دور باطل!
شهباز نخعی

این روزها نام "داعش" – مخفف دولت اسلامی شام و عراق – که بعد به "دولت اسلامی" تغییریافت و خلیفه خودخوانده آن ابوبکر البغدادی مرتب در صدر خبرها به چشم می خورد.  این امر تاحدودی یادآور ماهیت حکومت دیگری است که همجوار آن است و با آن که به معنای واقعی کلمه "حکومت آخوندی" است،35 سال است که به ناحق عنوان بی مسما و فریبکارانه "جمهوری" را یدک می کشد. 
 
آشتی ناپذیری "جمهوری" با ماهیت واقعی حکومت آخوندی ازهمان نخستین سال برقراری آن چهره کرد.  نخستین "رییس جمهوری"، ابوالحسن بنی صدر که یک سال پس از وقوع انقلاب در 16 بهمن 1358 عهده دار این سمت شد، در آغاز چنان از رأی 11 میلیونی (76 درصد کل آراء) خود سرمست از نخوت و غرور بود که در ارزیابی آرایش نیروها – به ویژه نیروی خود و آیت الله خمینی – دچار اشتباه محاسبه شد و 17 ماه بعد در 31 خرداد 1360 با رأی عدم کفایت سیاسی مجلس – 177 رأی موافق،12 رأی ممتنع و 1 رأی مخالف – نه تنها ریاست جمهوری، بلکه فرماندهی کل قوا و ریاست شورای انقلاب، که توسط خمینی به او تفویض شده بود، را نیز ازدست داد و پس از مدتی زندگی مخفی همراه با مسعود رجوی کشور را به مقصد پاریس ترک کرد.
 
دومین رییس جمهوری، محمد علی رجایی بود که خود را مقلد آیت الله خمینی می خواند و دوره ریاست جمهوریش آنقدر کوتاه بود که فرصت اندیشیدن به تضاد ساختاری "ریاست جمهوری" و ولایت فقیه را نیافت و در بمب گذاری مقر ریاست جمهوری کشته شد.
 
سومین رییس جمهوری، سید علی خامنه ای – رهبر کنونی– بود که دو دوره دراین سمت ماند.  او هنگامی که متوجه تضاد بین رییس جمهوری و ولایت فقیه شد و تلاش کرد که ازخود استقلال رأی و شخصیت نشان دهد و در نماز جمعه با وارونه نمایی نظر خمینی گفت که«حکومت در چهارچوب احکام الاهی دارای اختیار است»، با واکنش تند و تشر آیت الله خمینی روبرو شد.  خمینی در نامه ای به تاریخ 16 دیماه 1366 به او نوشت: «از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الاهی است و بر جمیع احکام شرعیه الاهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به این که اینجانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الاهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته های اینجانب بود».
 
این تأکید صریح خمینی بر چهارچوب ناپذیری حکومت مورد نظراو، بی مسما بودن عنوان "جمهوری" را کاملا به نمایش گذاشت.  خمینی حتی ازاین هم فراتر رفت و حکومت را برتر از فرایض دینی برشمرد: «حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم برتمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است».  (صحیفه امام، جلد 20، ص 455).
 
سرکشیدن جام زهر و مرگ خمینی فرصت مناسبی بود تا حکومت آخوندی خود را از شر عنوان بی مسمای "جمهوری" خلاص کند.  اما، با آن که در بازنگری قانون اساسی ولایت فقیه به "ولایت مطلقه فقیه" تبدیل شد، با وجود اصرار جناح هایی از حکومت مانند موتلفه، این کار انجام نشد و استخوان "جمهوری" همچنان لای زخم حکومت آخوندی باقی ماند.
 
چهارمین رییس جمهوری، که او نیز دو دوره دراین سمت باقی ماند، علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که خود با جعل و تبانی سید علی خامنه ای را برمسند جانشینی خمینی و ولایت مطلقه فقیه نشانده بود.  رفسنجانی که خامنه ای را برکشیده و دست آموز خود می دانست – و چنین نیز بود -، در دو دوره ریاست جمهوری به دلیل این که خامنه ای هنوز برمسند خود جا نیفتاده بود، با قدرتی نسبی به اداره امور پرداخت و قصد داشت که با تغییر قانون اساسی این سمت را برای خود دایمی کند.  او که استاد اعظم ترفند بازی و حیله گری است، از خامنه ای رودست خورد و در انجام نیت خود ناکام ماند.
 
پنجمین رییس جمهوری سید محمد خاتمی بود که در هنگام نامزد شدن برای این سمت، حتی امکان پیروزی خود بر نامزد مورد حمایت رهبر –علی اکبر ناطق نوری – را باور نمی کرد.  با این حال، مردم و به ویژه جوانان با گفتن یک "نه" آشکار و بزرگ به خامنه ای، او را با 20 میلیون رأی روانه مقر ریاست جمهوری کردند و 4 سال بعد نیز به این حمایت ادامه دادند.  شوربختانه، ساختار نظام ولایت مطلقه فقیه، بزدلی شخص خاتمی و وابستگی اش به حفظ نظام موجب شد که این پشتوانه عظیم مردمی به هرز و هدر رود و 8 سال ریاست جمهوری او درحالی که به گفته خودش «هر 9 روز یک بحران» برایش ایجاد می کردند سپری شود.  درماه های پایانی دور دوم ریاست جمهوری، خاتمی ضمن اعتراف به این که «آمده بوده تا نظام را حفظ کند»، گفت که در نظام ولایت مطلقه فقیه رییس جمهوری چیزی بیش از یک "تدارکاتچی" – بخوانید گماشته – نیست.  او برخلاف قولی که به مردم داده بود، حتی نتوانست دو لایحه قانونی "اصلاح قانون انتخابات" و "تبیین اختیارات رییس جمهوری" را به تصویب نهایی برساند و این لوایح را پس از آن که چند بار توسط شورای نگهبان – منصوب خامنه ای – به عنوان مغایرت با شرع و قانون اساسی ردشد، ناگزیر پس گرفت.
 
ششمین رییس جمهوری، محمود احمدی نژاد، آیینه تمام نمای حکومت آخوندی بود.  بلاهت، ناکارآمدی، پرمدعایی و فساد صفات مشترک او با ولی مطلقه فقیه بود و خامنه ای در نماز جمعه 29 خرداد 1388 گفت که نظراتش به احمدی نژاد نزدیکتر از رفسنجانی است.  با این حال، حتی این گماشته سرسپرده و گوش به فرمان نیز نتوانست دربرابر تضاد ساختاری بین ولایت مطلقه فقیه و"جمهوری" تاب بیاورد و عملا سر به تمرد و نافرمانی برداشت و درسال آخر دور دوم ریاست جمهوری فقط وجودش توسط خامنه ای تحمل می شد.
 
هفتمین رییس جمهوری حکومت آخوندی، که به تازگی نخستین سال دور اول ریاست جمهوری را سپری کرده نیز با سرعتی بیشتر درچنبره این تضاد ساختاری گرفتارشده و به زعم خود می کوشد که مفری از آن بیابد.  او هفته گذشته طی سخنانی در شورای اداری استان اردبیل گفت: «مردم رأی ندادند که رییس جمهوری فقط رییس دستگاه اجرایی باشد، رأی دادند که مجری قانون اساسی باشد.  مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رییس جمهوری است... اجرای این وظیفه ازآن کارهای مهمی است که برای خیلی ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هرکسی دراین کشور با هرمسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود».
 
روزنامه "کیهان" تهران، که حسین شریعتمداری نماینده ولی مطلقه فقیه سرپرست آن است، در واکنش به گفته های شیخ حسن روحانی، آب پاکی را روی دست او ریخت و با صراحت تأکید کرد که بنابرهمان قانون اساسی مورد استناد او، "رییس جمهوری" در نظام ولایت مطلقه فقیه چیزی بیش از یک "تدارکاتچی" و "گماشته" سرسپرده و گوش به فرمان نمی تواند باشد.  "کیهان" نوشت:«براساس نص صریح اصل 56 و نیز مستفاد از اصل 110 قانون اساسی همه قوا و نهادهای لشکری و کشوری – ازجمله خود آقای رییس جمهور – (درمعنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت های پیش بینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است».  ازاین واضح تر نمی توان سخن گفت: رییس جمهوری کاره ای نیست و همه کاره مقام رهبری است.
 
با این حال، "کیهان" ولی مطلقه فقیه برای آن که اتمام حجت کرده باشد و راه را بر هرگونه سوء تفاهم زیاده خواهانه –ازجنس سخنان شیخ حسن روحانی – ببندد، می افزاید: «به عبارت دیگر، "رییس جمهور" صرفا "رییس قوه مجریه" است، آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه دراموری که مستقیما به رهبر مربوط نمی شود (اصل 113 قانون اساسی).  ازاین رو، اگر قانون اساسی ملاک قضاوت باشد، باید گفت برخلاف نظر آقای روحانی، اتفاقا مردم رأی داده اند که رییس جمهور فقط رییس دستگاه اجرایی باشد».
 
کاش "کیهان" ولی مطلقه فقیه بخش کوچکی از این صراحت و رک گویی مستدل و مستند خود را نیز به این اختصاص می داد که توضیح دهد "مقام معظم رهبری" دربرابر این همه "اختیارات" – که خداوند نیز در کتاب های آسمانی برای خود قایل نشده – چگونه و دربرابر چه مرجع و نهادی –بجز مجلس چرتی های مجیزگوی خبرگان – "مسئول" و پاسخگو است؟!
 
آنچه که این درام غم انگیز را به کمدی تبدیل می کند، این است که هردوطرف برای به کرسی نشاندن نظر خود پای "مردم" را به میان می کشند و شوربختانه فقط هم همین مردم هستند که از توان بالقوه پایان بخشیدن به این نظام ایران بربادده و ویرانگر برخوردارند. تا زمانی که مردم با توسل به اراده خود براین تضاد ساختاری نقطه پایان ننهند، تازمانی که به مطالبه ابتدایی ترین حقوق پایمال شده خود برنخیزند، تازمانی که دست از خفت و ذلت پذیری فروش شأن و حرمت انسانی خویش به بهای ناچیز 45500 تومان درماه و شریک شدن عملی در غارت و فساد و جنایت حکومت آخوندی ادامه دهند، میهن نگونبختمان شاهد تداوم تباه کننده این دور باطل خواهد بود!
 

 

 

شهباز نخعی

Shahbaznakhai8@gmail.com

منبع:پژواک ایران


شهباز نخعی

فهرست مطالب شهباز نخعی  در سایت پژواک ایران 

*اختیارات بدون پذیرش مسئولیت!‏  [2018 Jun] 
*انتخاب بین ارسنیک و سیانور!‏  [2018 May] 
*ترقی ازابراز «تأسف» و «نگرانی» به «بهت زدگی»! [2018 May] 
*برجام درجام!‏  [2018 May] 
*هنوز فرصت هست! [2018 May] 
*درس چگونگی رهایی از شرّ استبداد!  [2018 Apr] 
*فرار بی مغزها!‏  [2018 Apr] 
*«کارنامه درخشان»!  [2018 Apr] 
*دلار 10 هزارتومانی! [2018 Mar] 
*سال آخر!  [2018 Mar] 
* حرکت در دایره بسته!  [2018 Mar] 
* قطعنامه های بی معنا!  [2018 Feb] 
*«العفو، العفو»! [2018 Feb] 
*دخیل بستن به امامزاده رفراندوم! [2018 Feb] 
* ‏«توبه گرگ...»!‏  [2018 Feb] 
*مسابقه سقوط!‏ [2018 Feb] 
*تبدیل بنگاهداری به سهامداری!‏  [2018 Jan] 
* تَرَک برداشتن دیوار ترس!‏ [2018 Jan] 
* دستاویز واقعیت گریزی!‏  [2018 Jan] 
*فرصت طلایی!‏  [2018 Jan] 
*آنکارا درصدد چنگ اندازي مجدد بر خاورنزديک است؛ پايان «مدل ترک» [2017 Apr] 
*ترجمه کتاب "امپراتوری تفتیش"  [2017 Mar] 
*نبرد عقل و احساس! [2016 Jun] 
*در شیشه کردن غول!  [2016 Jun] 
* امنیت واقعی و توهّم امنیت! [2016 Jun] 
*داد از این همه بیداد! [2016 Jun] 
*«ترکیه لاییک است و لاییک می ماند»!  [2016 May] 
* بهای سنگینِ خیره سری! [2016 May] 
* «مایه شرمساری و نابخشودنی»!  [2016 May] 
*ذهنیت ترفندباز! [2016 Apr] 
* هشدارهای مکرّر و گوش های ناشنوا! [2016 Apr] 
* پرونده موشکی، جایگزین پرونده هسته ای! [2016 Apr] 
* پرونده موشکی، جایگزین پرونده هسته ای! [2016 Apr] 
*پرده ی غبار! [2016 Apr] 
*چرا نمی پرسید چرا؟! [2016 Mar] 
*پا پس کشیدن ناگهانی!  [2016 Mar] 
*پیامد نرمش قهرمانانه!  [2016 Mar] 
*«خُب، به کجا رسیدید؟»! [2016 Mar] 
*در انتظار داوری تاریخ!  [2016 Feb] 
*بیم و امید  [2016 Feb] 
*ولایت مطلقه فقیه منشأ فساد است! [2016 Feb] 
*چشم پوشی بر نقض گسترده حقوق بشر درایران! [2016 Jan] 
* فرجام یا آغاز راه دراز 8 ساله اجرای برجام!  [2016 Jan] 
*پنهان کردن ناتوانی در پوشش سخاوت!  [2016 Jan] 
*رهایی از شرّ حکومت ولایت مطلقه فقیه! [2016 Jan] 
*لاف زنی های ریاکارانه روباه بنفش!  [2015 Dec] 
*جنایت مشروع و قانونی علیه بشریت! [2015 Dec] 
*ترفند بازی حکومت آخوندی! [2015 Dec] 
*اردوغان، نفت، داعش! [2015 Dec] 
*شکرگزاری! [2015 Nov] 
*چرا؟! [2015 Nov] 
*13 کرسی تا سلطان رجب! [2015 Nov] 
*سازمان بی سامان! [2015 Oct] 
* تلنگر مردمی! [2015 Oct] 
*زدوبند روسیه با غرب! [2015 Oct] 
*گام نهایی! [2015 Oct] 
*سوریه در اشغال روسیه! [2015 Oct] 
*تکلیف روشن است! [2015 Sep] 
