«تنها یک روز»
خالد بایزیدی

 

«تنهایک روز»

ماتنهایک روز طولانی 

زندگی می کنیم 

وآن یک روزنیز...

عزرائیل ازما می گیرد

وتمام عمریک روزه مان را

بدست مرگ می سپارد

واین مادرمهربان مرگ

چه مهربانانه

مارادرگهواره ی خاک می خواباند

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی