«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»
موسی حاتمیان

رومینا اشرفی متولد ۱۳۸۵ دختری ۱۴-۱۳ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق شهرستان طالش به دست پدرش در خواب با داس سر بریده شد، که واکنش های متفاوتی را در پی داشته است.
از یک طرف قلم کش های حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم این قتل وحشیانه را دستمایه طلبکاری از فعالین مدنی و برابری کرده اند، و نوشته اند کسانی که با ازدواج دختران سیزده ساله مخالفت می کردند، همدستان قاتل هستند، و بعضی دیگر از آنها آسمان و ریسمان را به هم بافته اند، تا جایگاه رفیع دختران و زنان را در چشم و دل محمد و اسلام نشان بدهند، و بطور ضمنی به واکنش هایی که مذهب را عامل اصلی معرفی کرده اند پاسخ بدهند.
اما همه می دانیم، که شوربختانه رومینای نوجوان اولین قربانی این فقه و سنت جنایتکاران نبوده و آخرین نیز نخواهد بود، و به همین منظور نگاهی به موارد مشابه ما را کمک می کند، تا رد پای قاتلان را واضحتر نماییم.
- دیروز سه‌شنبه دختر یا زن جوان دیگری در بیمارستان درگذشت، وی هفته پیش توسط برادرش در سلیمان داراب رشت به آتش کشیده شد، و برادر جنایتکار مانند پدر  جنایتکار رومینا علت قتل وحشیانه را ناموسی بیان کرده است.
- هاجره حسین بُر در ۲۴ اردیبهشت توسط همسرش در سراوان بلوچستان با همین ادعای ناموسی به قتل رسید.
حالا کمی به عقب تر برگردیم، تا رد پاهای قاتلان بیشتری را ببینیم.
- اطلاعات مورخ سوم تیر ماه ۱۳۶۰ تصاویر دوازده دختر نوجوان تیرباران شده توسط لاجوردی جنایتکار و بدستور خمینی جلاد را برای احراز هویت توسط خانواده های آنان منتشر کرد، که نشان می داد حتی هویت واقعی آنها پیش از اعدام، توسط قاتلین حکومت اسلامی مشخص نبوده است.
- در دوران زندان یونسکو، خواهر نوچوان یکی از زندانیان هوادار مجاهدین بنام علی... در موردی مشابه با رومینا، توسط پسر یکی از متولیان عزاداری حسین و عاشورا(با دسته های سینه زنی و زنجیر زنی) دختر تنها مانده را با تهدید برای خوشگذرانی به مشهد امام رضایی برده بود، که حالا شهرنوی رسمی آفتاب تابان خراسان در شمار پر جاذبه ترین درآمد توریستی کشورهای عربی شده است، در برگشت و طرح این موضوع برای بدنام کردن خانواده های زندانیان سیاسی، آوایی و خلف رضایی جنایتکار که از شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی لحظه ای غفلت نداشتند، همین علی که تواب شده بود را عامدانه به مرخصی فرستادند، تا سناریوی تدارک دیده را تکمیل کنند، و علی نیز پس از کشتن خواهر مظلوم به زندان برگشت، و حاکم شرع جنایتکار نیز دقیقاً بنا به حکم شرع محمدی، برادر قاتل را تحسین کرده و او پس از مدتی آزاد شد.
- در دوران سیاه چهل ساله حکومت اسلامی جنایتکاران، صدها تن از همین قتل های ناموسی در ایلام، کردستان، لرستان و دیگر استان های میهنمان به وقوع پیوسته و همگی فراموش شده اند.
اما چرا تمامی این قتل های زنجیره ای بی پایان فراموش می شوند؟
زیرا نیروهای سیاسی، فمینیستی، وکلاء، و ...در مدار جاذبه همین شرع و سنت، به نقد ریشه و ردپاهای واقعی قاتلان نپرداخته و نمی پردازند.
اگر این ردپاها را در طول تاریخمان دنبال کنیم، از قتل های بسیار دختران و زنان میهنمان (از طاهره قره العین ها تا موارد بالا و نداها، تا الان محمدی ها در کمپ اشرف و ...) به یک تصویر قتل عام واقعی خواهیم رسید، که هر وجدان انسانی را برانگیخته خواهد کرد.
بله، رد پای تمام این جنایات هولناک به اندیشه زن ستیزانه محمدی می رسد، که خودش با جنون جنسی دختر نه ساله ابوبکر را به بستر می برد، تا بنای همین قانون حکومت اسلامی اشغالگران حاکم را بنیان نهد، و با صفیه ی نوجوان زیبا پس از گردن زدن همسرش در همان شب همخوابه می شود...اما زوج رجوی تا نواندیشان دینی برای مخفی کردن وحشت از دیدن رد پای خویش، و توجیه حماقت حمایت خودشان از اندیشه جنایت، مستمرا آیه بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ را در قلم کشی و سخنان خود قی می کنند، و هرگز پاسخ نمی دهند که اگر این همه جنایات وحشیانه از این سرچشمه گندآب سنت و تاریخ اسلام و قوانین آن نیست، پس ریشه در کدام دشمن فرضی دارد؟
بله این رد پای قاتلان به همان قرآن و عترت و حدیث و سنت محمد و علی می رسد، که مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی آنها، پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می‌شود!
بله، تنها راه نجات دختران و زنان میهنمان، و پیشگیری از این قتل های وحشیانه، قیام سراسری بنیان کن برای سرنگونی حکومت اسلامی اشغالگران ضد ایران و ایرانیست، که تمامیت این اندیشه جنایت پرور را با تمامی فرهنگ مرگبارتر از ویروس کرونا را به گورستان تاریخ بسپاریم، و جایگاه تاریخی زنان ایرانی(یوتاب ها، گردآفرید ها، آرتیمس ها، آتوساها تا قره العین ها و بی بی مریم بختیاری ها) را با برابری شکفته و پایدار کنیم.
 
موسا حاتمیان
چهارشنبه ۷ خرداد/ maj 27,2020
 سوئد

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی  [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی* [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!* [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان  [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟ [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت! [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین! [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی! [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند! [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!  [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!  [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید! [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!  [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون! [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!  [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد! [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»! [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی! [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری  [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری» [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین» [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»  [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»  [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی» [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»  [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»  [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی» [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»  [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی» [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری» [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »  [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری» [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»  [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»  [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!» [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان» [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!» [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان» [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری» [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»  [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن» [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما» [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری» [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای» [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»  [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند» [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»  [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین» [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان» [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟» [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»  [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»  [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز» [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات» [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»  [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند» [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»  [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد» [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران» [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»  [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»  [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته» [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد» [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک» [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد» [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار» [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان» [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی» [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان» [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان» [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ» [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا» [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان» [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان» [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»  [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام» [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم» [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا» [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»  [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی» [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح» [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی» [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون» [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»  [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»  [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!* [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»  [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع  [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟ [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟ [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی [2017 Aug]