چندعاشقانه
خالد بایزیدی

عاشقانه

چندعاشقانه از:خالدبایزیدی(دلیر)
1-
ای بانوی من
ازوقتی که رفته ای
آب وهوانیر...
بهم ریخته است
هرروزابری وبارانی
2-
ای بانوی من
ازمن انتظارنداشته باش
چون فرهاد
کوه بکنم؟!
همین که درخانه
ظرف هارامی شویم
شاهکارکرده ام
3-
بی تعارف بگویمت:
چنان دوستت دارم
آنگونه که آسمان
ستارگان اش را
4-
بدورازچشم شب
می خواهم!
لای موهای سیاهت
بخواب روم

 

 
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی