دولت سوریه در ماه آپریل گذشته بمب شیمیایی به کار برده است
پ. مهرکوهی

یک گروه کاری ی ناوابسته که از سوی سازمان کشورهای همبسته (سازمان ملل متحد) مأمور رسیده گی به کاربرد جنگ ابزارهای شیمایی در سوریه شده بود، اینک گزارش بررسی های خود را در برابر جهانیان گذاشته است. بر پایه ی آن گزارش سازمان کشورهای همبسته در روز چهارشنبه 27 ماه آگوست اعلام کرد که دولت سوریه به احتمال زیاد در ماه آپریل گذشته و در یک بازه ی ده روزه، هشت بار بمب های شیمیایی بر سر ِ مردم چند روستا ریخته است.

درست هشت روز پیش از پخش این گزارش دولت آمریکا اعلام کرده بود که همه ی جنگ ابزارهای شیمیایی ی کشور سوریه نابود شده اند.

سال گذشته، پس ار آنکه هزار و چهارسد تَن از مردم سوریه در بمب بارانهای شیمیایی کشته شدند، دولت بشار اسد ناچار شد برای گریز از یورش و بمب باران های آمریکا و همدستان اَش و نیز فرار از سرنوشتی همچون عراق تن به پذیرش پیمان نامه ی نابودسازی ی جنگ ابزارهای شیمیایی اَش را بدهد.

جنگ خانه گی ی سوریه که تاکنون دویست هزار تن کشته به جای گذاشته است در آعاز یک جنبش اعتراضی ی توده های مردم به جان آمده ی آن کشور بر پاد ِ دستگاه دولت بشار اسد، باهمآد بعث سوریه و دویست خانواده ای که قدرت سیاسی - اقتصادی را در سوریه در دست دارند بود. اگرچه بشار اسد از زمان روی کار آمدن در سال 2000 کوشیده بود که دست به یک رشته بهکردگرایی (اصلاحات) زده و با پی گیری ی روش های نئولیبرالیستی هم از ناخشنودی ی مردم سوریه کاسته و هم دل غربی ها را به دست آورد، ولی سیاست های بهکردگرایانه ی او در عمل راه به جایی نبرده بود. مردم سوریه در ژانویه ی سال 2011 زیر تأثیر جنبش های اعتراضی ی در کشورهای تونس و مصر که به بهار عربی شهره گشت به خیابان ها ریختند. دولت سوریه که خود را در پاسخگویی به خواسته های توده های ناخرسند و خشمگین ناتوان و قدرت انحصاری ی خود را در خطر می دیدید، به جای گشودن در گفتگو با مردم کشور اَش با پیشه کردن سیاست سرکوب به جنبش های اعتراضی پاسخ داد ولی خیزش مردم سوریه علیرغم همه ی سرکوب ها ادامه یافت. آن خیزش همزمان با دور برداشتن دولت ترکیه در خاورمیانه بود که با شتاب در پی ی آن بر آمد از آب گل آلود سوریه ماهی بگیرد و با یافتن جای پایی در سوریه و سپس استوار کردن جایگاه خود در آن کشور چندین تیر را با یک نشان بزند.

در کنار ترکیه کشورهای هموند ناتو، اسراییل و کشورهای عرب پیرامون شاخآب پارس نیز در پی ی بهره برداری از نا به سامانی های سوریه برآمدند. امید غربی ها این بود که در سوریه رژیمی پیرو عربستان و دوست ِ آمریکا را جانشین این رژیم دردسر ساز ِ کنونی بنمایند. کشور ترکیه به زودی پناهگاه افسران جدا شده از آرتش سوریه گشت. آن افسران سوری با پخش یک فیلم خبری در ژوئن 2011 از تشکیل نهادی به نام آرتش آزاد سوریه خبر دادند. با گسترش جنگ خانه گی در سوریه، جنایت های جنگی هم در آن کشور گسترش یافت و آرتش آزاد سوریه هم به خشونت هایی روی آورد که در دادگاه های حقوق بشری قابل رسیده گی هستند. آرتش آزاد سوریه هم در عمل نشان داد که در بزهکاری دستکمی از دستگاه های امنیتی ی دولت بشار اسد ندارد. این گروه تا چندی مهم ترین گروه ناهمسازوار مسلح در سوریه بود که برای سرنگونی ی دولت اسد تلاش می کرد. ولی پس از چندی و با ورود گروه های جهادی به جنگ خانه گی سوریه و بالا گرفتن کار گروهای هوادار القائده در آن کشور، آرتش آزاد سوریه اهمیت خود را از دست داد.

دولت بشار اسد که آرتش ازاد سوریه را مهم ترین ابزار دست دولت های غربی در سوریه و مهم ترین جایگزین پیشنهادی از سوی غرب ارزیابی می کرد توجه خود را بر نابودی ی این رقیب گذاشت و به ناچار از جنگ با گروه های اسلامگرای افراطی باز ماند و این در حالی بود که غرب تنها بر روی یک نیروی جایگزین (آلترناتیو) کار نمی کرد و گروه های اسلامگرای افراطی هم از پشتیبانی ی با واسطه ی غرب برخوردار بودند. این دیگر رازی پنهان نیست که نخستین گروه های جنگآوران داعش را افسرانی از سازمان های جاسوسی آمریکا در سال 2012 و در خاک اردن آموزش دادند. پشتیبانی ی آمریکا از داعش از آن رو انجام گرفت که هدف های داعش و دولت اسلامی اَش در عراق و سوریه با بخش بزرگی از هدف های راهبردی ی غرب در آن دو کشور همخوانی داشته و دارد. دولت آمریکا تنها زمانی پذیرفت که به بمباران نیروهای دولت اسلامی ی داعش در عراق دست یازد که هدف های راهبردی داعش در به چنگ آوری ی کردستان عراق در برابر برنامه های راهبردی ی آمریکا برای تجزیه ی عراق به سه کشور قرار گرفت. بمباران موضع های داعش در عراق از سوی آمریکا آن گروه را واداشت که در شرایط کنونی از برنامه ی آماده و نزدیک به انجام اَش برای یورش گسترده به کردستان عراق دست برداشته و بخش بزرگی از نیروهایش را به سوریه بازگرداند. در چند روز گذشته پیشرَوی ی نیروهای دولت اسلامی ی آقای ابوبکر بغدادی در سوریه شتاب زیادی گرفته است. این پیشروی ها می توانند در چند روز و یا یکی دو هفته ی آینده سرزمین های زیر کنترل نیروهای دولتی را به دو پاره بخش کنند.

 

 

به قدرت رسیدن دولت اسلامی در سوریه و پیروزی ی داعش بر آرتش سوریه پیآمدهای چنان ناگواری را به بار خواهد آورد که به کارگیری ی بمب های شیمیایی و دیگر بزهکاری های جنگی ی تا کنون انجام گرفته از سوی دولت اسد در برابر آن ها ناچیز جلوه خواهند کرد. اکنون بهترین زمان برای دولت سوریه است که دست آشتی به سوی گروه های سنی ی آن کشور دراز کرده و با شریک کردن آنان در قدرت و ساختار سیاسی ی سوریه و پدید آوردن یک سوریه ی همبسته به جنگ افروزی های داعش پایان داده و از خونریزی های بیشتر جلوگیری نماید.

 

 

 

پ. مهرکوهی

Thursday, August 28, 2014 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب پ. مهرکوهی در سایت پژواک ایران 

*خیزش نوین ایرانیان و رو در رویی ی همه ی اسلامیان با ایران و ایرانی  [2018 Jan] 
* کشور کردستان، یا کشور بارزان ها  [2017 Oct] 
*درود بر جمهوری ی کتالونیا!‎ [2017 Oct] 
*کشتار، کشتار است، چه در لاس وگاس و چه در ایران [2017 Oct] 
*ترزا می، کسی که به دزدی ی نان تنگدستان و بینوایان آمده است‎ [2017 Jun] 
*پسر جان! دیگر از این کار ها نکن!‎ [2017 Jun] 
*آیا آقای ترامپ دارند تشریف می برند؟ [2017 May] 
*اندر چرایی و چند و چون ِ پیروزی ی امانوئل مکرون‎ [2017 May] 
*حال و هوای فرانسه خوب نیست  [2017 May] 
*از رام الله تا واشنگتن، انجز انجز انجز وعده کیلویی چند؟‎ [2017 May] 
*پیام رییس جمهور تاریخ به مناسبت یوم الله توحیدی کارگر‎ [2017 May] 
*پیام آقای رییس جمهور کل تاریخ به البشریت به المناسبات الیوم النوروز 1396 الهجریه و الشمسیه‎  [2017 Mar] 
* ناتنیاهو و اردوغان، دو گستاخ آشوب پرست [2017 Mar] 
*اسکار ِ امسال و گَند توئیت ترامپ‎ [2017 Mar] 
*آیا ترامپ آهسته، آهسته آماده ی جنگ با ایران می شود؟ [2017 Feb] 
*ما، سرنوشت ِ ایران و کارزار جنگ خواهانه ی ترامپ پس از رفتن ِ مایکل فلین  [2017 Feb] 
*اندر داستان اندرزنامه ی اوباما برای اعلیحضرت ترامپ  [2017 Jan] 
*ساختمان پلاسکو را «آن» بساخت و اینان بسوزاندند [2017 Jan] 
*ولادیمیر پوتین، اعلیحضرت ترامپ و آینده ی ناروشن نقش ِ ایران در سوریه [2017 Jan] 
*اکبر! رفتی؟ [2017 Jan] 
*آنچه امشب آنگلا مرکل درپیام ِ سال نو خواهد گفت‎ [2016 Dec] 
*داستان ولادیمیر پوتین و پنجه ای که اوباما بر چهره ی ترامپ کشید‎ [2016 Dec] 
*آیا کارلوف، فرسته ی روسیه در آنکارا، به دستور اردوغان کشته شد؟‎ [2016 Dec] 
*ترکیه و کشتن یک فرستاده به دست یک مأمور خدا [2016 Dec] 
*سلام دوباره آقای ترامپ! خسته نباشید!  [2016 Dec] 
*دیدار ترامپ با مردی که آمریکا بخت رییس جمهور شدن وی را از دست داد‎ [2016 Dec] 
*نگاهی به برآمدن ترامپ [2016 Nov] 
*با من تا پایان راه عشق برقص  [2016 Nov] 
*در زیر پوست انتخابات آمریکا  [2016 Nov] 
*حجت‌الاسلام م شجونی در سن 84 ساللگی جوانمرگ شد و جهان را در غم درگذشت خود سوگوار کرد [2016 Nov] 
*منصور پورحیدری، یا معنای انسان زیستن [2016 Nov] 
*کشور پاکستان، یا چاهکنی که سرانجام در چاه خشونت پروری فرو خواهد رفت  [2016 Oct] 
* در سوگ گل نازنین گلستان ِ برنامه ی «گل ها» [2016 Sep] 
*آن کس که جهان انسان ایرانی را جهانی کرد، رفت [2016 Jul] 
*با این اقتدار اسلام که شما دارید، بدبخت تر شدیم، آقا! [2016 Mar] 
* پیام رییس جمهور تاریخ به جهانیان به مناسبت آغاز سال نو فرنگی و ینگه دنیایی [2016 Jan] 
*جب بوش و جنگ های احتمالی ی آمریکا در آینده ای نه چندان دور [2015 May] 
*شوخی های ضد تروریستی ی آمریکا و عربستان در یمن [2015 Apr] 
*از رفسنجانی و احمدی نژاد تا زمانی برای شادی؟ [2015 Apr] 
*اندر داستان آقای ناتنیاهو در پاریس [2015 Jan] 
* همه چیز در پاریس آرام راست [2015 Jan] 
*کریستمس ایرانی [2014 Dec] 
*بحران پناهنده گی و مهاجرت در سوئد [2014 Dec] 
*بی تفاوتی در برابر یک نام جعلی ی تازی برای آبراه پارس [2014 Dec] 
*خداحافظی ی اوباما با «هاگل»اَش! [2014 Nov] 
*مشکل آقای اوباما و کاپیتولاسیون ایران؟ [2014 Nov] 
*آیا عراق بر می خیزد؟ [2014 Nov] 
*در حاشیه ی نیایش - شماره ی یک، اسید پاشی [2014 Oct] 
*دولت سوریه در ماه آپریل گذشته بمب شیمیایی به کار برده است [2014 Aug] 
*چه کسی پیروز ِ جنگ ِ حماس و اسراییل است؟ [2014 Aug] 
*بانو کلینتون و عملیات جنگی ی اوباما در عراق [2014 Aug] 
*حقوق بشر فرانسوی و خشم دروغین آقای فابیوس از حمام خون ناتنیاهو [2014 Aug] 
* بگذار کودکستان ها را بمباران کنند [2014 Aug] 
*تصمیم به انجام جنایت [2014 Jul] 
*رسانه ها، صهیونیسم و هنر زنده، زنده سوزاندن آدم ها  [2014 Jul] 
*آمریکا و داعش در عراق [2014 Jul] 
*جنگ سوریه در عراق [2014 Jun] 
*تنش میان ایران و عربستان در عراق  [2014 Jun] 
*آیا جنگ در عراق خاک ایران هم می کشد؟ [2014 Jun] 
*در غم ِ مرگ ِ حضرت مهدوی ی کنی [2014 Jun] 
*خوشحال ها و«هپی» ها به بهشت نمی روند [2014 Jun] 
*پوتین، اوکراین و دو دوزه بازی ی جهان ِ غرب/ پ. مهرکوهی  [2014 Mar] 
*چرا آمریکا هواپیمای خط هوایی ی مالزی را سر به نیست کرد؟‎ [2014 Mar] 
*نگاهی به آینده‌ی احتمالی اوکراین و اروپا [2014 Feb] 
*طنز: پیام ِ رییس جمهور ِتاریخ به مناسبت ِ عید ِ سعید ِ کریثطمس! [2013 Dec] 
*هوشی و من و افغانستان [2013 Dec] 
*​ آقا جون الکی بزرگش نکن!  [2013 Dec] 
*نامه ی سرگشاده به آقای جنتی پیرامون ِ بهداشت و آفتابه های سران ِ فتنه [2013 Dec] 
*کشتن و تشویش ِ اذهان ِ عمومی [2013 Nov] 
*بمب اتمی و امنیت ایران [2013 Oct] 
*از جنگ تا امید [2013 Sep] 
*جنجال ِ جنگ ِ آقای اوباما [2013 Sep] 
* طنز: یادداشت های رییس جمهور تاریخ [2013 Aug] 
*قانون آزادی جهان [2013 Aug] 
*شب های پُر آشوب ِ مصر [2013 Jul] 
* این اصغر فرهادی اعدام باید گردد! [2013 Jul] 
* نامه ای سرگشاده ی به آقای جنتی + سنفونی شماره ی پنج [2013 Jun] 
*شما چه فکر می کنید؟- توییت های ایرانی- شماره چهار [2013 Jun] 
*چه کسی را رییس جمهور می کنند؟- توئیت های ایرانی / شماره سه  [2013 Jun] 
*چرا من ولایتی را انتخاب می کنم؟- توئیت‌های ایرانی- شماره‌ی دو [2013 Jun] 
*تویترهای ایرانی! شماره‌ی یک [2013 Jun] 
*انتقاد پیرامون رد صلاحیت [2013 May] 
*سنگی بر گور رفسنجانی [2013 May] 
*نامزدی پ. مهرکوهی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی  [2013 May] 
*خواهش می کنیم، برای رضای خدا، بفرما! [2013 May] 
* شوالیه های دروغین ِ ایرانی نما [2013 May] 
*پیام ِ آقای رییس ِ جمهور ِ تاریخ در رثاء حاجی آقا  [2013 May] 
*فرار کنید آقا، بد بخت شدیم! [2013 May] 
*جنگ در کره؟، کدام جنگ؟ [2013 Apr] 
*یادداشتی درباره‌ی یک مرگ [2013 Apr] 
*پیام ِ نوروزی رییس جمهور ِتاریخ [2013 Mar] 
*در نقد ِ گونه ای از سیاست و "بی بصیرتی" ی فراگیر [2013 Mar]