فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!
موسی حاتمیان

 
در سالگرد دهه ی زجر آن بهمن سیاهی که بر مردم و میهنمان آوار شد، و در آستانه ی اولین فریاد دادخواهی بلند و شجاعانه ی دختران و زنان میهنمان در همان اسفند پس از آن بهمن هولناک...در چند روز اخیر، شوک عاطفی- روانی از سر بریده ی غزل اهوازی در دست قاتلی که می خندد، واکنشهای متفاوتی در تمام طیف ها را در پی داشته است.
آهوان را هر نفس از تیرها فریادهاست
لیک صحرا پر ز بانگ خنده صيّادهاست*
حکومت اسلامی زن ستیزی که در منابر پیامبرش، و مجلس وحوش ملایانش، آمر اصلی اجرای این احکام الهی قرآن و محمد و علی، تا خمینی و گله ی آخوند های آدمخوار صفوی اوست، بسرعت سایت رکنا را برای پخش تصاویر این جنایت هولناک توقیف می کند.
در توییتر و اینستاگرام و فیسبوک نیز عده ای به انعکاس این خبر واکنش منفی نشان داده و مدعی می شوند، که این انعکاسات می تواند جنایت علیه زنان را نرمالیزه و عادی کند، گویی کسی مدعی شود، که مثلاً انعکاسات وسیع جنبش  Me_Too# باعث نرمالیزه کردن تجاوز جنسی شده، و یا افشای جنایات و تجاوزات و شکنجه ها توسط زنان زندانی سیاسی باعث رواج یا نرمال کردن این موضوع می شود…،
 اما در ورای این کنش واکنشهای متفاوت دوست و دشمن، نه از منظر زنانه مردانه، بلکه از منظر یک ایرانی، و در یک واکنش انسانی، بایستی برای این بیداد، فریاد کرد!.
خواهم که ز بیداد تو فریاد برآرم
چندان كه دگر طاقت فریاد نباشد*
اما برای اینکه این فریاد سطحی نباشد، ما بایستی نگاهی عمیق‌تر به این پدیده ی زن ستیزی وحشیانه بیندازیم، که تنها یکی از ارمغان های حکومت اسلامی خمینی، در چهل و سومین سالگرد بهمن سیاه پنجاه و هفتی است، که پیش از کارگران، معلمان و...بر روی دختران و زنان میهنمان آوار شد، و دقیقاً به همین دلیل در روز هشتم مارس و آن اسفند پنجاه و هفت، زنان و دختران ما، با طینت و هوشیاری زنانه، و حسی قویتر از مردان، بوی شوم فاجعه را حس کرده و شجاعانه به خیابان‌ها سرازیر شدند، و اولین دادخواهی مردم میهنمان را با قوی ترین صدا فریاد کردند... که متأسفانه بعنوان یک حرکت بورژوائی - سکتاریستی از سوی رهبران تمامی جریانهای اصلی آن‌زمان(فداییان، مجاهدین، حزب توده، ملی مذهبی ها و اکثریت طیف چپ و راست و حتی شبه روشنفکران، و…) خائنانه مورد شانتاژ و بایکوت قرار گرفت و آنرا خفه کردند، و حداقل بقول زنده یاد هما ناطق که جسارت نقد صادقانه ی خویش را داشت، سازمان او را فرستاد، تا تظاهرات زنان معترض را با کار توضیحی متوقف کند…
گفته بودی که به فریاد تو روزی برسم
شرمگینم که زمان طول کشید تا برسم*
 
اگر روشنفکران یک جامعه را عصب های حیاتی آن توصیف کنیم، که مانند مشروطه ی خودمان، یا انقلاب کبیر فرانسه، و واکنش های سریع مارکسیسم کورکی و سولژنیتسین و...در انقلاب اکتبر، شوربختانه با انقطاع نسلی روشنفکران مشروطه، آنچه که در ایران دهه ی چهل تا پنجاه و هفت در ته کیسه ی فرهنگی مردم ایران باقیمانده بود، مشتی شبه روشنفکری بودند، که لااقل در پیش و پس از آن سرفصل مرگ و زندگی ایران و ایرانی، در سحرگاه آن بهمن سیاه، خواب در ربودشان، و شعر و نثرشان همه امام نشان، و رهبران سیاسی گروه های مطرحی که برآمد چریکی این قشر شبه روشنفکری بودند، بدتر از آنها برای خمینی ای امام ضد امپریالیست از هم سبقت گرفتند، و چهار دهه است مانند بختکی بر جنبش ایران، نفس مردم را در همدستی آشکار با حکومت اسلامی بریده اند، و به نیابت از جنایتکاران حاکم، اجازه نداده اند که هیچ آلترناتیو جدی در مقابل رژیم شکل بگیرد، که تنها یکی از جرم ها یا خیانت های آنها، همدستی در ادامه ی همین طول عمر رژیم زن ستیز حاکم است.
واي ازاين افسردگان، فرياد اهل درد كو؟ 
نالة مستانه‌اي دل هاي غم پرورد كو؟*
 
برای کسانیکه این جنایت هولناک را ساده سازی نمی کنند، و یا شیادانه به فرهنگ و...تقلیل نمی دهند، واضح است که، آنچه که بنام فرهنگ و سنت مردسالار ایران مورد اشاره قرار  می گیرند، محصول هزار و چهارصد فرهنگ و قرآن و سنت همین اشغالگران اسلامی است، که بطور خاص از دوران صفوی تا رساله خمینی، و خوانش «اسلام انقلابی»رجوی، وهمچنین توسط وحوش حوزه و مجلس شورای اسلامی کنونی مدون و نهادینه و اجرا شده است، و همانند بیکاری، گورخوابی، اعتیاد، استثمار بی سابقه ی دختران و زنان کارگر جنسی در حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، بنیاد شهید کروبی و... همچنانکه در رقص رهایی اجباری بیت رهبری عقیدتی مجاهدین، و در تمام دفاتر صیغه در هر خیابان و کوچه و...مانند تمام نوبرهای این اندیشه و حکومت اسلامی جانیان ابعاد افسارگسیخته ای یافته، که قتل های فجیع مونا حیدری، فائزه ملکی، رومینا اشرفی، ریحانه عامری، فاطمه فرحی، شکیبا بختیار، مبینا سوری و...تا همین منا(غزل) حیدری تنها یکی از ابعاد هولناک این قتل عام خاموش است!.
 
بله، این اندیشه و کشتار بیرحمانه ی زنان، در سنت پیامبر و امامان، بسیار واضح بیان و عمل شده است، و محمد در تصاحب عایشه ی نه ساله، این سنت جنایتکارانه ی کودک همسری را بنیاد نهاده، که قتل های فجیع کنونی تراشه های همان کالبد هیولای نرینه وحشی در اندیشه ی اسلامی بوده و هست!، و دقیقاً در این همزادی ایدئولوژیکی، رهبران سازمان مجاهدین، با ادعای خوانش انقلابی و مدرن وام گرفته از پدر معنویشان بازرگان، در همین ایام، خمینی ای امام می گفتند، و با انشاهای کودکانه ی بی و سر و تهی بنام «زن در مسیر رهایی»، تلاش کردند که تپاله ی «فاطمه فاطمه است» شریعتی، و زینب و رقیه و کلثوم را با ادکلن بیشتری به خورد دختران و نسل جوان بدهند، تا روزی که قرار است در به گل نشستن استراتژی سقوط شتابان، و فدا کردن بیشمار جوانان در خیابان و زندان، در دومینوی ازدواج های پیامبر گونه، حتی همسر رسمی زیدش را هم برباید!، مانند همین دایناسورهای حوزه، توجیه اسلامی داشته، و همسرش را «سيدة نساء العالمين»=فاطمه بخواند، تا او را بعنوان رییس‌جمهور مادام‌العمر به شورای جاکشان سیاسی* غالب کند، که پس از آن، اصلی ترین وظیفه ی این رییس‌جمهوری که همزمان فاطمه و مهرتابان بود، قوادی برای امام زمان مجاهدان هم بود!.
اما در این حد محدود نماند، و بنا به همین اندیشه ی منحط زن ستیز اسلامی، به قتل دختران و زنان محبوس در تشکیلات نیز راه برد، از آلان محمدی، نوجوانی که مانند بسیاری از کودک سربازان، با فریب از اسکاندیناوی و اروپا و آمریکا، به شیوه‌های مافیایی قاچاق انسان، به کمپ اشرف منتقل و در آنجا کشته شدند، و بسادگی مانند موارد آلان بعنوان شلیک ناخواسته یا خودکشی اعلام گردیدند، تا نسرین احمدی ۲۴-۲۵ ساله، که در حضور خلیل و... توسط نسرین(مهوش سپهری- جانشین مسعود و مریم رجوی) با ضربات میله آهنی به سرش، به جرم اظهار تمایل برای خروج از سازمان کشته شد، و پیش از آن، رجوی صریحا اعلام کرده بود، که حکم شورای رهبری فرمایشی ایشان، در صورت اظهار تمایل برای جدا شدن از سازمان تنها مرگ است!، و یا مینو فتحعلی که مانند همین غزل اهوازی برای عشق به زندگی از کمپ پارسیان گریخته بود، و پس از دستگیری او با کمک نیروهای امنیتی حکومت صدام، رجوی در حضور همه، زهره شفایی را شماتت می کرد، که چرا در هنگام دستگیری او را با گلوله نکشته اید، و یا مهری موسوی(دانشجوی تحصیل کرده آمریکا) که پس از اظهار تمایل برای جدا شدن از سازمان و برگشتن به آمریکا، در همان نشست محاکمات استالینی، بدستور مسعود و مریم رجوی، بشدت او را کتک زدند، و نهایتاً بدستور ایشان، به همراه مینو فتحعلی در زمان حمله ی آمریکا و سقوط دولت صدام کشته شدند، و اعلام کردند که آنها قرص سیانور خورده و خودکشی کرده اند…
همچنانکه رجوی در تکرار هورا کشیدن های خمینی ای امام، برای نیروهای داعشی که دختران ایزدی در عراق را سر می بریده، و در بازارهای موصل و شهرها حراج کرده بودند، در اطلاعیه های رسمی غیر قابل انکار هورا می کشید...
 
بنابراین نبایستی فراموش کنیم که این هیولای اسلامی سر بریدن ها و اسید پاشی ها و جنایات بیرحمانه نسبت به دختران و زنان، اختاپوسی است که سرش در بیت رهبری ولایت فقیه غالب در تهران، و پاهایش از گندآب حوزه های علمیه قم، تا گندآب جمکران امام زمان مخفی مجاهدان، و تا اشرف هزار کهکشان امتداد داشته و دارد!.
 
تمام کسانی که نمی دانند و یا تاکنون درنیافته اند، که چرا رجوی با این شدت و حدت*، از لحظه ی دستگیری حمید نوری، توسط ایرج مصداقی، حمید اشتری و مختار شلالوند، با شمشیر از رو بسته به میدان رویارویی با این پیروزی درخشان جنبش دادخواهی آمد، و با صرف هزینه های بسیاری، سناتور های از کار افتاده، و مزدبگیران و ساندیس خوران خودش، و رفقای همدستش با پرچم های سرخ حسینی لنینی را در هیئت های لشکریان عاشورا به استکهلم گسیل کرد، و…، همه و همه دقیقاً بدلیل همین وحشتی است که از سرباز کردن این جنایات و منجمله زن کشی های درون اشرف، همانند جنایت کودک سربازان و...در امتداد روند دادگاه استکهلم و احتمال بازگشایی این جعبه سیاه جنایات بی عقوبت تاکنون بوده و هست!.
 
