ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*
موسی حاتمیان

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=766082967205858&id=100014124854456

برون آمد ز چاه و تنبکی در دست
که من هستم جماعت، گر علیل و پست...
ظهور مجدد ولی فقیه مغلوب، پس از قیام سراسری آبان، سوالات و ابهامات مختلفی را در باره واقعی بودن این پیام و سرنوشت رجوی خیانتکار دامن زده است.
اگر چه پس از "المرحوم اخ مسعود رجوی" اعلام کردن و تکرار آن توسط ترکی الفیصل و...، بدفعات در پاسخ به دوستانی که می پرسیدند، بصراحت گفته و نوشتم، او سالهاست که یک لاشه متعفن در کالبد جنبش ایران است، و مرده یا زنده، بقول حافظ نمرده بر او نماز بگذارید، اما ظهور مجدد وی، البته قابل انتظار بود!.
این انتظار، ریشه در شناخت شخصیتی و روحی بیمارگونه ایست، که دقیقاً آنروی سکه غیبت صغری و کبری و جزیی از این باور جمکرانی در نگرش اعتقادی او و کلیت نظام اسلامی اشغالگران ضد ایران و ایرانیست!‌
برای روشن شدن این شیادی نهادینه شده در اعتقاد جمکرانی ایشان یک یادآوری مشابه این ظهور سرآسیمه ضرورت دارد.
نسل موسوم به دهه شصتی ها بیاد دارند، که خمینی جلاد نیز، در هنگامه مشابهی در بیرون آمدن از چاه و سایه در نجف پیام مشابهی صادر کرد: ...امروز یک فرجه پیدا شده، من عرض می کنم به شما، یک فرجه پیدا شده، اگر این فرجه پیدا نشده بود، این اوضاع امروز نمی شد در ایران، یک فرجه ایست این، اگر الآن غنیمت بشمارید این را، این فرصت است، این فرصت را غنیمت بشمارند آقایان، امروز روزیست که باید گفت و پیش می برید، من خوف این را دارم که خدای نخواسته اگر این فرصت از دست برود...(۱۰ آبان ۱۳۵۶ در نجف عراق).
اگر چه بقول آقای اسماعیل وفا یغمائی، ادبیات خمینی مانند ترجمه انگلیسی به فارسی بود، اما رجوی که تسلط به زبان انگلیسی را در اکثر نشست های عمومی به رخ می کشید، با خوانش و نوشتار انقلاب نوین دمکراتیک اسلامی!، این بار نیز همان پیام را(مانند دیگر ابتکارات خمینی از ولایت مطلقه فقیه تا حتی زندان و شکنجه و ...)کپی برداری کرده است.
«هگل در جایی اظهار می کند که تمام وقایع بزرگ و شخصیت های جهان تاریخی دو بار ظاهر می شوند، اما او فراموش می کند اضافه کند که: بار اول به صورت تراژدی، بار دوم به صورت کمدی‌. کاسیدیر در مقابل دانتون، لویی بلانک در برابر روبسپیر، برادر زاده در برابر عمو، همان کاریکاتور در موقعیت نسخه دوم هیجدهم برومر نیز رخ می دهد «کارل مارکس: هجدهم برومر»
در باره این عدم تعادل روحی (یا بقول معروف سر پیری و معرکه گیری ظهور و پیام مجددش) و همزادی این سید کوتوله ی بیمار با خمینی و خامنه ای، و اتحاد عمل عینی همیشگی آنها در تمام سالیان گذشته تا همین قیام آبان، و زمینه سازی شکنجه و اعدام دستگیر شدگان قیام با منتسب کردن به مجاهدینی که حتی یک شعار در تظاهرات آبان در رابطه با آنها طرح نشده، و قطعاً بسیاری از جوانان دستگیر شده حتی نام مجاهدین را نیز نشنیده اند، تنها و تنها همچون لبه دوم قیچی سرکوب توسط حکومت اسلامی جنایتکاران مورد استفاده قرار گرفته و می گیرد، همچنانکه کارت بازی در دست آمریکایی ها در زمان بوش و ...، یک مثال دیگر را می نویسم، تا از این لاشه متعفن مانده روی دست جنبش ایران، تصویر روشن تری از خیانت و شیادی ایشان برایتان رسم شود.
در آگوست سال ۲۰۱۳ (که متأسفانه معادل تاریخ فارسی آن را حضور ذهن ندارم) رجوی هنوز به غیبت کبری نرفته بود. در آن ماه رمضان، وی بنا به عادت سالیانه ناشی از خودشیفتگی بیمارگونه اش، نشست های طولانی حرافی برگزار می کرد، تا آنرا به شب های احیاء و قرآن بر سر نهادن و گرفتن تعهدنامه اجباری مجدد در هر شب قدر وصل کند...، در نشست های مذکور که بصورت کال کنفرانس برگزار می شد، بر خلاف عربده‌کشی ها و چماقداری های به دستور ایشان در رابطه با هر منتقد، و یا دلسوزی های ایرانیان خارج کشوری برای خروج نفرات اشرف و لیبرتی، که وااسلاما، آنها گرای اشرف و لیبرتی و گرای محل رهبری را به دشمن می دهند و ...،وی در نشست های ماهانه کال کنفرانسی، هیچ مشکلی از بابت شنود یا پیگیری محل امن خود از جانب حکومت اسلامی یا دست نشاندگان آنها در عراق و یا از طرف های آمریکایی و ...نداشت. در روز سوم نشست، رجوی ارتباط مستقیم نفرات اشرف و لیبرتی را برقرار کرد، و بدستورش احمد وشاق، حسین مدنی، و تعدادی از جوانان را به پای میکروفون کشاند، تا بگویند ما انتخاب کرده ایم در اشرف بمانیم و شهید بشویم و...، آنروز بحدی از این خودشیفتگی دیوانه وار رجوی و بدام افتادن اعضای باقی گذاشته در اشرف برای قربانی کردن، به خشم آمده بودم، که در نامه شدیداللحنی به رجوی، فاکت های متعدد تاریخی مبنی بر تکرار نشدن وقایع برایش نوشتم، و ضمن یادآوری آنچه همیشه از پیآمد های پس از ۱۹ بهمن شصت با مباهات می گفت، که تمام طیف های خارج کشوری از چپ تا سلطنت طلب و ...برایم تسلیت فرستادند و...، بصراحت اضافه کردم، اگر فکر می کند، که می تواند با قربانی کردن نفرات باقیمانده در اشرف، شرایط عاطفی و حمایتی آن‌زمان در داخل و خارج کشور را مجدداً کسب کند، قطعاً اشتباه می کند، و در پایان تأکید کردم که در صورت حمله رژیم و مزدورانش به اشرف و کشتن نفرات آنجا، مسول تمام عیار قربانی کردن آنهاست...!، فردای آنروز مرا به نشستی با حضور مسئولان تشکیلات لیبرتی(پروین صفایی، مهدی برایی و...) فرا خواندند، و پس از جر و بحث های معمول اولیه، وقتی آنها گفتند البته اینها مواضع همیشگی تو از سال ۷۰ به بعد بوده، و پروین صفایی بعنوان مسول تشکیلات گفت ولی این یکی دیگر عبور از خط سرخ ماست و...، من گفتم که طرف حساب من رهبری بوده است و برای او نوشتم، احمد واقف (برایی) خودش را کنار کشید، و گفت موسا بگذار صریح بگویم، ما هیچ بحث سیاسی استراتژیک با تو نداریم، و مرا فرستاده تا به تو ابلاغ کنم، که رهبری نشست لایه ای کال کنفرانس می گذارد، و بیا آنجا صحبت کن، من گفتم مشکلی نیست، نشست بگذارد، خودش و شما هر چقدر می خواهید صحبت کنید، من هم یکربع موضع خودم را در این رابطه توضیح می دهم، که پروین صفایی گفت، حرف های خودت نه، و خودت می دانی چه باید بگویی!، اگر حاضری من به ایشان اطلاع بدهم که امشب یا فردا نشست لایه ای بگذارد(منظور رجوی که از طریق آنها ابلاغ می کرد، اظهار ندامت از این نامه و مواضع و تأیید سیاست های او برای قربانی کردن نفرات اشرف و ...بود)، من نپذیرفتم، و آنها تصریح کردند، پس این تصمیم گیری در حد ما نیست!، من به آنها گفتم اگر دستور صریح اوست، پس الآن یک نشست در محور بگذارید، و شما هر چه می خواهید بگویید، و من هم پنج دقیقه موضوع را برای اعضای محور توضیح می دهم که پشت سر من حرف های غیر واقعی مطرح نکنید، که ظاهراً با بالاتر تماس گرفتند، و موافقت نکردند، سپس خواستم با کمیساریا(UNHCR) تماس بگیرند، تا بیایند مرا تحویل بگیرید، اما با فریب کثیف روش جاری رهبری، پس از یکربع به من گفتند، ما با UNHCR تماس گرفته ایم، و آنها گفتند تو را در ایستگاه پلیس عراق بگذاریم، تا الآن بیایند تو را ببرند، و با این بی مرزی در خیانت، مرا به پلیس عراق تحویل دادند.
 البته رجوی ید طولایی در تحویل دادن اعضای قدیمی(مانند مصطفی و ... به زندان ابوغریب زمان صدام) و همچنین اعضای با سابقه کمتر در زمان صدام و پس از سقوط صدام داشت، و برایش فرقی نداشت و ندارد، که برای پیشبرد نیات خیانتکارانه اش با چه کسی معامله می کند، با صدام، با دولت های دست نشانده حکومت اسلامی در عراق یا دول از ما بهتران در خاورمیانه، یا خوش رقصی برای آمریکایی ها و حتی دست راست ترین احزاب اسپانیا و...
یادآوری اخیر بجز ارتباط تنگاتنگ اعتقادات و باورهای خمینی و رجوی، و نشان دادن تفاوت دو سرفصل تاریخی، از این جهت اهمیت دارد که رجوی بشدت در مقایسه خودش با خمینی در تمام زمینه‌ها بصورت آشکار در اکثر نشست های عمومی یا لایه های مختلف مناسبات مجاهدین، بصورت هیستریک و حسرت بدلی عمیقی مطرح و سپس توسط مریم رجوی بکرات بازخوانی و تعزیه گردانی می شد، از دزدیده شدن انقلاب بهمن ۵۷، تا سرقت رهبری که حق رجوی بوده است تا...، و نهایتاً پس از هوشیاری خمینی و اعلام نوشیدن زهر آتش بس، رجوی بجای نشان دادن شهامت مشابه ولی فقیه غالب، و اعلام شجاعانه پایان استراتژی ارتش آزادیبخش در عراق، بزدلانه و شیادانه، خیز تکمیل انقلاب مریم را برداشت، و در نشست سال ۱۳۶۸ و چند ماه پس از شکست فروغ جاویدان و به گل نشستن استراتژی عراق، خود را بالاتر از ولایت مطلقه فقیه، و امام زمان نامید!،
گاو را گرچه گيا نيست چو لوزينهء تر
بگوارد به همه حال ز لوزينه گياش*۲
همان امام زمانی که به غیبت رفت، و پس از این همه سال که در حسرت همیشگی جای خمینی را پر کردن، ظهور کرده است، باید به ایشان گفت:
...دستک زنان باز آمدی کو یک نشان ز آن ها کنون
ای کرده بر پاکان ز نخ امروز بستندت ز نخ
فرزند و اهل خانه ات از خانه کردنت برون
کو آن نفس کز زیرکی بر ماه می خواندی فسون
کو طوق و کو آویزه ات! ای در شکافی سرنگون
کو آن دم دولت زدن بر این و آن سبلت زدن
کو حمله ها و مشت تو وان سرخ گشتن از جنون...*۳
البته من فکر میکنم، تمامی کسانی که در داخل و خارج از کشور، با حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان چنگ در چنگ بوده و هستند، از ظهور مجدد رجوی(با هر نیتی که باشد) استقبال می کنند، زیرا در نقطه مقابل شکری(پاکنژاد) که آبروی سیاست و اخلاق مبارزه بود، رجوی همچون تف سر بالای جنبش، مایه ننگ، ضد اخلاق، بی پرنسیپی و بی مرزی در خیانت و جنایت است...و درست به همین دلایل و برای پاسخگو بودن، از ظهور مجدد امام زمان مغلوب بغایت استقبال می کنیم، بشرط آنکه با تغییر احتمالی شرایط موجود، مجدداً به قعر چاه جمکران شیرجه نرود!
ناموس عشق و رونق عشاق می برند
عیب جوان و سرزنش پیر می کنند
جز قلب تیره شان نشد حاصل و هنوز
باطل در این خیال که اکسیر می کنند
گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
مشکل حکایتیست که تقریر می کنند
می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
چون نیک بنگری همه تزویر می کنند!*۴
 
