«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»
موسی حاتمیان

دو سال پیش، در چنین روزی، دستگیری حمید نوری، با تلاشهای خستگی‌ناپذیر ایرج مصداقی بوقوع پیوست، و اکنون دیگر همه می دانند که وی، با انگیزه ی تضمین پیروزی  این طراحی بزرگ، چند تن از دوستان را بر سر میز شام خانه ی مختار شلالوند با خود همراه کرد، و اگر چه بعضاً نمک خورده و نمکدان شکستند!، اما جا دارد، که در دومین سال رونمائی این پیروزی درخشان، نگاهی به زوایای گوناگون و پنهان آن بیندازیم، تا بدانیم، چرا دادگاه نوری، جعبه سیاه اندیشه ی اسلامی اشغالگران حاکم بر میهنمان می باشد!.

اکنون در حالی به واکاوی و بازنگری دو سالی که گذشت می پردازیم، که از طرفی در سالگرد قیام و قتل عام آبان، رژیم به اندازه ی قتل عام شصت و هفت در خیابانهای سراسر میهن، آن نسل کشی را بازآفرینی کرده است، و مادران دادخواه آبان، همچون مادران خاوران، در انتظار اولین پیروزی جنبش دادخواهی هستند، و از طرفی تمام طرف های مقابل این رخداد، در قالب شخصیتی و سازمانی، و در همراهی و همدستی با جنایتکاران حاکم، برای به شکست کشاندن این پیروزی، تمامی آرد های خود را بیخته و الک ها را آویخته اند!، و به همین دلیل، امروز صحنه ی واقعی دادگاه نوری و حواشی آن، بسیار روشن تر از ابهام و تردید های اولیه  ای است که

نوری اندر خانهٔ تاریک بود

عرضه را آورده بودندش هنود

از برای دیدنش مردم بسی

اندر آن ظلمت همی‌شد هر کسی

دیدنش با چشم چون ممکن نبود

اندر آن تاریکیش کف می‌بسود

همچنین هر یک به جزوی که رسید

فهم آن می‌کرد هر جا می‌شنید

از نظرگه گفتشان شد مختلف

آن یکی دالش لقب داد این الف

در کف هر کس اگر شمع دادخواهی بدی

اختلاف از گفتشان بیرون شدی...

و اکنون پس از دو سال راه طی شده، این تنها یک یادآوری برای هر یادی از دیده ی با وجدانیست، که دل در گرو پیروزی جنبش دادخواهی دارد!

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

که  دل در مشت دیده می کند یاد

بسازم یک قلم نیشش ز فولاد

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد!

برای این واکاوی یا برشی عمیقتر در شناخت زوایای گوناگون و پنهان این رخداد مهم و مورد نظر، شاید اولین سوال متبادر به ذهن این باشد، که چرا دادگاه نوری جعبه سیاه اندیشه اسلامی است؟

از روز دستگیری نوری، همگان شاهد سیل عظیم پروپاگاندای حکومتی، با داد و ستد اسلامی نوار گفتگوی سران جنایتکار قوه قضاییه ی الهی، مبنی بر آبدارچی بودن نوری، و بازخوانی همین ادعای آخوندها در نشست شورای ملی مقاومت، توسط رییس‌جمهور مادام العمر آنها، و همچنین(بقول وفا یغمائی) سمفونی قورباغه ها با رهبری این ارکستر توسط رجوی، و با به میدان آوردن قلم به مزدان، و یاوه گویان چپ و راست، اندر باب «تئوری توطئه» که خوراک روانشناسی ایرانیان بوده و هست، یا نظریهٔ های کشاف پیرامون توطئه خواندن دستگیری نوری، سوزاندن یک مهره ی دست چندم رژیم برای سرگرم کردن اپوزیسیون خارج کشوری و سفید سازی اولین شاهد و شاکی و عامل دستگیری متهم به جنایت، و ...از هیچ تلاش رذیلانه‌ای برای شکست این پیروزی دریغ نکردند!، و شاید این همه تلنگری به افکار عمومی بود، تا سوالات بسیاری مطرح شود که مگر سابقه داشته و دارد، که مثلاً در پی دستگیری جنایتکاران آشوییتس و حتی منشی دستگیر شده ی اخیر اردوگاه های مرگ فاشیسم هیتلری، تمامی نیروهای چپ و راست، روشنفکر و طنز نویس و وکیل و ...حتی زندانیان سابق اردوگاه های مرگ، برای بی اعتباری دستگیر کنندگان، و دادگاه و ...یک صف و هم صدا شوند؟، و بسیاری از سوالات مشابه و مبنی بر اینکه، آیا این دستگیری و اولین پیروزی، مادران خاوران و آبان را شاد نکرده است؟، آیا امید برای تحقق عدالت، در میدان جنبش دادخواهی داخل کشور را روشن نکرده است؟...و چه کسی از خاک پاشیدن بر این پیروزی سود می برد؟ و...

البته واضح است که علیرغم نوشتن مقالات متعدد منتشر شده در پژواک ایران، دریچه زرد و میهن تی وی، پیرامون اهمیت دستگیری و محاکمه ی نوری، اما نگارنده نیز مانند شما، در طی پروسه ی دو سالی که گذشت، و با استفاده و بهره مندی از نظرات تحلیل گران سیاسی و روانشناسی و روشنفکرانی که با همت خویش بر این موضوع، از زوایای گوناگون نور افکنده اند، اکنون با وضوح بسیار بیشتری از روز نخست، می فهمم که چرا دادگاه نوری جعبه سیاه اندیشه ی اسلامی اشغالگران حاکم بر میهنمان می باشد!.

همانطور که در مقالات مربوط به واکاوی رخدادهای پیش و پس از پانزده خرداد چهل و دو، تا سیاهکل، و شکل گیری دو جریان فدایی و مجاهد، بازرگان و شریعتی و... در افق سیاسی آنروز، تا آن بهمن سیاهی که بر مردم و میهنمان آوار شد، به اختصار یادآوری کرده ام، جریان های موسوم به چپ سنتی، همچون جریان های مذهبی و در رأسشان مجاهدین، همگی در یک آبشخور وطن اشغال شده ای، بمثابه ی کودکان همزاد پنداری زاده و رشد کرده بودند، که از زمان مصدق تا سقوط شاه، نه تنها هیچ مرزبندی ایدئولوژیک - سیاسی - اجتماعی روشنی با روحانیت(بعنوان جدی ترین تهدید جنبش ایران) نداشتند، بلکه بدلیل رنج بردن از بحران عمیق هویت ملی!، افتخارشان «راه حسین» و آرم شان فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا بود، و یا عدالت اجتماعی و سوسیالیسم را آموخته ی مولای علی(در عصر برده داری) باور کرده بودند، و از محمد حنیف نژاد تا گلسرخی، با نام مولا حسین، و البته با سر پر شوری برای تحقق عدالت و آزادی مردم، به استقبال تیرباران رفتند، و یادشان گرامی باد.

گر نهادت همه این است، زهی پاکْ نهاد!

ور سرشتت همه این است، زهی نیکْ سرشت!

از دوران پر التهاب بهمن سیاه پنجاه و هفت، و پس از سقوط شاه، این بحران هویت ملی، و همزادی با خمینی و اندیشه اسلامی او، آنچنان آشکارا خود را در تمامی جریان های مذکور نشان داده است، که به دور از جرزنی های کودکانه، جای هیچ انکار و تردیدی در یک واکاوی منصفانه باقی نگذاشته است، و همچنانکه مهدی اصلانی دیروز با متن کوتاهی بر نشریه کار چریکهای فدایی اکثریت، با شعار کلیشه ای "کارگران و زحمتکشان جهان متحد شوید" در بالا، و در پایین نشریه، با "رهنمودهای امام خمینی در رابطه با کردستان را اجرا کنید" مزین شده است، این واقعیت تلخ را(البته با نگاه متفاوت خودش) یادآوری می کند، زیرا نگارنده این را منحصر و محدود به پیش و پس از انشعابات نمی داند، بلکه از شتافتن مجاهدین برای بدست گرفتن، یا لااقل وردستی خلخالی دیوانه، جهت تنظیم احکام اعدام شروع "قتل عام پشت بام مدرسه رفاه"، تا حمایت از "تسخیر سفارت آمریکا"، و "پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید"و…,همه و همه، تا همین امروز، از نگهدار تا رجوی که برای خط دادن آشکار به جنایتکاران حاکم در عبور از بحران ها، همچون چهل سال پیش، از هم سبقت می گیرند، و تا همین دادگاه نوری، و کنش واکنشهای مشابه تمامی آنها، همگی نشان از ماهیت واحدی دارد که به اختصار همزادی نامیده ام.

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

باطل در این خیال که اکسیر می‌کنند

گویند رمز عشق مگویید و مشنوید

مشکل حکایتیست که تقریر می‌کنند

ما از برون در شده مغرور صد فریب

تا خود درون پرده چه تدبیر می‌کنند

قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست

قومی دگر حواله به تقدیر می‌کنند

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند!.

اما بدلیل اینکه هر کدام از مقولات اشاره شده، خود به تنهایی، مبحث کشافی ست که در حوصله ی این مقال نیست،

نگویم لب ببند و دیده بردوز

ولیکن هر مقالی را مقامی ست، لذا تلاش می کنم تا به صورت مختصر و تیتر وار به دلایل جعبه سیاه بودن دادگاه نوری اشاره کنم، و امیدوارم همچنان که دولت و سیستم آموزشی  سوئد تلاش دارد که با تدریس و آموزش مبانی دادگاه نوری در دانشگاه های حقوق و...، آنرا بعنوان یک دستاورد ملی و اروپایی به ثبت رسانده و ماندگار کند، روشنفکران، روانشناسان، تحلیل گران سیاسی - اجتماعی و تاریخ شاسان ایرانی نیز، با نورافشانی بر زوایای گوناگون این جعبه سیاه، آنرا بعنوان یک برگ درخشان از گنجینه ی جنبش دادخواهی مردم، برای نسل های کنونی و آتی میهنمان به یادگار بگذارند:

۱- در چهار دهه ی پس از حکومت اسلامی، و اگر دقیق‌تر بگوییم، از دوران پس از مشروطه، و شروع پی ریزی حکومت اسلامی در جوانی خمینی، و نواب صفوی و تمامی قتل ها و ترورهای آنها تاکنون، دادگاه نوری اولین باری است که نه فرد نوری و حتی رییسی، بلکه اندیشه ی اسلامی قتل عام، در زیر پروژکتور دادستان های عدالت در یک دادگاه اروپایی دمکراتیک قرار گرفته است.

۲- این دادگاه نه تنها پای رییسی جلاد و تمامی جنایتکاران و مسولان وقت در زمان قتل عام را به میان کشیده است، بلکه دادستانی و قاضی، با شهادت شاهدان دادگاه، تا قیام ۸۸ نیز نوری و جنایتکاران حاکم را ردیابی و ثبت کرده اند.

۳- دادگاه حمید نوری با ثبت حکم خمینی، اندیشه اسلامی قتل عامی را به محاکمه کشانده است، که اگر از قتل عام های نخستین ایرانیان توسط عمر و عثمان و علی هم بگذریم، در امتدادش با قتل عام مدرسه رفاه، خوزستان، کردستان، ترکمن صحرا، شصت و هفت تا آبان و مجدداً خوزستان، و قتل عام خاموش کرونا، در چهار دهه ی اخیر تنها با قتل و نسل کشی و تروریسم دولتی توانسته است در قدرت بماند.

۴- علیرغم تلاشهای رجوی، برای تقلیل دادن جایگاه دادگاه و متهم، و حتی ترفندهای شیادانه اش برای دعواهای حیدر نعمتی درون و بیرون دادگاه استکهلم، و حاشیه سازی های مستمر بسیاری برای القای بیرونی تسویه حساب کردن با مصداقی، و حتی راه اندازی پر خرج تبلیغاتی، برای منتقل کردن یکی دو هفته ای روند دادگاه به آلبانی(حتی با احتمال چند در صدی انتقال حمید نوری توسط دادگاه استکهلم به آنجا، که شاید گریزگاهی برای دربردنش توسط سفارت رژیم گردد، و هر دو طرف از شر این کابوس هر روزه خلاص شوند و…)، اما ایشان تا همین نقطه، خود را در کنار نوری حس کرده و چوب سرخط زده است!، زیرا پای رجوی مانند رییسی و مقیسه تا خامنه‌ای، در میان است، و یک قلم، قتل عام شصت و هفت، و عملیات فروغ جاویدان، در نزد قاضی و دادستان، یک پرونده ی جدایی ناپذیر هستند!.