بنابراین، آنهایی که در کسوت چپ و راست، مدعی وکالت و طنز بطالت! و هر چه از این دست سخافت!، با کلاه چه گوارایی یا سربند حسینی، تاکنون آشکارا یا میانه بازانه، در مقابل دادگاه نوری، یا در همدستی با فرقه ی  تبهکار رجوی، و حتی با تولید سریال های مشکوک تلویزیونی بنام دادگاه آبان، و به صحنه آوردن مردان چفیه پوشی بعنوان فرمانده یا عضو نیروهای امنیتی، و با ادعای محرمانه بودن نام شاهدان این سریال تلویزیونی، برای مخدوش کردن مفهوم دادگاه و دادخواهی و شاهد و مستندسازی و...که از شگردهای قدیمی مجاهدین هم بوده است، برای مقابله با دادگاه واقعی حمید نوری، با همدیگرهمراهی، و بدینسان به همراه آنها در کنار پروپاگاندای دروغ و جنایت حکومت اسلامی ایستاده اند، و به همراه تمام به اصطلاح روشنفکران و مدعیانی که در قبال تمامی این جنایات هر دو ولایت غالب و مغلوب سکوت پیشه کرده اند، در تمامی این قتل های فجیع، به اندازه ی سکوت و همراهی شان شریکند!.
 
لذا بجای زنانه مردانه کردن این فجایع آوار شده از آن بهمن سیاه پنجاه و هفت، بایستی کانون عامل این همه جنایات، یعنی اندیشه و حکومت اسلامی اشغالگران را هدف بگیریم، و تا بن استخوان باور کنیم که تا اسلام کفن نشود این وطن وطن نشود!، زیرا همچنانکه کسی مدعی نمی شود که اعتقاد به فاشیسم هیتلری یک اعتقاد شخصی قابل احترام است، و از آنجا که اشغالگری و هولوکاست چهار دهه ی اخیر میهنمان، که زن کشی و آدم سوزی و خودسوزی زنان نیز در همین اندیشه ی اسلامی تنیده شده است، و مریم و مسعود رجوی از این مانیفست جنایت، بعنوان اسلام بردبار نام می برند، کسی نمی تواند و نباید مدعی شود که این یک اعتقاد شخصی است، و ما کاری به آن نداریم، زیرا او و آنها با ما کار دارند، و با سر بریده ی دختران ما در خیابان‌های شهرها رژه می روند!.
 
یاد ایرج پزشکزاد بخیر که بعنوان یک روشنفکر متعهد، در قالب همان دایی جان ناپلئون، همین جنایات نهفته در زیر پوست اندیشه ی اسلامی را سالها پیش از فرو ریختن آن بهمن سیاه به مردم و روشنفکران و همگان از زبان مش قاسم هشدار داد: تازه همه ی قیاس آبادی ها سرکوفتش زدند که چرا سر زنش را نبریده…
اما متأسفانه از آن همه نویسنده و شاعر و شبه روشنفکر، و چریک فدایی و مجاهد و...هیچکس زاغچه ای را سر این مزرعه جدی نگرفت!.
 
موسی حاتمیان
سه‌شنبه ۱۹بهمن/February 8,2022
 
پاورقی:
*از سهیلی
*از وحشي بافقي
*از اوحدی مراغه ای با کمی تغییر
*از رهي معيّري
*جاکشان سیاسی، توصیف فوق‌العاده کامل شاعر توانای میهنمان مینا اسدی از همدستان دشمنان حاکم بر میهنمان
*حدت: سعرة، خشم، غضب، قوت غضب...دهخدا

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی  [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی* [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!* [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان  [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟ [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت! [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین! [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی! [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند! [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!  [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!  [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید! [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!  [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون! [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!  [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد! [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»! [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی! [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری  [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری» [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین» [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»  [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»  [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی» [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»  [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»  [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی» [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»  [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی» [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری» [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »  [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری» [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»  [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»  [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!» [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان» [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!» [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان» [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری» [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»  [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن» [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما» [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری» [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای» [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»  [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند» [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»  [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین» [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان» [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟» [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»  [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»  [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز» [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات» [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»  [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند» [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»  [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد» [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران» [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»  [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»  [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته» [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد» [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک» [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد» [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار» [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان» [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی» [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان» [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان» [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ» [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا» [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان» [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان» [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»  [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام» [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم» [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا» [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»  [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی» [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح» [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی» [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون» [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»  [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»  [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!* [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»  [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع  [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟ [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟ [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی [2017 Aug]