نگاهی به برآمدن ترامپ
پ. مهرکوهی

ترامپ هم چون یک پدیده و با برنامه های سیاسی یی که او می گوید برای آمریکا در سر دارد، هم مایه ی شادی ی راست ترین ها در اروپا است و نیز مایه ی نگرانی ی بسیاری از سیاست پیشه گان کهنه کار جهان غرب. 
ترامپ، اگر و تنها اگر! مردی نیک باشد و نیک خواه، باز ظهور اَش حتا در اندازه ی یک پیامبر دروغین هم نتواند بود، زیرا قائده ی بازی یی که ترامپ به آن ورود کرده است را در جایی دیگر نوشته و می نویسند.
 
اگرچه او کاخ سفید را مرداب می نامد ولی وی نه حوصله ی در افتادن با درد سرهای بزرگ ته نشین شده در آن مرداب را دارد و نه براستی نیروی بایسته و پشتیبانان شایسته برای پاکسازی و بهسازی ی دستگاه قدت در واشنگتن را. 
در اروپا، بیشتر نگرانی ها از پیروزی ی ترامپ از آن ِ چپ های آلوده و راست میانه رو آلوده است. زمانی که از چپ آلوده و راست میانه ی آلوده سخن می گویم، نگاه به فراگیر بودن آلوده گی و فسادی است پنهان که از در و دیوارهای نهاد هایی مانند حزب سوسیالیست فرانسه و دیگر همپالاکی های اروپایی ی این حزب به هر سو می بارد. نگاه به باهمآد محافظه کار انگلستان و لژنشینان آن است. نگاه به باهمآد کارگر انگلستان در دوران تونی بلر و براون است و همدستان این دو، که همین امروز در کار "جرمی کوربین" سوسیالیست آزادیخواه موش می دوانند.
 
من در نوشته ی دیگر به این خواهم پرداخت که چه گونه این رهبران سیاسی در جنگ افروزی در آسیا و افریکا (آفریقا)، در تنش آفرینی در برابر کشور روسیه، و در همه ی زد و بندهای فروش جنگ ابزار به کشورهای دیگر سودهای کلانی به جیب می زنند. زیر ماسک های حقوق بشری چنان پول های کلانی به این جیب و آن جیب می رود که ما در خواب هم نمی توانیم تصور اَش را بنماییم. جنگ و خونریزی در تنگدست ترین کشورها و به سیه روزی کشاندن میلیون ها تن آدم از هستی افتاده، بهای نانی است که این راست ها و چپ ها به دندان می کشند و نیز بهای می های نابی است که سر می کشند. برای نمونه، فروش بمب و بمب افکن به کشور عربستان نه تنها پول های گزاف ِ حق دلالی به جیب های این سیاست بازان غربی سرازیر می کند، که از آن سوی هم شازده های عربستان هم حق دلالی ها ی میلیاری ی خود را از هر یک از این خریدها دریافت می کنند. تا کی آید آن زمان که جهانیان دریابند جنگ در هر گوشه ی جهان، برای این فرادستان برکت دارد و امروزه روز ریختن بمب بر سر کودکان یمنی براستی برای اینان منشاء برکت هایی است که از انسان دوستی ی ایشان سرچشمه می گیرد. به همانسان، ادامه ی جنگ ایران و عراق برای بسیاری از دزد زاده گانی که بر کشورمان فرمان می رانند، بسیار پر برکت بود، چنان پر برکت که حتا نزدیک ترین یاران و دوستان جناب آقای مهندس انقلابی ی "پاک دست" و امروزه در حصر از آن بهره مند شدند.
- اگر کسی بر آن شود به ریشه ها بپردازد و کمی سخن بگوید از دست داشتن حضرت آقای "دوران طلایی" در چپاوول مردم ایران، باید حنا و سابون (صابون) سنگسار شدن به دست انقلابی های برونمرزی را به جان بخرد و به تن بمالد-. بگذریم.
در آینده ای شاید نزدیک خواهیم دید آن گروه های زخم خورده از روند جهانی شدن که در آمریکا به ترامپ و در انگلستان به برون شدن بریتانیا از بازار مشترک اروپایی رای دادند، تنها نیستند. تا از این آشفته بازار سیاست در کشورهای فرانسه، اتریش و هلند چه بر خیزد.
 
