خیزش نوین ایرانیان و رو در رویی ی همه ی اسلامیان با ایران و ایرانی
پ. مهرکوهی

روزی که جمهوری سالامی بر آن شد تا با قربانی کردن دو، سه مهره ی بی ارزش شده ی خویش نبض ناهمسازواری و کنش های ناهمسازوارانه را در دست گیرد، من به این شگرد ریاکارانه و توانایی ی جمهوری اسلامی در رنگ و گمراه کردن قمپوزیسیون برونمرزی آفرین گفتم و به قمپوزیسیون بوده‌گی‌ی قمپوریسیون چی ها بیش ار پیش خندیدم. اسلام عزیز با به بند کشیدن و قربانی کردن میرحسین موسوی، که خود در همه ی تبه کاری های دهه ی شست (شصت) و پس از آن دست داشته، توانست پایه ی خواسته های مردم را پایین آورد و بر موج سوار بماند. با این شگرد، شعارهای مردم از خواست سرنگونی به درخواست رهایی ی میرحسین از زندان خانه گی کاهش یافتند.  - "حصر"! راستی را این قمپوریسیون، از استالینیست های شخصیت پرست ِ دمکراتیک ِ دمکراسی خواه گرفته تا شازده رضا و ماه تابان پلاستیکی‌ی قجری، چگونه می خواهند با ج. ا. در افتند، زمانی که واژه گان و زبان ایشان وام گرفته شده از لسان تازی پرستانه ی آخوندها است؟-.
با آن نیرنگ ج. ا.، شعار سرنگونی که جای خود دارد، حتا خواست برچیندن شورای نگهبان و پایان بخشی به خدایی کردن آخوند جنتی هم در خیرش سال 1388 یا به ذهن ها نیامد و یا اگر هم آمد زود از ذهن ها زدوده شد. پس از به راه انداختن دکان ِ زندان خانه گی، همه ی نگاه های به سوی میرحسین خیره ماند. و پس از چندی، آه امروز خبر آمد که فشار خون میرحسین بالا رفته است. آه امروز خبر درز کرد که باد فتق کروبی کمی بیشتر از دورانی شده که روزی یکی دو زن را در بنیاد شهید صیغه می کرد. و ما در برونمرز باید در مراسم روضه ی ملیحه ی محمدی و دیگر رفقا و تواریش ها، به حال و روز دو خایه ی معصوم کروبی اشک می ریختیم و سر می دادیم: الاهی خایه ای بی زن صیغه نباشد، اگر باشد در این جهان نباشد! آی دو طفلان معصوم ِ کروبی! جگرم سوخت.
همه ی آن گونه خبرها حساب شده و برای سرگرم کردن مردم به کار ِ این دو تن بود و بس. در کنار آن، اسلام عزیز توانست لشگری دست چین شده از مزدوران رنگارنگ خود را که دارای توانایی هایی بودند، به برونمرز روانه کند تا آنان آن کنند که باید. محسن کدیور، اکبر گنجی، عطاء الله مهاجرانی، بابک داد، سید ابراهیم نبوی، اردشیر امیرارجمند، مجتبا واحدی و عبدالکریم سروش تنها چند نمونه از مزدوران اَند که در برونمرز گوشه ای از کار اسلام عزیز را گرفتند و به دست همین قمپوزیسیون بیچاره ی برونمرزی فضای بزرگی از رسانه های برونمرزی به چنگ این فرستاده ها افتاد تا در زمان نیاز این ها ادعای رهبری جنبش توده ها را بنمایند. آمد نیوز و آمد نیوزها را ول کنید، به کهن ترها، به تارنمای میرحسین چی های "کلمه" نگاهی فکنید. گویی در ایران هیچ چیز در این چند روز گذشته روی نداده است!
 
سرانجام آتش خشمی که در سی و نُه سال گذشته در زیر خاکستر خوش خیالی ی دستگاه دزد پرور اسلامی انباشته و انباشته تر می شد، سر برآورد. باش تا این آتش دیر یا زود دامن اسلامگرایان ِ ایران ستیز را بگیرد و بنیادشان را براندازد، اسلامگرایانی که در همه ی این سال های شوم و بدبختی، دمی به چیزی دگر مگر چپاوول کشور ما نیاندیشیده اند. از هم اکنون ترس از دست رفتن همه چیز در چهره های دزدان ویرانگری که بر کشور ما فرمان رانی می کنند هویدا شده است، اگرچه بکوشند چهره ی شیر درنده ی نترس به خود گیرند تا مردم را بترسانند. پیروزی بسیار نزدیک تر آن است که گمان می رود، اگر مردم بر ترس خود پیروز آیند.
در واکنش به خواسته های مردم ِ به تنگدستی کشانیده شده ی ایران، آخوند روحانی ی دزد به میدان آمد تا هم با یاوه گویی و هم با تهدید بکوشد آب بر آتش بپاشد. گفت: باید با فساد مبارزه شود! ولی نگفت فاسد کیست و فساد در چه بخشی از نطام الاهی ی آقایان ریشه دارد و چه کسی یا نیرویی از درون این دستگاه سراپا آلوده می خواهد با فسادی که در کُیان (مرکز) آن ریشه و هستی دارد مبارزه کند؟ کدام چاقو دسته ی خود بریده است که آخوند روحانی دوومین باشد؟ "باید"!؟ کدام باید؟ در "باید" او هیچ بایدی نبوده و نیست. صداقتی هم نبوده و نیست. صداقت کالایی است یافت نشدنی در دکان این اسلامیان ِ دزد.
روحانی حتا وعده ی سر ِ زبانی و دروغین مبارزه با فساد را نداد. نمی تواند. می تواند با خود مبارزه کند؟ آخوند روحانی شوخی می کرد. آنچنان یخ و خنک از کنار فسادی که همه ی رگ و ریشه های اسلام عزیز ایشان را فرا گرفته است گذشت که حتا توان ِ وعده ی سرخرمنی هم را در خود ندید. باز می پرسم و این را از آن قمپوزیسیون چی های برونمرزی که به روحانی رأی دادند می پرسم: چه گونه یک جانور فاسد، دزد و مال مردمخور می تواند به رزم با فساد برخیزد؟
آخوند حسن روحانی، با آن دکترای جعلی اَش، باید پاسخ گو درباره ی کارکرد دولت خود باشد. باید او را به پاسخگویی وا داشت.
راستی را آدمی کودن، بی فرهنگ و بی سواد و سوار بر اسب قدرت که دو، سه سالی را در انگلستان سر کرده ولی به اندازه ی یک نوجوان دبیرستانی در دور افتاده ترین شهرهای ایران توان انگلیسی سخن گفتن را ندارد، از احساس مسئولیت چه درک می کند؟ همین بی خردی ی این خرفت است که کار دست اَش داده. هی می گوید: عظیم، عظیم، این ملت عظیم! اگر در مردم ایران بزرگی یی (عطمتی) هست، از تو و دیگر آخوندها نیست. تو چه برای این مردم آورده ای؟
اگر این شورش نوین مردم ایران نتواند به سرنگونی ی جمهوری ی اسلامی بیانجامد، دستکم باید بتواند از حسن روحانی حساب خواهی کند. دیگر با هوا کردن لولوی دوران احمدی نژاد کارها پیش نمی رود.
 
در سراسر دوران پهلوی ها همه ی درآمدهای نفتی ی ایران به هشتاد میلیارد دلار نرسید. سازنده گی های انکار ناپذیری در آن دوران انجام گرفت. آخوند روحانی باید پاسخگو باشد چگونه است که او و دولت اعتدالی آش نتوانسته اند با دریافت یکسد (صد) و پنجاه میلیارد دلار از سپرده ی های ایران در دو سال گذشته کوچکترین گرهی از کار مردم بگشایند؟
هشتاد میلیارد دلار در پنجاه و هفت سال کجا و یکسد و پنجاه میلیارد دلار + در آمدهای فروش و تاراج نفت و گاز تنها در دو سال گذشته کجا؟ دولت او در دو سال گذشته درآمدی نزدیک به سی سد میلیارد دلار داشته است. با همین درآمد می شد ایران را حسابی و از نو ساخت. جنایت آخوند روحانی و مافیای دور و بر او کم از جنایت های احمدی نژاد نبوده و نیست. آخوند روحانی و بستگان و نزدیکان اَش در دزدی ی دارایی های مردم ما از دیگر دزدسالاران اسلامجوی کم نیاورده اند. آنچه را که وی و دار و دسته اَش بر سر مردم ایران و کشور ایران آورده اند، مردم ایران هنوز در نیافته اند. آنچه روحانی با ایران کرده است، مغول نکرد.  
اینک اعتراض های مردمی به از دست رفتن ایران به دست آخوندها و سپاه، به بخش های گسترده ای از استان های گوناگون کشور حتا شهرهای کوچک و نیز حتا به دژ استوار آخوندها، شهر قم، رسیده است. شعارها و خواسته های همه گان با آن اعتراض های جسته و گریخته و کوچک و بزرگ گذشته تفاوت بنیادین به خود گرفته اند. ویژه گی ی این شعارها و خواسته ها چنان است که از بهکردگریان ِ در آب نمک خوابانیده شده ی رژیم اسلامی هم کاری برای گمراه کردن مردم ساخته نیست. روزها و ماه های آینده چهره ی لومپنی و راستین بهکرگرایان آشکارتر خواهد شد. برای شناخت بهتر اینان، یکبار به گفتگوی گل ِ سرسبد بهکرگرایان، مصطفا تاج زاده، با حسین دهباشی نگاه کنید تا رژفای لومپنیسم این اندیشه ورز بهکردگرا بر شما آشکار شود. گُل که این باشد، وای از خار.
در آینده ای نزدیک، اگر دامنه ی اعتراض ها گسترش یابد، در کنار پیشه کردن سیاست ِ سرکوب سد در سدی از سوی سپاه و بسیج، مترسک هایی مانند آخوند محمد خاتمی را به میدان خواهند آورد. خواهید دید خوبترین این ها با پست ترین این ها کوچکترین فرقی ندارد. خواهید دید عباس عبدی و حاج پرفسور صادق زیباکلام، برادران ِ دوقلوی حسین شریعتمداری و الله کرم هستند.
 
اینک، هرچه از عمر جمهوری ی اسلامی می گذرد، بر خرفتی ی های کسانی افزوده می شود که عمری در آرزوی فرو شدن در گندآب جمهوری ی اسلامی بوده اند ولی جمهوری اسلامی به شَوَند سرشت خویش ایشان را به بازی نگرفته بوده است. نگاهی به تازه ترین گفتگوی آن شومن زلف پریشان رنگ کرده ی شبکه ی بیان با "پُرروالله زم" و دلقکی به نام سیدمحمد حسینی بیافکنید تا گوشه های تازه ای از فاجعه ی اختاپوس جمهوری اسلامی بر شما آشکار شود.
