PEZHVAKEIRAN.COM سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی
 

سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی
موسی حاتمیان

دو سال پس از دستگیری حمید نوری، که با تیز هوشی و تلاشهای خستگی‌ناپذیر ایرج مصداقی، به سفر بازگشت ناپذیر کشانده شد، و سپس با همکاری حمید اشتری و مختار شلالوند، طرح دستگیری او محقق گردید، و پس از چهار دهه شکست جنبشی که با فرار مدعیان رهبری چپ و راستش، و خیانت های مستمر آنها، حکومت اسلامی توانسته بود که با تحمیل انقطاع نسلی، و تسری پروژه ی تواب سازی کارخانه ی کشتار لاجوردی، به جامعه ی ایرانی، حتی ایده ی پیروزی را به امری ناممکن در اذهان مبدل کند، نهایتاً ایرج مصداقی و دوستانش توانستند این دور باطل تحمیل شده را متوقف، و این پیروزی درخشان را برای جنبش دادخواهی مردم میهنمان به ارمغان بیاورند.

همچنانکه در مقاله ی قبلی یادآوری کرده بودم، از منظر این رویارویی تمامیت جنبش دادخواهی، با تمامیت حکومت اسلامی اشغالگران حاکم بر میهنمان، می توان جشن این پیروزی را بعنوان یک جشن ملی توصیف کرد!، و در آستانه ی این سرور و شادمانی، بایستی از میهن تی وی و سعید بهبهانی و هما بهبهانی(همسر فرهیخته ی ایشان)، که در تمام این سالیان، و بخصوص دو ساله ی پس از دستگیری پادوی هیئت مرگ قتل عام زندانیان ، با زحمات بی چشم‌داشت و تلاشهای خستگی‌ناپذیر، صدای ایرج مصداقی و دیگر شاهدان دادگاه حمید نوری، و تمامیت جنبش دادخواهی را در سطح ایران و جهان انعکاس شایسته ای داده اند، و به همین دلیل در دهم آگوست شروع دادگاه فرقه ی تبهکار و همدستان چپ و راست آنها بر علیه آقای بهبهانی و میهن تی وی افسار پاره کردند، بایستی برای این همه تلاش و ایستادگی قدردانی نمود!

ز بهر یکی یار گم بوده را

ز میهن کنم یاد و آن سوده را*

البته نه سعید بهبهانی و میهن تی وی، نه بنیاد برومند، نه دست اندرکاران ایران تریبونال، نه مدیران کلاپ هاوس دادگاه حمید نوری(عباسی)، و نه هیچکدام از اعضای جنبش دادخواهی، که از آغاز بی چشم‌داشت در این راه تلاش کرده اند، منتظر و نیازمند سپاسی نبوده و نیستند، اما

از نیاز ماست زر اینجا عزیز

ورنه زر با سنگ سوده همسر است*

اگر چه با دیدن نتیجه ی این پیروزی درخشانی، که با انبوهی از خیانت و پلشتی و سیاهی، از سوی دشمنان رنگارنگ جنبش دادخواهی، که با اسامی در گیومه ی مجاهد و چپ بوقلمونی، طنز نویس و وکیل قلابی، پروژه نویس و قاچاقی حقوق بشری و…محاصره و مورد هجوم بوده، و در در نهایتی رمزگونه با دادخواست زنی شجاع بنام کریستینا لیندوف کارلسون، به نیابت از جانب تمام دختران و زنان و مردان قتل عام شده، لمپن جانی کباده کش مرگ و تمامیت حکومت اسلامی قتل عام، از تک و تای دو ساله انداخته شد، و نسل کشی و هولوکاست منحصر بفرد قتل عام زندانیان سیاسی در کارخانه ی کشتار حکومت اسلامی را به ثبت رساند!، و اکنون دو سال پس از آن طرح پیچیده ی چند وجهی ایرج مصداقی و یارانش، چنان سیلی محکمی به گوش خامنه‌ای و رییسی و مقیسه و اژه‌ای و رجوی و شرکا نواخته شده که بقول موسی هنوز از گیجی آن به دور خود می چرخند!، و از این بابت نیز سپاسگزاری از میهن تی که هر روز و هر هفته با مصاحبه های ارزشمند ایرج مصداقی و همچنین نوبه ای مهدی اصلانی، حمید اشتری و…با آخرین اخبار و تحولات جنبش دادخواهی در صدر رسانه‌های ایرانی قرار داشته و دارد، معنای دیگری می یابد.

