PEZHVAKEIRAN.COM چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟
 

چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟
موسی حاتمیان

همزمان با پایان دادخواست دادستان شجاع دادگاه حمید نوری، و در خواست حکم حبس ابد توسط کریستینا لیندوف کارلسون بعنوان جنایت علیه بشریت و…، وزارت خارجه سوئد طی اطلاعیه ای عمومی به شهروندان توصیه کرد که از سفر به ایران خودداری کنند.
تمامی کسانی که با زبان سیاسی آشنایی دارند، می دانند که این توصیه ها تنها در مورد کشورهای درگیر جنگ و بحران های جدی مانند اوکراین، سوریه و…به شهروندان توصیه می شود، و لذا به زبان معکوس، به معنای آنست که در بالاترین سطح سیاسی، جنگ تمام عیار بین جنبش دادخواهی مردم میهنمان با حکومت اسلامی اشغالگران به رسمیت شناخته شده یا می شود!
بویِ بهبود ز اوضاعِ جهان می‌شنوم
شادی آورد گل و بادِ صبا شاد آمد
همچنانکه پس از دستگیری حمید نوری، این پیروزی درخشان، پس از چهار دهه شکست تحمیل شده به جنبش مردم ایران، از سوی حکومت اسلامی جانیان، و خیانت و فرار رهبران اشتباهی مجاهدین و فداییان و دیگر مدعیان، به خط کشی و معیاری برای سنجش و میدان بروز ماهیت های همه مبدل گشت، در دو سال گذشته، این روند ناگزیر متوقف شده در انقطاع نسلی دهه‌ی شصت، با شروع دادگاه حمید نوری در استکهلم روند شتابانی یافت، که از بسیاری جهات، و حتی در قیاس با تجارب مشابه ملل و ملیت های مختلف مانند حمایت یا انکار هولوکاست، در مورد دادگاه نوری قابل توجه و منحصر بفرد بوده است، و رهبری و اعضاء گروه ها و افراد مختلفی در شخصیت احمدی‌نژادی مدل برادران و خواهران قاچاقچی حقوق بشر و …خودشان را به نمایش گذاشتند، و عجالتاً از هیچگونه همدستی با وکلای نوری، تا مبادله ی نوار با مقیسه و جانیان، و هر رذالت و خوش رقصی و بالماسکه ای با شادی هایشان! و توابین چپ و میانه بازانشان، برای شادی دشمنان مردم میهنمان دریغ نکردند!.
سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم
طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد!
زیر بارند درختان که تعلق دارند
ای خوشا سرو که از بارِ غم آزاد آمد
به همین دلایل اشاره شده، جنبش دادخواهی مردم میهنمان، در این دو سال و فرصتی که با تلاش بی وقفه ی ایرج مصداقی، و با کمک حمید اشتری، مختار شلالوند و تمامی شاهدان جنبش دادخواهی ایجاد شده بود، محدود به دستگیری و محاکمه ی حمید نوری نماند، و همچنانکه همگان در صف بندی های دو ساله ی اخیر شاهد بوده اند، و از فریاد های مادر عصمت در روز نخست دادگاه، تا فریاد مادران آبان در روزهای پایانی آن امتداد داشته است، و میدان رویارویی تمامیت جنبش دادخواهی، با تمامیت دستگاه قضایی جنایتکاران و دار و دسته های همدست داخلی و خارج کشوری حکومت اسلامی اشغالگران ضد ایران و ایرانی بوده است.
بنابراین همچنانکه این صف آرایی فشرده ی جنبش دادخواهی در داخل و خارج کشور، به قتل عام و خاوران محدود نمانده است، و به دادخواهی مطالبات چهار دهه ی گذشته بالغ شده است، این جشن نیز دیگر در محدوده ی دادگاه حمید نوری نمی ماند، و به یک جشن ملی در مقابل دشمنان ایران و ایرانی تبدیل گردیده است!، و از همین نقطه مختصات واقعیت موجود می توان گفت که شرکت در این جشن نیز یک وظیفه ی ملی است!.
البته واضح است که این پیروزی برای ایرانیان شادی آور و نوری به چشم مادران خاوران و دوستان است، زیرا همچنانکه بسیاری اعضای جنبش دادخواهی در کلاپ هاوس محاکمه ی حمید نوری(عباسی) به زبان اشک و عاطفه، راز و رمز عشق به قتل عام شدگان را بیان کردند، همه بدرستی بر این واقعیت تأکید داشتند، که مش دولت‌، مادر آزموده، مادر بهکیش، مادر مریدی(معینی)، مادر ریاحی، مادر کایدی، مادر بیرانوندها و تمام مادران سفر کرده مان دست در دست شهین ها، سیامک ها، فروزان ها، حمزه ها، شهنازها، بیژن ها و هزاران گل سرخ برگشته اند، دست افشان و پاکوبان، و مادران برای این پیروزی کِل می زنند!، زیرا که حتی دادخواهی مادران و تمامی ما اعضای خانواده بزرگ جنبش دادخواهی، نه از جنس نفرت و کین خواهی، بلکه از جنس عشق به عدالت و آزادی و برابریست، که تمام قتل عام شدگان برای تحقق آن جان باخته اند!، و همچنانکه بارها ایرج مصداقی تأکید کرده بود، خواهان چنین دادگاه دمکراتیکی برای حال و آینده بوده ایم، و از همین منظر به پروپاگاندای حملات رذیلانه‌ تحت عنوان دادگاه امپریالیستی، تنها می خندیدیم، و اتفاقاً بی حکمت نبوده و نیست که همان رهبری مجاهدینی که در نشریه ی شماره ۳ مجاهد، برای حمایت از دادگاه انقلاب خلخالی و آدمخواران، در شروع قتل عام فرخ رو پارسا ها و هویداها و نظامیان و مردم میهنمان، خائنانه به توجیه قتل عام یهودیان بدستور محمدشان و بدست مولایشان علی، این ننگ تاریخی را بنام خویش به ثبت داده بود، پس از چهار دهه بازهم با بازگشت به اصل خویش، با ذوالفقار از رو بسته برای به صلابه کشیدن ایرج مصداقی و دوستانش فرمان داد، و حقیرانه در کنار مقیسه و رئیسی و خامنه‌ای ایستاد!، اما 
اگرچه خصم تو گستاخ می‌رود حالی
تو شادباش که گستاخی‌اش چنان گیرد
زیرا حالا با پیروزی قطعی و درخشان جنبش دادخواهی مردم میهنمان
نوبه‌ی زهدفروشان گران‌جان بگذشت
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست
بنابراین پیش به سوی جشن ملی پیروزی جنبش دادخواهی، و با سپاس ویژه از تلاشهای خستگی‌ناپذیر و ارزشمند ایرج مصداقی و کمک های حمید اشتری، مختار شلالوند و تمامی شاهدان جنبش دادخواهی که این پیروزی درخشان را برای شادی مادران و تمام اعضای خانواده بزرگ جنبش دادخواهی مردم میهنمان محقق کردند، درودها می فرستیم  و می گوییم: بچه‌ها متشکریم!
اندرآ ای اصل اصل شادمانی شاد باش
اندرآ ای خاوران زندگانی شاد باش
تا در این جشن می ما جام باقی می‌رسان!
تا شویم از دست و آن باقی تو دانی شاد باش
بر نشانه خاک ما اینک نشان مُهر تو!
ای نشانه شاد زی و ای نشانی شاد باش
با چو مصداقی، و مختار و حمید و هم شراب
ما جهانی جشن گیریم و عیانی شاد باش
بعد از این نوری، رئیسی می‌رسانی دم به دم
می‌رسان و می‌رسان خوش می‌رسانی شاد باش!
 
موسی حاتمیان
پنجشنبه ۸ اردیبهشت / April 28,2022

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]