 
پ. مهرکوهی
دوشنبه، یکم ژانویه ی 2018 برابر با  یازدهم دی ماه 2576 ایرانی
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پ. مهرکوهی در سایت پژواک ایران 

*خیزش نوین ایرانیان و رو در رویی ی همه ی اسلامیان با ایران و ایرانی  [2018 Jan] 
* کشور کردستان، یا کشور بارزان ها  [2017 Oct] 
*درود بر جمهوری ی کتالونیا!‎ [2017 Oct] 
*کشتار، کشتار است، چه در لاس وگاس و چه در ایران [2017 Oct] 
*ترزا می، کسی که به دزدی ی نان تنگدستان و بینوایان آمده است‎ [2017 Jun] 
*پسر جان! دیگر از این کار ها نکن!‎ [2017 Jun] 
*آیا آقای ترامپ دارند تشریف می برند؟ [2017 May] 
*اندر چرایی و چند و چون ِ پیروزی ی امانوئل مکرون‎ [2017 May] 
*حال و هوای فرانسه خوب نیست  [2017 May] 
*از رام الله تا واشنگتن، انجز انجز انجز وعده کیلویی چند؟‎ [2017 May] 
*پیام رییس جمهور تاریخ به مناسبت یوم الله توحیدی کارگر‎ [2017 May] 
*پیام آقای رییس جمهور کل تاریخ به البشریت به المناسبات الیوم النوروز 1396 الهجریه و الشمسیه‎  [2017 Mar] 
* ناتنیاهو و اردوغان، دو گستاخ آشوب پرست [2017 Mar] 
*اسکار ِ امسال و گَند توئیت ترامپ‎ [2017 Mar] 
*آیا ترامپ آهسته، آهسته آماده ی جنگ با ایران می شود؟ [2017 Feb] 
*ما، سرنوشت ِ ایران و کارزار جنگ خواهانه ی ترامپ پس از رفتن ِ مایکل فلین  [2017 Feb] 
*اندر داستان اندرزنامه ی اوباما برای اعلیحضرت ترامپ  [2017 Jan] 
*ساختمان پلاسکو را «آن» بساخت و اینان بسوزاندند [2017 Jan] 
*ولادیمیر پوتین، اعلیحضرت ترامپ و آینده ی ناروشن نقش ِ ایران در سوریه [2017 Jan] 
*اکبر! رفتی؟ [2017 Jan] 
*آنچه امشب آنگلا مرکل درپیام ِ سال نو خواهد گفت‎ [2016 Dec] 
*داستان ولادیمیر پوتین و پنجه ای که اوباما بر چهره ی ترامپ کشید‎ [2016 Dec] 
*آیا کارلوف، فرسته ی روسیه در آنکارا، به دستور اردوغان کشته شد؟‎ [2016 Dec] 
*ترکیه و کشتن یک فرستاده به دست یک مأمور خدا [2016 Dec] 
*سلام دوباره آقای ترامپ! خسته نباشید!  [2016 Dec] 
*دیدار ترامپ با مردی که آمریکا بخت رییس جمهور شدن وی را از دست داد‎ [2016 Dec] 
*نگاهی به برآمدن ترامپ [2016 Nov] 
*با من تا پایان راه عشق برقص  [2016 Nov] 
*در زیر پوست انتخابات آمریکا  [2016 Nov] 
*حجت‌الاسلام م شجونی در سن 84 ساللگی جوانمرگ شد و جهان را در غم درگذشت خود سوگوار کرد [2016 Nov] 
*منصور پورحیدری، یا معنای انسان زیستن [2016 Nov] 
*کشور پاکستان، یا چاهکنی که سرانجام در چاه خشونت پروری فرو خواهد رفت  [2016 Oct] 
* در سوگ گل نازنین گلستان ِ برنامه ی «گل ها» [2016 Sep] 
*آن کس که جهان انسان ایرانی را جهانی کرد، رفت [2016 Jul] 
*با این اقتدار اسلام که شما دارید، بدبخت تر شدیم، آقا! [2016 Mar] 
* پیام رییس جمهور تاریخ به جهانیان به مناسبت آغاز سال نو فرنگی و ینگه دنیایی [2016 Jan] 
*جب بوش و جنگ های احتمالی ی آمریکا در آینده ای نه چندان دور [2015 May] 
*شوخی های ضد تروریستی ی آمریکا و عربستان در یمن [2015 Apr] 
*از رفسنجانی و احمدی نژاد تا زمانی برای شادی؟ [2015 Apr] 
*اندر داستان آقای ناتنیاهو در پاریس [2015 Jan] 
