«عاشق شدن»
خالد بایزیدی

شعری از:خالدبایزیدی(دلیر)

«عاشق شدن»

پدرم می گفت:

فرزندم!

گناه نکن

من نیزبه احترام

ازهرچه عشق بود

دست کشیدم

حالا که پدرم نیست

عاشق شده ام

ومیبینم:

که «گناه»چه زیباودوست داشتنی است

ازگونه های گلفام بهشتی اش

هرچه ماچ وبوسه ست خواستنی است

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی