نگاهی به آینده‌ی احتمالی اوکراین و اروپا
پ. مهرکوهی

 
در بهار و تابستان ِ سال ِ ٢٠٠٣ هنوز سایه ی سنگین ِ دوران ِ سپری شده ی کمونیستی در فرودگاه ِ "کی یف"، پایتخت اوکراین، به روشنی احساس می شد. گویی که به یک پادگان در نزدیکی ی میدان نبرد وارد شده اید. ولی در بیرون ِ فرودگاه وضع با دوران ِ گذشته فرق کرده و دگرگون شده بود. ده ها تاکسی ی شخصی چشم به راه ایستاده بودند تا برای رساندنتان به شهر "کی یف" حسابی تیغ ِ نوازش به صورتتان بکشند. اینک دزدان باادب ِ خرده پا در کالب ِ (قالب) "بیزینس مِن" های تازه از راه رسیده همه چیز را با متر ِ "یورو" و "دلار" گز می کردند. این قانون جنگل ِ آدمیان است که همیشه دزدان خرده پا بیش از آنانی که در کالب ِ رهبری کارشان سرتراشیدن است خودنمایی می کنند. در "کی یف" کسی کاری به کار شما ندارد و دیگر از رفیق "ساشا"های دوران کمونیستی که هر بنده خدایی را بی هیچ ملاحظه ای آشکار می پاییدند خبری نیست. بی گمان رفقا سرشان به کارهای دیگر گرم است، همان رفقای پیشینی را می گویم که اکنون بی پرده پوشی در حال چپو کردن دارایی های کشور اوکراین از راه خصوصی سازی هایی هستند که ناز و نواز و آسایش گذشته اَشان را در دوران سرمایه بازی هم تثبیت می کند.
پیشتر، در سال ِ ١٩٩٢و با فروپاشی ی کمونیسم روسی گونه ای از ناسیونالیسم اوکراینی که خواستار ِ نزدیک شدن و یا شاید پیوستن آن کشور به جرگه ی جهان غرب بود جوانه هایی زده بود و آنک، دهسالی پس از فروپاشی ی استبداد روسی، و درست در نیمه ی نخست ِ سال ِ ٢٠٠٣ بر هر نگاه پرسشگری روشن و آشکار بود که وضع دوگانه ی پادگانی ی کمونیستی از یک سو و گرایش نیروهای جوان کشور به سوی آزادی و سرمایه داری ی غرب از سوی دیگر پایدار نخواهد ماند و چالش به زودی آغاز خواهد شد. زمان به درازا نکشید و انقلاب ِ نارنجی از راه رسید. از آن زمان تا امروز جنگ ِ پنهان و آشکار ِ جهان دو پاره شده ی اوکراینی ها ادامه داشته است تا این که در این هفته تنش ها بیش از همیشه اوج گرفت و تلاش ِ آقای رییس جمهور یاکونوویچ و گاردهای قدیمی ی کمونیست ِ سرمایه دارشده برای همچنان در دست داشتن قدرت سیاسی ناکام ماند و فشار ِ ایشان برای شکست ِ مردم بیش از هشتاد کشته به جای گذاشت.
از این پس اوکراین به دوران گذشته باز نخواهد گشت. دیگر برای رفقای پیشین باید روشن شده باشد که با دستان ِ خونین نمی توان پس از این در اوکراین به حکومت پرداخت. کار زمانی دشوارتر شد که مردم "کی یف" به کاخ آقای رییس جمهور سرازیر شدند و پس از به چنگ آوری ی کاخ با زنده گی "درویشانه" ی رفیق ِ پیشین آقای یاکونوویچ آشنا شدند و دریافتند که سرمایه های کشوراَشان هزینه ی چه زنده گی ی با شکوهی برای وی شده است. این آشنایی ی مردم اوکراین با آن شکوه و ناز و آسایشی که آقای یاکونوویچ برای خود به پا کرده بود راه ِ او برای بر تخت نشینی ی سه باره را برای همیشه بسته است. اکنون تلاش پارلمان اوکراین هم برای دلجویی از مردم و همچنان در دست نگاه داشتن قدرت راه به جایی نخواهد برد. در روز شنبه ٢٢ ماه فوریه ی سال ِ‌ ٢٠١٤ فرگردی نو نه تنها در تاریخ اوکراین که در تاریخ اروپا آغاز شد. آنچه ا مروز در اوکراین می گذرد بازتاب دگرگونی های گسترده ای است که از فردای پس از دوران جنگ سرد در زیر پوست ِ اروپا جوانه زد و بالایش یافت و آنچه امروز در اروپا می گذرد بی پیوند با رویدادهای خاورمیانه و شرق ِ آسیا هم نیست.