۵- اگر چه جنایتکاران حاکم، بنا به اندیشه اسلامی قرآن و سنت!، از هیچ جنایتی دریغ نکرده اند، اما پر واضح است، که بدون سی خرداد و عملیات به اصطلاح بزرگ هفت تیر و تظاهرات مسلحانه ی پنج مهر برای سرنگونی رژیم و همچنین عملیات فروغ جاویدان برای فتح تهران، خمینی جلاد هرگز نمی توانست به آن سادگی، و بی هراس از واکنش داخلی و بین‌المللی، چنان قتل عامی را از سال شصت تا تابستان شصت و هفت پیش ببرد، و سایه ی مرگ را بر جامعه مستولی کند…

۶- رجوی و خمینی در رأس دو طرف این اندیشه اسلامی، که با سرود مرگ ارتزاق و راهگشایی کرده اند، نهایتاً با عملیات فروغ جاویدان و قتل عام زندانیان، لااقل برای نزدیک به دو دهه، موجب انقطاع نسلی در جنبش مردمی بر علیه اشغالگران حاکم گشتند، و ضمن ایجاد فرصت ترمیم و بازسازی حکومت اسلامی، پایه های قتل عام، زندان و قبر و قیامت حاج داوود و نواب سازی لاجوردی و... را نه تنها در اعدام های خیابانی و کشتار روشنفکران و کشیشان و...در قتل های زنجیره ای، بلکه تا دانشگاه ها، مدارس، کارخانه ها و حتی خانه ها گسترش دادند، و در همین امتداد و همزادی ایدئولوژیکی بود، که مسعود رجوی نیز با کپی برداری از لاجوردی، همان سلول ها و ضرب حتی الموت و قتل در زیر شکنجه را در سال ۱۳۷۳ در کمپ اشرف برپا کرد، و متعاقباً (همچنانکه ایرج مصداقی بخوبی تشریح کرد) مریم رجوی نیز به تئوریزه کردن نوین همان قبر و قیامت حاج داوود در دستگاه انقلاب ایدئولوژیک خودش با مسعود مبادرت کرد، و زنان و دختران تشکیلات را در یک بهره کشی جنسی و تمام عیار به مقام شامخ زن مجاهد طراز مکتب ارتقاء داد...و در یک برابری نوین اسلامی با مردان مجاهد، از آنها بازجو و شکنجه گر و قاتل تولید کرد، که تعدادی از دختران و زنان  و مردان ناراضی ثبت شده، توسط همین نوری های  مونث و مذکر تشکیلات اشرف، شکنجه شده و به قتل رسیده اند…

۷- جنابت سواستفاده از کودک سربازان نیز در اندیشه اسلامی اشغالگران، از آغاز بوده و هر دو طرف با افتخار از آن یاد می کردند، و به همین دلیل برای کشته شدن علی اکبر کذایی شش ماهه ای که در حماسه ی عاشورایشان تیرباران شده است، این همه گریه و روضه خوانی کرده و می کنند، و با بازتولید علی اکبر در "فهمیده" ی خوزستانی توسط خمینی جلاد، که دهها هزار دانش آموز دبستانی و دبیرستانی را روانه میدان های مین کرد، و در تنور جنگ سوزاند، تا افتخار رجوی به دختران نوجوان تیرباران شده ی بدون احراز هویت، و صدها و هزاران نوجوان عضو تیم های عملیاتی، که رجوی پس از فرار بزرگ خویش، از آنها بعنوان قهرمانان در زنجیر و جوخه های اعدام یاد و افتخار می کرد، اگر چه اکنون با چشم زدن از دادگاه نوری و پیآمد های محتومش، منکر سواستفاده از کودک سربازان شده است، اما همچنانکه مهناز قزللو و حنیف حیدرنژاد بعنوان کارشناس حقوق بشر، و فرهاد مرادی بعنوان مدافع حقوق کودکان در هفته گذشته و پیشتر، به مواردی از این واکاوی سواستفاده از کودک سربازان در کمپ اشرف پرداخته اند،  شاهدان بسیار دیگری از همین کودک سربازان وجود دارند که در دادگاه عادلانه ی رسیدگی به زوج رجوی بعنوان شاهد حاضر خواهند بود.

۸- البته انکار اخیر رجوی منحصر به سواستفاده از کودک سربازان نیست، بلکه در همین پرونده و دادگاه استکهلم نیز که با دستگیری نوری مجبور شد از غیبت امام زمانی خارج شده و با تبلیغات گسترده ای، آنرا یک شوی وزارت اطلاعات معرفی می کرد،

آنچنان کز نیست در هست آمدی

هین بگو چون آمدی مست آمدی

و با شروع محاکمه ی نوری در دهم آگوست، اینبار با لشکرکشی عاشورایی در مقابل دادگاه استکهلم، این لوطی هفت خط، با تمام انترانش، بازیگر حاشیه سازی این شوی وزارت اطلاعات شدند!...و حالا برای سفید سازی خود و شیادی هایش، و برای حفظ آبروی نداشته اش در تشکیلات و نیروهای خارج کشوری، دوباره با یک پشتک واروی دیگری، مدعی شده است که طرح دستگیری و سوزاندن حمید نوری توسط اطلاعات را ما به نفع مقاومت چرخانده و به آلبانی منتقل کرده ایم، و لابد آن نوار گفتگوی مقیسه و جانیان هم یک شنود اطلاعاتی کمیسیون امنیت ایشان بوده است و شتر دیدی ندیدی، 

بر سر مناره رفته شتر و فغان برآرد

که نهان شدستم اینجا که کسی مرا نبیند!

لذا به ایشان باید یادآوری کرد

راههای آمدن یادت نماند

لیک رمزی بر تو بر خواهیم خواند

بله رمز دادگاه نوری، از ایرج مصداقی تا پیام امروز منوچهر بختیاری از درون زندان برای قیام و قتل عام آبان، و پیام های دادخواهی مادران، از معصومه رمضانی (مادر قهرمان پژمان)، تا سهیل و فرنگیس مظلوم، و از نسرین ستوده و آتنا و گلرخ و سبا و نرگس محمدی، تا تمامی مادران و خانواده های خاوران و آبان و جنبش دادخواهی مردم ایران، تنها و تنها یک چیز است، ما دادخواهیم!، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان، تا دستگیری و محاکمه ی تمامی قاتلان فرزندان ایرانزمین، از پا نخواهد نشست، تا روز شادی مادران و خانواده های جانباختگان، حالا این گوی و این میدان!.

۸- همچنانکه روشنفکر برجسته ی میهنمان شهلا شفیق به کرات  نوشته، یادآوری و تأکید کرده اند، اگر ما جسارت واکاوی شجاعانه و صادقانه ی نورافکندن بر دادگاه نوری، بر خودمان، و بر تمامی موضوعات و طرف های درگیر در این دادگاه و...را نداشته باشیم، نمی توانیم که از آن شکست تمام عیار جنبشی که در دهه ی شصت سرکوب خونین شد، اکنون پس از چهار دهه بر خرابه های آن شکست، برج پیروزی بسازیم(نقل به مضمون)، زیرا «ما هیچ‌چیز نداریم جز کلماتمان، کلماتی که خود پُرند از کلام ناگفته‌ای که پشت‌شان پنهان می‌ماند، مثل "کلمات باقی و باقی کلمات"»...بله همچنانکه از دو سال پیش گفته بودم، دادگاه نوری یک آیینه است، و هر کسی خویش را در آن می بیند، و همچنانکه مسعود رجوی در باره سیمرغ انقلاب ایدئولوژیکش مدعی بود، چون نیک نظر کرد، پر خویش در آن دید!، پس هر کجا و به هر کسی که پیری یا زوال عقل و حافظه، موجب فراموشی وقایع اتفاقیه در او شده است، باید گفت: «از آیینه بپرس»!.

و با این امید از حافظ به پایان می بریم آخر، که 

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظر یار خاکسار شدم

رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است

چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود

که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ

که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند!.

ما پیروز می شویم، و روز عدالت برای جنایتکاران بر علیه بشریت نزدیک است!.


موسی حاتمیان

سه شنبه هجدهم آبان / November 9,2021

 سوئد

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]