هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران
موسی حاتمیان

جنبش زنان ایران در تمامی قیام ها و انقلاب های میهنمان نقشی برجسته داشته، و از مشروطه و تنباکو، تا مبارزه با حجاب اسلامی و شکستن تابوهای دیوار قطور فرهنگی و سنتی و... همواره نقشی پیشتاز در تمام زمینه‌های اجتماعی-فرهنگی، هنری- ادبی و ...ایفا کرده است، از طاهره قره العین ها، تا زینب آباجی و بی بی مریم بختیاری ها در مشروطه، تا فروغ ها و بهبهانی ها، تا قمرالملوک ها و مرضیه ها و هنرپیشه های سینما و...با کارنامه ای درخشان تا مبارزات زنان دهه پنجاه امتداد داشته، و همگان بیاد دارند، که اولین تظاهرات جنبش دادخواهی مردم میهنمان بر علیه حکومت اسلامی اشغالگران ضد ایران و ایرانی باز هم در اولین ۸ مارس پس از آمدن خمینی جنایتکار(هفدهم اسفند) توسط زنان ایرانی برگزار و به ثبت تاریخ رسید(اگر چه در آن‌زمان نیز همچون امروز، مدعیان رنگارنگ به اصطلاح اپوزیسیونی که به اشکال مختلف در پشت خمینی و حکومت اسلامی ضد آمریکایی! صف کشیده، و در امام و رهبر ضد امپریالیست خواندن آن جانی، گوی سبقت از هم می ربودند، در محکوم کردن و در بهترین حالت، حمایت نکردن از این قیام شجاعانه زنان، این ننگ را برای خود ثبت کردند).
 
در سالهای بعد نیز دختران و زنان ایرانی برگ های درخشانی از مقاومت و جانفشانی در برابر هیولای اسلامی(از بطری تاریخ بیرون جهیده) از خود به ثبت رساندند، که همگی کم و بیش مطلع هستند.
از زمانیکه خمینی به کمک دستگاه سرکوب و امدادهای غیبی توانست تمام گروههای سیاسی مخالف را جمع کند، و همه با تحلیل های آب و دوغ خیاری (مانند «عزیمت بزرگ» تحلیل رهبری مجاهدین پس از تحلیل «سقوط شتابان» سه ماهه و شش ماهه) جان خود را برداشته و به خارج کشور گریختند، تا برای بدست آوردن نقش یا سهم رهبری، چهار دهه بر سر و روی هم بکوبند و...، در نقطه مقابل، جنبش زنان ایران، با هوشیاری و با اتکاء به تاریخچه گرانبهای مورد اشاره، دمی از مبارزات خود با حکومت اسلامی باز نایستاد، و با خلق رهبران واقعی در میدان(نظیر نسرین ستوده ها، نرگس محمدی ها و...) رژیم اسلامی زن ستیز را گام به گام وادار به عقب‌نشینی کردند.
در این مبارزه نفس گیری که داستان یل و اژدهای شاملو را تداعی می کند، زن ایرانی با هیبت تمام!(مادر بزرگ ها، مادران، و دختران) از مادران خاوران تا ندا آقاسلطان، از دختران خیابان انقلاب تا دختران قیام های سراسری حاضر بوده و نقش بی بدیل راهگشایی و پرچمداری جنبش دادخواهی را به شایستگی ایفا کرده و در چشم دوست و دشمن به ثبت داده است.
اما آنچه که هشتم مارس امسال را از نظر نگارنده در رابطه با جنبش زنان ایران متمایز می کند، حضور رهبری کننده ی قوی و چشمگیر زنان در جنبش دادخواهی و قیام های یکساله اخیر است!
اگر چه دلیل آوردن بر این ادعا، همچون دلیل آوردن بر آفتاب است، اما ذکر مواردی از کارنامه ی سالی که گذشت کفایت می کند:
- در قیام های سراسری پیش از آبان ۹۸ نقش زنان در اطلاع رسانی مکان های تجمع و ... برجسته بود.
- در قیام آبان دختران و زنان بوضوح هر چه تمام‌تر نقش برانگیزاننده و رهبری کننده را ایفاء کردند، پس از سرکوب خونین آبان نیز مادران و مادر بزرگ ها،  پرچمداران جنبش دادخواهی آبان شدند، این کر همآهنگ از خانه های کشته‌شدگان تا زندان های جانیان،  و اطلاعیه های زندانیان سیاسی(نسرین ستوده، نرگس محمدی، آتنا دایمی و...) برگ های درخشانی به این افتخار ملی ما افزود!.
پس از جنایت دیگر حکومت اسلامی و سرنگون کردن هواپیمای مسافربری، باز هم دختران دانشجو و زنان میهنمان بودند، که به سرعت برق و باد، تمامی تلاشها و سرمایه‌گذاری رژیم آدمکشان برای قاسم سلیمانی جنایتکار را به آتش کشیدند، و قیام آبان را در بلوغی دیگر و با فریاد مرگ بر خامنه‌ای، و... سرنگونی حکومت اسلامی را با چنان فریاد رسایی به گوش جهانیان رساندند، که اغلب خبرگزاری ها از صدای زنانه آن قیام نوشتند!
اگر چه حکومت زن ستیز اسلامی (با آموزه های پیامبرشان از آیات و سنت و آنچه حضرتش با مخالفان و زنان مخالف می کرد) از هیچ جنایتی...برای به سکوت وادار کردن زنان دریغ نکرده و نمی کنند، اما در نقطه مقابل نیز زنان قهرمان ایران از هیچ تلاشی در ایفای نقش رهبری برای سرنگونی حکومت اسلامی و نجات مردم و میهنمان دریغ نکرده اند، و همچنانکه همگان شاهد بودیم در آخرین موج جنبش دادخواهی نیز زنان زندانی سیاسی اولین کسانی بودند، که با شجاعت بی نظیر از درون سیاهچاله های حکومت اسلامی، اطلاعیه و بانگ تحریم نمایش انتخابات را فریاد زدند...
بی تردید این حضور قدرتمند و رهبری کننده گردآفریدان ایرانزمین تا سرنگونی حکومت اسلامی اشغالگران ضد ایران و ایرانی همچنان ادامه خواهد داشت، و به یمن همین ستون های قابل ستایش و اتکا، جنبش دادخواهی مردم ایران به سرانجام نهایی خواهد رسید، و تمامیت نمادهای زن ستیزانه، و ضد برابری اسلامی، فرهنگی و سنتی اشغالگران حاکم را به گورستان تاریخ روانه خواهند کرد!، و به توصیف فردوسی وقتی که زنان به حکومت برسند:
همای آمد و تاج بر سر نهاد
یکی راه و آیین دیگر نهاد
همه نیکویی باد کردار ما
مبیناد کس رنج و تیمار ما
توانگر کنیم آنکه درویش بود
نیازش به رنج تن خویش بود
 
گرامی باد هشتم مارس و به امید برگزاری مراسمی شایسته ی زنان میهنمان در ایران آزاد فردا
 
موسا حاتمیان
 
مارس ۲۰۲۰
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]