PEZHVAKEIRAN.COM یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری
 

یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری
موسی حاتمیان

 
در روزهای اخیر همچون مباحث دیروز اتاق کلاپ هاوس دادگاه حمید نوری(عباسی)،
 
 
و شنیدن ادعاهای انحرافی مانند چپ ستیزی، و حمله به شخصیت ارزشمند جنبش روشنفکری میهنمان(شهلا شفیق)، به خیال تنهایی منتقدان و پیروزی مستبدان برای فراخوان «تحریم سراسری کلاپ هاوس دادخواهی»، و لابد «بیلاخ نشان دادن مانند نوری به جنبش دادخواهی»، از طرف مدعیان سرقفلی دکانداران چپ و همانند پروپاگاندای مجاهدین در ادعای سرقفلی دکانداری قتل عام زندانیان سیاسی و…، علیرغم اینکه ایرج مصداقی و رفقا و دوستانش با دستگیری حمید نوری و برپایی این دادگاه تاریخی نشان داده اند که
ما فرصت آخر گل سرخ برافروخته ایم*
ما کار و دکان هر چه بی دینی و دین سوخته ایم
ما از رقص ققنوس ها در غروب سپیده ها آموخته ایم*
از همین محکمه را تا خاوران، پل پیروزی ساخته ایم
بار دیگر بی اختیار بیاد شکری افتادم، و از او در همان کلاپ هاوس دادخواهی یادی کردم، که برای اطلاع از موضوع  اشاره شده می توانید به مقاله ی امروز خانم شهلا شفیق در لینک زیر مراجعه کنید:
 
 کلاس اول دبستان سعدی بودم، و هنگامی که به خانه برگشتم، غوغایی بود، پدربزرگ و بزرگترهای اقوام جمع شده بودند، و بر خلاف معمول لری ما، آنروز آهسته حرف می زدند!، می گفتند شکری و ناصر و داوود و هاشم و ... را گرفته اند*... و در همان کودکی برای اولین بار اسمش را شنیدم، از حرف های آنها سر در نمی آوردم، ولی واضح بود که دارند شور و مشورت می کردند... هاشم که فقط قاچاقچی گروه فلسطین بود، و بنا به خلق و خوی یاغی گری در بازجویی اولیه حرفی نزده بود، شاید آنها بخاطر هیکل تنومند و رازداری اش، گمان کرده بودند که احتمالا از رهبران گروه است، و برای به حرف آوردنش شکنجه شده بود، اما بعد از اینکه شکری تمامی اتهامات همه را بر عهده گرفته، و از او رفع تقصیر و حضرات ساواک را اقناع کرده بود، که او یک قاچاقچی عادی و بی اطلاع از همه چیز بوده که فقط در ازای دریافت پول اینکار را کرده است، باعث شده بود که او فقط پنج سال حکم بگیرد...
مدتی پس از آن دستگیری ها، برنامه‌های رادیویی این گروه که توسط ریاحی از رادیو عراق خوانده و پخش می شد، یکی از صداهای ثابتی بود، که در خانه ی ما شنیده می شد، بیشتر اسم شکرالله پاکنژاد را می شنیدیم، و از کودکی دلبستگی به نامی یافتیم که نمی دانستیم معنایش چیست، و چرا می خواسته اند با هاشم از پشت شهرمان به عراق بروند؟، و چرا…
کم کم بزرگتر شدم، شعر رادیوی آنها که می خواند «ای کوتوال پیر...» حفظم شده بود، اول راهنمایی بودم که هاشم سگوند هم آزاد شده بود، و به همراه پدر بزرگ و بقیه به خانه اش در محله ی بالاتر از خانه مان رفتیم، و از تعریف های او در باره ی شکری و داوود و ناصر و بقیه شگفت زده شده بودم، او هم مثل رادیو گفت که آنها به زندان های ابد یا کمتر محکوم شده اند…
سالهای دیگری گذشت، و اقوام و آشنایان دیگری نیز(مانند محمود رحیم خانی، مختار شلالوند، یدالله، محمود و…) نیز دستگیر شدند، من هم به کلاس اول دبیرستان رفته بودم، که بر حسب اتفاق، آقای کاظمینی دبیر ادبیات ما نیز از اعضای همان گروه فلسطین و پس از پنج سال حبس آزاد شده، و بعنوان دبیر ادبیات به سر کارش باز گشته بود، و توسط او تقریباً بطور مبسوطی در جریان اندیشه های شکری، مجاهدین پیش و پس از ۵۴-۵۳، و جریان های فدایی و سازمان انقلابی (پیکار) و …قرار گرفتم.
اما یکسال بعد از آن، وقتی رییس‌جمهور وقت آمریکا در کنفرانس گوادالوپ طرح کنار زدن شاه را به اطلاع سران جهان رساند، و هیولای ارتجاعی خفته در کنار قبر مولای متقیان بیدار شد، و از سرداب چاه سامراء تنوره کشید، و با صلوات به نوفل لوشاتو، و از آنجا با پرواز اختصاصی به ایران منتقل گردید، مشخص شد، که دفاعیات اعضای آن گروه شورشی آرمانخواه، نیز مانند پیش و پس از خودشان(در دفاعیات بنیانگذاران مجاهدین و فدایی تا مهدی رضایی، گلسرخی و…) مبنی بر نفی کورکورانه ی تمام تحولات اجتماعی ایران، از اصلاحات ارضی تا روند شتابان صنعتی شدن کشور، و پروژه های عظیم جلوتر از کره جنوبی ... و تکرار تئوری های مد آن روز امپریالیست ستیزی و امریکای لاتینی مانند بورژازی کمپرادور و تأیید جنگ مسلحانه، تا همراهی و دلسوزی بدون نقد شورش و خیز خطرناک و ارتجاعی ۱۵ خرداد ۴۲ و اعتراض به تبعید خمینی و...، تا خوشحالی از رفتن و سقوط شاه، آمدن خمینی و نفهمیدن خدعه ی او! و…، همه و همه ناشی از بی تجربگی و کودکی سیاسی جنبش روشنفکری و چریکی، در عدم شناخت هویت ملی، و حتی فراموشی تجربه ی تاریخی نه چندان دور انقلاب مشروطه و روشنفکران صدر مشروطه بوده است!، البته پرواضح است که اکنون دیدن این همه هنری نیست، و حکایت پنجه دیدن و وجب نامیدن آنست، ولی این تفاوت زمانی نه تنها نمی تواند مانع نقد هیچ کس و هیچ اندیشه ای باشد، بلکه یک وظیفه ی مبرم روشنفکران در تاباندن چراغ گذشته برای آینده و آیندگان است!، همچنانکه اکنون و پس از روشن دیدن این راه طی شده، چه بسا بتوان آن افکار آرمانگرایانه، پوپولیستی و ...را مورد نقد و واکاوی قرار داد، اما بنا به تمامی تلاشهای خستگی‌ناپذیر تا پای جان شکری، می توان همچنان اثبات کرد که شکرالله پاکنژاد، برجسته ترین رهبر سیاسی دهه ی شصت بود، که صادقانه برای گردآوری تمامی نیروهای مخالف حکومت اسلامی در زیر یک چتر فراگیر ملی، برای شکل گیری یک آلترناتیو قدرتمند در برابر خمینی با تمام توان تلاش کرد، ولی متأسفانه مانند دکتر بختیار پاسخی نشنید، و به دلیل همین مواضع اصولی، رهبران آن‌زمان مجاهدین و فدایی و ملی و...تنهایش گذاشته و رهایش کردند، تا در تور نیروهای امنیتی امپراتوری مرگ لاجوردی دستگیر شود، تا با لهجه ی صریح صداقت سیاسی اش، مزاحم تشنگان قدرت در یک قدمی تصاحب شش ماهه ی آن نشود!*، اما شکری در زندان و یک قدمی اعدام نیز دست از نقد صریح خود بر نداشت، و پس از شنیدن فرار بزرگ رجوی از ایران، برآشفته گفته بود:
«...چوپان که نمیتواند گله را رها کند و برود، نمی‌شود که رهبری خودش برود و بقیه مردم در اینجا بمانند...»، 
 
در زندان یونسکو خبر دستگیری او را از اقوامش که به سلولم منتقل شدند فهمیده بودم، و می دانستیم این آدمخواران صفوی، وقتی که بچه‌های نوجوان را حتی بدون احراز هویت تیرباران می کنند، از شکری با آن همه کینه ی قدیمی از محبوبیت مردمی اش در دزفول و اندیمشک و حومه و تمام ایران نخواهند گذشت، البته تاریخ اعدام شکری را ۲۸ آذر ثبت کرده‌اند، که نمی دانم همان تاریخ روزنامه ی کیهان، اطلاعات آنروزیست که خبر تیرباران شکری را در آن نوشته و اول صبح به سلولهای ما انداختند، یا نه، چون اقوام زندانی ام در تهران هم تا قتل عام رفتند، و کسی برنگشت تا تاریخ دقیق اعدام شکری را به من بگوید، ولی آنقدر که ببادم مانده،  اواسط آذر بود، که از طریق سلول های کناری مطلع شدم، خلف رضایی با پیام لاجوردی برای حضور در اعدام شکری به تهران رفته و پس از برگشت به یونسکو در سلول ۵ تعریف کرده که چطوری شکری را اعدام کرده اند، و بقول همنشین بهار، لاجوردی فریاد می زده «کسی را که شاه می‌گفت نجس نژاده، ما کشتیم».
بله، در این مباحث باز هم بی اختیار بیاد شکری و حسرت نبودن رهبران اصیلی مانند پاکنژاد می افتم، که لاجوردی دژخیم، جریان چپ و مردم را از هدایت او محروم کرد،
یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد... قوتم می‌بخشد
ره می‌اندازد واجاق کهن سرد سرایم
گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان
نام بعضی نفرات رزق روحم شده است
وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست
جرأتم می‌بخشد، روشنم می‌دارد(نیما)
یاد شکری گرامی که(به نقل از همنشین بهار) می گفت:مارکس با دگماتیسم، میانه خوشی نداشت، و در پی ایجاد مبانی علمی درعرصه های علوم انسانی و علوم اجتماعی بود، اما با گذشت زمان، کسانی که پوسته مارکسیسم را گرفتند، و جوهرش را مسخ کردند، آنرا به یک کیش مذهبی، بدتر از کلیسای کاتولیک تبدیل نمودند، که اولین چیزی که نشانه می‌گیرد آزادگی و استقلال است. به شوخی و جدی می‌گفت: اگر امروز مارکس زنده بود توسط هوادارانش بایکوت می‌شد!.
 
برای اطلاع بیشتر از مباحث اشاره شده، می توانید به سخنان آقای ایرج مصداقی در مصاحبه دیشب ایشان مراجعه کنید:
‏دادگاه نوری و چپ، ... https://t.co/9h96LPYf5Z‎ via ‎@YouTube
‏‘دادگاه نوری و چپ، …  با ایرج مصداقی’ on ‎#SoundCloud ‎#np https://t.co/JWeDQtmS13
 
همانطور که از دو سال پیش در مقالات مربوط به دادگاه استکهلم تأکید کرده ام، دادگاه نوری، از آنجا که یک فرصت تاریخی برای دادخواهی مردم ماست، میدان بروز ماهیت واقعی همگانی نیز هست!، و به اعتقاد نگارنده، اگر شکری زنده می ماند، برخلاف تمامی مدعیانی که در مقابل دادگاه نوری طی دو سال گذشته در یک صف ایستاده اند، او در حمایت از جنبش دادخواهی مردم، در کنار ایرج مصداقی، شهلا شفیق، مهدی اصلانی، و رفقا و دوستان دادخواهی می ایستاد!.
 
 بی تردید، به رغم تمامی وقاحت های نوری و رئیسی و اژه ای(در حمله و هتاکی به لاله بازرگان در دادگاه استکهلم، تا حمله به نرگس محمدی، گوهر عشقی و مادران دادخواه تا حلق آویز کردن دو روز پیش حیدر قربانی و…)، و تمامی امداد رسانی های آشکار و پنهان همدستان نوری و حکومت اسلامی، جنبش دادخواهی مردم میهنمان پیروز می شود!.
 
موسی حاتمیان 
پنجشنبه ۲ دی / December 23,2021
 
پاورقی:
*آخرین فرصت گل سرخ، از مهدی اصلانی و از اسناد دادگاه حمید نوری
*رقص ققنوس ها و غروب سپیده(نه زیستن نه مرگ)از ایرج مصداقی و اسناد دادگاه حمید نوری
*شکرالله پاکنژاد، ناصر رحیم خانی، داوود صلح‌دوست، هاشم سگوند و...در جریان خروج گروه فلسطین دستگیر شده بودند، و ناصر،هاشم، محمود، مختار، یدالله و... از اقوام ما بودند.
*سقوط شتابان شش ماهه، تحلیل رجوی در سی خرداد سال ۱۳۶۰ بود، که از مسولین دستگیر شده به ما زندانیان قبل از سی خرداد نیز منتقل شده بود، اما دو سال پس از آن شکست خونبار، رجوی منکر آن تحلیل مشخص خودش گشت.

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]