*روغن روی آش سوریه! [2015 Sep] 
*سیاست مداران دروغگو، خودخواه و فرصت طلب! [2015 Sep] 
*بدتر از دروغ! [2015 Aug] 
*زیر آواز زدن ورشکسته [به تقصیر]! [2015 Aug] 
*«هزاران نکته و سخن ناگفته»! [2015 Aug] 
*کورسوی امید! [2015 Aug] 
*«سوریه، ننگین ترین لکّه بروجدان انسانی جهان»! [2015 Jul] 
*یک نان نسیه و صد گرسنه! [2015 Jul] 
*دو توافق و یک پرسش: فرجام یا آغاز؟! [2015 Jul] 
*«میراث بین المللی افتضاح»! [2015 Jul] 
*نظام برده داری مدرن! [2015 Jul] 
*رسیدن به توافق نهایی؟! [2015 Jun] 
*شکست فاجعه بار ج.ا. ! [2015 Jun] 
*حساب هایی که درست از آب در نیامد! [2015 Jun] 
*رسوایی فساد در فیفا! [2015 Jun] 
*مظلوم نمایی و رجزخوانی های توخالی! [2015 May] 
*داعش، پدیده ای گذرا یا ماندگار؟! [2015 May] 
*زمین لرزه در تهران، احتمالی ضعیف یا رویدادی محتوم با زمان غیرقابل پیش بینی! [2015 May] 
*وجدان ناآرام آقای اوباما! [2015 May] 
*جایگاه در شاخص شادی و رضایت! [2015 May] 
*جایگاه در شاخص فلاکت! [2015 Apr] 
*گل سوریه و سبزه یمن! [2015 Apr] 
*آن که فریب می دهد و آن که فریب می خورد [2015 Apr] 
*هردو حق دارند! [2015 Apr] 
*پیشنهاد رهبری خاتمی! [2015 Mar] 
*مسئول مستقیم سرنوشت دردناک یونس ها! [2015 Mar] 
*قمار سیاسی! [2015 Mar] 
*عجیبا! غریبا! شگفتا! [2015 Feb] 
*سکولاریسم اسلامی! [2015 Feb] 
*سر گاو هسته ای در خمره ولایت! [2015 Feb] 
*جنایات بی مکافات! [2015 Jan] 
* گسترش آشفتگی، تنش و آشوب! [2015 Jan] 
*جنگ با معلول! [2015 Jan] 
*جمهوری اسلامی، آری یا نه؟! [2015 Jan] 
*2015، سال تعیین تکلیف؟! [2015 Jan] 
*زهی خیال محال! [2014 Dec] 
*«سبقت گرفتن در شیادی»! [2014 Dec] 
*نشانی بیت رهبری! [2014 Dec] 
* کاهش و افزایش بهای نفت و نان! [2014 Dec] 
* بغض فروخورده! [2014 Nov] 
* گریز از مسئولیت! [2014 Nov] 
*«روز واقعه» برای باراک حسین اوباما! [2014 Nov] 
*روگردانی از اسلام سیاسی! [2014 Oct] 
*مستقیم از بیت رهبری! [2014 Oct] 
*نباید درحد حرف باشد! [2014 Oct] 
*حق زندگی! [2014 Oct] 
*پایان رنج ها! [2014 Oct] 
*ردایی از تار و پود دروغ! [2014 Sep] 
*بان کی مون، عامل سازمان CIA! [2014 Sep] 
*رطب خورده...! [2014 Sep] 
*راهبرد بی عملی و انفعال! [2014 Sep] 
*دور باطل! [2014 Aug] 
*«یک: رهبر نباشد، دو: سپاه نباشد»! [2014 Aug] 
*شمار طرفداران حکومت آخوندی! [2014 Aug] 
*زندانی با 78 میلیون زندانی! [2014 Jul] 
*حد و مرز بیدادگری! [2014 Jul] 
*غزوه ی غزه! [2014 Jul] 
*معنای اعتدال! [2014 Jul] 
*دو خلیفه در یک اقلیم! [2014 Jul] 
*«فروپاشی نظامی پوسیده»! [2014 Jun] 
*رهایی از بن بست! [2014 Jun] 
*حوزه آسیب رسانی توفان! [2014 Jun] 
*اعداد بی پایه و اساس و مغایر منافع ملی! [2014 Jun] 
*نجات دهنده سوریه و کل خاورمیانه! [2014 May] 
* قوطی بگیر و بنشان! [2014 May] 
*بهایی ستیزی؛ ما منزجریم! [2014 May] 
*«آیینه شکستن خطاست»! [2014 May] 
*فارغ شدن از عشق به استبداد یا دگرگونی در بازتولید آن؟! [2014 May] 
*توهین به مقام معظم رهبری! [2014 Apr] 
*بحران عمیق تر و پیامدهای وحشتناک! [2014 Apr] 
*«باید به شدت مراقب بود»! [2014 Apr] 
*شکستن رکورد بیدادگری! [2014 Apr] 
*... که غصّه سرآید! [2014 Mar] 
*باید ازما تشکر کنند! [2014 Mar] 
*خواب آرام آقای اوباما! [2014 Mar] 
*«حرف حساب جواب ندارد»، جنجال دارد! [2014 Mar] 
*پیروزی ایستادگی بر سرکوب! [2014 Feb] 
*جام زهر و این همه ادا! [2014 Feb] 
*بانی واقعی انقلاب!  [2014 Feb] 
*سبد کالا؛ چرا چنین خوار شدیم؟! [2014 Feb] 
*دیپلماسی واقعیت گریز و روان پریش [2014 Jan] 
*عوض کردن آبنبات با سماق! [2014 Jan] 
*قربانی سیاست بازی ها! [2014 Jan] 
*سرباز کوچک و جسور ولایت و جرثومه فساد! [2014 Jan] 
*تئوری توطئه! [2013 Dec] 
* تسویه خرده حساب ها!  [2013 Dec] 
*گنداب ولایی فساد! [2013 Dec] 
*نگاه راهبردی ظریف به ابوموسی!  [2013 Dec] 
*توافق ذلت بار ژنو؛ چاره دیگری نبود!  [2013 Nov] 
*دخیل بستن به امامزاده اوباما! [2013 Nov] 
*مذاکرات کرها! [2013 Nov] 
*کاپیتولاسیون روسی و چینی!  [2013 Nov] 
*کاشت باد و دروی توفان! [2013 Oct] 
*حکایت چوب و پیاز! [2013 Oct] 
*بحران ساز پایان بخش بحران! [2013 Oct] 
*پاک کردن داغ ننگ! [2013 Oct] 
*پایان بخشیدن به کابوس 35 ساله! [2013 Oct] 
*نخورده نباید شکرکرد! [2013 Sep] 
* «آنچه این نامردمان...»! [2013 Sep] 
*تله خود ساخته! [2013 Sep] 
*کوبیدن برطبل رسوایی! [2013 Sep] 
*ترکیب دو رییس جمهوری! [2013 Aug] 
* پرداخت یکجای صورت حساب!  [2013 Aug] 
*هم تقلب بود، هم تدلیس! [2013 Aug] 
*کدام فرقه ضالّه، مضلّه واقعی است؟!  [2013 Aug] 
*مرغ یک پا دارد! [2013 Jul] 
*کشتار در بن بست! [2013 Jul] 
*«ولا[کن] تجسسوا»! [2013 Jul] 
*حال ایران خانم بد است! [2013 Jul] 
*پیروزی جامعه مدنی بر جامعه مدینه النبی! [2013 Jul] 
*زندان یا قتلگاه! [2013 Jun] 
*کله شقی و قانون گریزی یا برگشت براه اعتدال و عقلانیت!  [2013 Jun] 
*عروسک های سپاه! [2013 Jun] 
*«حقوق تعریف شده حزب الله»! [2013 Jun] 
*آیا «روز رهایی نزدیک است»؟! [2013 May] 
*به سوی خلافت اسلامی! [2013 May] 
*رد صلاحیت در پایبندی به قانون!  [2013 May] 
*سیرک انتصخوابات [2013 May] 
*کارنامه سیاه حکومت مدعی حمایت از مستضعفان!  [2013 May] 
*بی یاوری مردم سوریه! [2013 Apr] 
