PEZHVAKEIRAN.COM «رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»
 

«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»
موسی حاتمیان

در پی انتصاب رئیسی جنایتکار، اتاق فکر بیت خامنه‌ای جلاد، اژه ای قاتل را به جایش منصوب کرده، تا بقول نظامی، 
چون گشت به عالم این سخن فاش
افتاد ورق به دست اوباش...
البته قصد نگارنده، پرداختن به سوابق اژه ای جنایتکار نیست، و همه می دانند که در اقتدای به مولایشان علی ابن ابی طالب «قَضَمَنا علیٌّ»، گوش خواریست که از مدرسه حقانی آمده، و جنایات بسیاری، از فتوای قتل های زنجیره ای زندانیان سیاسی آزاد شده، نویسندگان و روشنفکران، و کشتار بسیار در زندان های سراسر ایران و...را در پرونده ی جنایاتش دارد، و بعنوان تنها یک نمونه، آقای واحدی از دوران حبس زندان وکیل آباد مشهد(در اتاق کلاپ هاوس دادخواهی) نقل می کرد، وقتی در یک نوبت اژه ای به زندان آنها سرکشی کرده، سه برادر جوان تقی پور یا تقی زاده، آنهم فقط به اتهام داشتن کلیپ طنز "صمد به جماران می رود"، را اعدام کرده است ...و هر کسی مایل به خواندن اطلاعات کامل این قاتل حرفه ایست، می تواند به مقاله آقای ایرج مصداقی در دویچه وله مراجعه کند:
 
همچنانکه در عنوان مقاله ی فوق به «شمشیر بستن از رو» خامنه‌ای تأکید شده است، اتاق فکر بیت ولایت جنایت، که ضمن دریافت سیلی و مشت محکمی در تحریم سراسری، و شنیدن فریاد بلند جنبش دادخواهی و...، در نقش طراحی سرکوب و پیام به مردم، و دهن کجی به طرف های مذاکرات وین و نهادهای سازمان ملل و...
چون آگه گشت شحنه زین حال
دزد آبله پای ز شحنه قتال
شمشیر کشید و داد تابش
گفتا که بدین دهم جوابش...
 
بشدت نیاز و تلاش دارند، که برای مقابله با اعتصاب سراسری کارگران، و فریاد بلند سرنگونی، توسط مادران و دادخواهان قیام آبان و مسافران هواپیمای سرنگون شده با موشک های سپاه پاسداران و...یک دولت امنیتی یکدست را برای مقابله با بحران های کنونی، و آتی جانشینی رهبری و...را سامان دهند، اما دشمنان اشغالگر، مانند مردم ما نیز می دانند، که در صورت فوران مجدد و محتمل آتشفشان خشم جوانان در کف خیابان ها، بادکنک توهم خامنه‌ای جلاد و اتاق فکر بیت جنایتش، برای تکرار سرکوب بی مرز در ادامه ی قیام آبان خواهد ترکید، و نیروی سرکوب آنها، در برابر قیام جوشان، در زیر پای مادران، کارگران، معلمان، دانشجویان و تمام مردم ایران، مانند برف ذوب خواهند شد...
خامنه‌ای و اتاق فکر بیت جنایتش، همچنین بهتر از هر کسی می دانند، که در بحران جانشینی رهبری، اینبار رفسنجانی هفت خطی وجود ندارد، تا با تردستی، یکی چون او را از صندوق مارگیری بیرون بکشد، و قبای ولایت به او بپوشاند...و اگر حتی خودش یا مجتبایش، ریاست جمهوری را نیز به مثابه پوست خربزه ای در زیر پای رئیسی جانی انداخته باشند، اما آخوندها، مانند مولایشان علی، «همچون خودش»، هم خویش و هم رقیبان مومن را خوب می شناسند، و می دانند، هر کدام از طرفین برای کسب قدرت، از هیچ جنایتی رویگردان نبوده و نیستند، و علیرغم ظاهر یکدست کردن دولت و...اما همین انتصاب اژه ای، جرقه ی جنگ خونین گرگها و نهادهای امنیتی را خواهد زد...
 