موسا حاتمیان
سه شنبه ۱۷ دی، برابر با ۷ ژانویه ۲۰۲۰
 
پاورقی:
۱- با معذرت از الاغ که یار کمک کار و شریفیست، اما در مثل مناقشه نیست!
دستِ خر کوتاه. چون بخواهند کَسِ بیقدری را از کاری بازدارند این را گویند. (منبع: امثال و حکم، علی اکبر دهخدا). 
۲- دقیق سراینده بیادم نمانده اما احتمالاً از ناصر خسرو
۳- از مولانا
۴- از حافظ

 

 
 
 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند! [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!  [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا! [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است! [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه  [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی  [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی* [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!* [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان  [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟ [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت! [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین! [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی! [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند! [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!  [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!  [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید! [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!  [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون! [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!  [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد! [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»! [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی! [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری  [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری» [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین» [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»  [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»  [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی» [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»  [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»  [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی» [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»  [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی» [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری» [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »  [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری» [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»  [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»  [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!» [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان» [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!» [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان» [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری» [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»  [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن» [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما» [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری» [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای» [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»  [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند» [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»  [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین» [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان» [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟» [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»  [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»  [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز» [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات» [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»  [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند» [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»  [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد» [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران» [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»  [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»  [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته» [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد» [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک» [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد» [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار» [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان» [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی» [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان» [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان» [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ» [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا» [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان» [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان» [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»  [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام» [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم» [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا» [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»  [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی» [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح» [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی» [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون» [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»  [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»  [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!* [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»  [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع  [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟ [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟ [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی [2017 Aug]