«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»
موسی حاتمیان

سپاه پاسداران در خیز تصاحب ریاست جمهوری، برای قبضه کردن هر سه قوه اجرایی، دیروز زنان و مردان بی دفاع را در سراب کهمان الشتر لرستان به گلوله بست، و پس از مجروح کردن بسیاری، دستگیری سی و سه نفر را نیز بعنوان آغاز کنندگان اغتشاش و...دستگیر و اعلام کردند.
همین نیروهای امنیتی و سربازان گمنام امام زمان، در ماه رمضان اشغالگران، امروز نیز به خانه ی منوچهر بختیاری وحشیانه حمله کردند، او و همسرش و حتی کودکان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، منوچهر را در صندوق عقب انداختند، و مردم همسایه آنها را نیز بخاطر اعتراض آنها مورد ضرب و شتم قرار دادند، منوچهر بختیاری را به زندان بردند، و آه و ناله ی مادر بزرگ پویا بختیاری هشتاد ساله و بیمار، قلب هر وجدانی را جریحه دار و بدرد می آورد، و می گوید پسرم فقط دادخواه پویای من است...
پس از این حمله ی وحشیانه، همین هجوم را بر سر مزار ابراهیم کتابدار نیز تکرار کردند، و با رفتار خشونت‌آمیز، مانع تجمع سکینه احمدی(مادر ابراهیم کتابدار) و  همراهانش بر مزار پسرش شدند، همچنانکه فرزانه انصاری فرد که تنها دادخواه قتل برادرش فرزاد است، را به اتهام تهدید امنیت ملی به دادگاه انقلاب بهبهان فرا خوانده اند، و دهها حکم حبس ابد و دستگیری و احکام زندان در تهران، کردستان، آذربایجان، لرستان، بلوچستان و...فقط طی امروزی که در آستانه ی روز جهانی کارگر، از طرف وزارت اطلاعات با فعالین کارگری نیز تماس گرفته اند، و آنها را تهدید کرده اند، که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند...
 
شم ضد انقلابی جانیان حاکم را ببینید، که پس از هفته ها باز کردن فضا برای تظاهرات، و مصاحبه و آماده شدن برای تن دادن به بیش از اینها، به خود آمده، و ماسک را از چهره ی واقعی حکومت اسلامی بر می دارند، اما چرا؟
 
حکومت جنایتکاران حاکم، با تجارب چهار دهه سیاست سرکوب در داخل، و گروگانگیری و تروریسم در خارج، خوب بیاد دارند که در هنگام فیل هوا کردن رفسنجانی آنروز، مشابه ظریف امروز، برای اروپایی ها و آمریکایی ها، و وارد کردن سازمان ملل یا سازمان دول حقوق بگیر ایشان برای تلطیف فضای پس از آن قتل عام هولناک و گزارش شرم آور رینالدو گالیندپل، که اولین قربانی پس از آن، دکتر کاظم رجوی در همین اردیبهشت آن سال بود...، و قوانین بازی و سیاست مماشات آنها را در مذاکرات معامله گروگان های فرانسوی با هر دولت میتران و شیراک، تا حمله به اشرف در شش مرداد و درست در زمان حضور وزیر دفاع آمریکا در آنجا، و تکرار همین دیپلماسی گروگان ها با دولت اوباما و دولت ترامپ(امامزاده ی حسرت بدلان)، تا همین مذاکرات وین را خوب می دانند.
بله آنها خوب می دانند، که وقتی سازمان ملل - دول،  حکومت اسلامی زن ستیز را در کمیسیون مقام زن سازمان ملل می پذیرند، و اگر چه آش آن چنان شور است، که هیلل نویر(Hillel Neuer) مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل نیز در اعتراض شوکه شدن می گوید که : این انتخاب یعنی انگار یک آتش افروز را رییس آتش نشانی کرده باشیم...، اما جنایتکاران طرف معامله می دانند، که ساز سازمان ملل را حقوق دهندگان بودجه ی آنها تنظیم می کنند، نه امثال مدیر اجرایی دیده‌بان، بنابراین وقتی دومین علامت را از دولت و تیم مذاکره صاحبان جدید قدرت در کاخ سفید مبنی بر لغو تحریم های حقوق بشری رژیم و ... را نیز دریافت کردند، با خیال راحت، نقاب این مدت اخیر را کناری گذاشته، و شروع به قلع و قمع مردم کرده اند.
 