*«سال رسوایی سیاسی و اقتصادی»!  [2013 Apr] 
*جابجایی محمود با محمد یا محسن و یا ...! [2013 Apr] 
*گشودن گره کور! [2013 Mar] 
*پیروزی نوروز! [2013 Mar] 
*پایمال شدن منافع ملی! [2013 Mar] 
*کش بدهید! [2013 Feb] 
*زجرکشی! [2013 Feb] 
*چه چیز «مجرمانه» نیست؟! [2013 Feb] 
*سکّه یک پول! [2013 Feb] 
*شورش پابرهنگان! [2013 Jan] 
*کشت علوفه در جنگل! [2013 Jan] 
*نمایش درماندگی در اپرا! [2013 Jan] 
*پا جای پای ما! [2012 Dec] 
*راه تازه غارت! [2012 Dec] 
*شکست شعار «النصربالرعب»! [2012 Dec] 
*«تصحیح بی عدالتی تاریخی» [2012 Dec] 
*بزنگاه حساس! [2012 Nov] 
*لحاف ملا! [2012 Nov] 
*هرگز چنین مباد! [2012 Nov] 
*«تغییر»؟ حتی یک ذرّه! [2012 Nov] 
*فریب خوار و فریبکار! [2012 Sep] 
*درحال پیشرفت مطلوب! [2012 Sep] 
*نظام ولایی و اصل انصاف! [2012 Sep] 
*«به نام ایرانیان، مردم سوریه را نکشید»! [2012 Sep] 
*بیماری درمان ناپذیر! [2012 Aug] 
*تا هست می کشد! [2012 Aug] 
*خط قرمز یا چراغ سبز! [2012 Aug] 
*دریاچهء بینوای ارومیه!  [2012 Aug] 
*«هان ای دل عبرت بین...»!  [2012 Aug] 
*پشت سر افغانستان! [2012 Jul] 
*«مسیر طبیعی امور»!  [2012 Jul] 
*ترک برداشتن شیشهء عمر!  [2012 Jul] 
*کنگره وصف گل! [2012 Jun] 
*استخوان های لای زخم! [2012 Jun] 
*در صدر فهرست ننگ!  [2012 Jun] 
*کارنامه درخشان برادران قاچاقچی  [2012 Jun] 
*زبان زور!  [2012 May] 
*کند شدن شمشیردودم!  [2012 May] 
*مرحله آخرکلاه گشاد هدفمند!  [2012 May] 
*اثر تذکر و هشدار! [2012 May] 
*اثر تذکر و هشدار!  [2012 Apr] 
*آخرین تیرهای ترکش! [2012 Feb] 
*دیوان بلخ! [2012 Feb] 
* پرسش تلخ! [2012 Feb] 
*ننگ بر روسیه و... [2012 Feb] 
*بار سنگین و ننگین! [2012 Feb] 
*افسارگسیختگی اقتصاد! [2012 Jan] 
* جدایی ج. ا. از سوریه! [2012 Jan] 
*گردنه خطرناک! [2012 Jan] 
*تنگه و تنگنا! [2012 Jan] 
*شرط بندی روی اسب مرده! [2011 Dec] 
*به «جوان آنلاین» سپاه پاسداران و اذنابش! [2011 Dec] 
*واسلاو و کیم! [2011 Dec] 
*حیف و صد حیف! [2011 Dec] 
*انجام کار ناتمام! [2011 Nov] 
*مرگ در بحران! [2011 Nov] 
*نیاز به حمله نظامی نیست! [2011 Nov] 
*محاکمه دردادگاه صالح! [2011 Nov] 
*زایش موش از کوه «بهار عربی»! [2011 Oct] 
*«فکاهی مبتذل»! [2011 Oct] 
*من آدم می کشم، تو آدم می کشی... [2011 Oct] 
*خودش کش می آید! [2011 Oct] 
*آسانی و آرامی! [2011 Sep] 
*حق ناحق! [2011 Sep] 
*نیمه راه ناکجاآباد! [2011 Sep] 
*این مسخره بازی ها برای چیست؟!  [2011 Sep] 
*کویر غیرقابل سکونت! [2011 Aug] 
*لرزه براندام ولی فقیه! [2011 Aug] 
*معیار سنجش بزرگی یک ملت چیست؟ [2011 Aug] 