رای آوری ی ترامپ، وارونه ی آنچه بانو هیلاری کلینتون گمان می برد، از سر ِ فاشگویی ی رییس پلیس فدرال آمریکا بر علیه بانو کلینتون نبود. از آن روی بود که ترامپ به یک برگ کاغذ سفید می مانست. هرچه بانو کلینتون تجربه ی سیاسی ی خود را به رخ کشید، زیاد خریدار نیافت. این پدیده ای است که به زودی در برخی از کشورهای اروپایی دوباره (تکرار) خواهد شد.
دوران دیگری آغاز شده است. دیگر سال ها در میدان سیاست ورزی بودن و همآورد جستن یک برتری برای برگزیده شدن به شمار نمی آید. این گروه های اجتماعی ی فرودستان بوی ناخوشآیند سیاست پیشه گان کهنه کار را از راه تنگدستی و بی کاری یی که از سوی همین سیاست بازان به آن ها تحمیل شده احساس می کنند. درست به همانسان، در کشور ما هم سی سد (صد) هزار ایرانی ی آزاده با گردآمدن در کنار آرامگاه کوروش فریاد برآوردند که از دو رنگی و بی خردی ی مردان دین که به ناروا بر کشورما فرمان می رانند، خسته شده اند.
 
سران مرداب سیاست در اروپا به تنش با روسیه نیازمندند. از این رو از هر چه بزرگتر نشان دادن خطر روسیه فروگذاری نمی کنند. ولی ترامپ گفته است خواستار رابطه ای استوار، گسترده و تنگاتنگ با روسیه است. اگر ترامپ بر سر این ادعای خود بایستد، سران کشورهای اروپایی ی هموند ناتو ناچار خواهند شد سر کیسه را شل کنند و با پذیرش پیآمد های ناگوار، بودجه ی بیشتری را ویژه ی برنامه های ناتو کنند. اروپایی ها به خوبی آگاهند بی بودن آمریکا در ناتو، اروپا دیگر از موقعیت راهبردی ی چندانی در بازی های جهانی برخوردار نیست. 
در کنار بازنده گی ی اروپا از نزدیکی ی ترامپ به روسیه، کشور های عربستان سعودی و ایران هم از شمار بازنده گان خواهند بود. عربستان ناچار خواهد شد به گسترش اسلامگرایی اَش افسار بزند، و روسیه هم ایران اسلامی را به پشیزی در برابر دوستی ی آمریکا تاخت خواهد زد. فراموش نکنیم آنچه روسیه به نام موشک های "اس 300" به ایران فروخته است حتا از توانایی های نمونه های نخستین "اس 300" که در سال 1979 به خدمت آرتش شوروی درآمدند بهرمند نیستند. روس ها هرگز روی دوستی ی آخوندها مگر ابزاری برای معامله حساب باز نمی کنند. با آمدن ترامپ، جمهوری اسلامی ناچار خواهد برای رهایی از شر ترامپ به اروپا نزدیکتر شود و یک رشته امتیازهایی در زمینه ی حقوق بشری به اروپاییان بدهد. برای همین است که بانگ حقوق بشر خواهی ی دلقک های جلو ویترین در چند روز گذشته در تهران رساتر گردیده است.
 
پ. مهرکوهی
یک شنبه سیزدهم نوامبر 2016

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پ. مهرکوهی در سایت پژواک ایران 

*خیزش نوین ایرانیان و رو در رویی ی همه ی اسلامیان با ایران و ایرانی  [2018 Jan] 
* کشور کردستان، یا کشور بارزان ها  [2017 Oct] 
*درود بر جمهوری ی کتالونیا!‎ [2017 Oct] 
*کشتار، کشتار است، چه در لاس وگاس و چه در ایران [2017 Oct] 
*ترزا می، کسی که به دزدی ی نان تنگدستان و بینوایان آمده است‎ [2017 Jun] 
*پسر جان! دیگر از این کار ها نکن!‎ [2017 Jun] 
*آیا آقای ترامپ دارند تشریف می برند؟ [2017 May] 
*اندر چرایی و چند و چون ِ پیروزی ی امانوئل مکرون‎ [2017 May] 
*حال و هوای فرانسه خوب نیست  [2017 May] 
*از رام الله تا واشنگتن، انجز انجز انجز وعده کیلویی چند؟‎ [2017 May] 
*پیام رییس جمهور تاریخ به مناسبت یوم الله توحیدی کارگر‎ [2017 May] 
*پیام آقای رییس جمهور کل تاریخ به البشریت به المناسبات الیوم النوروز 1396 الهجریه و الشمسیه‎  [2017 Mar] 
* ناتنیاهو و اردوغان، دو گستاخ آشوب پرست [2017 Mar] 
*اسکار ِ امسال و گَند توئیت ترامپ‎ [2017 Mar] 
*آیا ترامپ آهسته، آهسته آماده ی جنگ با ایران می شود؟ [2017 Feb] 
*ما، سرنوشت ِ ایران و کارزار جنگ خواهانه ی ترامپ پس از رفتن ِ مایکل فلین  [2017 Feb] 
*اندر داستان اندرزنامه ی اوباما برای اعلیحضرت ترامپ  [2017 Jan] 
*ساختمان پلاسکو را «آن» بساخت و اینان بسوزاندند [2017 Jan] 
*ولادیمیر پوتین، اعلیحضرت ترامپ و آینده ی ناروشن نقش ِ ایران در سوریه [2017 Jan] 
*اکبر! رفتی؟ [2017 Jan] 
*آنچه امشب آنگلا مرکل درپیام ِ سال نو خواهد گفت‎ [2016 Dec] 
*داستان ولادیمیر پوتین و پنجه ای که اوباما بر چهره ی ترامپ کشید‎ [2016 Dec] 
*آیا کارلوف، فرسته ی روسیه در آنکارا، به دستور اردوغان کشته شد؟‎ [2016 Dec] 
*ترکیه و کشتن یک فرستاده به دست یک مأمور خدا [2016 Dec] 
*سلام دوباره آقای ترامپ! خسته نباشید!  [2016 Dec] 
*دیدار ترامپ با مردی که آمریکا بخت رییس جمهور شدن وی را از دست داد‎ [2016 Dec] 
*نگاهی به برآمدن ترامپ [2016 Nov] 
*با من تا پایان راه عشق برقص  [2016 Nov] 
*در زیر پوست انتخابات آمریکا  [2016 Nov] 
*حجت‌الاسلام م شجونی در سن 84 ساللگی جوانمرگ شد و جهان را در غم درگذشت خود سوگوار کرد [2016 Nov] 
*منصور پورحیدری، یا معنای انسان زیستن [2016 Nov] 
*کشور پاکستان، یا چاهکنی که سرانجام در چاه خشونت پروری فرو خواهد رفت  [2016 Oct] 
* در سوگ گل نازنین گلستان ِ برنامه ی «گل ها» [2016 Sep] 
*آن کس که جهان انسان ایرانی را جهانی کرد، رفت [2016 Jul] 
*با این اقتدار اسلام که شما دارید، بدبخت تر شدیم، آقا! [2016 Mar] 
* پیام رییس جمهور تاریخ به جهانیان به مناسبت آغاز سال نو فرنگی و ینگه دنیایی [2016 Jan] 
*جب بوش و جنگ های احتمالی ی آمریکا در آینده ای نه چندان دور [2015 May] 
*شوخی های ضد تروریستی ی آمریکا و عربستان در یمن [2015 Apr] 
*از رفسنجانی و احمدی نژاد تا زمانی برای شادی؟ [2015 Apr] 
*اندر داستان آقای ناتنیاهو در پاریس [2015 Jan] 
* همه چیز در پاریس آرام راست [2015 Jan] 
*کریستمس ایرانی [2014 Dec] 
*بحران پناهنده گی و مهاجرت در سوئد [2014 Dec] 
*بی تفاوتی در برابر یک نام جعلی ی تازی برای آبراه پارس [2014 Dec] 
*خداحافظی ی اوباما با «هاگل»اَش! [2014 Nov] 
*مشکل آقای اوباما و کاپیتولاسیون ایران؟ [2014 Nov] 
*آیا عراق بر می خیزد؟ [2014 Nov] 
*در حاشیه ی نیایش - شماره ی یک، اسید پاشی [2014 Oct] 
*دولت سوریه در ماه آپریل گذشته بمب شیمیایی به کار برده است [2014 Aug] 
*چه کسی پیروز ِ جنگ ِ حماس و اسراییل است؟ [2014 Aug] 
*بانو کلینتون و عملیات جنگی ی اوباما در عراق [2014 Aug] 
*حقوق بشر فرانسوی و خشم دروغین آقای فابیوس از حمام خون ناتنیاهو [2014 Aug] 
* بگذار کودکستان ها را بمباران کنند [2014 Aug] 
*تصمیم به انجام جنایت [2014 Jul] 
*رسانه ها، صهیونیسم و هنر زنده، زنده سوزاندن آدم ها  [2014 Jul] 
*آمریکا و داعش در عراق [2014 Jul] 
*جنگ سوریه در عراق [2014 Jun] 
*تنش میان ایران و عربستان در عراق  [2014 Jun] 
*آیا جنگ در عراق خاک ایران هم می کشد؟ [2014 Jun] 
*در غم ِ مرگ ِ حضرت مهدوی ی کنی [2014 Jun] 
*خوشحال ها و«هپی» ها به بهشت نمی روند [2014 Jun] 
*پوتین، اوکراین و دو دوزه بازی ی جهان ِ غرب/ پ. مهرکوهی  [2014 Mar] 
*چرا آمریکا هواپیمای خط هوایی ی مالزی را سر به نیست کرد؟‎ [2014 Mar] 
*نگاهی به آینده‌ی احتمالی اوکراین و اروپا [2014 Feb] 
*طنز: پیام ِ رییس جمهور ِتاریخ به مناسبت ِ عید ِ سعید ِ کریثطمس! [2013 Dec] 
*هوشی و من و افغانستان [2013 Dec] 
*​ آقا جون الکی بزرگش نکن!  [2013 Dec] 
*نامه ی سرگشاده به آقای جنتی پیرامون ِ بهداشت و آفتابه های سران ِ فتنه [2013 Dec] 
*کشتن و تشویش ِ اذهان ِ عمومی [2013 Nov] 
*بمب اتمی و امنیت ایران [2013 Oct] 
*از جنگ تا امید [2013 Sep] 
*جنجال ِ جنگ ِ آقای اوباما [2013 Sep] 
* طنز: یادداشت های رییس جمهور تاریخ [2013 Aug] 
*قانون آزادی جهان [2013 Aug] 
*شب های پُر آشوب ِ مصر [2013 Jul] 
* این اصغر فرهادی اعدام باید گردد! [2013 Jul] 
* نامه ای سرگشاده ی به آقای جنتی + سنفونی شماره ی پنج [2013 Jun] 
*شما چه فکر می کنید؟- توییت های ایرانی- شماره چهار [2013 Jun] 
*چه کسی را رییس جمهور می کنند؟- توئیت های ایرانی / شماره سه  [2013 Jun] 
*چرا من ولایتی را انتخاب می کنم؟- توئیت‌های ایرانی- شماره‌ی دو [2013 Jun] 
*تویترهای ایرانی! شماره‌ی یک [2013 Jun] 
*انتقاد پیرامون رد صلاحیت [2013 May] 
*سنگی بر گور رفسنجانی [2013 May] 
*نامزدی پ. مهرکوهی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی  [2013 May] 
*خواهش می کنیم، برای رضای خدا، بفرما! [2013 May] 
* شوالیه های دروغین ِ ایرانی نما [2013 May] 
*پیام ِ آقای رییس ِ جمهور ِ تاریخ در رثاء حاجی آقا  [2013 May] 
*فرار کنید آقا، بد بخت شدیم! [2013 May] 
*جنگ در کره؟، کدام جنگ؟ [2013 Apr] 
*یادداشتی درباره‌ی یک مرگ [2013 Apr] 
*پیام ِ نوروزی رییس جمهور ِتاریخ [2013 Mar] 
*در نقد ِ گونه ای از سیاست و "بی بصیرتی" ی فراگیر [2013 Mar]