پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی
موسی حاتمیان

رسید مژده که ایامِ غم نخواهد ماند

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

غنیمتی شِمُر ای شمع وصلِ پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند!

امروز در سالروز سقط شدن خمینی جلادی که از ماه با داس آمد، و در فرصت آن خودکشی دسته جمعی بهمن سیاه پنجاه و هفت، ایران را به اشغال مجدد لشکر اسلام عزیز، و دمار از ایران و ایرانی درآورد…رضا پهلوی ساعتی پیش در آغاز پیامی مهم برای تمام ایرانیان، با هوشیاری ملی بر اشغال هزار و چهارصد ساله ی ایران گفت: 

هم میهنمان عزیز، شجاعت، همبستگی و تداومی که شما هم میهنان، بویژه در یک ماه گذشته با وجود سرکوب شدید و قطع اینترنت در شهرها و استانهای مختلف از خود نشان داده اید، برای شخص من یادآور ایستادگی و مقاومتیست که ملت ایران در مقابل نیروهای صدام در جنگ هشت ساله از خود نشان داد، این بار البته شما با دستان خالی در مقابل دشمنی قرار دارید، که نه در بغداد، بلکه در بیت فساد و جنایتش در تهران نشسته است!

ایشان پس از اینکه توسط مردم شهرهای آبادان، اهواز، شهرکرد، اندیمشک، بروجرد…و نهایتاً فریاد دهها هزار نفر در استادیوم آریامهر فراخوانده شد، نه از ماه و مهر تابان، و نه بعنوان رییس‌جمهور و ولی فقیه و امام مستضعفان، و نه با ادعای رهبر نسل فدا و کارگران و زحمتکشان و… بلکه بعنوان یک ایرانی به میدان آمده و تأکید کرد:

امروز با شما بعنوان یک ایرانی که بیش از چهار دهه است زندگی خود را بدون هیچگونه انگیزه ی شخصی وقف آزادی میهنش کرده و آرزویی جز سربلندی ایران و ایرانی ندارد سخن می گویم…و در قامتی که در فریاد مردم فراخوانده می شود، ضمن خطاب قرار دادن نیروهای سرکوبگر جانیان، به کشورهای روسیه، چین و آنهایی که در کنار حکومت اسلامی اشغالگران ایستاده اند هشدار داد، و راه کارهای عملی و فراجناحی را برای تمام مردم و همچنین نیروهای مدعی اپوزیسیون خارج کشوری مطرح کرد و گفت:

«اجازه ندهید روایت‌های دروغ مدافعان رژیم به روایت غالب درباره ایران تبدیل شود.»

«تصاویر اعتراضات را در رسانه‌ها بازنشر کنید و مقام‌های کشورهای دیگر را از خواست ملت ایران برای دموکراسی آگاه کنید.»

«در ماشین سرکوب رژیم اختلال ایجاد و اسامی سرکوب‌گران را افشا کنید.»

«از درون سیستم و به شکل ناشناس اطلاعات مفیدی را که به درد معترضان و مخالفان می‌خورد، منتشر کنید و…»

ایشان رو در روی نغمه های مسموم دشمنان ایران و ایرانی که با حمایت دولت های خارجی در پشت شعارهای شووینیسم فارس، یا دفاع از کرد و عرب و ترک و لر و…پنهان شده اند، تأکید کرد:.نکته قابل توجه در اعتراضات یک‌ ماه گذشته این بوده که لر و بختیاری، عرب و فارس دوشادوش هم ایستادند و خشم و انزجارشان از دشمن مشترک را فریاد زدند!.

در پیام قبلی ایشان که بعنوان پیمان نوین مطرح شده بود، رضا پهلوی با تأکید بر اینکه «من جمهوری را ترجیح می دهم»، توپ را در زمین بازی رهبران اپوزیسیون خارج کشوری انداخته، و به این مدعیان چپ و راست پایبند به گفتمان پنجاه و هفتی انقلاب کبیر ضد امپریالیستی نکبت اسلامی فرصت داده بود، که با تصحیح و نقد خودشان، از ننگ تاریخی همراهی با حکومت اسلامی رها شده و برای نجات مردم و میهنمان همراه شوند، اما

 نفس برآمد و کام از این درماندگان بر نمی‌آید

فغان که بختِ این پسماندگان از خواب در نمی‌آید

و به همین دلیل در پیام امروز بدرستی تأکید کرد:

«امروز بزرگترین اپوزوسیون و آلترناتیو جمهوری اسلامی، ملت ایران است که از همیشه متحدتر است»!.

واقعیت این است که در دو سال گذشته، دادگاه حمید نوری، مرز بین جنبش و ضد جنبش، و میدان بروز ماهیت های گروه ها و تمامی اشخاص شده بود، و اکنون در امتداد همان جنبش دادخواهی، که در شهرهای میهنمان فوران کرده است، این پیام رضا پهلوی، مرزبندی بین ایران و ایرانی، و دشمنان ایران را مشخص می کند!، و با همین درایت و هوشیاری در عین فروتنی، و بر خلاف تمامی مدعیان متوهم رهبری خارج کشوری، که همواره رهبران میدانی کف خیابانهای میهنمان(از نسرین ستوده تا نرگس محمدی، اسماعیل بخشی، آتنا دایمی، سهیل عربی، سپیده قلیان، رسول بداقی، سهیلا حجاب، منوچهر بختیاری و…) را از موضع حسادت و عقب ماندگی و درماندگی، بعنوان جوانان بی تجربه ای که در قد و قامت رهبری نیستند، آنها را مورد شانتاژ قرار داده اند، ایشان به درستی و صادقانه با رد این تمایلات قیم بودن و آقا بالا سری و رهبری، تأکید کرد، که نه من و نه هیچکس در خارج از ایران نمی توانیم برای مردم داخل نسخه بپیچیم، و رهبران میدانی داخل کشور بهترین افراد با صلاحیت برای تشخیص راه کارها هستند… و در همین رابطه بر حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده های دادخواه تأکید کرد!.

 دقیقاً به همین دلیل است که علیرغم تحلیل همواره ی رجوی در نشست های اشرف، که مبارزه با حکومت سلطنتی در صورت شانس روی کار آمدن پهلوی یا …، بسیار ساده تر و کم هزینه تر از حکومت اسلامی است، ولی چون تمامی آن تحلیل ها تا پیش از جدی دیدن اقبال عمومی و کنونی مردم میهنمان بوده است، حالا مدتهاست که پهلوی ستیزی، نخ نبات زهر هلاهل اطلاعات حکومت اسلامی، و رجوی و چپ درمانده ایست، که با تفکرات عشیره ای خلفای راشدین، تا استالین و اسلام نوین، هنوز اجرای فتوای خمینی برای محاکمه ی خاندان پهلوی را در صدر دستور روزانه ی محاکمه ی پسر بجای پدر قرار داده اند، و همچون آغازشان در بحران هویت ملی دست و پا می زنند…

گر هلاهل در دهان گیرد مَثَل مداح او

با مدیح او هلاهل نوش گردد در دهان

بی حکمت نبود که ایشان در پیام امروز به سادگی خطاب به هم میهنان گفت: کمک کردن به ملت ایران، یعنی کمک نکردن به جمهوری اسلامی!، و به همین دلیل به تمامی مدعیان راه حل سوم مهر تابان و اصلاح طلبان و… تأکید کرد، که امروز تمامی گروه ها، شخصیت ها و سازمان ها و افراد یا جزیی از مشکل هستند، یا جزیی از راه حل، و گروه سومی نیست!.

نگارنده بعنوان یکی از نسل پنجاه و هفتی ها، که از شش سالگی چیزی جز شعار مرگ بر شاه، و صدای رادیو میهن پرستان بغداد! نشنیده، و با دفاعیات پاکنژاد، مهدی رضایی و…رشد کرده، و تمام عمرش را هم پس از فرار زندان در خراب آباد شهر بی طپش اشرف هزار کهکشان سپری کرده است، و همه می دانند که با این پیشینه، سلطنت طلبی وصله ی ناچسبی است، به عنوان یک ایرانی دردمند که آرزویی جز رامش و آرامش برای ایران و ایرانی نداشته و ندارد،

سراینده باش و فزاینده باش

شب و روز با رامش و خنده باش

 همچنانکه در مقاله ی قبلی تأکید کرده بودم، با توجه به اقبال عمومی و فراخوان اکثریت جوانان در کف خیابان و ورزشگاه آزادی، پیام امروز با فاصله ای بسیار و در بلوغ پیمان نوین، نشانه ی زایمان سیاسی رهبری در سپهر جنبش دادخواهی، و بعنوان یک سرمایه ی ملی در مقابل حکومت اسلامی و دشمنان خارجی، یک فرصت تاریخی برای نجات ایران و ایرانی می باشد!.

چو اینبار آمد به تدبیر و داد

پیام جهان جوی یک یک بداد

همه شهر ایران ز گفتار اوی

ببودند شادان دل و تازه روی

بنابراین بعنوان پیام آخر به تمامی شخصیت ها و هر خردمند ایرانی یادآوری می کنم، که «می توان و باید» از این سرمایه ی اجتماعی در سپهر سیاسی جنبش دادخواهی، برای سرنگونی حکومت اسلامی اشغالگران ضد ایران و ایرانی نهایت استفاده را به نفع مردم میهنمان ببریم، و فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم!، ملت ایران پیروز می شود!.


موسی حاتمیان

آدینه ۱۳ خرداد / juni 3,2022

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]