*علوم انسانی، بر پایهء قرآن-شرعیات! [2011 Aug] 
*استبداد پذیری! [2011 Aug] 
*زندان يا محل شکنجه و کشتار!  [2011 Jul] 
*خودکامگی و نبود آزادی، جواز مبارزه مسلحانه ؟! [2011 Jul] 
*خانه چوبی! [2011 Jul] 
*شهامت اخلاقی یا زدن نعل وارونه! [2011 Jul] 
*ناهمبستگی اسلامی! [2010 Sep] 
*گرفتار در چنبر خودکرده‌ها! [2010 Jun] 
*گندیدگی ریشه! [2010 May] 
*ایستاده بر بلندای قلّهء وقاحت!  [2010 May] 
*آیا واقعا" «این اسلام نیست»؟! [2010 Apr] 
*سرازیری سقوط! [2010 Apr] 
*زبان هرزه درا! [2010 Apr] 
*صداهای انیرانی! [2010 Apr] 
*98 به 2، 2 به 98! [2010 Apr] 
*"در کمرکش چاه"! [2010 Mar] 
*فرصت سوزی! [2010 Feb] 
*مجمع عمومی 22 بهمن! [2010 Feb] 
*ورشکستگی همه جانبه! [2010 Jan] 
*گازانبر ترور و فریب! [2010 Jan] 
*غبارآلود یا تیره وتار؟! [2010 Jan] 
*وبال گردن! [2009 Dec] 
*توفان در فنجان شکستهء ولایت! [2009 Dec] 
*ژرفنای فرومایگی! [2009 Dec] 
*ما دانشجوییم! [2009 Dec] 
*فاسد تا مغزاستخوان! [2009 Nov] 
*فروریزی دیوارهای ننگ و ترس! [2009 Nov] 
*مخلّ مبانی زندگی انسانی! [2009 Nov] 
*جایگاه سبز در رنگین کمان! [2009 Oct] 
*کهریزک: دادگاه جنایتکاران! [2009 Oct] 
*اوباما چه می کند؟!  [2009 Sep] 
*جامعهء پریشان و حاکمان روان پریش! [2009 Aug] 
*تجاوز در نظام تجاوز در تجاوز! [2009 Aug] 
*سردرگم وآشفته! [2009 Aug] 
*دشمنی با هویت ایرانی! [2009 Aug] 
*تلقّی فاشیستی ازآزادی بیان و... [2009 Jul] 
*چه نیاز به دشمن؟! [2009 Jul] 
*به سوی فروپاشی! [2009 Jul] 
*ما نشستیم و... [2009 Jul] 
*ایران غلتیده در خون  [2009 Jun] 
*حماسه شکوهمند رسوایی [2009 Jun] 
*سه رباعی درباره‌ی مقام معظم رهبری [2009 Jun] 
*دود شد و به هوا رفت [2009 Jun] 
*من رأی نمی‌دهم  [2009 Jun] 
*گردونه ی اهریمنی  [2009 Jun] 
*آزادترین کشور دنیا  [2009 May] 
*حکومت بسیجی ـ سپاهی  [2009 Apr] 
*سال اصلاح الگوی مصرف  [2009 Mar] 
*نفت و فرهنگ [2009 Mar] 
*به عمر تا علی بشنود [2009 Mar] 
*نوروزتان پیروز  [2009 Mar] 
*حیا [2009 Feb] 
*ولایت فقیه و حقوق بشر [2009 Feb] 
*آمدن شهسوار ناجی [2009 Feb] 
*بهای آمریکا ستیزی  [2009 Feb] 
*اوبامانیا! [2009 Jan] 
*آلوده چون هوا  [2009 Jan] 
*فروش چاه های نفت  [2009 Jan] 
*عظمت کنفت شدن  [2009 Jan] 
*فاجعه پایان سال، سال پایان فاجعه [2009 Jan] 
*نظام قانون ستیز  [2008 Dec] 
*بخشش از کیسه خلیفه! [2008 Dec] 
*ننگ بر دیکتاتوری [2008 Dec] 
*دنیای پرآشوب [2008 Dec] 
*"YES WE CAN" ! [2008 Nov] 
*دو بازوی بلند و کوتاه  [2008 Nov] 
*دگرگشت یا برگشت  [2008 Nov] 
*کار شما تمام است  [2008 Nov] 
*هم شرقی، هم غربی  [2008 Sep]