اما در موقعیت کنونی جنبش دادخواهی و اشغالگران حاکم، چه باید کرد، و وظیفه ی ملی ما چیست؟
همگان می دانند که شوربختانه در یک مثال تاریخی، در حال حاضر ما کسی مانند ستارخان، کوچک خان، بی بی مریم بختیاری، رضا شاه و مصدق در داخل کشور،  و یا مارشال دوگلی در تبعید را نداریم، تا تمامی نیروهای ضد اشغالگران را متحد کند، و با امثال رجوی و نگهدار در رأس اصلی ترین و قوی‌ترین سازمان های خاورمیانه و بلکه جهان دهه شصت، که در صورت ذیصلاح بودن، و اتحاد در یک جبهه ملی می توانستند حکومت اسلامی را جارو کنند...اما در  بحران هویت ملی، حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان در چهل و سه سال گذشته، خیالش از بابت برآیند یا شکل گیری یک اپوزیسیون جدی فراگیر، و طرف حساب بین‌المللی راحت بوده است، و با این سرطان بدخیم افتاده بر جان اپوزیسیون، متأسفانه تمامی پارلمان ها و... جولانگاه لابی های کثیف و جاده صاف کن جنایات آنها در سطح بین‌المللی شده اند...
اکنون در حالیکه با تحریم سراسری، و سیلی محکم جنبش دادخواهی، یک پای حکومت اسلامی اشغالگران، قطع شده، و بختک اصلاح طلبان به گور سپرده شده است... و در حالیکه اعتصاب کارگران به صورت سراسری شکل گرفته است،
در حالیکه برادران افکاری، حسین خیری و زندانیان سیاسی بسیاری در زیر تیغ اعدام هستند...
در حالیکه در اتاق های کلاپ هاوس، مباحث بسیاری در این زمینه ها در جریانست، و ایرانیان شریفی در داخل و خارج کشور، چه بصورت تشکل، و چه انفرادی، در تلاش های ستایش انگیز برای کمک رسانی مالی و...به خانواده های زندانیان سیاسی و جنبش دادخواهی، کولبران کردستانی، کودکان سیستانی گریان از تشنگی و... در داخل کشور هستند...
 
اما بعنوان یک وظیفه یا پراتیک مرحله ای:
تمامی ایرانیان برانداز و خواهان سرنگونی، 
تمامی مدافعان حقوق کارگران اعتصابی،
تمامی پشتیبانان مادران دادخواه و تلاشگران برای آزادی زندانیان سیاسی ...
و تمامی کسانی که خواهان دستگیری و محاکمه ی خامنه‌ای، رئیسی، اژه ای و تمامی قاتلان فرزندان ایرانزمین هستند،
اکنون بایستی با حمایت همه جانبه، فرا گروهی، و بعنوان یک وظیفه ی ملی، از دادگاه حمید نوری جنایتکار پشتیبانی کنیم، و هر شخصیت و گروهی، با هر ادعایی برای مخدوش کردن و متوقف کردن روند دادگاه نوری را افشاء، طرد و بایکوت کنیم، تا ضمن سیلی و مشت محکم دیگری بر خامنه‌ای جلاد، پاسخ انتصاب جانیانش را بدهیم، و دستهای خونین رئیسی جنایتکار را در این دادگاه سوئد، بیشتر و بیشتر در سطح جهانی به ثبت بدهیم، تا جلادان و شکنجه گران، حساب کار و آینده ی خویش را ببینند، و در قیام های محتمل آتی، دستهای نیروهای امنیتی برای شلیک به جوانان میهنمان بر ماشه ها بلرزد!.
 
به امید پیروزی در دادگاه نوری جنایتکار، که سرفصلی برای تحت پیگرد بین‌المللی قرار دادن رئیسی و دیگر جنایتکاران بر علیه بشریت است!، و بی تردید  نوادگان اصیل بی بی مریم بختیاری، ستارخان، کوچک خان و تمامی گردآفریدان و سیاووشان ایران، تهران را دوباره فتح خواهند کرد، و با سرنگونی حکومت اسلامی اشغالگران، تمامی قاتلان فرزندان میهنمان را در نورنبرگ تاریخی دیگری، بعنوان جنایتکاران بر علیه بشریت بدست عدالت خواهند سپرد، و تحقق این مهم، وظیفه ی ملی تک تک ماست!
ما پیروز می شویم!
 
موسی حاتمیان
شنبه ۱۲ تیر / ۳ ژوئیه ۲۰۲۱
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]