در پایان جنگ سرد بود که آمریکا نیاز به هنگام ِ خویش را برای عوض کردن اسب سواری احساس کرد و از آن پس نگاه ِ خود را متوجه چین و شرق ِ آسیا و سپس خاورمیانه گردانید. آمریکا دو سووم (سوّم) دوران ِ بیست و دو ساله ی پس از جنگ ِ سرد را در جنگ به سر کرده است و هزینه بسیاری برای نگهداشت و استواری سازی ی جایگاه ویژه ی خود در خاورمیانه پرداخته است. با بیرون رفتن آمریکا از قاره ی اروپا، کشور ِ اوکراین نقشی مهم در سرنوشت و آینده ی این قاره خواهد یافت. نگره پردازان پیشتاز ِ آمریکایی مانند پروفسور "استفان والت" از دانشگاه ِ هاروارد و پروفسور "میرزهایمر" از دانشگاه  شیکاگو عملا از یک اوکراین و نیز آلمان ِ اتمی پشتیبانی می کنند. آنان به نقش ِ بازدارنده ی جنگ ابزار اتمی به خوبی آگاهند و پنهان نمی کنند که اگر صدام حسین به جنگ ابزار اتمی دست یافته بود، آمریکا هرگز به عراق لشکرکشی نمی کرد. آنان حتا کوشش پنهان ِ ایران برای دست یافتن به جنگ ابزار اتمی را درک می کنند. ولی این را هم از نگر پنهان نمی دارند یک ایران اتمی با برنامه هایی که آمریکا برای خاورمیانه در سی و پنجاه سال ِ آینده دارد جور در نمی آید. چیزی که آگاهان سیاسی ی ایرانی به آن هرگز توجه نداشته و در اندیشه ی درک اَش هم نبوده اند این است که یکی از شوندهای از قدرت به زیر کشیدن شاه ِ ایران برنامه های اتمی وی بود که با قدرتی که اسراییل برای خود در خاورمیانه می خواهد جور در نمی آمد. ولی موقعیت ِ امروزین اوکراین و نقش ژئوپولیتک آن کشور به گونه ی دیگری است.
اینک برزاد (نسل) تازه ای از ناسیونالیست های اوکراینی در راهند. آنان هنوز چهره ی سیاسی ی دلخواه خود را نیافته و یا پدید نیاورده اند. ولی آگاهانه می دانند که چه نمی خواهند. این برزاد حتا نماینده گان انقلاب ِ نارنجی و نماد ِ آن بانو "یولیا تیموشنکو" را پشت ِ سر گذاشته است و دوران ِ او را سپری شده می داند. اگر با خلاء قدرتی که اکنون در اوکراین پیش آمده بانو "تیموشنکو" بتواند با پشتیبانی ی آلمان، آمریکا، انگلستان و لهستان برای چندگاهی بر تخت نشیند، او هم زیاد بر سر کار نخواهد ماند. انقلاب فوریه ی ٢٠١٤ اوکراین که به سرنگونی ی آقای "یاکونوویچ" انجامید در دوران ِ تیموشنکو هم ادامه خواهد یافت ولی با ابزارهای دیگر. با بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از اروپا میدان تازه ای برای بالایش نوینی از ناسیونالیسم سده ی نوزدهمی در اروپا گشوده و فراخ تر خواهد شد. این بار ناسیونالیسم ریشه دار اوکراینی در کنار قدرت برتر اقتصادی ی آلمان سخن تازه ای برای گفتن خواهد یافت زیرا با قدرت گیری ی ناسیونالیسم اوکراینی، این کشور خود را ناچار خواهد دید در برابر تهدیدهای آینده ی روسیه به جنگ ابزار اتمی دست یابد. سخت است بتوان پذیرفت که روسیه از دست درازی به خاک اوکراین دست خواهد کشید. در سال های پس از ٢٠٣٥ ، ٢٠٤٠ اروپا خط ِ قرمز مرزهای خود با روسیه را مشخص خواهد کرد: اوکراین

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پ. مهرکوهی در سایت پژواک ایران 

