ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!
موسی حاتمیان

 

زنده یاد ایرج پزشکزاد، که البته  سخن گفتن از رأی آن نیک زاد - که اندر زمانه کم اند آن نژاد!، کار ساده‌ای نیست، اما همه، یا لااقل  همسالان بیاد دارند، که وی با نام الف.پ.آشنا، مهمان آشنای تمام مردم و خانواده ها و بینندگان دایی جان ناپلئون گشت.

اگر چه پند و اندرزهای جدی او (مانند کسروی و هدایت تا ساعدی) که در قالب طنز به جامعه هشدار داده شد، نه تنها مورد توجه روشنفکران راهنمای جامعه واقع نگشت، بلکه در صف بندی اندیشه های چپ و اسلامی گرفتار بحران هویت ملی، مطرود و بایکوت گشت، اما او بعنوان یکی از نادر روشنفکران بجا مانده از مشروطه(مانند طالبوف ها) در سرفصل تاریخی رویارویی دیگری بین مشروعه خواهان و مشروطه طلبان، با قرار گرفتن در سمت درست تاریخ، برای نجات مردم و میهنمان، در کنار دکتر بختیار ایستاد. هرچند باز هم طعن و لعن بیشتری از جانب انقلابیون(در گیومه) را نصیب خود کرد، اما فراتر از تمام کتابهای گنجینه ی ادبی او، تنها همین تصمیم شجاعانه اش برای ایستادن در کنار بختیار، را می توان شاهکار بیاد ماندنی رمان زندگی پزشکزاد دانست!.

وقتی خبر تلخ از دست دادن پزشکزاد را در مصاحبه ی اخیر سعید بهبهانی با ایرج مصداقی شنیدم، و با اندوه در وصفش نوشتم که

پس از بکتاش هم بارید، 

غم از آسمان غربت تقدیر…

بی اختیار به سالهای دور اولین آشنایی ام با خالق "انترناسیونال بچه پرروها" پرتاب شدم، که لاجرم درآمیخته با پندهای تلخ و شیرین دایی جان ناپلئون آشنای همگان بود، که با برشی عمیق در روانشناسی اجتماعی مردم ما، به واکاوی و نقد بسیاری از مشکلات، تهدیدات و منجمله  تئوری توطئه می پردازد!، و در یادآوری دو سال گذشته ی پس از دستگیری حمید نوری، با تلاشهای خستگی‌ناپذیر ایرج مصداقی و دوستانش، باز هم دیدم، که رمان و اندیشه ی پزشکزاد چقدر زنده، واقعی و همچنان مبتلا به جامعه ی ایرانی داخل و کشور است!، بیماری مزمنی که حتی بیمار در حال احتضار بستری در چاه گندآب جمکران!، وقتی با شنیدن خبر این دستگیری، سرآسیمه از چاه بیرون می پرد، اولین ایده ی رویارویی با این پیروزی درخشان جنبش دادخواهی مردم میهنمان را درهمین تئوری توطئه ی اندیشه ی تاریک هر دو ولایت غالب و مغلوب بر می گزیند، و با دریافت نوار گفتگوی مقیسه از نقب زیر زمینی حلقه های زنجیره ای جمکران!

مدعی ست که این گنج خانه ٔ غیب است پیش روی

بی آنکه گویدش از نقب رسیده، بی هیچ شرم و روی*

و با سوار شدن بر همین بیماری مزمن تا حدودی تاریخی، حتی طنزنویس قدیمی ایی که البته هیچ سنخیتی با تیزبینی پزشکزاد در نگاه و شخصیتش نبود، را نیز با همین ویروس، مبتلا و پیاده کردند*! و هر همزاد چپ و راستی را نیز با همین اپیدمی کرونای مالیخولیایی اسلامی، به صف بیماران بستری در حال احتضار خود افزودند.

علیرغم تمامی پشتک واروهای انترهای لوطی هفت خط مدعی «تئوری توطئه دستگیری نوری» در دادگاه و دادخواهی انور خوجه ای و سکوت و پلشتی انقلابی در مقابل جنبش دادخواهی و شاهدان اصیل آن، اما این داستان همچنان ادامه دارد.

امروز نیز سایت های تسنیم، گویا نیوز و ...با همان تاکتیک نخ نمای فرسوده ی هر دو ولایت غالب و مغلوب، که ابتدا خبرهای پروپاگاندای مورد نظرشان را توسط دیگران روی آنتن می برند، و سپس همان خبر خودشان را بازنشر می کنند، دستگاه تبلیغاتی رئیسی جنایتکار در تهران، پس از آنکه نوار گفتگوی مقیسه را از آنتن سیمای آزادی بردگان اشرف هزار کهکشان، بخورد عموم داد، و سپس در نشست شورای ملی ولایت مغلوب به توشیح رییس‌جمهور مادام‌العمر جزیره شیطان رساند*، که نوری یک آبدارچی و پادوی ساده‌ای در قوه قضائیه ی امپراتوری مرگ لاجوردی و پس از آن بوده است...و نهایتاً پس از تغییر تاریخ جدید ایرانی به تاریخ هجری پیش و پس از مدینه ی فاضله ی دادگاه آلبانی!، باز هم بی‌شرمانه بر همین طبل تئوری توطئه، اینبار مارش پیروزی نواختند…، امروز که سخنگویان تبلیغاتی رژیم آدمکشان، بی واسطه به میدان رویارویی با دادگاه نوری آمده اند.

منطقاً برای هر وجدان منصفی بایستی روشن باشد، که سخنان و ادعاهای ایرج مصداقی از همان دو سال پیش، در افشای این همدستی های خبیثانه و ننگین، از سوی تمامی طیف چپ و راست و اسلامی و بی دین…!، چقدر واقعی و درست، و همچون تیزبینی زنده یاد پزشکزاد، چقدر دقیق و منصفانه از آغاز ضمن هشدار، همگان را دعوت کرد که در این سرفصل دستگیری و دادگاه تاریخی حمید نوری، و پیروزی جنبش دادخواهی مردم میهنمان، در سمت درست تاریخ بایستید!.

بی حکمت نیست که همزمان با به میدان آمدن مستقیم سخنگویان رییس‌جمهور قتل عام، برای دفاع آشکار از حمید نوری و قاتلان، امروز همچنین در یاد یادآوران سپاه قدس شان(نشریه جوان) از افکار و اندیشه ی تروریست مورد علاقه ی خمینی و خامنه ای و تمامی طیف اسلامی ملی مذهبی تا اسلام انقلابی طالقانی و محاهدین، در بزرگداشت نواب صفوی تأکید کرده‌اند، که امروز احمد کسروی ها بسیار زیاد شده اند، و بایستی برای مجازات و ریشه کنی اندیشه ی نوادگان کسروی، ما نیز مانند نوادگان نواب صفوی انقلابی عمل کنیم!،

و این همان همصدایی داخل و خارج کشوری همدستان عینی راست و چپ انقلابی (در گیومه) بر علیه شهلا شفیق، لادن برومند و دیگر روشنفکران و حامیان ایرج مصداقی و دادگاه نوری و جنبش دادخواهی مردم میهنمان در داخل و خارج کشور برای ترساندن از یادآوری مجازات مرتدان است، که از قتل عام زندانیان سیاسی تا کشتار روشنفکران در قتل های زنجیره ای و... همواره بعنوان حکم اسلامی و با هر خوانش ارتجاعی، نواندیشی دینی، اسلام انقلابی و یا حتی مدعیان چپ انقلابی در چهار دهه ی اخیر در موارد بسیار روشن و ثبت شده اجرا شده است...

اما علیرغم تمامی جنایت ها، خیانت ها، همدستی ها و...، جنبش دادخواهی مردم میهنمان پیروز خواهد شد، و آن روز دور نیست!.

موسی حاتمیان

دوشنبه ۲۷ دیماه / January 27,2022

پاورقی:

* نقب: راهی که پنهان ازچشم مردم و محافظان در قنات یا زیر زمین تعبیه کنند...دهخدا

بیت از شعر خاقانی با کمی تغییر از نگارنده

*توشیح: (تُ) [ ع . ] (مص م .) 1 - آراستن ، زینت دادن . 2 - نوشته ای را به مهر و امضای خود آراستن . 3 - گفتن شعری که وقتی حروف اول هر بیت یا مصراع را جمع و ترکیب کنند اسم شخص یا اسم چیزی به دست آید...فرهنگ معین

*اشاره به نامه ی شاعر توانای میهنمان "مینا اسدی" که در نامه به هادی خرسندی، پروپاگاندا و نشخوار تئوری توطئه توسط او بر علیه دستگیری و دادگاه نوری را به پیاده شدن از قطار جنبش دادخواهی توصیف کرده بود.

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی  [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی* [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!* [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان  [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟ [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت! [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین! [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی! [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند! [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!  [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!  [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید! [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!  [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون! [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!  [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد! [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»! [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی! [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری  [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری» [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین» [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»  [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»  [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی» [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»  [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»  [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی» [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»  [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی» [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری» [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »  [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری» [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»  [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»  [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!» [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان» [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!» [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان» [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری» [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»  [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن» [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما» [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری» [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای» [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»  [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند» [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»  [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین» [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان» [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟» [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»  [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»  [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز» [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات» [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»  [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند» [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»  [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد» [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران» [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»  [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»  [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته» [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد» [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک» [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد» [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار» [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان» [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی» [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان» [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان» [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ» [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا» [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان» [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان» [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»  [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام» [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم» [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا» [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»  [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی» [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح» [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی» [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون» [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»  [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»  [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!* [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»  [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع  [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟ [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟ [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی [2017 Aug]