PEZHVAKEIRAN.COM «جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»
 

«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»
موسی حاتمیان

جار بلند مادران دادخواه، که مارهای ضحاک، فرزندان شان را خورده است، برای دادخواهی و #راى_من_سرنگونى ، در ایران و جهان طنین بلندی یافته، و لرزه بر گور ضحاک جماران و بیت خامنه‌ای (ضحاک دوران پس از خمینی) افکنده است، و در مقابل جنبش دادخواهی، دشمنان مردم ما نیز تمام قد، با آیت الله قتل عام، به میدان آمده اند!.
بی حکمت نیست، که در بحبوحه ی این جنگ و این میدان، رجوی تبهکار نیز تمام قد به میدان آمده است، تا با بقول خودش، با «خلع ید از ایرج مصداقی در دادگاه نوری جنایتکار»، وام گرفته شده(نوار صوتی ارسالی اطلاعات) را به وکیل نوری و جنایتکاران حاکم بر میهنمان پس بدهد!، و یا به قیمت نوری را در ببرد!.
اگر کسی از خوانندگان ذره ای تردید دارد، که شاید نگارنده در حال مارک زدن بی پایه است، به ایشان یادآوری می کنم:
همانطور که استاد خویی در انتقاد شجاعانه سروده است، رجوی یکی از اصلی ترین متهمانی است، که مرگ را سرودی کرد و گریخت، و در امتداد فرارهای تاریخساز مرگ، خرمن خرمن، برداشته های مرگ را در چاه جمکرانی سامراء ریخت...
نبایستی فراموش کنیم، که رجوی صریحا و با حقیر شمردن خویش به همین رئیسی جانی و دیگر جنایتکاران شورای نگهبان(برای عبور از بحران مرگ حکومت اسلامی- به تأکید خودش) نامه نگاری و به آن افتخار کرده است...در امتداد همین پاکباختگی!، زمانی که گوهران بی بدیل اشرف در زیر موشک باران رژیم و مزدورانش، دسته دسته در لیبرتی تکه پاره می شدند، باز هم با همین وقاحت، فریاد می زد، که تا آخرین نفر بایستی در لیبرتی بمانید، و تنها و تنها، برای وحشت از پاسخگویی در مقابل مادران هزاران کشته در عراق، حاضر بود تمامی بقول خودش گوهران بی بدیل در لیبرتی قتل عام شوند، تا ایشان مجبور به پاسخگویی نباشند!، و به همین دلیل تمامی توان و مزدورانش را بجای هدف قرار دادن رژیم، متوجه کمپین عاطفه اقبال (با هدف نجات اعضای مجاهدین از عراق) و همچنین آقای روحانی و دکتر قصیم که در اعتراض به همین خط و خطوط و عملکرد های روان پریشی رجوی استعفاء دادند، کرده بود!، و نهایتاً همگان شاهد بودید، که وقتی با دستور مک کین از آنجا جاکن شدند، یک شبه تمامی شعارها و تحلیل های رجوی فراموش شد، و به تمامی اعضاء منتقل شده به آلبانی نیز رسماً در تشکیلات گفته شد، که هیچ سوال استراتژیک نداریم، و از زمان محمد آقا این یک اصل طلایی بوده و هست، که در هنگام ضربه تحلیل ممنوع است!، چرا؟ زیرا توان پاسخگویی به جان های شیفته ی بر باد رفته در عراق را ندارد!، همچنانکه اکنون بشدت وحشت دارد، که نکند نوری جانی نیز برای تخیف جرم و حبس خویش، زبان بگشاید، و واقعیت یا قسمتی از وقایع قتل عام را بازگو کند، و رجوی از همین احتمال نیز می لرزد!، دقیقاً به همین دلیلی که در رابطه با عراق، مختصراً اشاره کردم، بخصوص که در باره قربانیان قتل عام، دست و پای خونین رجوی در این پرونده و این دادگاه از جهات بسیاری گیر است!!!.
نبایستی فراموش کنیم، که پس از دستگیری نوری جنایتکار توسط ایرج مصداقی، به یکباره امداد الهی سربازان گمنام امام زمان به مدد رجوی آمد، و آن نوار صوتی جانیان را برای بدر بردن نوری جنایتکار، در تمامی سایت های تابعه همزمان رونمایی کردند، تا اثبات کنند که حمید نوری تنها یک آبدارچی دادستانی بوده است!.
اما رونمایی این بار موش زاییدن کوه تاپاله رجوی در کتابی با همان جیغ های بنفش دفترچه سبز! بر علیه مصداقی، و همزمانی آن با بحران تمامیت حکومت اسلامی اشغالگران، معنای متفاوتی با گذشته ی تاکنون دارد!.
تمامی کسانی که سابقه زندان دارند، احتمالا مانند نگارنده لحظاتی داشته اند، که در عین تحمل انواع شکنجه ها، از شنیدن بعضی موارد، در لحظه مکثی کرده و با خود گفته اند، مگر ممکن است تا این حد پیش بروند؟(نگارنده شاهد این لحظه های مکث در زندان های جنایتکاران خمینی جلاد در دهه ی شصت، تا زندانیان ۱۳۷۳ در زندان رجوی بوده ام، که می پرسیدند، یعنی ممکن است تا اینجا پیش یا پس رفته باشند...)، علت این تردید ها، ربطی به عشق و عاشقی نسبت به رجوی یا دیگری نداشت!، بلکه ناشی از کمبود شناخت اسلامی است، که از محمد و علی، تا خمینی و خامنه‌ای و نگهدار و رجوی، هیچ مرزی در جنایت، خیانت، آدمکشی، برادرکشی، رقیب کشی، منتقد کشی و جاکشی سیاسی- نظامی توسط رجوی و برای رجوی و خامنه‌ای و...نداشته و ندارند!
و از این روست، که در هنگامه ی جار بلند مادران دادخواه خاوران تا آبان، رجوی تمام قد در کنار رئیسی و خامنه‌ای به میدان آمده است!.
می پرسید چرا؟، زیرا حکومت اسلامی به پایان خودش رسیده است!، و جنبش دادخواهی در خان آخر با هیولای اشغالگری اسلامی در میانه میدان چنگ در چنگ شده است!، و اگر تاریخ اسلام را خوانده باشید، تمامی امامان پرداخته شده ی شیعه، در هنگامه های مشابه، برای نجات بیضه ی اسلام، دقیقاً در کنار خلیفه ی وقت ایستاده اند!.
نگارنده در مقاله ای نسبت به عدم درک جایگاه دادگاه نوری قبلاً مطالبی نوشته بود، اما اکنون بنا به اصل شناخت اضداد:
شب نبد نوري نديدي رنگ را
پس به ضد نور پيدا شد ترا
ديدن نور است آنگه ديد رنگ
وين به ضد نور داني بي درنگ
پس نهاني ها به ضد پيدا شود
چون که حق را نيست ضد پنهان بود
که نظر بر نور بود آنگه به رنگ
ضد به ضد پيدا بود چون روم و زنگ
پس به ضد نور دانستي تو نور
ضد ضد را مي نمايد در صدور
اکنون که خامنه‌ای با رئیسی و جانیانش، و رجوی با مزدورانش تمام قد به میدان آمده اند، نشان دهنده ی این است که دادگاه نوری جنایتکار برای جنبش دادخواهی مردم میهنمان، از جایگاه بسا بالاتری از نگاه ما قرار دارد!.
زیرا در شرایطی که با رفتن بی بی در اسراییل، و گرفتن خفت رژیم در مذاکرات وین، بر خلاف دیدن کوته بینانه ی پیشرفت مذاکرات!، شرایط منطقه ای و جهانی، و پیشاپیش آنها، جنبش دادخواهی مردم میهنمان در حال تابیدن طناب دار حکومت اسلامی می باشند،
در حالیکه مادران دادخواه، و زندانیان سیاسی، نه مانند ما در خارج کشور، بلکه از درون زندان، تا کف خیابان های ایران، سرنگونی حکومت اسلامی و محاکمه جنایتکاران بر علیه بشریت را جار می زنند...
دیگر سکوت نه تنها جایز نیست، بلکه هم سنگ رای دادن، یک خیانت ملی است!،
پس از همه شاهدان دادگاه نوری جنایتکار، و دوستان و اعضای خانواده بزرگ جنبش دادخواهی مردم میهنمان درخواست دارم، که هوشیارانه و مسولانه، وارد این میدان شوند، و با ارسال نامه برای قاضی دادگاه و مراجع قضایی سوئد، در افشاگری این همدستی آشکار رجوی با جنایتکاران بر علیه بشریت کوشا باشیم!.
بی تردید جنبش دادخواهی مردم میهنمان پیروز می شود!، خامنه‌ای، رجوی و تمامیت اشغالگران چپ و راست اسلامی به گورستان تاریخ روانه خواهند شد، و رئیسی و تمامی قاتلان فرزندان ایرانزمین، بعنوان جنایتکاران بر علیه بشریت، بدست عدالت سپرده خواهند شد، و رجوی نیز از همین وحشت دارد!
 به امید پیروزی در دادگاه نوری جنایتکار، که نقطه پرش و سرفصلی برای دستگیری و محاکمه ی تمامی جنایتکاران بر علیه بشریت است!، ما پیروز می شویم!
 
موسی حاتمیان
چهارشنبه - ۱۹ خرداد / ۹ ژوئن ۲۰۲۱
 
 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]