تنش میان ایران و عربستان در عراق
پ. مهرکوهی

نقطه ی ضعف ایران در سراسر تاریخ اَش غرب ایران بوده و هست. از اسکندر گجستک تا تازیان و ترکان عثمانی، همه از این نقطه ی ضغف ایران بهره برده اند تا شناسه یا هویت ملی ی ما را از میان ببرند. دیگران برای به چنگ آوردن بخشی از خاک ایران و یا تنها غارت دارایی های مردم ایران آمده بوده اند. کسانی که داعش را به پا ساخته اند، از ضربه پذیری ی ایران در غرب کشور آگاهند و برنامه هایی برای آینده ی ایران دارند. داعش می تواند کمک بزرگی به انجام برنامه های اسراییل و عربستان برای ایران بکند.
پیروزهای برق آسای داعش در عراق باعث شوکه شدن آقایان واکاوگران ایرانی شده است. در این جا می خواهم نشان بدهم که عربستان و داعش در عراق کار چندانی از پیش نخواهند برد. برنده ی سرمایه گذاری های شاه عربستان در عراق، شریک ِ عربستان است، نه خود آن کشور.
 
با اشغال دو شهر دیگر عراق به دست داعش در روز شنیه 21 ماه ژوئن، پرسش اینک این است: آیا داعش راه بغداد را پیش خواهد گرفت و به بغداد خواهد رسید؟ و آیا این جنگجویان داعش خواهند توانست دولتی اسلامی به شیوه ی خلیفه گری ی دوران عباسیان به پا کنند یا داعش ناچار خواهد شد تنها به پرچم سیاه عباسیان، یادگاری از سیاه جامه گان خراسانی، بسنده کند؟
نیروهای داعش در عراق از دو گروه مردمان تشکیل یافته است. هسته ی کُیانی (مرکزی) و ستون فقرات این گروه را جنگجویانی تشکیل می دهند که در نبردهای سوریه آپدیده شده اند و بدنه و پوسته ی نیروهایش را مردم شمال غربی و غرب عراق تشکیل می دهند. وارونه ی توهم های ساده انگارانه ی شماری از تحلیل گران ایرانی که از برخی رسانه های چپ ِ فرانسوی هوادار جناح های چپ صهیونیسم خوراک فکری می گیرند، پیوستن سُنی های عراق به داعش بستگی ی چندانی به سیاست های دولت آقای نوری مالکی ندارد. گیریم که دولت آقای مالکی در حق سنی های آن کشور ناروایانه و تبعیضمندانه برخورد کرده، پاسخ و واکنش به تبعیض های دینی دولت او نمی تواند کشتار بی رحمانه ی اسیران جنگی باشد. ددمنشی های داعش و کشتار شیعیان عراقی دستوری است آمده از بالا و آماج هایی (هدف) ویژه را دنبال می کند. هر دولت دیگری پس از آقای مالکی در عراق بر سر کار آید و دوستی یی نزدیک با جمهوری ی اسلامی داشته باشد، نه از سوی لوموند فرانسه، نه از سوی آقای "بی بی" (ناتاتیاهو)، نخست وزیر اسراییل، و نه از سوی شاه عربستان پذیرفته خواهد گردید و آن دولت نیز با همان رشته اتهام های زده شده به دولت آقای ملکی روبه رو خواهد شد.
دولت آمریکا هم که نمی تواند از دوستی ی عربستان چشم بپوشد از نزدیکی ی عراق با ایران خرسند نیست و آرزوی کنار رفتن مالکی را دارد. هر گونه کمک آمریکا به دولت آقای نوری مالکی با رنجش عربستان رو به رو خواهد شد.
رسانه های آمریکایی در یکی دو سال گذشته در باره ی نفوذ سپاه قدس در عراق بیش از اندازه بزرگ نمایی کرده اند. در این میان شماری از فرماندهان نادان سپاه پاسدران هم در بزرگنمایی ی قدرت سپاه پاسداران در عراق روی دست رسانه های آمریکایی ها زده اند، و بی خردی ی اینان هم برای ایران و هم برای دولت آقای مالکی در عراق دردسر آفرین بوده است. خط و نشان کشیدن های گاه به گاه ِ مثلا ضد آمریکایی و البته ضد صهیونیستی ی مارشال -دکتر؟- رحیم صفوی و مارشال - دکتر در دکتر؟- محسن رضایی و دیگر آقایان ِ دکترباشی ها که برای مصرف درون کشوری و گرمتر کردن بازار انجام می گیرد، در عمل نتیجه ای وارونه و بد به بار آورده و به گستاخ تر کردن رقیب انجامیده است.
 
جنگ خانه گی در عراق بازتاب کشاکش های فرا منطقه ای و منطقه ای در چند سطح گوناگون است. این جنگ در بالاترین سطح جنگ قدرت میان آمریکا و چین بر سر شاخآب پارس و بر سر ِ آینده ی این آبراه است. درسطحی پایین تر جنگی است میان اسراییل و عربستان از یک سو و جمهوری ی اسلامی از سوی دیگر و در پایین تر از این دو سطح، جنگی است فرقه ای و دینی که عربستان و اسراییل آرزو دارند آن را تا درون مرزهای ایران بکشند. هر دو آن کشورها می خواهند راه جمهوری ی اسلامی ی ایران به لبنان بسته شود. اسراییل در سوریه به پیروزی های بزرگی دست یافته و جنگ خانه گی ی سوریه سبب شده که آن کشور دیگر نخواهد توانست در برابر اسراییل قد برافرازد. ولی این پیروزی ی اسراییل به قیمت گسترش نفوذ ایران در آنچه از سوریه به جا مانده به دست آمده است. تلاش محور اورشلیم - ریاض برای شکست ایدئولوژیک جمهوری در سوریه و لبنان به جایی نرسیده است. از اینرو آن محور می کوشد بخت خود را در عراق بیازماید. تشکیل دولت کردستان یکی از هدف های دولت اسراییل از سال های 1960 ترسایی بوده و هست. تشکیل چنین دولتی کمکی است به بی ثبات کردن مرزهای غربی ی ایران در درازمدت. دولت های اسراییل، آمریکا و عربستان که همراه با جمهوری ی قفقازستان سرمایه گذاری سنگینی برای تجزیه ی آذربایجان از خاک ایران کرده اند، می توانند در دوران هرج و مرج و ضعف دولت مرکزی ی ایران از خاک کشور کردستان برای رسیدن به هدف های خود بسیار آسانتر و راحت تر بهره ببرند.
 
اگردر سوریه، که بیشترین مردم آن کشور سنی آیین هستند، داعش کاری از پیش نبرد و ناچار به واگذاری ی شهرهای سنی نشین شد. اینک این نیرو در عراق با اکثریت شصت درسدی ی شیعیان چه می تواند بکند؟ سنی ها تنها در شمال و در غرب عراق در اکثریت هستند. در بهترین دوران قدرت بعثی ها شمار سنی ها در بغداد نزدیک به چهل درسد جمعیت آن شهر بود. پس از سرنگونی ی صدام و از دست دادن قدرت سیاسی و اقتصادی و جو بی اعتمادی یی که بمب گذاری های بغداد میان شیعیان به سنی ها پدید آورد، هر روزه گروهی از سنی ها بغداد را رها کرده و به شهرهای بیشتر سنی نشین کوچ کردند. امروزه شمار سنی های بغداد به زیر بیست درسد جمعیت آن شهر فروکش کرده است و آنان هیچ منطقه ی استراتژیکی ی را در بغداد در دست ندارند. اگر آنان که داعش را می رقصانند دستور حرکت این گروه در هفته های آینده به سوی بغداد و محاصره ی آن شهر و یا حتا به چنگ در آوردن آن شهر را دهند، گور ِ داعش را به دست خود کنده اند. داعش نمی تواند چندان روی سنی های بغداد حساب کند. اگر سنی های بغداد از ته دل بخواهند با داعش همکاری کنند، دل چنین کاری را نخواهند داشت. نیروهای مقتدا صدر که خود را برای رویارویی با داعش در بغداد آماده کرده اند، در چند روز گذشته دست به نمایش قدرت و آب چشم گیری زده اند. رژه ی نیروهای مقتدا صدر در خیابان های بغداد و چند شهر دیگر عراق هشداری است به سنی های باشنده در آن شهرها.
در این زمان سست شدن پایه های دولت آقای مالکی بیشتر به سود نیروهای تندرو شیعه ی عراق و به سود پشتیبانان آنان در تهران می تواند بود تا در خدمت گسترش فدرالیسمی است که خواسته ی شماری از آقایان واکاوگران سیاسی ی ایرانی است!
 
یکی از شوندهای پیشرفت برق آسای داعش در عراق وامدار سیاست نظامی ی آمریکا در عراق است. از هدف های کناری (جنبی) یورش آمریکا به عراق کوبیدن آرتش آن کشور بود تا دیگر نتواند سر بلند کند و دردسرساز شود. آرتش تازه ی عراق نه جنگ دیده است و نه برای رو در رویی با گروه های چریکی آموزش دیده است. آمریکا این امکان را داشت که از سویه ی اطلاعاتی به عراق یاری رسانده و بخشی از شنودهای تله فونی ی داعش و نیز عکس های ماهواره ای از جا به جایی های نیروهای داعش را، پیش از آغاز سرازیرشدنشان به خاک عراق؛ به دولت آن کشور بدهد.
در چندین سال گذشته نه دولت آمریکا و نه دیگر دولت های غربی حاضر به فروش جنگ ابزارهای مورد نیاز عراق نشده اند. اینک عراق برای خرید جنگ ابزار به چین روی آورده است. -در همین جا است که جهان می بیند ادعاهای ساخت هواپیماها، پهپادها و تانک های ساخت جمهوری ی اسلامی و تولید انبوه آن ها و آماده گی ی ایران برای فروش آن ها مشتی حرف بیش نبوده و نیست-.
 
آبدیده گی ی داعش در نبردهای سوریه در دراز مدت کمک چندانی به او در عراق نخواهد کرد. زیرا همانگونه که جمهوری اسلامی و سپاه قدس توانستند شگردهای سازمان دهی نیروهای بسیج شهری را به سوریه منتقل کنند تا بشار اسد بتواند با سازماندهی توده ها کمر نیروهای مخالف را بشکند، این بار با انتقال همان شگردهای سازماندهی به عراق دولت آن کشور خواهد توانست در برابر داعش بیایستد. تا آنروز داعش خواهد توانست در بخش های سنی نشینی که در دست دارد دولت اسلامی ی دلخواهش را به پا ساخته، از مسلمان مالیات و از نامسلمانان جزیه های سنگین بگیرد.
تشکیل دولت اسلامی ی داعش در بخش هایی از خاک عراق و سوریه برخی آرزوهای شاه عربستان را برآورده می سازد ولی مشکل ایران را نه برای اسراییل و نه برای عربستان حل خواهد کرد و تنش میان ایران و عربستان ژرف تر خواهد شد.
 
پ. مهرکوهی
 
22-Jun-14

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پ. مهرکوهی در سایت پژواک ایران 