* همه چیز در پاریس آرام راست [2015 Jan] 
*کریستمس ایرانی [2014 Dec] 
*بحران پناهنده گی و مهاجرت در سوئد [2014 Dec] 
*بی تفاوتی در برابر یک نام جعلی ی تازی برای آبراه پارس [2014 Dec] 
*خداحافظی ی اوباما با «هاگل»اَش! [2014 Nov] 
*مشکل آقای اوباما و کاپیتولاسیون ایران؟ [2014 Nov] 
*آیا عراق بر می خیزد؟ [2014 Nov] 
*در حاشیه ی نیایش - شماره ی یک، اسید پاشی [2014 Oct] 
*دولت سوریه در ماه آپریل گذشته بمب شیمیایی به کار برده است [2014 Aug] 
*چه کسی پیروز ِ جنگ ِ حماس و اسراییل است؟ [2014 Aug] 
*بانو کلینتون و عملیات جنگی ی اوباما در عراق [2014 Aug] 
*حقوق بشر فرانسوی و خشم دروغین آقای فابیوس از حمام خون ناتنیاهو [2014 Aug] 
* بگذار کودکستان ها را بمباران کنند [2014 Aug] 
*تصمیم به انجام جنایت [2014 Jul] 
*رسانه ها، صهیونیسم و هنر زنده، زنده سوزاندن آدم ها  [2014 Jul] 
*آمریکا و داعش در عراق [2014 Jul] 
*جنگ سوریه در عراق [2014 Jun] 
*تنش میان ایران و عربستان در عراق  [2014 Jun] 
*آیا جنگ در عراق خاک ایران هم می کشد؟ [2014 Jun] 
*در غم ِ مرگ ِ حضرت مهدوی ی کنی [2014 Jun] 
*خوشحال ها و«هپی» ها به بهشت نمی روند [2014 Jun] 
*پوتین، اوکراین و دو دوزه بازی ی جهان ِ غرب/ پ. مهرکوهی  [2014 Mar] 
*چرا آمریکا هواپیمای خط هوایی ی مالزی را سر به نیست کرد؟‎ [2014 Mar] 
*نگاهی به آینده‌ی احتمالی اوکراین و اروپا [2014 Feb] 
*طنز: پیام ِ رییس جمهور ِتاریخ به مناسبت ِ عید ِ سعید ِ کریثطمس! [2013 Dec] 
*هوشی و من و افغانستان [2013 Dec] 
*​ آقا جون الکی بزرگش نکن!  [2013 Dec] 
*نامه ی سرگشاده به آقای جنتی پیرامون ِ بهداشت و آفتابه های سران ِ فتنه [2013 Dec] 
*کشتن و تشویش ِ اذهان ِ عمومی [2013 Nov] 
*بمب اتمی و امنیت ایران [2013 Oct] 
*از جنگ تا امید [2013 Sep] 
*جنجال ِ جنگ ِ آقای اوباما [2013 Sep] 
* طنز: یادداشت های رییس جمهور تاریخ [2013 Aug] 
*قانون آزادی جهان [2013 Aug] 
*شب های پُر آشوب ِ مصر [2013 Jul] 
* این اصغر فرهادی اعدام باید گردد! [2013 Jul] 
* نامه ای سرگشاده ی به آقای جنتی + سنفونی شماره ی پنج [2013 Jun] 
*شما چه فکر می کنید؟- توییت های ایرانی- شماره چهار [2013 Jun] 
*چه کسی را رییس جمهور می کنند؟- توئیت های ایرانی / شماره سه  [2013 Jun] 
*چرا من ولایتی را انتخاب می کنم؟- توئیت‌های ایرانی- شماره‌ی دو [2013 Jun] 
*تویترهای ایرانی! شماره‌ی یک [2013 Jun] 
*انتقاد پیرامون رد صلاحیت [2013 May] 
*سنگی بر گور رفسنجانی [2013 May] 
*نامزدی پ. مهرکوهی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی  [2013 May] 
*خواهش می کنیم، برای رضای خدا، بفرما! [2013 May] 
* شوالیه های دروغین ِ ایرانی نما [2013 May] 
*پیام ِ آقای رییس ِ جمهور ِ تاریخ در رثاء حاجی آقا  [2013 May] 
*فرار کنید آقا، بد بخت شدیم! [2013 May] 
*جنگ در کره؟، کدام جنگ؟ [2013 Apr] 
*یادداشتی درباره‌ی یک مرگ [2013 Apr] 
*پیام ِ نوروزی رییس جمهور ِتاریخ [2013 Mar] 
*در نقد ِ گونه ای از سیاست و "بی بصیرتی" ی فراگیر [2013 Mar]