PEZHVAKEIRAN.COM «بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»
 

«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»
موسی حاتمیان

لُعبت ولایت مغلوب، امروز با سناریوی مکتوب نوشته ی اذهان معیوب، در ستاد جنگ سیاسی یکان های شورشی، و با هدایت و کنترل مستقیم فرماندهی کل، در دادگاه استکهلم سنگ تمام گذاشت، و با کنار زدن تمامی پرده های تاکنون، نهایتاً هم به درماندگی کارفرما صریحا اعتراف کرد، و هم با وادار کردن قاضی به معذرت خواهی از متهم، بفرموده، یک مژدگانی دیگر به نوری تقدیم کرد…
بسیاری از شنوندگان و دنبال کنندگان دادگاه امروز استکهلم، با طرح سوالات بسیاری در کلاپ هاوس دادگاه نوری، از وقایع امروز شگفت زده، و بدنبال یافتن پاسخ هایی برای علت عجایب امروز بودند، و به همین دلیل تلاش دارم، برای آندسته از پرسندگان که با این کوه موش زای ولایت غالب و مغلوب آشنایی ندارند، و نمی دانند که اینهمه هنر داد و ستد اسلامی در دادگاه نوری در کجا ریشه دارد، مختصر و مفید توضیح دهم.
چو پرسند پرسندگان از هنر
نشاید که پاسخ دهی از گهر
بله، کارگزاری که با صد من عسل هم نتوانستد به قاضی و دادستان و دادگاه غالب کنند، چرا آسمان و زمین را به رهبری عقیدتی چسباند، ولی بجز اشاراتی کوتاه، هیچ دعوایی با متهم بر سر قتل عام شصت و هفت نداشت؟، نویسندگان سناریوی دفاعیه کارگزار، و یا فرماندهی کل که تمام این امور مهم را شخصاً کنترل می کند، دچار اشتباه محاسبه شده و درکی از فرجام این طرح نداشتند؟، و…
اگر از سطح شعارهای بظاهر متفاوت طرفین، یک قدم به عمق موضوع بروید، متوجه خواهید شد که نه تلاش کارگزار ایشان برای جعل تاریخ شفاهی چهاردهه ی به اصطلاح جنگ رهبری عقیدتی با خمینی بی حساب و کتاب است، و نه  تکرار مداوم حمید نوری از مژدگانی متقابل دل سوختن برای مریم رجوی و هدف قرار دادن ایرج مصداقی توسط هر دو طرف در دادگاه امروز و…
همچنانکه پس از رونمایی ماکت سازی گوهردشت در نمایش های روحوضی دادگاه آلبانی، ایرج مصداقی در مصاحبه با میهن تی وی در فردای آن روز توضیح داد، که این نیز تنها برای مددرسانی به وکلای نوری و بی اعتبار کردن اسناد رسمی ثبت شده در دادگاه است، که امروز نیز همگان شاهد اثبات این ادعای درست و پیش بینی شاکی اصلی پرونده بودند، و این هم مژدگانی دیگری به نوری بود!.
پاسخ به تمامی سوالات پیرامون امروز و دو سال گذشته، اکنون روشنتر است. ولایت فقیه غالب، نوار منتسب به مقیسه و جانیان را در سیمای آزادی بردگان ولایت مغلوب رونمائی کرده است، و علیرغم وارد کردن این موضوع در شهادت تمامی شاهدان دادگاه آلبانی، بدلیل اینکه موفق نشدند، اکنون رهبری عقیدتی می خواست توسط کارگزار خود در دادگاه استکهلم، آخرین تلاش را برای پوشاندن این همکاری اطلاعاتی آشکار انجام بدهد، که با هوشیاری قاضی، باز هم درمانده شد. همچنانکه تمامی روضه خوانی کارگزار ایشان، از پنج مهر و...تلاشی برای زیرآب زدن دادخواست پرونده ی نوری بر اساس جنایت جنگی بود، زیرا رجوی از آغاز می دانست که پایش در این پرونده گیر است، و عملیات فروغ جزیی از قتل عام در این دادخواست است، و به همین دلیل برای رجوی نیز دقیقاً مانند رییسی و خامنه‌ای، دادگاه نوری بمثابه ی جعبه سیاهی بوده و هست، که بسیاری رازهای سر به مهر تاکنون را خواهد گشود!، و دقیقاً به دلیل همین وحشت مشترک، هر دو طرف با تمامی قوا از آغاز تاکنون تلاش کرده و می کنند، تا با بده بستانهای آشکار و نهان، روند دادگاه را مختل و اگر بتوانند آنرا به شکست بکشانند.
بنابراین نباید این همه غیظ و کین طرفین نسبت به ایرج مصداقی را به دلخوری های شخصی و ...تقلیل داد، زیرا ایرج مصداقی از طرفی اکنون نماد دادگاه و دادخواهی مادران خاوران و جنبش دادخواهی مردم می باشد، و از طرفی کابوسی در وحشت بی پایان و شبانه روزی هر دو ولایت غالب و مغلوب برای روز پاسخگویی، که با دیدن روزانه ی دادگاه نوری، به یک درد بی درمان برای آنها تبدیل شده است.
تلاش همانند هر دو طرف در جعل تاریخ شفاهی ایران نیز ناشی از همین کابوس روز پاسخگویی در یک دادگاه عادلانه است، زیرا از پنج مهری که رجوی با توهم و تحلیل مشخص از سقوط شتابان کپی برداری شده از انقلاب اکتبر، تا امتداد همین سیاست در فرستادن بسیاری از اعضای تشکیلات اشرف برای مأموریت های بی بازگشت و...همه و همه پای رجوی را در این جعبه سیاه دادگاه نوری گیر انداخته است.
 در ورای تمامی جزئیات علت‌های دفاعیه ی مکتوب شده ی کارگزار، و کنش واکنشها، و چشمک و چراغهای طرفین در دادگاه امروز، و پس از بده بستانهای دو ساله ی اخیر، دلیل اصلی این است که، هر دو طرف، بر اساس قرآن و سنت پیامبر شان، تا بن استخوان مانند نوری از قتل عام دفاع می کنند، و امام خمینی هر دو طرف!، شخصاً از قتل عام بنی قریظه تمجید کرد، و رجوی نیز در سرمقاله ی نشریه ی مجاهد شماره ۳ ضمن خوانش نوین اسلام انقلابی از قتل عام یهودیان، صریحا از امام خمینی حمایت کرد، و این همدستی خبیثانه نهایتاً به قتل عام مدرسه رفاه و کردستان و خوزستان و پنج مهر و  زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت ختم نشد، بلکه امتدادش تا قتل عام آخرین سری اعضای طعمه ی قتل عام در اشرف ادامه داشته است، همچنانکه تا آبان و خوزستان...، بنابراین فریب شعارهای طرفین را نخورید، و بدانیم که ولایت غالب و مغلوب دو تیغه ی قیچی حکومت اسلامی قتل عام هستند!.
اما علیرغم تمامی طینت ضد بشری آنها و همدستان شان، بی تردید جنبش دادخواهی مردم میهنمان پیروز خواهد شد، و تمامی قاتلان فرزندان ایرانزمین، و جنایتکاران بر علیه بشریت بدست عدالت سپرده خواهند شد، و آن روز دور نیست!.
 
موسی حاتمیان
پنجشنبه ۱۱ آذر / December 2,2021
استکهلم
 
پاورقی:
لُعبت: (لُ بَ) [ ع . لعبة ] (اِ.) 1 - بازیچه ، هر آن چیزی که با آن بازی کنند، عروسک ...فرهنگ فارسی معین
غالب کردن در لغتنامه معین :(لِ. کَ دَ) [ ع – فا. ] (مص م .) ۱ – پیروز کردن ، غلبه دادن . ۲ – (عا.) کالای بد را با نیرنگ و حقه به خریدار به جای کالای خوب

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]