Sep] 
*کوبیدن برطبل رسوایی! [2013 Sep] 
*ترکیب دو رییس جمهوری! [2013 Aug] 
* پرداخت یکجای صورت حساب!  [2013 Aug] 
*هم تقلب بود، هم تدلیس! [2013 Aug] 
*کدام فرقه ضالّه، مضلّه واقعی است؟!  [2013 Aug] 
*مرغ یک پا دارد! [2013 Jul] 
*کشتار در بن بست! [2013 Jul] 
*«ولا[کن] تجسسوا»! [2013 Jul] 
*حال ایران خانم بد است! [2013 Jul] 
*پیروزی جامعه مدنی بر جامعه مدینه النبی! [2013 Jul] 
*زندان یا قتلگاه! [2013 Jun] 
*کله شقی و قانون گریزی یا برگشت براه اعتدال و عقلانیت!  [2013 Jun] 
*عروسک های سپاه! [2013 Jun] 
*«حقوق تعریف شده حزب الله»! [2013 Jun] 
*آیا «روز رهایی نزدیک است»؟! [2013 May] 
*به سوی خلافت اسلامی! [2013 May] 
*رد صلاحیت در پایبندی به قانون!  [2013 May] 
*سیرک انتصخوابات [2013 May] 
*کارنامه سیاه حکومت مدعی حمایت از مستضعفان!  [2013 May] 
*بی یاوری مردم سوریه! [2013 Apr] 
*«سال رسوایی سیاسی و اقتصادی»!  [2013 Apr] 
*جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا ...! [2013 Apr] 
*گشودن گره کور! [2013 Mar] 
*پیروزی نوروز! [2013 Mar] 
*پایمال شدن منافع ملی! [2013 Mar] 
*کش بدهید! [2013 Feb] 
*زجرکشی! [2013 Feb] 
*چه چیز «مجرمانه» نیست؟! [2013 Feb] 
*سکّه یک پول! [2013 Feb] 
*شورش پابرهنگان! [2013 Jan] 
*کشت علوفه در جنگل! [2013 Jan] 
*نمایش درماندگی در اپرا! [2013 Jan] 
*پا جای پای ما! [2012 Dec] 
*راه تازه غارت! [2012 Dec] 
*شکست شعار «النصربالرعب»! [2012 Dec] 
*«تصحیح بی عدالتی تاریخی» [2012 Dec] 
*بزنگاه حساس! [2012 Nov] 
*لحاف ملا! [2012 Nov] 
*هرگز چنین مباد! [2012 Nov] 
*«تغییر»؟ حتی یک ذرّه! [2012 Nov] 
*فریب خوار و فریبکار! [2012 Sep] 
*درحال پیشرفت مطلوب! [2012 Sep] 
*نظام ولایی و اصل انصاف! [2012 Sep] 
*«به نام ایرانیان، مردم سوریه را نکشید»! [2012 Sep] 
*بیماری درمان ناپذیر! [2012 Aug] 
*تا هست می کشد! [2012 Aug] 
*خط قرمز یا چراغ سبز! [2012 Aug] 
*دریاچهء بینوای ارومیه!  [2012 Aug] 
*«هان ای دل عبرت بین...»!  [2012 Aug] 
*پشت سر افغانستان! [2012 Jul] 
*«مسیر طبیعی امور»!  [2012 Jul] 
*ترک برداشتن شیشهء عمر!  [2012 Jul] 
*کنگره وصف گل! [2012 Jun] 
*استخوان های لای زخم! [2012 Jun] 
*در صدر فهرست ننگ!  [2012 Jun] 
*کارنامه درخشان برادران قاچاقچی  [2012 Jun] 
*زبان زور!  [2012 May] 
*کند شدن شمشیردودم!  [2012 May] 
*مرحله آخرکلاه گشاد هدفمند!  [2012 May] 
*اثر تذکر و هشدار! [2012 May] 
*اثر تذکر و هشدار!  [2012 Apr] 
*آخرین تیرهای ترکش! [2012 Feb] 
*دیوان بلخ! [2012 Feb] 
* پرسش تلخ! [2012 Feb] 
*ننگ بر روسیه و... [2012 Feb] 
*بار سنگین و ننگین! [2012 Feb] 
*افسارگسیختگی اقتصاد! [2012 Jan] 
* جدایی ج. ا. از سوریه! [2012 Jan] 
*گردنه خطرناک! [2012 Jan] 
*تنگه و تنگنا! [2012 Jan] 
*شرط بندی روی اسب مرده! [2011 Dec] 
*به «جوان آنلاین» سپاه پاسداران و اذنابش! [2011 Dec] 
*واسلاو و کیم! [2011 Dec] 
*حیف و صد حیف! [2011 Dec] 
*انجام کار ناتمام! [2011 Nov] 
*مرگ در بحران! [2011 Nov] 
*نیاز به حمله نظامی نیست! [2011 Nov] 
*محاکمه دردادگاه صالح! [2011 Nov] 