حکایت سازمان مجاهدین نیز دست کمی از سازمان ملل - دول مذکور ندارد، و در چند دهه ی گذشته به یمن رهبری پاکبازی که همه چیز را چوب حراج زد، و ساز رهبریش و سازمان و اقتصاد و حتی عملیاتش را نه حتی رهبران دول، بلکه امثال هبوش و...برایش تنظیم کرده و می کنند، و حالا هم که من نمی دانم ساز حمله ی دیوانه وار به ایرج مصداقی را کدام هبوش، یا شیخ و سید جدیدی برای رجوی تنظیم کرده است، و هر دم از باغ بری می رسد، در تازه ترین تازه تر انتران لوطی هفت خط، حسین داعی الاسلام را به صحنه آورده، تا مدعی محاکمه ی همزمان نوری و مصداقی بشود. 
وارد کردن این حسین، حکایت همان مثال دیده بان سازمان ملل در باره ی رژیم است، زیرا این آقای علی قادری مسئول قدیمی تشکیلات رجوی نمی تواند انکار کند، که در پروژه ی دستگیری، و شکنجه ی حدود هفتصد تن از اعضای قدیمی و جدید تشکیلات که بدستور رجوی در سال ۷۴-۱۳۷۳ به اجرا درآمد شرکت مستقیم نداشته است!، آیا علی قادری انکار می کند که چندین نفر از زندانیان آن پروژه در زیر شکنجه به قتل رسیدند؟، آقای داعی - قادری شما که در نشست حضوری رجوی با اولین اکیپ آن زندان نشسته بودید، و شاهد بودی که وقتی رجوی آن برخورد زننده با مهرداد نیک سیر را کرد، در حضور تمام شما به اصطلاح برادران مسئول قدیمی و شورای رهبری، چطور جلوی رهبری عقیدتی شما ایستادم، و هنگامی که او تلاش کرد که شبهه ای در باره زندان دهه شصت من نیز ایجاد کند، در پاسخش گفتم اگر از زندانیان زمان شاه تا خمینی کسی کم آورده باشد، آخرین نفرش من هستم...و او که انتظار چنین پاسخی را نداشت، و خوب اطلاع داشت که من از طریق دبیر دبیرستان مان آقای کاظمینی(گروه پاکنژاد) از زمستان ۱۳۵۵ در جریان وضعیت رقت انگیز زندان رهبری شما بوده ام، دیدی که چطور سکوت کرد، و شاهد بودی که از آن جمع شما شکنجه گران حاضر، فقط "فضلی" به اشارتی برخاست، و سعی کرد دیگر زندانیان همراه مرا وادار به حمله به من بکند، و فریاد می زد، نامردها موسا دارد به مرز سرخ و رهبری عقیدتی شما بی حرمتی می کند و چرا او را جر نمی دهید و...، آیا فراموش کرده ای که چه به فضلی گفتم و چطور او را هم سرجایش نشاندم، و بر خلاف خواست شما تمام بچه های زندانی احترام مرا داشتند(که بعضی از آنها نظیر مهرداد نیک سیر، محمدرضا بختیاری و...در اشرف کشته شدند، و بعضی نیز جدا شده و در فرانسه و آلمان و...زندگی می کنند)، شاید آنروز علت ایستادن و آن ریسک مرا نمی فهمیدید، همچنانکه قادر و محمدرضا و مهرداد و سیاووش با گرفتن دست من سعی می کردند، مرا آرام کرده و به آرامی می گفتند، موسا بشین، دیوانه شده ای، تو را می کشند...و علیرغم اینکه وقتی رجوی میزش را چپه دید، و به بهانه‌ی نماز شب، نشست با ما را قطع کرد، اگرچه در خروج از آن سالن نیز توسط شورای رهبری تلویحا به سرنوشت محمدرضا صداقت تهدید شدم!، ولی بر خلاف توهمات همه ی شما ، من رجوی را خوب می شناختم، که از دوران زندان چه بزدلی بوده است، و در فرار تاریخساز و پرواز تاریخساز و حتی آن پروژه ی زندان و شکنجه ی اعضای تشکیلات، و...همه و همه را ناشی از شخصیت بشدت فرو ریخته، ترسو، بیمار و تعادل قوایی او می دیدم، بنابراین حتی در آن نشست بعدی که کلتش را درآورد، و بر شقیقه گذاشت(البته بضامن!) و مدعی شد که اگر خاتمی باعث تثبیت رژیم بشود، خودم را با یک گلوله تمام خواهم کرد، تا همه چیز بنام خودم تمام بشود...، یقین داشتم که بزدل تر آنست که حتی خودکشی کند، همچنانکه همواره به ما یادآوری می کرد، شرم یک احساس انقلابی ست، اما خودش بویی از آن نبرده بود، و بقول شاملو، 
گاه
آنچه ما را به حقیقت می رساند
خود از آن عاری است
زیرا
تنها حقیقت است
که رهایی می بخشد!
بله، علی قادری باید بداند، که تنها حقیقت است که رهایی می بخشد، نه رقص رهایی!
 
اگر چه پس از مقاله ی قبلی، یک نفر از جدا شده های از سازمان، که مانند برادر دیگر این داعی الاسلام مدعی رابطه نداشتن با مجاهدین است، مرا با شیوه های مرسوم مجاهدین تلویحا تهدید کرد، اما باور کنید که آن ممه ی رسیدن به قدرت و حکومت اسلامی دیگری را لولوی خمینی و خامنه‌ای برده است، و شما بدلیل همان بحران هویت نخستین، آب در هاون رمضان می کوبید، و بجای تلاش برای همبستگی جهت مبارزه با رژیم، گرای عکس می دهید، و ایرج مصداقی و اسماعیل وفا یغمائی و...هدف قرار داده اید، تا خیال حکومت جنایتکاران حاکم را آسوده کنید...
 پس شما در این ایام رمضان مظهر عبادت دو جهان!، همان قرآن را به سر بگیرید،  و رو به گندآب جمکران مخفیگاه رهبری عقیدتی تان أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ بخوانید، و همان تبریکات کنونی سایت مجاهدین و سایت های تابعه برای تولد امام حسین و تسلیت و عزاداری شب های قدر تان را منتشر کنید، همچنانکه در یک اقدام سوال برانگیز دیگر در روزهای اخیر معلوم نیست چرا دوباره بخشنامه ۲۲ مهر ۱۳۷۶ مسئول شورا به اعضای شورای ملی مقاومت برای الزامی بودن اطلاع دادن تماس اطلاعات رژیم با خودشان را بایستی بلادرنگ به دبیرخانه شورا اطلاع دهند...را بدون شرح در سایت مربوطه منتشر می کنید، و به مردم نامحرم هم توضیح نمی دهید، که آیا آن سمفونی دفترچه سبز بالاخره رمزگشایی و رونمایی شده یا چه خبر شده است...؟
(سایت شورای ملی مقاومت
به شرطی که پس از این مقاله دوباره سریع حذف نکنند)
 لذا به داعی الاسلام ها، و تمام حامیان حجت الاسلام ها و حکومت اسلامی اشغالگران ضد ایران و ایرانی، و دیگر قورباغه های این سمفونی  هم ساز جنایتکاران حاکم بر میهنمان(به توصیف اسماعیل وفا یغمائی)، تنها باید گفت: ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری!
 
در پایان اصلأ بگذارید خیال رهبری عقیدتی شما را راحت کنم، گیرم که در ادامه این سیاست مماشات مذاکرات وین و...حمید نوری جنایتکار نیز مشمول همین دیپلماسی گروگان ها بشود، تا رجوی و رئیسی نفس راحتی بکشند، اما رو سیاهی به ذغال خواهد ماند، و این فریاد مادران خاوران را فراموش نکنید که:
نه می بخشیم، و نه فراموش می کنیم!
 
موسا حاتمیان
پنج شنبه ۹ اردیبهشت 
۲۹ آوریل ۲۰۲۱
 سوئد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی  [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی* [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!* [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان  [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟ [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت! [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین! [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی! [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند! [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!  [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!  [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید! [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!  [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون! [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!  [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد! [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»! [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی! [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری  [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری» [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین» [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»  [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»  [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی» [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»  [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»  [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی» [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»  [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی» [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری» [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »  [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری» [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»  [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»  [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!» [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان» [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!» [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان» [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری» [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»  [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن» [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما» [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری» [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای» [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»  [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند» [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»  [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین» [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان» [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟» [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»  [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»  [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز» [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات» [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»  [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند» [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»  [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد» [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران» [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»  [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»  [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته» [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد» [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک» [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد» [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار» [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان» [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی» [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان» [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان» [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ» [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا» [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان» [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان» [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»  [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام» [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم» [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا» [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»  [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی» [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح» [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی» [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون» [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»  [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»  [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!* [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»  [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع  [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟ [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟ [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی [2017 Aug]