وطن
خالد بایزیدی

 

به وطن

که بازگشتم

خاک اش را

وجب ...وجب

اندازه گرفتم

که مبادا!

چیزی ازآن 

کم شده باشد

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی