PEZHVAKEIRAN.COM «سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»
 

«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»
موسی حاتمیان

وزیر خارجه و سخنگوی دیندار* و آخوندزاده ی بی دین رجوی، در امتداد کمک رسانی های خائنانه به نوری و رئیسی، در پرونده ی دادگاه استکهلم، دیشب در شوهای تکراری «سیمای آزادی بردگان جزیره شیطان»*، گامی فراتر از نوری و قتل عام کنندگان برداشت!.

سیدالمحدثین در نمایش روحوضی دیشب، با فراموش کردن عمدی اینکه ریاست دادگاه محمدرضا صداقت در کمپ اشرف را بر عهده داشته است*، ابتدا تلاش کرد که خیانت همدستی با قتل عام کنندگان زندانیان سیاسی، در پروپاگاندای دروغ ، نوار مقیسه و طرح وزارت اطلاعات نامیدن دستگیری نوری، و ممانعت یکساله از ثبت شکایت شاهدان اسیر در آلبانی ...و با حملات رذیلانه‌ای به ایرج مصداقی، موضوع کنار نگه داشتن مجتبی اخگر و آزاد علی حاجیلویی و...را سفید سازی و شرمسارانه توجیه کند، و در ادامه ی گامی فراتر از نوری و رئیسی مدعی شد که «ایرج مصداقی، خانواده های الدنگی را پیدا کرد، که شما دیدید از طرف اطلاعات برای سنگ پرانی به اشرف می آمدند، و یکی از اعضای این خانواده های الدنگ اطلاعات بنام مختار شلالوند را وارد پرونده کرده تا مدعی شود برادرش در گوهردشت اعدام شده است، در حالیکه تمام شاهدان ما در دادگاه شهادت داده اند که حمزه شلالوند به اوین منتقل شده و در آنجا اعدام شده است...»، و با شناختی که از رحمان* و رفاقتش با حمزه داشتند، تلاش کردند که پیش از شهادت امروز او در دادگاه استکهلم، در پیشدستی رذیلانه‌ای به نوری و وکلایش در این رابطه نیز امداد رسانی کنند…

در فصل اول برنامه، علیرغم سابقه‌ی دیرینه و روشن پروپاگاندای دروغ مجاهدین، حتی برای نگارنده(با سابقه ی طولانی در فرقه ی تبهکار) روشن نبود، که علت اصلی این فوران مجدد کوه کثافت رجوی از دهان سید آل محمدش ناشی از چه اتفاق جدیدی است، اما بلافاصله سیدالمحدثین به نیابت از رهبری عقیدتی، دلیل این سوزش و وحشت جدید را برملا کرد، و در ادامه ی روضه خوانی و به صحرای کربلا زدن آخوندی، و پرداختن به موضوع سواستفاده از کودک سربازان توسط رهبری در کمپ اشرف، بند را آب داد، و با پخش قسمتی از کلاپ هاوس سینه چاک حبیب کنونی رهبری عقیدتی، که بقول مصداقی قبلاً بدلیل سواستفاده های مفرط اخلاقی توسط دکتر صالح(برادر همین رهبری) با لگد و پس گردنی از اوور بیرون انداخته شده بود!، علت اصلی این همه گندگاو چاله دهانی آخوندی به نیابت از امام زمان فرازی را برملا کرد، که این همه آسمان و ریسمان به هم بافتن، در وحشت از برنامه ی کلاپ هاوس شب قبل از آن می باشد!، که طی آن محمد رجوی، امین گل مریمی، امیر وفا یغمائی، پروین، سام، سعید، علی و بسیاری از ملیشیا های* جدا شده از سازمان مجاهدین، و خارج شدن از کمپ اشرف، اکنون شجاعانه به نقد راه طی شده، و منجمله جنایت سواستفاده از کودک سربازان در کمپ اشرف پرداختند، و حالا این «سید مش قاسم قمی» و نوری هر دو دایی جان ناپلئون ولایت غالب و مغلوب، که در روانپریشی پیری، همه چیز را از چشم ایرج مصداقی می بینند، و حدس زده اند که باز هم کار، کار انگلیس است، و لابد عامل دستگیری و بانی دادگاه نوری، حتماً در پشت سر باز کردن پرونده ی جنایت کودک سربازان نیز بوده ، و از آنجا که اکنون ایرج مصداقی کابوس شبانه روزی نوری و رئیسی و رجوی شده است، ما شاهد این حجم از فرافکنی مشترک فرقه ی تبهکار و نوری، برای اظهار درد مشترک ایشان از شاکی اصلی و عامل دستگیری متهم و بانی دادگاه استکهلم هستیم.

واقعیت این است که چهار دهه پیش، رجوی پس از فرار تاریخسازش، که تاریخ امپراطوری مرگ لاجوردی را برای نوجوانان و جوانان میهنمان رقم زد، و در جامعه تسری و مستولی کردند…نهایتاً با کفگیر به ته دیگ رسیده ی شکست تمام عیاری که به جنبش وارد کرده بود، ماری خوشرنگ بنام انقلاب ایدئولوژیک بیرون کشید، و آن را نقطه عزیمت سرکوب و دستگیری و محاکمه و احکام اعدام تمامی اعضای مرکزیت و اعضای قدیمی و جدید تشکیلات کرد، و مدعی بود که هر کدام از شما در قدم بعدی تردیدها، بجای صندلی دادستان، خود را بر روی صندلی متهم خواهید یافت...اما واقعیت این است که بر خلاف شیادی و خیانت رجوی، پس از چهار دهه شکست و تمامی جنایات بی عقوبت، ایرج مصداقی و یارانش، با دستگیری حمید نوری، انقلابی در جنبش دادخواهی مردم میهنمان بپا کرده اند، که  با باز شدن زوایای گوناگون جنایات آشکار و پنهان تحمیل شده به جوانان و مردم میهنمان،  اکنون خامنه‌ای، رئیسی، رجوی و تمامی جارچیان مرگ سیستم های آنها، خودشان را در صندلی متهم می بینند، و تمامی وحشت و هرزه‌ درآیی نمایش روحوضی این «پیر انتر آخوند زاده» و لوطی هراسانش، درست همانند رئیسی و جنایتکارانش، در همین «عبور از سرفصل برگشت ناپذیر دادگاه نوری و جنبش دادخواهی» نهفته است!.

زیرا هر دو طرف بخوبی دریافته‌اند، که جعبه سیاه دادگاه نوری، پس از چهار دهه شکست، اکنون فرصتی تاریخی برای دادخواهی تمامی مردم میهنمان، بدون وابستگی گروهی، قومی، اعتقادی، سنی و همه و همه را مهیا کرده است، و همچون تجارب وطنی و جهانی جنبش می.تو و من هم شکنجه شدم و… کودک سربازان مجاهدین نیز در امتداد همین دادگاه نوری، رجوی و فرقه ی تبهکار را به چالش کشیده اند!.

 همانطور که مادر خاوران «عصمت وطن پرست» با حمل پرچم دادخواهی یازده تن از قتل عام شدگان و جانباختگان آزادی، با «انگشت گذاشتن بر هویت ملی در دادگاه نوری»!، و با ظرافت خاص مادرانه گفت، که فرزندان من چه ربطی به امام حسین شما دارند؟ که رجوی عکس آنها را به امام خودشان تقدیم می کند، در حالیکه فرزندان من برای آزادی مردم ایران جانباخته و قتل عام شده اند...این مادر دردمند خاوران، در آموزش به همگان، چه نکته ی ظریف و مهمی را یادآوری کرد، زیرا برنامه ی دیشب حمله به ایرج مصداقی و دادگاه نوری در سایت سیمای واقعی مجاهدینی پخش می شد، که در بالای آن، پیام تبریک این فرقه ی تبهکار، برای میلاد زینب کبری اشغالگران ضد ایران و ایرانی می درخشید!، و نشانی دیگر از این واقعیت بود و هست، که مجاهدین در شکل و محتوا و عقبه ی اعتقادیشان، هیچ ربطی به تاریخ ایران و جنبش دادخواهی مردم میهنمان نداشته و ندارند!، و دقیقاً به همین دلیل از آغاز در کنار خمینی، و در دو سال گذشته در کنار رئیسی و نوری قرار داشته و دارند!، و همچنانکه مادر عصمت در ادامه ی بیانات تکان‌دهنده در کلاپ هاوس دادگاه نوری اظهار کرد، ایشان، مادر گوهر عشقی، مادر ناهید شیرپیشه و تمامی مادران خاوران و آبان و خوزستان و سراسر ایران، منتظر پیروزی در این دادگاه هستند، تا دلشان شاد شود، پس چه کسی می خواهد، دل این مادران دادخواه شاد نشود؟ خانه اش ویران باد.

بله، اکنون دیگر برای تمامی ایرانیان واضح و روشن است، که این آخوندزاده ی مفلوک، همانند شاهدان منتسب به «رجوی بزدل فراری مخفی شده در چاه گندآب جمکران»، تنها سخنان سخنگوی اصلی مجاهدین* و به دستور و بفرموده با سس غیظ و کین رجوی را  نشخوار می کنند، اما مانند تمامی تجارب دادگاه های نورنبرگ تاکنون, برای رسیدگی به جنایات قتل، شکنجه، تجاوز...و حتی همکاری در اردوگاه های مرگ، در نهایت هر کسی پاسخگوی اعمال خویش بوده، و نتوانسته است که با ادعای اجرای دستورات رهبری و مافوق، از دست عدالت بگریزد، پس بی تردید خامنه‌ای، رئیسی رجوی و تمامی پادوهای مرگ آنها، مانند حمید نوری، در یک دادگاه دمکراتیک بر صندلی متهم خواهند نشست، و آن روز دور نیست!.

 

موسی حاتمیان

دوشنبه ۲۲ آذر / december 13,2021

استکهلم

 

پاورقی:

*المحدثین: سخنگوی دیندار، و در مجمع البحار گفته کسی که در دل وی سخنی انداخته شده است پس خبر میدهد به آن به حدس و فراست و برخی گفته اند چون ظن کند به چیزی صواب بود گویا حدیث کرده شده است به وی… از لغت نامه ی دهخدا

*جزیره شیطان، نام زندان نهایی در رمان هانری شاریر و فیلم پاپیون، که زندانیان را به آنجا منتقل می کردند، تا با آزادی و اختیار! دقیقاً مانند کمپ اشرف هزار کهکشان، در آنجا کشاورزی و دامداری، تمرین رژه و سینه زنی و عبادت کنند، تا مرگشان فرا. برسد!، و نهایتاً مریم رجوی چون کرکسی برای هر جسد جدیدی پیامی صادر و اظهار وجودی بکند، و کتاب مرگ را قطورتر کند!.

*محمدرضا صداقت و من در سال ۱۳۷۰ به اتهام انتقاد به رهبری سازمان به اعدام محکوم شدیم، که ریاست دادگاه محمدرضا با مسولیت سیدالمحدثین بود... محمدرضا صداقت را در خانه‌های مسکونی سر به نیست کردند، و سپس مانند رژیم خبر خودکشی او در زندان خانه های مسکونی را به خارج کشور درز دادند.

*رحمان(رحمت علی کرمی) شاهد امروز دوشنبه در دادگاه حمید نوری و از رفقای حمزه شلالوند.

* میلیشیا در تشکیلات کمپ اشرف به نوجوانانی گفته می شد، که والدین آنها از اعضای حاضر یا اعدام شده بودند.

*+سخنگوی مجاهدین، نام مستعار رجوی برای صدور اطلاعیه های سیاسی بوده و هست، تا مثل همیشه مسولیت سخنان خود را به عهده نگیرد!

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]