*خیزش نوین ایرانیان و رو در رویی ی همه ی اسلامیان با ایران و ایرانی  [2018 Jan] 
* کشور کردستان، یا کشور بارزان ها  [2017 Oct] 
*درود بر جمهوری ی کتالونیا!‎ [2017 Oct] 
*کشتار، کشتار است، چه در لاس وگاس و چه در ایران [2017 Oct] 
*ترزا می، کسی که به دزدی ی نان تنگدستان و بینوایان آمده است‎ [2017 Jun] 
*پسر جان! دیگر از این کار ها نکن!‎ [2017 Jun] 
*آیا آقای ترامپ دارند تشریف می برند؟ [2017 May] 
*اندر چرایی و چند و چون ِ پیروزی ی امانوئل مکرون‎ [2017 May] 
*حال و هوای فرانسه خوب نیست  [2017 May] 
*از رام الله تا واشنگتن، انجز انجز انجز وعده کیلویی چند؟‎ [2017 May] 
*پیام رییس جمهور تاریخ به مناسبت یوم الله توحیدی کارگر‎ [2017 May] 
*پیام آقای رییس جمهور کل تاریخ به البشریت به المناسبات الیوم النوروز 1396 الهجریه و الشمسیه‎  [2017 Mar] 
* ناتنیاهو و اردوغان، دو گستاخ آشوب پرست [2017 Mar] 
*اسکار ِ امسال و گَند توئیت ترامپ‎ [2017 Mar] 
*آیا ترامپ آهسته، آهسته آماده ی جنگ با ایران می شود؟ [2017 Feb] 
*ما، سرنوشت ِ ایران و کارزار جنگ خواهانه ی ترامپ پس از رفتن ِ مایکل فلین  [2017 Feb] 
*اندر داستان اندرزنامه ی اوباما برای اعلیحضرت ترامپ  [2017 Jan] 
*ساختمان پلاسکو را «آن» بساخت و اینان بسوزاندند [2017 Jan] 
*ولادیمیر پوتین، اعلیحضرت ترامپ و آینده ی ناروشن نقش ِ ایران در سوریه [2017 Jan] 
*اکبر! رفتی؟ [2017 Jan] 
*آنچه امشب آنگلا مرکل درپیام ِ سال نو خواهد گفت‎ [2016 Dec] 
*داستان ولادیمیر پوتین و پنجه ای که اوباما بر چهره ی ترامپ کشید‎ [2016 Dec] 
*آیا کارلوف، فرسته ی روسیه در آنکارا، به دستور اردوغان کشته شد؟‎ [2016 Dec] 
*ترکیه و کشتن یک فرستاده به دست یک مأمور خدا [2016 Dec] 
*سلام دوباره آقای ترامپ! خسته نباشید!  [2016 Dec] 
*دیدار ترامپ با مردی که آمریکا بخت رییس جمهور شدن وی را از دست داد‎ [2016 Dec] 
*نگاهی به برآمدن ترامپ [2016 Nov] 
*با من تا پایان راه عشق برقص  [2016 Nov] 
*در زیر پوست انتخابات آمریکا  [2016 Nov] 
*حجت‌الاسلام م شجونی در سن 84 ساللگی جوانمرگ شد و جهان را در غم درگذشت خود سوگوار کرد [2016 Nov] 
*منصور پورحیدری، یا معنای انسان زیستن [2016 Nov] 
*کشور پاکستان، یا چاهکنی که سرانجام در چاه خشونت پروری فرو خواهد رفت  [2016 Oct] 
* در سوگ گل نازنین گلستان ِ برنامه ی «گل ها» [2016 Sep] 
*آن کس که جهان انسان ایرانی را جهانی کرد، رفت [2016 Jul] 
*با این اقتدار اسلام که شما دارید، بدبخت تر شدیم، آقا! [2016 Mar] 
* پیام رییس جمهور تاریخ به جهانیان به مناسبت آغاز سال نو فرنگی و ینگه دنیایی [2016 Jan] 
*جب بوش و جنگ های احتمالی ی آمریکا در آینده ای نه چندان دور [2015 May] 
*شوخی های ضد تروریستی ی آمریکا و عربستان در یمن [2015 Apr] 
*از رفسنجانی و احمدی نژاد تا زمانی برای شادی؟ [2015 Apr] 
*اندر داستان آقای ناتنیاهو در پاریس [2015 Jan] 
* همه چیز در پاریس آرام راست [2015 Jan] 
*کریستمس ایرانی [2014 Dec] 
