محکوم
خالد بایزیدی


من...؟
ازبدوتولد...
درمحکومیت زاده شدم
محکومیتم زندگی بود
وهمیشه پنجره های به ریابازشده را
عامل محکومیتم دانسته ام
من برده نبودم
اماازمن برده ای ساختند
برده ای که...
همیشه بوسه های تازیانه را
برشانه های خون آلوده خویش
فراخوانده است
من قاتل نیستم
اماهمیشه دردرون خویش کسی راکشته ام
وهرجنایتی را
برای این زندگی به سرقت برده 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی