پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی
موسی حاتمیان

دو سال پر تنشی که سرشار از شوق و بغض، امید و نگرانی، و آخر زمانی برای بیرون ریختن تمامی ظرفیت‌های خیر و شر در گروهها، شخصیت ها، الیت ها و تمامی افراد بود گذشت، و همچنانکه از آغاز وعده داده بودیم، روسیاهی به ذغال ماند!.
اکنون در فردای این پیروزی، نگاهی به زوایای آشکار و پنهان این دستاورد درخشان بیندازیم:
انتخاب کشور سوئد در طرح پیچیده ی چند وجهی ایرج مصداقی، نه تنها بهترین گزینش، بلکه تنها امکان رسیدن به این پیروزی بوده، که با هوشیاری و شناخت عمیق از روابط بین‌المللی و تفاوت های آنها توسط ایشان امکانپذیر شد، و به همین دلیل من و ما، همچون مادر عصمت و مادران خاوران و تمامی اعضای خانواده بزرگ جنبش دادخواهی مردم میهنمان، نه تنها صمیمانه به ایرج مصداقی درود فراوان می گوییم، بلکه از دادستان ها، وکلاء ، قضات، دولت و مردم سوئد سپاسگزاریم، و مردم ایران، قهرمانان، دوستان و حامیان خودشان برای رسیدن به عدالت و آزادی را فراموش نخواهند کرد.
این حکم تاریخی نشان داد، که پروپاگاندای دروغ مدعیان چپ و راست، مبنی بر عدم صلاحیت و توصیف دادگاه امپریالیستی و..‌.از دادگاه استکهلم، تا کجا بی پایه و دستپخت های اتاق فکر اطلاعات حکومت اسلامی برای رویارویی دو سال گذشته بوده است.
همچنانکه در مقالات قبلی و از دو سال پیش بار‌ها تأکید کرده بودم، ایرج مصداقی با این کار بزرگ، چنان مشت و سیلی محکمی به بناگوش هر دو ولایت غالب و مغلوب زده بود، که از گیجی آن به دور خود می چرخیدند، و اکنون دو سال پس از وادار شدن به چرخش های مداوم تا سرحد رقص هرزگی!، با فراموشی تمامی ادعاهای قبلی(طرح وزارت اطلاعات، مواضع رسمی رییس‌جمهور منتخب و شورای ملی مقاومت شان و قلم به مزدان و…)، اکنون مجبور شدند، که باز هم با صرف هزینه های بسیار، چند صد نفر از پناهندگان، و همچنین پیر و پاتالان مزد بگیر را از نروژ و اسپانیا، دانمارک و ایتالیا و…گسیل کنند، تا شرمسارانه در این روز پیروزی سهیم شوند، با چشم های از حدقه ی کینه درآمده، و خشمی اسلامی برای حمله و دریدن مادران خاوران و اعضای خانواده های دادخواه در مقابل دادگاه استکهلم که لابد حق رهبری و خواهر مریم آنها را خورده بودند…و این خشم و کین آنقدر برجسته بود، که پلیس بلافاصله دیواری انسانی در برابر آنها و پیشگیری از حمله ی زامبی ها تشکیل داد، و نهایتاً با نیروی بیشتری آنها را از خیابان جارو، و به حاشیه ی پیاده‌رو برد، که البته چون رجوی بزدل همواره و پیش و پس از قتل عام شصت و هفت در فرار بوده و هست، و شخصاً جرأت حضور ندارد، کنش واکنشهای خشم حیوانی خویش از این پیروزی را در مزدوران و مزدبگیرانش بارز می کند.
همانطور که دستگیری و دادگاه حمید نوری، مانند آزمایش تورنسل برای بارز کردن ماهیت ها، و شاقول سنجشی برای وزن ها، و خط کشی برای فهم فاصله ی نزدیکی و دوری به دوست و دشمن بود، این پیروزی درخشان نیز همین خواص را در جلوی دادگاه، در جشن پیروزی آن، و حتی در پیام های همبستگی و همراهی… و ازین پس نیز همین نقش را خواهد داشت.
حکم پیروزی دادگاه نوری، روز شکست استراتژیک هر دو ولایت فقیه غالب و مغلوب بود!، زیرا این دادگاه، تنها محاکمه‌ی فرد حمید نوری نبود، بلکه محاکمه ی تمامیت حکومت اسلامی اشغالگران و ایدئولوژی قتل عام بود، و بنا به جایگاه بین‌المللی دستگاه قضایی سوئد، این حکم یک سند درخشان در مقابل پروپاگاندای دروغ چپ و راست و مدعیان اسلام هراسی می باشد، که حتی محدود به ایران نیست!، و دست کشتار کنندگان در کشورهای اسلامی ازین پس خواهد لرزید!.
در ادامه‌ی همین شکست استراتژیک، باید یادآوری کرد، که تمام استراتژی رحوی برای کسب قدرت در تهران، روی پرواز به عراق، تشکیل ارتش آزادیبخش و وارد شدن در جنگ ایران و عراق بود…در نقطه ی پذیرش آتش بس توسط رژیم، برای فرار از این شکست استراتژیک و عدم پاسخگویی سیاسی، تصمیم به عملیات خودکشی فروغ جاویدان گرفت، و متعاقباً شرایط قتل عام زندانیان سیاسی را فراهم کرد…در تمامی سالهای پس از فروغ جاویدان نیز مدعی بود، که اگر ما این عملیات را با تمام شهدای ارتش آزادیبخش و زندانیان سیاسی و… انجام نمی دادیم، بلحاظ سیاسی زائده‌ی جنگ عراق شناخته می شدیم، و بلحاظ تاریخی می سوختم…و اکنون در حکم دادگاه استکهلم که دارای صلاحیت جهانی نیز می باشد، بصراحت بر این موضوع تأکید شده است!، و به همین دلیل تمامی پیآمد های این حکم در پیگیری های حقوقی بر علیه جنایات رجوی در کمپ اشرف، کودک سربازان و…نیز ازین پس متوجه آنها می باشد، و به همین دلیل اکنون روشنتر می توان دریافت که رجوی چرا و با چه وحشتی از قبر و چاه گنداب جمکران به یکباره پس از دستگیری حمید نوری بیرون پرید، و بازی امام زمانی را کنار گذاشت، زیرا او برخلاف انترهایش، همین آخر خط دادگاه را می دید!.
علیرغم تمامی ادعاهای پوچی که در دو سال گذشته، با پنهان شدن یا سواستفاده از ترم های فمینیستی جهان آزاد، یا با خوانش اسلام انقلابی مجاهدین از رییس‌جمهور تا فرستادگان شورای رهبری عقیدتی در این جنگ سیاسی دو سال گذشته، با صفی از مردان مزدبگیر خودشان، در کنار مسول روابط خارجی آنها برای اعلام این پیروزی در جلوی دادگاه، بوضوح نشان دادند، که تمامی این ادعاهای شورای رهبری تا چه حد پوشالی و غیر واقعی بوده و هست، و دقیقاً به دلیل این ماهیت زن ستیز وحشی اسلامی، که در خامنه‌ای با دستگیری و شلاق مادران آبان بارز می شود، در رجوی نیز که از ترس پلیس سوئد جرأت نشان دادن این واکنشهای مشابه را ندارد، بدستور او و رییس‌جمهور منتخب، با فحاشی های جنسی به زنان آزاده در مقابل دادگاه، تا تلاش برای حمله‌ی فیزیکی به ایشان نیز پیش رفتند، که توسط پلیس حاضر متوقف شدند. همچنانکه بدلیل همین طینت زن ستیز رهبر پسمانده‌ی عقیدتی عاشق رقص رهایی، با همراهی رفقای درمانده‌ی بی هیچ چشم اندازی، تا روز پیروزی از هیچ حمله و اسیدپاشی مجازی نسبت به رویا و لادن برومند، نازیلا طوبایی، شهلا شفیق، مینا اسدی، سیمین اسکویی، لاله بازرگان و…به اتهام حمایت از ایرج مصداقی دریغ نکردند، و آنها را به اشد مجازات در دادگاه های انقلاب اسلامی بعدی خودشان وعده دادند، و در همین روز پیروزی نشان دادند، که تا چه حد از زنان شجاع مستقل دارای هویت واقعی وحشت دارند!.
حکم دادگاه استکهلم، بدلیل امر صلاحیت جهانی، نه تنها بلافاصله باعث استپ زدن به معاملات و مماشات پارلمان بلژیک برای سربریدن حقوق بشر و جنبش دادخواهی به نفع پیش بردن منافع خودشان گردید، بلکه از این پس دست اعضای حنبش دادخواهی را برای پیگیری قضایی جنایتکاران رژیم بازتر، و دست هر دو ولایت غالب و مغلوب را بر علیه جنبش دادخواهی بیشتر خواهد بست!، و اکنون بجز اسدی، نوری و پیگیری دیگر شکنجه گران و جانیان رژیم، کودک سربازان اشرف و زنان جدا شده نیز می توانند با دست بازتری به پشتوانه‌ی همین حکم بر علیه رجوی در دادگاه های دمکراتیک دادخواهی کنند!.
دادگاه استکهلم و حکم پیروزی آن نشان داد، که نه تنها پروپاگاندای مدعی چپ، به اندازه ی حضور همگی آنها در قلب کشورهای دمکراتیک امپریالیستی! و شعار دادن های ونزوئلایی، حماسی و ضد یهودی و…دروغ محض است، بلکه خوانش اسلام انقلابی و نوین نیز که رجوی صریحا مخالفت خود را با انتخابات و تمامی شیوه های دمکراتیک بصراحت بیان می کرد، و در اندیشه ی اسلامی - حجتیه ایی او تنها یک نمونه ی دمکراتیک، آنهم در صدر اسلام و در مورد شتر فروغ جاویدان به رسمیت شناخته شده است، که پیامبرشان گفته:«خَلُّوا سبیلها فإنها مأمورة» شتر مأموریت دمکراتیک دارد!(السیرة النبویة و تاریخ بیهقی)، و حتی بر خلاف خوانش های مختلف گفتمان دادخواهی در دو سال گذشته، دادگاه دمکراتیک استکهلم، نه تنها یک دوره ی آموزشی - حقوقی برای دانشگاه های سوئد و مردم ما بود، بلکه تنها امکان و گزینه ی پیروزی و رسیدن به دادخواهی واقعی، و پیشگیری از کشتارهای خمینی و داعشی و طالبانی و پوتینی در پیش و پس از سرنگونی حکومت جانیان می باشد.
حکم پیروزی دادگاه استکهلم مشت محکمی در مقابل دستگیری مادران آبان و اعضای خانواده های جنبش دادخواهی مردم میهنمان بود، و بر خلاف تصور سطحی فعالان مدنی که گمان می کردند، دستگیری های وحشیانه ی هفته ی پیش، بدلیل نگرانی رژیم از تظاهرات بر علیه حجاب بوده است، تمامی فعال شدن دستگاه سرکوب حکومت اسلامی در داخل و با تهدیدات درخارج کشور، بدلیل پیشگیری از تأثیرات این پیروزی در جنبش دادخواهی داخل کشور، و ریزش نیروی سرکوب در داخل و خارج از زندان می باشد، که در واکنشهای رهبری عقیدتی مجاهدین نیز در مقابل دادگاه و سایت ها و …آنها کاملاً مشابه و قابل مشاهده بود.
البته زوایای آشکار و پنهان این پیروزی بسا بیشتر است، که در حوصله ی یک مقاله نیست، لذا به همین بسنده کرده و خطاب به هر دو ولایت غالب و مغلوب و همدستان و مزدبگیران آنها می گویم، دیدید که باز هم بور شدید!.
و خطاب به شخص خامنه‌ای - رئیسی و رجوی باید مانند آن ویدئو کلیپ من اعتراض دارم یادآوری کرد:
ای ملعون، این جنبش دادخواهی، از قتل عام پشت بام مدرسه رفاه، کردستان، خوزستان، تابستان شصت و هفت، هشتاد و هشت و آبان برخاسته است، پایان شما را گریزی نیست، و روز دستگیری و محاکمه ی شما در یک دادگاه دمکراتیک فرا خواهد رسید، و آن روز دور نیست!
جنبش دادخواهی پیروز می شود.
 
موسی حاتمیان 
یکشنبه ۲۶تیر/ juli 17,2022
 
 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]