*زایش موش از کوه «بهار عربی»! [2011 Oct] 
*«فکاهی مبتذل»! [2011 Oct] 
*من آدم می کشم، تو آدم می کشی... [2011 Oct] 
*خودش کش می آید! [2011 Oct] 
*آسانی و آرامی! [2011 Sep] 
*حق ناحق! [2011 Sep] 
*نیمه راه ناکجاآباد! [2011 Sep] 
*این مسخره بازی ها برای چیست؟!  [2011 Sep] 
*کویر غیرقابل سکونت! [2011 Aug] 
*لرزه براندام ولی فقیه! [2011 Aug] 
*معیار سنجش بزرگی یک ملت چیست؟ [2011 Aug] 
*علوم انسانی، بر پایهء قرآن-شرعیات! [2011 Aug] 
*استبداد پذیری! [2011 Aug] 
*زندان يا محل شکنجه و کشتار!  [2011 Jul] 
*خودکامگی و نبود آزادی، جواز مبارزه مسلحانه ؟! [2011 Jul] 
*خانه چوبی! [2011 Jul] 
*شهامت اخلاقی یا زدن نعل وارونه! [2011 Jul] 
*ناهمبستگی اسلامی! [2010 Sep] 
*گرفتار در چنبر خودکرده‌ها! [2010 Jun] 
*گندیدگی ریشه! [2010 May] 
*ایستاده بر بلندای قلّهء وقاحت!  [2010 May] 
*آیا واقعا" «این اسلام نیست»؟! [2010 Apr] 
*سرازیری سقوط! [2010 Apr] 
*زبان هرزه درا! [2010 Apr] 
*صداهای انیرانی! [2010 Apr] 
*98 به 2، 2 به 98! [2010 Apr] 
*"در کمرکش چاه"! [2010 Mar] 
*فرصت سوزی! [2010 Feb] 
*مجمع عمومی 22 بهمن! [2010 Feb] 
*ورشکستگی همه جانبه! [2010 Jan] 
*گازانبر ترور و فریب! [2010 Jan] 
*غبارآلود یا تیره وتار؟! [2010 Jan] 
*وبال گردن! [2009 Dec] 
*توفان در فنجان شکستهء ولایت! [2009 Dec] 
*ژرفنای فرومایگی! [2009 Dec] 
*ما دانشجوییم! [2009 Dec] 
*فاسد تا مغزاستخوان! [2009 Nov] 
*فروریزی دیوارهای ننگ و ترس! [2009 Nov] 
*مخلّ مبانی زندگی انسانی! [2009 Nov] 
*جایگاه سبز در رنگین کمان! [2009 Oct] 
*کهریزک: دادگاه جنایتکاران! [2009 Oct] 
*اوباما چه می کند؟!  [2009 Sep] 
*جامعهء پریشان و حاکمان روان پریش! [2009 Aug] 
*تجاوز در نظام تجاوز در تجاوز! [2009 Aug] 
*سردرگم وآشفته! [2009 Aug] 
*دشمنی با هویت ایرانی! [2009 Aug] 
*تلقّی فاشیستی ازآزادی بیان و... [2009 Jul] 
*چه نیاز به دشمن؟! [2009 Jul] 
*به سوی فروپاشی! [2009 Jul] 
*ما نشستیم و... [2009 Jul] 
*ایران غلتیده در خون  [2009 Jun] 
*حماسه شکوهمند رسوایی [2009 Jun] 
*سه رباعی درباره‌ی مقام معظم رهبری [2009 Jun] 
*دود شد و به هوا رفت [2009 Jun] 
*من رأی نمی‌دهم  [2009 Jun] 
*گردونه ی اهریمنی  [2009 Jun] 
*آزادترین کشور دنیا  [2009 May] 
*حکومت بسیجی ـ سپاهی  [2009 Apr] 
*سال اصلاح الگوی مصرف  [2009 Mar] 
*نفت و فرهنگ [2009 Mar] 
*به عمر تا علی بشنود [2009 Mar] 
*نوروزتان پیروز  [2009 Mar] 
*حیا [2009 Feb] 
*ولایت فقیه و حقوق بشر [2009 Feb] 
*آمدن شهسوار ناجی [2009 Feb] 
*بهای آمریکا ستیزی  [2009 Feb] 
*اوبامانیا! [2009 Jan] 
*آلوده چون هوا  [2009 Jan] 
*فروش چاه های نفت  [2009 Jan] 
*عظمت کنفت شدن  [2009 Jan] 
*فاجعه پایان سال، سال پایان فاجعه [2009 Jan] 
*نظام قانون ستیز  [2008 Dec] 
*بخشش از کیسه خلیفه! [2008 Dec] 
*ننگ بر دیکتاتوری [2008 Dec] 
*دنیای پرآشوب [2008 Dec] 
*"YES WE CAN" ! [2008 Nov] 
*دو بازوی بلند و کوتاه  [2008 Nov] 
*دگرگشت یا برگشت  [2008 Nov] 
*کار شما تمام است  [2008 Nov] 
*هم شرقی، هم غربی  [2008 Sep]