چند شعر کوتاه
خالد بایزیدی

چندشعراز:خالدبایزیدی(دلیر)ونکوور-کانادا
دیروز!
من ودنیا...
درازدحام خیابانی
بهم برخوردیم
«هردو
متنفروبیزار
ازیکدیگر»
روی برگرداندیم؟!
...............................
دوینی!
من ودونیا...
له قره بالغیکی شه قام دا
روبه روی یه ک بووین
«هه ردوک
بیزارله یه ک
روومان له یه ک »
وه رگیرا؟!
........................................
2-
شاعری!
برای پادشاهی
شعری سرود
شعرقهرکرد
بعدازصدهاسال
شاعردید:
شعراش برروی صندلی فقیری
سربلندوسرافراز
نشسته است؟!
...........................................
شاعیریک!
بوپاشایه ک
شیعریکی نووسی
پاش سه دان سال
شاعیردیتی:
شیعره که ی 
له سه رکورسی هه ژاریک
سه ربلند دانیشتووه
...............................................
3-
آه!..
کبوتری پروبال شکسته
همه شب
درقفس اش
خواب پروازرامی دید
..............................................
ئاه!..
کوتریکی په روبال شکاو
هه موشه و
له قه فه سه که ی دا
خه ونی هه لفرینی ده دیت
...............................................
4-
می ترسم!
بخواب روم
وتوبخوابم نیایی
ومن خواب خیال توبمیرم
.............................................
ئه ترسم!
خه وم لیکه ویت
وه تو
نه ییته خه ونه کانم
وه له خه ونی خیالی تودا
من بمرم
.................................................
5-
مردی اعدامی!
ازچوبه دارش...
درختی همیشه سبز
درتمام فصول می خواست؟!
...............................................
6-
مادرم که مرد!
خاطرات من را
باخودبرد
وخاطرات خودرانیز...
به امانت بمن سپرد؟!
................................................
دایکم که مرد!
بیره وه ریه کانی منی
له گه ل خوی برد
وه بیره وه ریه کانی خوشی
به ئه مانت به من ئه سپارد؟!
.................................................
7-
«صلیب زنگاربسته»
مسیح یک بار
برای همیشه مصلوب گردید
وازآن روز
صلیب زنگاربسته اش را
به گردن آویختند
اما ما
روزی هزاربار
مصلوب می شویم
روزی هزاربار
دل وچشم وگلویمان را
به صلیب می کشند
وبوسه های تازیانه را
هرثانیه ودقیقه
برشانه های خون آلوده ی خویش حس می کنیم
ولی دریغ!
کسی نیست...
صلیب خون آلوده ی مارا
به گردن آویزد!؟
...........................................................
«سه لیبی ژه نگاوی»
له وروژه وه
مه سیح له خاچ درا
سه لیبی ژه نگاویان
به به روکیانه وه هه لواسی
ئه مما ئیمه...
روژه سه دان که رت
له خاچ ده دریین
دل وچاو گه روومان
بزمارریژده که ن
وه به ره وپیشوازی ماچه کانی
شه لاق د روین
به لام هیچ که س نییه
سه لیبی خوینایمان هه لگریت و
به به روکی وه هه لواسی؟!

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی