PEZHVAKEIRAN.COM فاطمه فاطمه نیست!
 

فاطمه فاطمه نیست!
موسی حاتمیان

فاطمه سپهری با فریاد مرگ بر خامنه‌ای ، لعنت بر خمینی ، پیام خجسته مهرگان، از زندان و خراسان، تا زاهدان و بلوچستان و سراسر ایران است، و دقیقاً در نقطه مقابل حکومت اسلامی زن ستیز اندیشه ی "فاطمه فاطمه است"* ازعلی شریعتی تا علی خامنه‌ای قرار گرفته و این فاطمه دیگر آن فاطمه نیست! زیرا به همراه دوستانش با امضای بیانیه ای، رسماً عبور از حکومت فاشیسم اسلامی را اعلام کرد، اما به این نیز بسنده نکرد، و با شناخت عینی جامعه و دردمندی از شرایط بحرانی مردم و میهنمان، به همراه برادرش محمد حسین سپهری با درود و قدردانی از خدمات رضاشاه کبیر، شهبانو فرح و محمدرضا شاه، ایشان حمایت از رضا پهلوی را بعنوان بهترین فرصت واقعی گذار از این حکومت نکبت اسلامی بارها بصراحت اعلام کرده اند! 
بنابراین اگر چه ایشان قبلاً با اصلاح طلبان سابق و عبور کرده از ولایت خامنه‌ای همراه بوده اند، اما با همین فاصله و تفاوت کیفی در عبور و بلوغ مداوم، نه تنها پیام روشن و خط بطلانی بر اندیشه ی "فاطمه فاطمه است"، بلکه مانند رقیه و معصومه ی جعلی هم نیست! زیرا بدنبال زدن جیب خانواده های دادخواه هم نبوده ونیست، و در تمام مدتی که برادرش(محمد حسین سپهری) در زندان بوده و هست، هرگز به فکر برداشت میلیون ها دلار از اموال مردم ایران به این بهانه نبوده است، چون بر خلاف بسیاری از مدعیان هزار چهره در اندرونی و بیرونی! اَلمُثَنَّی برابر اصل است! و به همین دلیل نیازی به اخبار جعلی ربودن و غش کردن های جعلی هم ندارد، چون ربوده شده و در زیر شدیدترین شکنجه های وحشیانه ی سربازان امام زمان، قلبش تا باز ایستادن پیش رفته و در حال ورود به اتاق عمل، جنایتکاران بی مرز ولایت، مجدداً حسین و محمد حسین سپهری را دستگیر کردند، و امروز خبر رسیده که محمدحسین را به زندان وکیل آباد مشهد منتقل کرده اند، لذا اگر قرار بود که غرامتی به شکنجه شده های واقعی و نه شارلاتان های خارجی پرداخت شود، بایستی میلیون ها به امثال فاطمه سپهری ها، ناهید شیرپیشه ها و …پرداخت می شد! زیرا ایشان که مانند طباطبائی ها و…برای پیشبرد پروژه های اتاق فکر های اطلاعاتی داخلی و خارجی، از وزارتخانه های آمریکایی و از ما بهتران پولی دریافت نکرده و نمی کند، تا هنرش یا تخصصش و خودش را برای پول و شهرت به حراج بگذارد، و رندانه با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، همزمان بر علیه دادگاه حمید نوری و رضا پهلوی فیلم هم بسازد، تا لابی گری رژیم جنایتکاران را با شعارهای اپوزیسیون نما پیش ببرند و…
بله، چون فاطمه سپهری هنرش مبارزه و مقاومت واقعی است! و به همین دلیل نه شبیه مریم رجویست و نه بزک کرده های اپوزیسیون نمای دیگریست، و بر خلاف همدستی با دشمنان میهنمان، همسرش را نیز برای دفاع از تمامیت ارضی ایران از دست داده است، و در حالیکه براحتی می توانسته از کشور خارج شود، در همان خراسان شریعتی و رجوی و خامنه‌ای و رئیسی و طالبانی، در مقابل حرم اژدهای حکومت اسلامی ضامن آهو! قیام کرده و شجاعانه برای آزادی مردم و میهن، مرگ بر خامنه‌ای می گوید، و بهای این فریاد آزادی‌خواهی را مانند محمد حسین سپهری، ناهید شیرپیشه، منوچهر بختیاری، نسرین شاه کرمی و…با جان خود و عزیزانشان می پردازند!
 
البته می توان ضمن احترام به اعتقاد و انتخاب شخصی هر کسی، ایشان را نیز مانند تمامی فعالین سیاسی و مدنی صمیمانه و دوستانه نقد کرد، که مثلاً چرا تاکنون متوجه نشده و نمی شود، که خمینی و علی خامنه‌ای، نواده و نتیجه های همان محمد و علی بوده و هستند، و علی شریعتی، بازرگان و تمامی نواندیشان دینی سابق، تا رجوی و سروش و اسلام پناهان کنونی، مانند دباغ زرنگی تلاش می کنند، که این پوستین چرکین و خونین آل عبا را به رنگ های دیگری به مردم ایران و جهان نشان دهند، و یا چرا پس از قتل نداها، مهساها، نیکاها، ساریناها و… هنوز متوجه نشده اند، که این حجاب اسلامی، همان عبا و پرچم سیاسی آل عبای محمد و علی و فاطمه ایست، که در زیر سایه اش زنان را سنگسار و به دار آویخته، تجاوز و در جوار حرم ضامن آهو به حراج گذاشته و آنها را در زندان ها و خیابان ها از هم می درند؟ و…
 اما وقتی که به تاریخ هزار و چهارصد ساله ی اشغالگران اسلامی، و هجوم فرهنگی چند صد ساله ی آخوندی، و بخصوص پس از صفوی، و بحران هویت ملی در قشر شبه روشنفکری پس از مشروطه ی میهنمان نگاهی بیندازیم، که پیشتازان مجاهدینش از صدر بنیانگذاران تا سرانجام رقت انگیز پسماندگان، مسعود و مریم رجوی هنوز هم طابق النعل بالنعل خامنه‌ای، حجاب اسلامی را مرز سرخ تشکیلات جامعه ی اسیران جزیره ی شیطان خویش می دانند، و همچنین پیشگامان فدایی و چپ بی هویت ملی، حتی در یک قدمی تیرباران، خود را پیرو مولا حسین و وامدار عدالت علی اعلام می کنند، و سر تا پای شعر شاعران و کتاب نویسندگان قدرتمندی چون سووشون سیمین دانشور بی حجاب، و همزمان سفره دار رقیه و همسر آل احمد، و زن در مسیر رهایی مجاهدان، و همه اینها دست بوس امام جانیان، و فیلم های هنرپیشگان و موسیقی و ترانه های خوانندگان و … همه آلوده به این نجاست اسلامی بوده است، که حالا لمپن مداح استاد دانشگاه خامنه‌ای مدعی شعر سرودن حافظ و شفیعی کدکنی برای عاشوراست، می توان عمق فاجعه ی تناقض مدار جاذبه ی اندیشه ی اشغالگران حکومت اسلامی را نه تنها در ایشان، بلکه در تک تک چهره های بی نقاب در آیینه و خلوت خودمان، با هر بی حجابی و فُکُل کراواتی نیز ببینیم، که چهار دهه‌ پس از آن خودکشی دسته جمعی، بر خلاف شجاعت فاطمه سپهری، با بزدلی و حمله و مرگ بر پهلوی، و ایستادن خائنانه در کنار خامنه‌ای، آن بهمن سیاه پنجاه و هفت اشغالگری حکومت اسلامی را هنوز هم انقلاب کبیر ضد امپریالیستی ضد صهیونیستی بنامند… 
بله، این تفاوت واقعی فاطمه و محمد حسین سپهری، ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، نسرین شاه کرمی و بسیاری از خانواده های دادخواه انقلاب نوین ملی ما با تمامی همدستان و دشمنان ایران و ایرانیست! 
در راز و رمزی از همزمانی جشن مهرگان، با سالگرد بزرگداشت یاد پهلوانان، از زاهدان تا سراسر میهنمان در انقلاب زن زندگی آزادی، که از دیروز بار دیگر با غلغله ی بسیاری، در بلوچستان مهد رستم و رودابه، و یعقوب لیث صفاری، در پیشواز خدانور آزادی ایران و ایرانی، بار دیگر یل ایران با اژدهای اشغالگران در میانه میدان، از زندان ها تا زاهدان و بلوچستان و سراسر ایران چنگ در چنگ شده است، و بی تردید بنا به گواهی تاریخ، ملت ایران مانند همیشه پیروز می شود!
مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال
نیک‌روز و نیک‌جشن و نیک‌وخت و نیک فال 
بله فال نیکی برای پیروزی مردم و آزادی میهنمان و رسیدن به ایستگاه نوروز پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی 
به لاله نرگس مخمور گفت وخت سحر
که هرکه درصف باغ است صاحب هنریست
بنفشه مژده نوروز می‌دهد ما را
شکوفه را ز خزان وز مهرگان خبریست! 
پس ‌شاد باشیـد ‌مـهـرگان ‌آمد
بانگ‌ و آوای‌ انقلاب ‌آمد*
ما ملت کبیریم، ایران را پس می گیریم!
 
شنبه هشتم مهر- Sep 30,2023
موسی حاتمیان 
 
پی نوشت:
*اشاره به اندیشه ی شریعتی در کتاب فاطمه فاطمه است!
*اشاره به جشن ملی مهرگان در این ایام
طابق النعل بالنعل: به معنی مطابق کننده ٔ کفش بر کفش . یعنی قدم نهنده بر قدم پیشروندگان و به این معنی در جائی استعمال کنند که این چیز با آن چیز مطابق آید، کاملاً یکسان و برابر… از دهخدا 
*غلغله . [ غ ُ غ ُ ل َ / ل ِ ] شور و غوغا و فریاد بسیار- در غلغله آمدن ؛ به بانگ و آوا درآمدن . بانگ و غوغا کردن از دهخدا 
چنگ در غلغله آید که کجا شد منکر
جام در قهقهه آید که کجا شد مناع .حافظ.
*اشعار پایانی از عنصری، اعتصامی و منوچهر دامغانی 
 
 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]