*خیزش نوین ایرانیان و رو در رویی ی همه ی اسلامیان با ایران و ایرانی  [2018 Jan] 
* کشور کردستان، یا کشور بارزان ها  [2017 Oct] 
*درود بر جمهوری ی کتالونیا!‎ [2017 Oct] 
*کشتار، کشتار است، چه در لاس وگاس و چه در ایران [2017 Oct] 
*ترزا می، کسی که به دزدی ی نان تنگدستان و بینوایان آمده است‎ [2017 Jun] 
*پسر جان! دیگر از این کار ها نکن!‎ [2017 Jun] 
*آیا آقای ترامپ دارند تشریف می برند؟ [2017 May] 
*اندر چرایی و چند و چون ِ پیروزی ی امانوئل مکرون‎ [2017 May] 
*حال و هوای فرانسه خوب نیست  [2017 May] 
*از رام الله تا واشنگتن، انجز انجز انجز وعده کیلویی چند؟‎ [2017 May] 
*پیام رییس جمهور تاریخ به مناسبت یوم الله توحیدی کارگر‎ [2017 May] 
*پیام آقای رییس جمهور کل تاریخ به البشریت به المناسبات الیوم النوروز 1396 الهجریه و الشمسیه‎  [2017 Mar] 
* ناتنیاهو و اردوغان، دو گستاخ آشوب پرست [2017 Mar] 
*اسکار ِ امسال و گَند توئیت ترامپ‎ [2017 Mar] 
*آیا ترامپ آهسته، آهسته آماده ی جنگ با ایران می شود؟ [2017 Feb] 
*ما، سرنوشت ِ ایران و کارزار جنگ خواهانه ی ترامپ پس از رفتن ِ مایکل فلین  [2017 Feb] 
*اندر داستان اندرزنامه ی اوباما برای اعلیحضرت ترامپ  [2017 Jan] 
*ساختمان پلاسکو را «آن» بساخت و اینان بسوزاندند [2017 Jan] 
*ولادیمیر پوتین، اعلیحضرت ترامپ و آینده ی ناروشن نقش ِ ایران در سوریه [2017 Jan] 
*اکبر! رفتی؟ [2017 Jan] 
*آنچه امشب آنگلا مرکل درپیام ِ سال نو خواهد گفت‎ [2016 Dec] 
*داستان ولادیمیر پوتین و پنجه ای که اوباما بر چهره ی ترامپ کشید‎ [2016 Dec] 
*آیا کارلوف، فرسته ی روسیه در آنکارا، به دستور اردوغان کشته شد؟‎ [2016 Dec] 
*ترکیه و کشتن یک فرستاده به دست یک مأمور خدا [2016 Dec] 
*سلام دوباره آقای ترامپ! خسته نباشید!  [2016 Dec] 
*دیدار ترامپ با مردی که آمریکا بخت رییس جمهور شدن وی را از دست داد‎ [2016 Dec] 
*نگاهی به برآمدن ترامپ [2016 Nov] 
*با من تا پایان راه عشق برقص  [2016 Nov] 
*در زیر پوست انتخابات آمریکا  [2016 Nov] 
*حجت‌الاسلام م شجونی در سن 84 ساللگی جوانمرگ شد و جهان را در غم درگذشت خود سوگوار کرد [2016 Nov] 
*منصور پورحیدری، یا معنای انسان زیستن [2016 Nov] 
*کشور پاکستان، یا چاهکنی که سرانجام در چاه خشونت پروری فرو خواهد رفت  [2016 Oct] 
* در سوگ گل نازنین گلستان ِ برنامه ی «گل ها» [2016 Sep] 
*آن کس که جهان انسان ایرانی را جهانی کرد، رفت [2016 Jul] 
*با این اقتدار اسلام که شما دارید، بدبخت تر شدیم، آقا! [2016 Mar] 
* پیام رییس جمهور تاریخ به جهانیان به مناسبت آغاز سال نو فرنگی و ینگه دنیایی [2016 Jan] 
*جب بوش و جنگ های احتمالی ی آمریکا در آینده ای نه چندان دور [2015 May] 
*شوخی های ضد تروریستی ی آمریکا و عربستان در یمن [2015 Apr] 
*از رفسنجانی و احمدی نژاد تا زمانی برای شادی؟ [2015 Apr] 
*اندر داستان آقای ناتنیاهو در پاریس [2015 Jan] 
* همه چیز در پاریس آرام راست [2015 Jan] 
*کریستمس ایرانی [2014 Dec] 