*بحران پناهنده گی و مهاجرت در سوئد [2014 Dec] 
*بی تفاوتی در برابر یک نام جعلی ی تازی برای آبراه پارس [2014 Dec] 
*خداحافظی ی اوباما با «هاگل»اَش! [2014 Nov] 
*مشکل آقای اوباما و کاپیتولاسیون ایران؟ [2014 Nov] 
*آیا عراق بر می خیزد؟ [2014 Nov] 
*در حاشیه ی نیایش - شماره ی یک، اسید پاشی [2014 Oct] 
*دولت سوریه در ماه آپریل گذشته بمب شیمیایی به کار برده است [2014 Aug] 
*چه کسی پیروز ِ جنگ ِ حماس و اسراییل است؟ [2014 Aug] 
*بانو کلینتون و عملیات جنگی ی اوباما در عراق [2014 Aug] 
*حقوق بشر فرانسوی و خشم دروغین آقای فابیوس از حمام خون ناتنیاهو [2014 Aug] 
* بگذار کودکستان ها را بمباران کنند [2014 Aug] 
*تصمیم به انجام جنایت [2014 Jul] 
*رسانه ها، صهیونیسم و هنر زنده، زنده سوزاندن آدم ها  [2014 Jul] 
*آمریکا و داعش در عراق [2014 Jul] 
*جنگ سوریه در عراق [2014 Jun] 
*تنش میان ایران و عربستان در عراق  [2014 Jun] 
*آیا جنگ در عراق خاک ایران هم می کشد؟ [2014 Jun] 
*در غم ِ مرگ ِ حضرت مهدوی ی کنی [2014 Jun] 
*خوشحال ها و«هپی» ها به بهشت نمی روند [2014 Jun] 
*پوتین، اوکراین و دو دوزه بازی ی جهان ِ غرب/ پ. مهرکوهی  [2014 Mar] 
*چرا آمریکا هواپیمای خط هوایی ی مالزی را سر به نیست کرد؟‎ [2014 Mar] 
*نگاهی به آینده‌ی احتمالی اوکراین و اروپا [2014 Feb] 
*طنز: پیام ِ رییس جمهور ِتاریخ به مناسبت ِ عید ِ سعید ِ کریثطمس! [2013 Dec] 
*هوشی و من و افغانستان [2013 Dec] 
*​ آقا جون الکی بزرگش نکن!  [2013 Dec] 
*نامه ی سرگشاده به آقای جنتی پیرامون ِ بهداشت و آفتابه های سران ِ فتنه [2013 Dec] 
*کشتن و تشویش ِ اذهان ِ عمومی [2013 Nov] 
*بمب اتمی و امنیت ایران [2013 Oct] 
*از جنگ تا امید [2013 Sep] 
*جنجال ِ جنگ ِ آقای اوباما [2013 Sep] 
* طنز: یادداشت های رییس جمهور تاریخ [2013 Aug] 
*قانون آزادی جهان [2013 Aug] 
*شب های پُر آشوب ِ مصر [2013 Jul] 
* این اصغر فرهادی اعدام باید گردد! [2013 Jul] 
* نامه ای سرگشاده ی به آقای جنتی + سنفونی شماره ی پنج [2013 Jun] 
*شما چه فکر می کنید؟- توییت های ایرانی- شماره چهار [2013 Jun] 
*چه کسی را رییس جمهور می کنند؟- توئیت های ایرانی / شماره سه  [2013 Jun] 
*چرا من ولایتی را انتخاب می کنم؟- توئیت‌های ایرانی- شماره‌ی دو [2013 Jun] 
*تویترهای ایرانی! شماره‌ی یک [2013 Jun] 
*انتقاد پیرامون رد صلاحیت [2013 May] 
*سنگی بر گور رفسنجانی [2013 May] 
*نامزدی پ. مهرکوهی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی  [2013 May] 
*خواهش می کنیم، برای رضای خدا، بفرما! [2013 May] 
* شوالیه های دروغین ِ ایرانی نما [2013 May] 
*پیام ِ آقای رییس ِ جمهور ِ تاریخ در رثاء حاجی آقا  [2013 May] 
*فرار کنید آقا، بد بخت شدیم! [2013 May] 
*جنگ در کره؟، کدام جنگ؟ [2013 Apr] 
*یادداشتی درباره‌ی یک مرگ [2013 Apr] 
*پیام ِ نوروزی رییس جمهور ِتاریخ [2013 Mar] 
*در نقد ِ گونه ای از سیاست و "بی بصیرتی" ی فراگیر [2013 Mar]