PEZHVAKEIRAN.COM « رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»
 

« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»
موسی حاتمیان

پس از مسموم کردن بهنام محجوبی که در یک قدمی مرگ، با آه جگرسوز مادران قیام و جنبش دادخواهی همراه شده است، دار زدن پیکر بی‌جان زهرا اسماعیلی در بامداد چهارشنبه رکورد تازه ای از خامنه‌ای جلاد و حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان در دو هفته اخیر بود. وکیلش امید مرادی در یادداشتی که در صفحه شخصی فیسبوکش منتشر کرده نوشته است، زهرا اسماعیلی با دیدن اعدام ۱۶ مرد دیگر که پیش از او در مقابل چشمانش اعدام شدند، دچار ایست قلبی شده و جان باخته است...با این وجود پیکر بی‌جانش را دار زدند!، زیرا همسر او از مدیران کل وزارت اطلاعات بود، و به شهادت هم‌بندی‌هایش، همه، حتی مراجع قضایی می‌دانستند او فقط برای رهایی دختر نوجوانش از اعدام، قتل همسرش که یک مأمور اطلاعاتی فاسد بود را به گردن گرفته است...
اگر چه از این موارد مشابه را قبلاً در مقالات قبلی اشاره کرده ام، که مثلاً وقتی محمدجعفر خادم دزفولی در یونسکو توسط یکی از توابین(محمدرضا) در اواخر شهریور شصت لو رفت، خلف رضایی و آوایی و شکنجه گران تحت امرشان در اتاق تمشیت یونسکو، محمدجعفر  را در زیر شکنجه کشتند، و سپس او را به درختی در حیاط چمن بسته و چند تیر هم زدند، تا مثلاً در اطلاعیه دادستانی دزفول در صبح ۲۸-۶-۱۳۶۰ توسط رادیو دزفول اعلام کنند، که با حکم شرع اسلامی بعنوان باغی و یاغی...دیشب اعدام شده است، اما تکرار امروز آن شقاوت بی مرز، مرا بر آن داشت تا مروری هر چند تیتروار به پروسه شروع و تکامل این اندیشه ی اسلامی جنایت داشته باشم.
اندیشه اسلامی از آغاز موسوم به بعثتش، مملو از جنایت بی مرز بدستور پیامبرش، و خلفای راشدینش بوده است، که در درازنای تاریخ اشغالگری میهنمان، آثار وحشتناکی از قتل عام قیام های مازندران و سیستان، تا جای جای ایران، و آدمخواری قِزِلْباش های صفویان و...بیادگار گذاشته است.
در اشغال مجدد ایران توسط آخرین هیولای بیرون پریده از این مرداب تاریخ میهنمان، خمینی جلاد نیز با استفاده از لشکر قِزِلْباشان خویش، که خلخالی ها و لاجوردی هایش کم از اسلاف صفوی نداشتند، از همان روز نخست اعلام خلافت اسلامی، و با استعانت از پیامبر و مولای متقیانش، قتل عام قریظه های بسیاری از تهران تا کردستان، خوزستان، ترکمن و...براه انداخت، که در چهار دهه گذشته بی وقفه ادامه داشته است.
اندیشه اسلامی جنایت، که بسا مرگبارتر از ویروس کنونی قدیم و جدید انگلیسی بوده و هست، همانند کرونا در یک انطباق حیرت آور و جهش های پیاپی چهار دهه گذشته، مردم ایران و خاورمیانه و جهان را از جهاتی مبهوت کرده است. اعدام های خودسرانه مدرسه رفاه توسط خلخالی، دفاع توده ای، فدایی، مجاهد و کوتوله های دیگر از شروع قتل عام خلیفه اسلام با تئوریزه کردن ضرورت قتل عام بنی قریظه در نشریه مجاهد شماره ۳، که داغ ننگ جاودان را بر پیشانی خود کوبیدند، تا اشغال سفارت آمریکا و سینه زنی تمامی این کوتوله ها، با علم و کتل خمینی ای امام!، تا اولین شعبده اصلاحات در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ که فرمان هشت ماده‌ای امام برای منشور شهروندی بود!، و توسط توده ای و فدایی (نگهدار-کشتگر) و...در بوق و کرنا شد، و چند روز بعدش هیأت‌هایی برای بازدید از زندان ها(در تهران و شهرستان ها و منجمله یونسکو) آمدند، در هیأتی که درب سلول ما را باز کردند، برادر شکنجه گر سابق و اصلاح طلب کنونی خامنه ای جلاد نیز حضور و نقش سرتیم را داشت، و هنگامی که بعد از دو سه دقیقه هیچ پاسخی از ما سه نفر دریافت نکردند، چند فحش بارمان کرده، درب را قفل کرده، و درب سلول کنارمان را برای بازدید این هیأت حقوق بشری گشودند، بچه ی سید جواد(سید هادی خامنه‌ای) به آنها گفت خودتان را معرفی کنید، به ترتیب هر چهار نفر که بر حسب اتفاق همه اسامی ایرانی(شاهنامه ای) داشتند، اسامی خود را گفتند، و سید هادی سرتیم حقوق بشر اسلامی دوران طلایی امام با خشم به خلف رضایی و همراهانش گفت، شنیدید، حرامزاده‌های منافق و پیکاری هیچکدام اسم اسلامی ندارند، و همه اسامی شاهان طاغوتی را بر خود گذاشته اند... و پس از کلی فحش و بد و بیراهی که نصیب آنها هم کردند، بسراغ بازدید حقوق بشری از سلول بعد شاهپور و هم سلولی هایش رفتند...
این ویروس اسلامی نه تنها در نوع خمینی، جان بسیاری در داخل کشور را گرفت، بلکه به سرعت در کشورهای همجوار نیز منتشر گردید، و در لبنان نیز جان بسیاری از نظامیان آمریکایی - فرانسوی و در کشورهای فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی جان ایرانیان و اروپایی ها را هم گرفت، و محققان بسیاری شروع به مطالعه این ویروسی کردند که برای گرفتن جان‌ها، هیچ تفاوتی بین نژاد ایرانی و آریایی و اروپایی و آمریکایی قائل نیست!.
برند جدید یا نوع جهش یافته ی دیگری از این ویروس اسلامی، که در ابتدا جان افرادی با مشخصه های ریش و پشم دار را می ستاند، بسرعت با تاثیرپذیری متقابل از ویروس اولیه در جهش های انقلاب ایدئولوژیکی برای حفظ حیات خویش، به چنان موجودی ناشناخته مبدل شد، که گوی جانستانی را از ویروس نخستین ربود، و این ویروس دگردیسی شده ی جدید نیز شروع به گرفتن جان نزدیکترین ها(از یعقوبی تا زرکش ها) کرد، و در پروازهای تاریخساز پیاپی تحقق امیال مالیخولیایی اش برای تسخیر ایران و جهان، در جهشی مجدد به کشور امامان سازنده ی نخستین این ویروس رسید، و در آنجا غوغا بپا کرد...در این مقطع هر دو شاخک ویروس قدیم و جدید، جان ایرانیان را هدف قرار داده بودند، و از جبهه های جنگ تا زندانهای تهران و تمام شهرستان ها، برای گرفتن جان جوانان ایرانی، در رقابت بودند، و طی دو سال تمام زندانیان و سربازان و ...را آنچنان قتل عام کردند، که در سه دهه اخیر محققان بسیاری بدنبال یافتن نشان و گور آنانند!.
پس از آن قتل عام وحشتناک، ویروس قدیمی و جدید، بموازات هم شروع به جهش های تغییر ژنتیکی جدیدی کردند، در آن سوی مرز به شکل امیرکبیر اصلاحات و ولی فقیه جدید، و در این سوی مرز نیز به شکل امام زمان، و هر دو بسرعت به ولایت مطلقه فقیه جهش کردند، و در دور جدید ی، جان روشنفکران را در قتل های زنجیره ای از تهران تا اشرف، هدف قرار دادند، و جان بسیار دیگری گرفتند، و سپس در جهش های ژنتیکی جدیدی, زنان را هدف قرار دادند، و از غزاله علیزاده ها تا نسرین احمدی ها، حتی رحم زنان اسیر را نیز بیرون کشیدند‌..!، و در مقطع پیش و پس از اشغال عراق، چنان جهش‌های ژنتیکی جدیدی داشتند، که در مدرنیسم، انکار فتوای قتل سلمان رشدی، تا انکار نبرد با آمریکا و سر کوچه کمینه و...حتی دختران را وادار به خوش رقصی برای صاحب خانه ی جدید عراق کردند و... آنچنان که دوست و دشمن در شناسایی این ویروس های جهش یافته درمانده بودند!.
در تمام این سالیان گذشته نیز این دو ویروس همزادی که از یک نقشه ژنتیکی مرگبار جدا شده اند، لحظه ای از گرفتن جان ایرانیان(در داخل کشور تا ترکیه، عراق، آلبانی و...) غافل نبوده اند، و اگر چه هر دو در تدارک قتل عام دیگری از ایرانیان و اروپاییان و دیگر اقوام در پاریس ناکام مانده اند، و هر دو نیز از این جهت حسرت می خورند، اما هر دو ویروس همزاد، بشدت از افشا شدن چند و چون این قتل عام ناکام مانده وحشت دارند!، و اخیراً نیز مغز متفکر ویروس برون مرزی که ظاهراً در چاهی مخفی شده است، ویروسچه های تکثیر شده و بجا مانده از جنگ جهانی دوم و پایگاه های یکان های شورشی اسکاندیناوی! و دیگر مناطق سرخ بجز آلبانی!، را با کنش واکنش های کپی شده به صحنه فرستاده، تا برای محققانی(مانند مصداقی، یغمائی، روحانی، اقبال و...) که بر روی این ویروس های مرگبار تحقیقات گسترده ای در لابراتوارهای پژواک ایران، دریچه زرد، کمپین لیبرتی، میهن تی وی و ... داشته اند، چنگ و دندان نشان داده، و عر و تیزهای سبز براه اندازند، و برای گرفتن جان آنها هشدار های ترسناک ارسال کنند، تا با فریاد های آی دزد آی دزد، چه بسا علائم و ردپاهای مشابه سُم‌ های مثلثی سعدونی- نعامی- عارفانی خود را نیز پاک کنند...!.
مغز های متفکر هر دو ویروس درون مرزی و برون مرزی، علیرغم اینکه ایرانیان را در داخل و خارج از مرزهای میهن به گروگان گرفته اند، اما خودشان نیز دریافته اند، که واکسن ضد ویروس مرگبارتر از کرونای آنها مدتهاست که کشف و به بازار عرضه شده است!، واکسن آگاهی و نور و نور و نور بیشتر!، و به همین دلیل نیز در آخرین واکنشهای اشاره شده، نسبت به نویسندگی و نویسندگان، شاعری و شاعران، و تمامی روشنفکران هشدار مرگبار داده اند!.
در پایان همچنانکه قبلاً نیز تأکید کرده ام، در قیام های پساکرونایی، گردآفریدان و سیاووشان مسلح به مشعل های ایرانی و آگاهی، تمامیت این ویروس مرگبارتر اسلامی را در گورستان تاریخ دفن خواهند کرد، و آن روز دور نیست!
 
موسا حاتمیان
جمعه اول اسفند ۱۳۹۹
۱۹ فوریه ۲۰۲۱
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]