مهر آمد و بوی سرخ طوفان
موسی حاتمیان

باز هم پاییز پُرغوغا

آمده با رمز ما مهسا

با هزاران آرش نیکا

در هزاران نام هستی و ثناها و کیان ما

با ندای سرخ پویاها 

می سراید نام پر لبخند سارینا

می خروشد در خیابان ها

بار دیگر لشکر گلها…*

 

پاییز آمد، ولی امسال نه لابلای درختان*، که در مدارس و دانشگاه و کف خیابان، در سراسر ایران، و حکومت اسلامی اشغالگران، که از ورود این نسل خروشان به کف خیابان کاملاً غافلگیر شده بود، و بخوبی دریافته بود، طوفان این نسل پرتوان، سر باز ایستادن ندارد، و تمام خانواده ها را نیز در پشت خود دارد، در وحشت از جارو شدن در سیل بنیان کن دانش‌آموزی و دانشجویی، برای جارو کردن نکبت اسلامی چهار دهه‌ و هزار و چهارصد ساله، از هیچ توحشی برای مهار این نسل پُر طوفان دریغ نکرد، و حتی پس از مهار تظاهرات خیابانی، این وحشت پُر کینه ی اسلامی خویش را در حملات وحشیانه ی شیمیایی به مدارس میهنمان نشان داد، تا با سیاست محمدی النصربِالرُّعْبِ اول مهر امسال را پیشگیری کند!

 

حکومت زَهوار در رفته ی اسلامی در وحشت از سرنگونی*، ترس خودش از آمدن پاییز سرخ را از زبان امام جمعه ی سر سیاه تبریز بیان کرد که: نگران فتنه ی زن زندگی آزادی در آغاز سال تحصیلی هستیم! و امروز با شیادی آخوندی برای پنهان کردن این لرزه های سرنگونی، از زبان فرمانده سپاه تروریستی رضا دو سر طلایی سخنگوی وزارت دفاع اعلام کرد: که ما موشک اسرائیل‌ زن حاج قاسم در اختیار داریم! و فراموش کرده که حاج قاسم کتلت شده است، و معلوم نیست که نوبت این چوب دو سر طلای حکومت اسلامی چه موقع فرا برسد…

 

علت این عر و تیزهای وحشت زده اکنون برای همگان روشن است.* زیرا اگر چه با لشکر کشی به خیابان‌ها و آرامگاه قهرمانان انقلاب، ظاهراً بطور موقت کف خیابان را پس گرفته اند، و در هفته ی گذشته بار‌ها به خانه ها و مراسم سالگرد خانواده های دادخواه مانند جواد روحی و پدرام آذر نوش مسلحانه حمله کرده، و بسیاری از آنها را بازداشت کرده اند، اما خامنه‌ای جلاد و رییس‌جمهور قتل عام و تمامی سران جانیان، تجربه ی دهه ی شصت را بیاد دارند، که علیرغم خیانت رهبران سازمان های آن دهه*، نسل فدای دانش آموزی و دانشجویی، موتور متحرکه ی لرزه ی سرنگونی در دهه‌ی شصت بودند، و ابراهیم رئیسی در بازجویی و شکنجه و…نسل دانش آموزان و دانشجویان، پله های ترقی را با همان شش کلاس ابتدایی، در دانشگاه اوین و… بسرعت طی کرد، و در تابستان خونین شصت هفت، هزاران باقیمانده از این نسل طوقیان را به دار آویخت، و پس از سه دهه شکست، جنبش دادخواهی مادران خاوران تا آبان، به همت ایرج مصداقی و یاران، حمید نوری، پادوی اعدام و قتل عام بسیاری از همین نسل قهرمان را به دام انداخت، و اکنون بعنوان درخشانترین دستاورد دادخواهی مردم ما، با حبس ابد حمید نوری، و با همین چشم انداز روشن برای روز عدالت در انتظار تمامی جنایتکاران علیه بشریت، در سال گذشته دستگیرشدگان این نسل، بسیار شجاع تر از نسل ما، در زندان ها به رویارویی با بازجویان و شکنجه گران پرداخت…و علیرغم هر سرانجامی که خامنه‌ای، رئیسی، رجوی و تمامی دشمنان عدالت و دادخواهی، برای تبادل نوری نذری ابوالفضل کرده اند، این پیروزی ثبت شده در جیب جنبش دادخواهی مردم ما ماندگار است!

اما حالا امتداد همان نسل، در بلوغ تمام عیار عبور از تمامی خامی ها و اشتباهات نسل پدران و مادران، در بازگشت به هویت ملی خویش، برای باز پس گیری وطن، بعنوان یل ایران با اژدهای اشغالگران در میانه ی میدان تمامی شهرها و روستاهای میهنمان چنگ در چنگ است! و جنایتکاران به خوبی می دانند، که در هر مراسم سالگردی یا هر فرصتی، ستارگان درخشان آسمان سراسر ایران، می توانند مانند سالگرد مهسا، کف خیابان ها را شعله ور کنند، و ارتش دانش‌آموزان و دانشجویان اولین نیروی پرتوان هر رویارویی در پیش روی هستند!

 

بنابراین اختصار! اگر چه نمی توان، حتی در پهنه ی علوم تجربی، برای برآمدن آتشفشان و سونامی ها تاریخ دقیقی مشخص کرد، طبعاً بازگشت و جاری شدن طوفان انقلاب زن زندگی آزادی در خیابان ها را نمی توان دقیقاً پیش بینی کرد، اما دشمن نیز مانند ما و دوستان مردم ایران، همگان یقین دارند، که سونامی این نسل بنیان کن انقلاب زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، در راهست! و تمامیت نکبت حکومت اسلامی انقلاب ضد امپریالیستی ضد صهیونیستی آن بهمن سیاه پنجاه و هفت، با تمام همدستان و همپیمانان و همراهان آنها را از خاک پاک ایران جارو و به گورستان تاریخ روانه خواهند کرد، و فلک ایران و خاورمیانه را سقف بشکافند و طرحی نو در اندازند، و آن روز دور نیست!

زیرا نسل جوان و ارتش دانش‌آموزان و دانشجویان، با کنار زدن و عبور از رجوی و تمامی اسلام پناهان، نگهداران چپ نمای همدست سپاه پاسداران، اصلاح طلبان انقلابی و واتسلاف هاول های فرصت طلبان، تجزیه طلبان، و تمامی همدستان دشمنان ایران، از تبریز و آذربایجان، تا خرم‌آباد و لرستان، از سنندج و کردستان ، تا تهران و خوزستان، از زاهدان و بلوچستان تا شیراز و گیلان و مازندران و سراسر ایران، هُشیار و بینا و دانا، و تواناتر از سال پیش به مدارس و خیابان برگشته اند و

می خروشد در خیابان ها

بار دیگر لشکر گلها:

ما گل‌های خندانیم ، فرزندان ایرانیم*

ما ملت کبیریم، ایران را پس می گیریم!

 

موسی حاتمیان

دوم مهر- Sep 24,2023

 

پاورقی:

*اشاره به مهسا(ژینا) امینی، نیکا شاه کرمی، هستی نارویی که در تظاهرات بلوچستان به قتل رسید، ثنا دختر مدرسه ای کاک شمال خدری پور که در مهاباد به قتل رسید، و در اولین روز مدرسه با گلی سرخ به دیدار پدر رفت!، و کیان پیرفلک که امروز در مدرسه یادش را گرامی داشتند! و ندا آقاسلطان، پویا بختیاری و سارینا و…

*اشاره به ترانه ی قدیمی پاییز اومد لابلای درختان…

*زَهوار در رفته: پیر، فرتوت، سست، درب و داغون و… دهخدا و معین 

*عر و تیز. [ ع َرْ رُ ] هارت و پورت . اشتلم . داد و فریاد به تظاهر. عر و بوق . دهخدا 

*شعر قدیمی مدارس سراسر ایران: ما گل‌‌هایِ خندانیم، فرزندانِِ ایرانیم، ما سر‌زمینِ خود را، مانندِ جان می‌‌دانیم، ما باید دانا باشیم، هُشیار و بینا باشیم، از بهرِ حفظ ایران، باید توانا باشیم، آباد‌باش ای ایران!، آزاد‌باش ای ایران!، از ما فرزندانِ خود، دل‌ شاد باش ای ایران!

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]