«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»
موسی حاتمیان

پنجم فوریه در این برف و این بوران استکهلم در راهست، 
«برف می‌بارد به روی خار و خاراسنگ
کوه‌ها خاموش،
دره ّ ها دلتنگ؛
راه‌ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ...!»*۱
و یلی در این میان، مصداق آرش، در این زمانه نابکار، و پس از چهل سال که «غیرت اندر بندهای بندگی پیچان؛ و عشق در بیماریِ دلمردگی بیجان» بود، او تمام جان خود در تیر کرد، و بالاخره حمید نوری جنایتکار را بدام انداخته است، که در پنجم فوریه هماوردی دیگری برای ادامه این نبرد جنبش دادخواهی در راهست.
همانطور که در مقاله پیشین از کارل مارکس نقل قول آورده بودم:
«هگل در جایی اظهار می کند که تمام وقایع بزرگ و شخصیت های جهان تاریخی دو بار ظاهر می شوند، اما او فراموش می کند اضافه کند که: بار اول به صورت تراژدی، بار دوم به صورت کمدی‌. کاسیدیر در مقابل دانتون، لویی بلانک در برابر روبسپیر، برادر زاده در برابر عمو، همان کاریکاتور در موقعیت نسخه دوم هیجدهم برومر نیز رخ می دهد «کارل مارکس: هجدهم برومر»، و در مقاله ای که به زبان سوئدی-انگلیسی برای دوستان سوئدی(که با طرح سوالاتی در این باره درخواست و نوشتن آنرا پیشنهاد داده بودند)، ضمن یادآوری این فاکت تاریخی:
اضافه کرده بودم، که البته من نیلز(Nils Bejerot) و فرانک(Frank Ochberg) نیستم، و امروز هم اوت ۱۹۷۳ نیست، اما این بیان مارکس، وضعیت اسفبار مدعیان اپوزیسیون را در تشابه آن واقعه سندرم استکهلم بخوبی بیان می کند!.*۲
این مدعیان اپوزیسیون ممکن است اعضا یا هوادار احزاب سرخ(کمونیستی)، یا فمنیست، یا سبز، یا سازمان رهبری در غیبت با گردان‌های شورشی غیبی!، یا هواداران سلطنتی، یا لیبرال و... با شعارها و روبان های رنگارنگ گوناگونی باشند، اما عجب اینکه در این جبهه بندی بر سر دستگیری نوری جنایتکار، همه جبهه و متحد شده اند!, با جنبش دادخواهی مردم؟ نه، هرگز، بلکه در کنار جنایتکاران حاکم بر میهنمان متحد شده اند، و هر یک با بازیگری در این «کمدی الهی سید علی»!، در بهترین حالتش سکوت کرده و در صور دیگر، نه با نامه نگاری به شیخ و شورای نگهبان، که این با پای پیاده ...*۳
«دشمنان بگذشته از سرحدّ و از بارو
هیچ سینه کینه‌ای در بر نمی اندوخت
روسپی نامردمان در کار
انجمن‌ها کرد دشمن،
رایزن‌ها گرد هم آورد دشمن؛
تا به تدبیری که در ناپاک ْدل دارند،
هم به دست ما شکست ما براندیشند
نازک اندیشانشان ،بی شرم،
_ که مباداشان دگر روزِ بهی در چشم _
یافتند آخر فسونی را که می‌جستند»
و ناگهان پس از چهل سال ناتوانی، شیخ در غیبت توانست از میان چاه، دست یازد بر نوار شیخ همزادش مقیسه با...،که بله نواری به ما رسیده (از کجایش به شما ربطی ندارد!) و در این نوار برملا می شود که نوری نه یک جنایتکار بر علیه بشریت، بلکه یک کارمند ساده آبدار چی مقیسه بوده است و...*۴
«چشم‌ها با وحشتی در چشمخانه هر طرف را جستجو میکرد؛»
پادوها و پرستوهای حقوق بشری و پروژه نویسان و...به همراه هر مور و مار از لانه بیرون خزیده،
«وین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو میکرد»:
اصل قضیه مشکوک است!، اصلا چه کسی سفر او را اطلاع داده؟، اصلا نوری، قربانی جنگ قدرت جناح های رژیم است!، و تا این حد از وقاحت پیش رفتند، که از نوری جنایتکار یک قربانی بسازند!
در این چند ماه تمامیت حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم با تمامی همدستان خود، بیشترین پاراپاگاندای منحصر بفرد را در هماهنگی تلویزیون سیمای آزادی(که تنها رسانه در دسترس اعضای در بند آلبانی می باشد)،*۵ با تلویزیون های رژیم و بی بی سی و ...تمام روزنامه های ستاره دار و بی ستاره خارج کشوری و...بر علیه آقای ایرج مصداقی و کاوه موسوی و شاهدان قتل عام (که شاهدان همین دادگاه در جریانند) براه انداخته و از هیچ رذالتی فرو گذار نکردند، تا به هزار رنگ و یک زبان به مردم میهنمان بگویند:
آسمان میهن شیران دگر الماسِ اخترهای خود را داده است از دست!، و همچنانکه موج های قیام جنبش دادخواهی را در داخل کشور سرکوب و خاموش می کنیم، این موج همبسته در خارج کشور را نیز سرکوب و خاموش می کنیم و...
اما آن یل میدان، که اول بار تیر انداخت!، در برابر تمامی این فرافکنی های همدستان دشمن گفت:*۶
زمین می‌داند این را، آسمان‌ها نیز،
که تن بی عیب و جان پاک است
نه نیرنگی به کار من، نه افسونی؛
نه ترسی در سرم، نه در دلم باک است»
و حالا می رود تا ببینیم در پنجم فوریه چه خواهد شد، اما همانطور که آقای ایرج مصداقی در همان روز نخست تأکید کرد، سرانجام این پرونده دادخواهی مردم ایران، هر چه باشد، خانواده های قتل عام شدگان، مردم و جنبش دادخواهی مردم میهنمان، و تمامی ما که دل در گرو مردم و میهن داریم، پیروز شده ایم!
«مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش؛
گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش
شما را باده و جامه
گوارا و مبارک باد!»
این دگردیسی عمیق شخصیتی، که در جریان این دادگاه نمادین جنبش دادخواهی مردم ایران، به یک باره، بصورت شگفت انگیزی بروز پیدا کرد، نه اینکه ناهمخوان با ماهیت ها باشد، بلکه همچون موج های قیام جنبش دادخواهی، که دی ماهش خروشانتر و عمیق تر از آبان، در نقطه مقابل مردم، در اردوی دشمنان و همدستانش نیز عمیق تر قی می شود!.
بله همچنانکه دستگیری نوری جنایتکار، قیام آبان و قیام دی در یک امتداد جنبش دادخواهی مردم ایران است، تمامی آنچه به اشارتی در بالا ذکر شده، و سردار و قهرمان ملی نامیدن سلیمانی جنایتکار، و سکوت های مشابه در کشتار مردم تا مسافران بی گناه تا ایستادن در کنار جنایتکاران حاکم، همه و همه بیانگر مرزبندی عمیق بین جنبش دادخواهی مردم ایران از یک طرف، و جنایتکاران حاکم بر میهنمان، با تمامی همدستان دشمن مردم ایران در طرف مقابل است!
بی تردید، این موج های قیام جنبش دادخواهی، نهایتاً چون سیلی خروشان از شمال و جنوب و غرب و شرق میهنمان تا قلب تهران براه خواهد افتاد، و تمامیت حکومت اسلامی اشغالگران ضد ایران و ایرانی را از خاک پاک پارسیان جارو، و با تمامی نمادهای مذهبی، و ضد ملی به گورستان تاریخ روانه خواهند کرد، و آن روز دور نیست!
 