چو آمد بر میهن و خان خویش

هزاران گل و لاله مهمان خویش

کزان قتل عام دلاور زنان

زواره شدش برسپه پهلوان

اگر سر بسر جان فدا کرده خویش

کنون زنده در میهن و مام خویش!*

و بجز میهن تی وی از تمامی باشندگان جنبش دادخواهی و پژواک دهندگان این پیروزی در رادیو زمانه و کلاپ هاوس دادخواهی و…این سپاسگزاری معنای شایسته و بایسته ای پیدا می کند، و در مستندسازی تاریخ شفاهی و گنجینه ی جنبش دادخواهی به یادگار می مانند!.

از طرفی پس از درخواست حکم حبس ابد توسط دادستانی برای حمید نوری، و واکنش عاجل وزارت خارجه سوئد در اطلاعیه ی مهم توصیه به خودداری از سفر به ایران تحت اشغال حکومت اسلامی

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ud-avrader-fran-resor-till-iran

دیپلمات تروریست های دولت رییس‌جمهور قتل عام نیز در واکنشی که مرغ پخته را نیز به خنده وا میدارد، به روی نشسته ی تروریستی خویش نیاورده و دیروز و امروز در اطلاعیه ای مدعی شدند، که منظور وزارت خارجه سوئد ممنوعیت سفر به ایران نبوده است، و تنها یادآوری کرده که از این پس مسافران به ایران تحت حمایت بیمه ی سوئد در صورت واگیری کرونا نخواهند بود(طوفان خنده ها)

اطلاعیه سفارت جمهوری قتل عام اسلامی

http://stockholmian.com/news/persiska/2022/293_.htm#disqus_thread

واقعاً که موجوداتی وقیح تر از آخوندهای هر دو ولایت غالب و مغلوب در دفاتر سفارتی یا شورای ضد ملی مقاومتی آفریده نشده است!، که هر چه دادستان زیر ریش های آشکار و نهان این همدستان و صلابه کشان کبریت می گیرد، و با قاطعیت ارتش آزادیبخش را زائده ی جنگ و تحت امر حبوش و استخبارات، و فروغ جاویدان را یک عملیات خودکشی سرپوشی در همین راستا توصیف و به ثبت می دهد، باز با وقاحت تکرار می کنند، نگفتیم که سیاه دانه است!، و حالا باید منتظر تحفه ی حضرات و روباه شیر همیشه فراری بود، که دو روز دیگر و پس از توجیهات مفصل بیاید و مدعی شود که فروغ جاویدان همان سیاه دانه است که بوده است!،

در گهی و در چهی ای قلتبان

دست وادار از وبال مردمان!*

 

اما تا آنجا که به جنبش دادخواهی مردم میهنمان برمی گردد، اکنون پس از پیروزی، آن سبو بشکست و آن پیمان ریخت!، زیرا 

آن پنجهٔ کمانکش و انگشت خوشنویس!

بهتر ز نام نیک نکردند حاصلی

تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز

حق نیست اینچه گفتم؟ اگر هست گو بلی!*

بله، جنبش دادخواهی مردم میهنمان، با این پیروزی درخشان، از سرفصلی برنگشت ناپذیر عبور کرده است، و پس از این گرامیداشت جشن ملی، بر من و ما و هر ایرانی، دو صد چندان پیش از این، بایسته است که در راستای پیروزی های بیشتر جنبش دادخواهی از هیچ تلاشی و کمکی دریغ نکنیم.

پیشاپیش جشن ملی پیروزی جنبش دادخواهی را به میهن تی وی، بنیاد برومند، کلاپ هاوس دادگاه حمید نوری(عباسی) …و تمام رفقا، دوستان و یاران عزیز تبریک می گویم.

 

موسی حاتمیان

شنبه ۱۰ اردیبهشت / Lördag 30 april 2022

 

پاورقی:

*سروده، اولی از فردوسی با اندکی تغییر، و دومی از ناصر خسرو

*شعر میهن از گرشاسپ نامه و اندکی اضافه، در اشاره ای به میهن تی وی که با مصاحبه های هفتگی با ایرج مصداقی، و نوبه ای با مهدی اصلانی، حمید اشتری و…نام قتل عام شدگان خاوران را زنده و جاودان کرده است.

*بیت قلتبان از مولانا و معنای قلتبان[ ق َ ت َ ] بی غیرت و دیوث یعنی کسی که بر احوال قبیح زن خود واقف گردد و شخص بی غیرت و بی حیا را از آن قلتبان گویند که چنانکه آن سنگ را در گردیدن اختیار نیست و اختیارش در دست گرداننده است… و قرطبان معرب آن باشد. (برهان ). قرطبان = قرتبان . رشیدی گوید: «قلته به معنی دیوثی است و قلتبان از آن مأخوذ است چه او نان دیوثی میخورد»، بنابراین مرکب است از قلت (= قلته ) + بان (پسوند اتصاف )، در عربی کلتبان ، به معنی زن جلب و دیوث ، آمده …از دهخدا

*از سعدی

 

 

 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]