«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»
موسی حاتمیان

با روی کار آمدن صاحبخانه جدید کاخ سفید، و تیم مذاکره وین و...و با برداشته شدن شمشیر داموکلس صاحبخانه قبلی، که البته شمشیر بازش مانند همین تیم جدید، آنرا برای رسیدن به همین مذاکرات، بالا گرفته بود، اما در هر حال خامنه‌ای بنا به طینت آخوندی!، از آن چشم می زد، و سپاه جهل و جنایتش هم غلاف کرده بود، با مذاکرات وین، و دیدن تغییر شرایط، فرصت را برای تحقق انتقام بزرگ بدرک واصل شدن سلیمانی و فخری زاده و...مغتنم شمردند، و در پی تنش و فرصت پیش آمده، همان شعار هزار موشک به اسراییل را عملی کردند، تا ضمن بالا بردن قیمت در مذاکرات هسته‌ای، بدون پرداخت هزینه ی مستقیم، اهداف موازی خویش(مانند مصادره بیشتر فلسطین و ریختنش به جیب خامنه‌ای، تست گنبد آهنین برای درگیری یا جنگ احتمالی آتی، عبور از شرایط انتخاباتی، منطقه ای و...) را نیز پیش ببرد.
 
اتاق فکر های تاریک حکومت اسلامی با تجربه ی چهار دهه سیاست تباهی، بطور همزمان در ماه‌های اخیر به مهندسی انتخابات آتی مشغول بوده اند، و ضمن نمایش کنترل شده ی فضای باز و آزادی بعضی زندانیان سیاسی، اجازه دادن به تظاهرات هفتگی بازنشستگان و کارگران، تا نمایش پیروزی سندیکای کارگران هفت تپه و تبریکش به رئیسی، و مصاحبه های  فائزه  رفسنجانی و ...در داخل کشور، و بخدمت گرفتن نگهدار و شرکاء چپ در خارج کشور، خود را برای سناریوهای مختلف احتمالی آماده کرده بودند، و همزمان سناریو های عجیب و غریبی مانند زنده کردن بابک خرمدین تاریخ ضد اشغالگری ایرانیان، و کشتن مجددش بدست اشغالگران...را از خورجین ولایت بیرون کشیدند، که برای روزهای متوالی به خبر اول رسانه های داخلی و خارجی ایرانیان تبدیل شده بود، و سوای اینکه واقعاً چه حکایتی بود، آدمی را از این آخوندهای شارلاتان به شگفتی واداشت، و بسیاری را بر سر چون و چرایی راست و دروغ این شعبده به جان هم انداخت، ...و به همین ترتیب اتاق فکرهای جنایتکاران، تمامی تست های مورد نیاز خودشان برای ارزیابی و به بازی گرفتن افکار عمومی را در حال انجام دادن بوده و هستند...
البته برای کسانی که به وضعیت حکومت اسلامی حاکم بر میهنمان اشراف دارند، نیازی به توضیح ندارد، و آنچه در بالا اشاره شد، بیان قدر قدرتی رژیم و دستگاههای سرکوبی نبوده و نیست، که بنا به آنچه سعی در القای آن دارند گویا تمامی کنش واکنشهای جامعه بر اساس کنترل آنهاست، بلکه برعکس، در ضعیف ترین وضعیت پس از چهار دهه جنایت، اکنون دیگر خامنه‌ای و تمامی دستگاههای سرکوبی، در وحشت از پیآمد های آمدن مردم به صحنه، نه می توانند و نه حتی می خواهند که شعبده ی انتخابات را مانند دفعات پیشین، نمایشی از مشارکت مردم نشان دهند، و در سرفصلی ترین شرایط فعلی و انتخابات آتی، جنبش دادخواهی مردم (با حرکات سراسری نه به جمهوری اسلامی، نه به انتخابات، #رأی_من_سرنگونى، #رای_بی_رای و... در داخل و خارج کشور) از یک سو، و تمامیت حکومت اسلامی اشغالگران در سوی دیگر، آشکارا رو در روی هم ایستاده اند، و مادران قهرمان جنبش دادخواهی، با شجاعت تحسین برانگیز به ثبت داده اند که شرکت در نمایش تنفر انگیز حکومت اسلامی اشغالگران ضد ایران و ایرانی، دست داشتن در کشتار فرزندان ایرانزمین و خیانت به ملت و میهن است! و با #نه_میبخشیم_نه_فراموش_میکنیم، خامنه‌ای و جناح های حکومت اسلامی را وادار کردند، که تمامی ماسک ها و پرده های شیادی تاکنون را به کناری زده، و تمام قد در برابر خواست و انتخاب واقعی مردم بایستند، و حالا با حذف لاریجانی(که فائزه  رفسنجانی با فراموشی عمدی سروده فروغ که هیچکس در این گودال متعفن اسلامی مرواریدی صید نخواهد کرد، باز هم بنا به طینت ارثی خویش در روزهای اخیر او را کاندید مناسبی معرفی کرده بود) و رییس‌جمهور خس و خاشاک نظام و ... بصراحت به همه در داخل و خارج کشور نشان دادند، که اوضاع رژیم بسیار اسفناکتر از تصورات و تحلیل های پامنقلی، و فاقد توان کوچکترین مانور و اصلاحات است!، و با تبعید گسترده زنان و دیگر زندانیان سیاسی، دستگیری وحشیانه ی خانواده های جنبش دادخواهی و احکام حبس و شلاق مجدد برای زندانیان سیاسی در بند و آزاد شده و خیز احکام اعدام جدید و...نشان دادند که دوره ی نیاز به نمایش فضای باز انتخابات تمام شده است...
 
علیرغم تمامی شعبده های آخوندی در داخل و منطقه و وین و...، دادگاه انتاریو کانادا در یک حکم قضائی، هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراین و کشتار مسافران در آسمان را یک اقدام تروریستی سپاه پاسداران و حکومت اسلامی اعلام کرده است، و اوضاع رژیم و مزدوران دستگیر شده اش چنان وخیم است، که نه تنها اسدی دیپلمات تروریست از شکایت نسبت به حکم زندان صرفنظر کرد، بلکه این عقب نشینی خامنه‌ای، از داخل کشور تا همین سوئد نیز قابل مشاهده است، و همچنانکه ایرج مصداقی اعلام کرده است:
‏از آن‌جایی که حکم بازداشت ‎#حمید_نوری هر ۴ هفته یک بار تمدید می‌شود، امروز وکلای او به قاضی اطلاع دادند که بدون حضور در دادگاه حکم تمدید بازداشت تا ۲۲ ژوئن را می‌پذیرند. دادگاه رسیدگی به اتهامات او ۱۰ آگوست برگزار می‌شود.
بله، همچنانکه در مقاله ای قبلی به اشارتی نوشته بودم:
واضح است که تمامی این خیزهای پلشت، برای محو خاوران و دادگاه نوری و انتخابات آتی، به این دلیل اهمیت سرفصلی برای تمامی طرف های درگیر پیدا کرده است، که سقط شدن خامنه‌ای و جانشینی و...نیز در چشم انداز قرار دارد، و به همین دلیل برای تصاحب قدرت و خلافت، جنگی خونین در راه است...
اکنون با جراحی لاریجانی، احمدی‌نژاد و...، نشانه های این جنگ خونین خلافت آشکار شده است، و سوای اینکه خامنه‌ای جلاد چه برای رئیسی جنایتکار در سر داشته باشد!، و یا داس مرگ چقدر به او فرصت تحقق اهداف شومش برای ولایتعهدی مجتبایش را بدهد، و...، اما نبایستی فراموش کند، که رئیسی نیز همچون خودش! پیرو مولای متقیانی است، که برای بدست آوردن و حفظ قدرت، از هیچ کشتاری فرو گذار نکرد، و لذا همچون خامنه‌ای و رفسنجانی در سر به نیست کردن احمد خمینی، رئیسی نیز چه بسا در همدستی با دیگری، سر مجتبی را زیر آب بکنند، و خلاصه در جنگ خونین خلافت هیچ چیزی بعید نیست... اما سوال اصلی همان است، که رئیسی یا هر کسی که از جعبه ی مارگیری انتخابات این بارشان بیرون بیاید، راسپوتین و عنصری کمک کننده به ادامه حیات ننگین حکومت اسلامی خواهد بود، یا در مثال تاریخی نقش گورباچوف را بازی خواهد کرد؟
به اعتقاد نگارنده، و بنا بر وضعیت کنونی، مانند حکومت شوروی سابق!، با به انتها رسیدن تمامی ذخایر اجتماعی-اقتصادی-سیاسی و  ایدئولوژیکی و حتی مهره هایی چون خاتمی و...در حکومت اسلامی، و علیرغم تست های روانی مختلف واکنشهای اجتماعی و حتی منطقه ای-  بین‌المللی(از موشک پرانی تا حذف گسترده اکثر مهره های حکومتی در نمایش انتخابات و...) توسط اتاق فکرهای اطلاعات و بیت رهبری برای خیزهای بعدی در داخل کشور و همچنین منطقه و در سیاست جهانی...اما رئیسی یا جلیلی و  هر کسی که بعنوان پیروز انتخابات اعلام شود، قطعاً آخرین ریاست جمهوری حکومت اسلامی اشغالگران را به نام خود ثبت خواهد کرد، و بی تردید در شرایط انفجاری جامعه ای که آبستن قیامی خروشان برای سرنگونی حکومت اسلامی اشغالگران حاکم بر میهنمان است، علیرغم تمامی تلاش‌های در جریان وین و...، همچنانکه آمدن این حکومت جانیان بنام دمکرات ها ثبت شده است، رفتن آنها به گورستان تاریخ بدست مردم بجان آمده از اشغالگران و وارثان محمد و علی و... باز هم در دوران دمکرات ها ثبت خواهد شد!
بله،  بی تردید دیوار برلین حکومت اسلامی، علیرغم تمامی ناباروری ها، بسیار شگفت‌انگیز تر از آن دیوار برلین پیشین، با صدایی مهیب تر فرو خواهد ریخت، و پس از فرو نشستن گرد و خاک عظیم آن، در خاورمیانه نیز صلح پایدار برقرار خواهد شد!
جنبش دادخواهی مردم ایران پیروز خواهد شد، و خامنه‌ای، رئیسی و تمامی قاتلان فرزندان ایرانزمین، بعنوان جنایتکاران بر علیه بشریت، در نورنبرگ دیگری بدست عدالت سپرده خواهند شد، و آن روز دور نیست!
 
موسا حاتمیان
سه‌شنبه ۴ خرداد 
۲۵ مه ۲۰۲۱

 

 
 
 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند! [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!  [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا! [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است! [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه  [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی  [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی* [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!* [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان  [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟ [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت! [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین! [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی! [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند! [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!  [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!  [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید! [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!  [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون! [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!  [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد! [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»! [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی! [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری  [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری» [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین» [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»  [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»  [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی» [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»  [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»  [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی» [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»  [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی» [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری» [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »  [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری» [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»  [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»  [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!» [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان» [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!» [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان» [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری» [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»  [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن» [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما» [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری» [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای» [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»  [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند» [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»  [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین» [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان» [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟» [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»  [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»  [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز» [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات» [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»  [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند» [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»  [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد» [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران» [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»  [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»  [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته» [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد» [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک» [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد» [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار» [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان» [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی» [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان» [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان» [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ» [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا» [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان» [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان» [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»  [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام» [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم» [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا» [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»  [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی» [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح» [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی» [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون» [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»  [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»  [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!* [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»  [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع  [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟ [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟ [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی [2017 Aug]