موسا حاتمیان
ششم بهمن / januari 26,2020
 سوئد
 
پاورقی:
۱- شعر های در « » از شعر آرش کسرایی
۲- نیلز و فرانک در باره سندرم استکهلم در همان سال و پس از آن سخن گفته اند...
۳-البته در میان گروه های موسوم به چپ، همانطور که آقای مصداقی بارها و همچنین در این جریان تأکید کرده اند، من فقط اعضای حزب کمونیست کارگری را در اینجا مشاهده کرده ام، که حداقل در یک نوبت بصورت فعال در دادگاه حضور پیدا کرده و با تی شرت های شعار نویسی شده، از محاکمه این جنایتکار حمایت کرده اند.
۴- اشاره به نوار گفتگوی مقیسه جنایتکار و...که یک هفته پس از دستگیری نوری جنایتکار از طرف اطلاعات حکومت اسلامی به سازمان مجاهدین داده شد، تا دستگیری او را زیر سوال برده و...
۵- اشاره به برنامه موسوم به همیاری سیمای آزادی مجاهدین که طی آن محسن رضایی و محدثین معرکه گردان و لنگ انداز خودفروشی دو سه تن از زندانیان سابق بودند و از هیچ خیانتی در حمله به آقای مصداقی کوتاهی نکردند...
۶- اشاره ایست به آقای مصداقی که در برابر تمامی حملات رذیلانه، ضمن پای فشردن بر حق مردم و جنبش دادخواهی، تأکید کرده اند، که ای کاش کسی یا گروه و جریانی صداقت و توانایی بدست گرفتن و پیشبرد این دادگاه را داشت...تا ایشان کنار کشیده و به صدها کار بر زمین مانده رسیدگی کنند.

 

 
 
 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی  [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی* [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!* [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان  [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟ [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت! [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین! [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی! [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند! [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!  [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!  [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید! [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!  [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون! [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!  [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد! [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»! [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی! [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری  [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری» [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین» [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»  [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»  [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی» [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»  [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»  [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی» [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»  [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی» [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری» [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »  [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری» [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»  [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»  [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!» [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان» [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!» [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان» [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری» [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»  [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن» [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما» [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری» [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای» [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»  [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند» [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»  [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین» [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان» [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟» [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»  [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»  [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز» [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات» [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»  [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند» [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»  [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد» [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران» [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»  [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»  [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته» [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد» [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک» [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد» [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار» [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان» [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی» [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان» [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان» [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ» [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا» [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان» [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان» [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»  [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام» [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم» [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا» [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»  [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی» [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح» [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی» [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون» [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»  [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»  [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!* [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»  [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع  [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟ [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟ [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی [2017 Aug]