*بحران پناهنده گی و مهاجرت در سوئد [2014 Dec] 
*بی تفاوتی در برابر یک نام جعلی ی تازی برای آبراه پارس [2014 Dec] 
*خداحافظی ی اوباما با «هاگل»اَش! [2014 Nov] 
*مشکل آقای اوباما و کاپیتولاسیون ایران؟ [2014 Nov] 
*آیا عراق بر می خیزد؟ [2014 Nov] 
*در حاشیه ی نیایش - شماره ی یک، اسید پاشی [2014 Oct] 
*دولت سوریه در ماه آپریل گذشته بمب شیمیایی به کار برده است [2014 Aug] 
*چه کسی پیروز ِ جنگ ِ حماس و اسراییل است؟ [2014 Aug] 
*بانو کلینتون و عملیات جنگی ی اوباما در عراق [2014 Aug] 
*حقوق بشر فرانسوی و خشم دروغین آقای فابیوس از حمام خون ناتنیاهو [2014 Aug] 
* بگذار کودکستان ها را بمباران کنند [2014 Aug] 
*تصمیم به انجام جنایت [2014 Jul] 
*رسانه ها، صهیونیسم و هنر زنده، زنده سوزاندن آدم ها  [2014 Jul] 
*آمریکا و داعش در عراق [2014 Jul] 
*جنگ سوریه در عراق [2014 Jun] 
*تنش میان ایران و عربستان در عراق  [2014 Jun] 
*آیا جنگ در عراق خاک ایران هم می کشد؟ [2014 Jun] 
*در غم ِ مرگ ِ حضرت مهدوی ی کنی [2014 Jun] 
*خوشحال ها و«هپی» ها به بهشت نمی روند [2014 Jun] 
*پوتین، اوکراین و دو دوزه بازی ی جهان ِ غرب/ پ. مهرکوهی  [2014 Mar] 
*چرا آمریکا هواپیمای خط هوایی ی مالزی را سر به نیست کرد؟‎ [2014 Mar] 
*نگاهی به آینده‌ی احتمالی اوکراین و اروپا [2014 Feb] 
*طنز: پیام ِ رییس جمهور ِتاریخ به مناسبت ِ عید ِ سعید ِ کریثطمس! [2013 Dec] 
*هوشی و من و افغانستان [2013 Dec] 
*​ آقا جون الکی بزرگش نکن!  [2013 Dec] 
*نامه ی سرگشاده به آقای جنتی پیرامون ِ بهداشت و آفتابه های سران ِ فتنه [2013 Dec] 
*کشتن و تشویش ِ اذهان ِ عمومی [2013 Nov] 
*بمب اتمی و امنیت ایران [2013 Oct] 
*از جنگ تا امید [2013 Sep] 
*جنجال ِ جنگ ِ آقای اوباما [2013 Sep] 
* طنز: یادداشت های رییس جمهور تاریخ [2013 Aug] 
*قانون آزادی جهان [2013 Aug] 
*شب های پُر آشوب ِ مصر [2013 Jul] 
* این اصغر فرهادی اعدام باید گردد! [2013 Jul] 
* نامه ای سرگشاده ی به آقای جنتی + سنفونی شماره ی پنج [2013 Jun] 
*شما چه فکر می کنید؟- توییت های ایرانی- شماره چهار [2013 Jun] 
*چه کسی را رییس جمهور می کنند؟- توئیت های ایرانی / شماره سه  [2013 Jun] 
*چرا من ولایتی را انتخاب می کنم؟- توئیت‌های ایرانی- شماره‌ی دو [2013 Jun] 
*تویترهای ایرانی! شماره‌ی یک [2013 Jun] 
*انتقاد پیرامون رد صلاحیت [2013 May] 
*سنگی بر گور رفسنجانی [2013 May] 
*نامزدی پ. مهرکوهی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی  [2013 May] 
*خواهش می کنیم، برای رضای خدا، بفرما! [2013 May] 
* شوالیه های دروغین ِ ایرانی نما [2013 May] 
*پیام ِ آقای رییس ِ جمهور ِ تاریخ در رثاء حاجی آقا  [2013 May] 
*فرار کنید آقا، بد بخت شدیم! [2013 May] 
*جنگ در کره؟، کدام جنگ؟ [2013 Apr] 
*یادداشتی درباره‌ی یک مرگ [2013 Apr] 
*پیام ِ نوروزی رییس جمهور ِتاریخ [2013 Mar] 
*در نقد ِ گونه ای از سیاست و "بی بصیرتی" ی فراگیر [2013 Mar]