PEZHVAKEIRAN.COM انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!
 

انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!
موسی حاتمیان

از ۲۵ شهریور، وقتی که تمامیت حکومت اسلامی اشغالگران با قتل مهسا مُرد، ژینای گردآفرید ایرانیان، همچو مهسا و ماه تمام، بر آسمان میهنمان برآمد، و به نمایندگی از ملت ما گفت:

از آن پس نمیرم که من زنده‌ام

که تخم وطن را پراکنده ام 

هر آنکس که دارد هش و رای و دین

پس از مرگ بر من کند آفرین

و اینچنین ملتی «تولدی دیگر»

 یافت، و در راز و رمزی تاریخی، در همان کسرای نخستین نبرد با اشغالگران اسلامی بپا خواست، و پی افکند کاخی بلند، فراتر از تمامی جنبش های فمنیستی، سوسیالیستی و…با شعار زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، که از باد و باران و فراز و نشیب ایام نیابد گزند! زیرا که این انقلاب، برآمده از عشق ملتی به دختر ایران، و پادزهر نکبت نفرت اسلامی بهمن سیاه پنجاه و هفت بود! و

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

و اینچنین پس از چهاردهه حکومت مرگ و ماتم، ملت ما زنده شد

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

 

امروز نیز در آغاز گردآفریدان ایران در تهران با شعار ما ملت کبیریم، ایران را پس می گیریم به خیابان‌ آمدند، و بی تردید تمام چشم و گوش های مردمان در ایران و جهان منتظر بودند که ببینند، با وجود تمام لشکرکشی بی‌سابقه ی حکومت اسلامی و چیدن تانک در آرامگاه مهسا امینی، و آمادگی از پیش رزمی، و گسیل حداکثر نیروهای سرکوبگری، و بازداشت اکثر لیدرهای میدانی و … آیا باز هم این جرقه های نیم روزی، شعله ور خواهد شد؟ و همگان شاهد بودند، که پس از تهران در اراک، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، رشت، زاهدان، مریوان، بندر انزلی، کرمان، و بسیاری از شهرهای میهنمان گُر گرفت، و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه و… بار دیگر در آسمان ایران و جهان طنین انداز شد، و این دو بار شکست دشمن، و دو پیروزی مردم ما، و دلیل زنده بودن انقلاب ملی ایران است!

 

در روزهای اخیر تا همین دیروز، نه تنها خامنه‌ای و اتاق فکر های اطلاعاتی و سپاهی، بلکه تمامی مهره های ریز و درشتی که در حمله به رضا پهلوی، بعنوان تنها فرصت واقعی این پیروزی، به میدان و بازار تلویزیون عربی فارسی زبان گسیل شدند، تا ملکه ی خواب نما شده مدعی شود، که زبان سیاسی بدرد نمی خورد! ولی نمی فرماید که در جنگ سیاسی دو حزبی آنها(با هر دریافتی از اموال بلوکه شده ی مردم ایران) به کنگره برده شده تا بر علیه دولت وقت آمریکا موضع بگیرد… و مجری این سیاست رسانه ای صاحب عربی، که به قول خودش هر که پول بیشتری بدهد، برایش مجری می شود، و آنقدر ناشی متوهمی است، که ف بگوید، فرحزادش را می توان خواند، پس از این ملکه ی بقول ایشان پر شور و حرارت حتی در اجرای زنده! دو مرده مهمان ویژه ی دیگر را هم برای پیشگیری از ضربه ی پیروزی امروز به صحنه آورد، یکی جناب واتسلاف هاول که هنوز مردم منتظر ایشان هستند، تا اطلاعیه ی بعدیش را در میدان آزادی صادر کند، و دومی یک چریک مسلحی که البته در ماه گذشته نیز چندین نفر از جوانان کردستان را به اتهام جدا شدن از ایشان به قتل رسانده، و احتمالاً تنها با موازین حقوقی مدینه ی فاضله ی دولت خودمختار کردستان! جناب ایشان نیز مانند دیپلمات تروریست های هم پیمان، می تواند مصونیت دیپلماتیک قضایی داشته باشد، و در چشم انداز آینده ی ایران به شاهزاده و مردم ایران درس دمکراسی بدهد! و هر سه دزد ناشی هم تلویحا اظهار امیدواری می کردند، که امروز در داخل کشور و شهرهای میهنمان اتفاقی نیفتد، تا بلکه سکه ی رقیب از رونق بیفتد و…تا مجری آیت الله بی بی سی که دیروز نوار گفتگویش بر علیه شاهزاده رضا پهلوی و توصیه هایش به جوانان ایرانی، که هیچ کجا، مثل بهشت ایران نخواهید یافت و… را به اصطلاح درز دادند و… 

 

منظورم از این نمونه ها اینست، که دشمن مردم ایران و تمامی کسانی که با هر ادعای جمهوری و فدرالی و چپی و سلطنت طلبی و مجاهدی و فمنیستی و ال‌جی‌بی‌تی و حتی دادخواهی انقلابی! در این شرایط فوق‌العاده خطیر میهنی که با تمامی ساکنانش در حال نابودیست، بخواهند بر علیه تنها فرصت واقعی گذار از این حکومت نکبت اسلامی، و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی، وارد هر کنش و اقدامی بشوند، بی تعارف و بی تردید، در کنار اتاق فکر اطلاعات جنایتکاران و همین تفنگ بدستان جانیان ایستاده اند، که امروز فردین جعفری را هم کشتند! آیا از گریه های مادران شرم نمی کنید؟

 

امروز جوانان ایرانی به همه ی ما و جهانیان نشان دادند، که بر خلاف تمامی محاسبات اشتباه اتاق فکرهای دولت های خارجی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه و جهان، تمامیت حکومت فاشیسم اسلامی اشغالگران را در گورستان تاریخ دفن خواهند کرد، و آن روز دور نیست! 

بنابراین به تمام کسانی که مزدور این و آن نیستند! و دل در گرو آزادی و آبادی ایران و ایرانی دارند، توصیه می کنم، با هر اندیشه ی جمهوری خواهی، فمنیستی و ال‌جی‌بی‌تی، چپی و سوسیالیستی و… از صف دشمنان مردم ایران خارج شوید، و در کنار جوانان انقلاب ملی ایران قرار بگیرید، چون حالا دیگر از امروز بقول توماج صالحی:  میدون جنگه، از هر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه‌… بیا که ایران را پس بگیریم، و دوباره وطن را بسازیم، حتی با خشت جان خویش! 

انقلاب ما پیروز می شود!

 

موسی حاتمیان

شنبه ۲۵ شهریور - ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

* پیام اطلاعات خامنه‌ای برای تبادل حمید نوری   [2023 Dec] 
*قاتلان مهرجویی و بیمارستان الاهلی یکی هستند!  [2023 Oct] 
*به بهانه‌ی بیمارستان الاهلی و یک سوال از رجوی  [2023 Oct] 
*جایزه صلح نوبل  [2023 Oct] 
*فاطمه فاطمه نیست!   [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان  [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا!  [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!  [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه   [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان  [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی   [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی  [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی*  [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی  [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!*  [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان   [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی  [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی  [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟  [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت!  [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری  [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری  [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین!  [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی!  [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند!  [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!   [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!   [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید!  [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!   [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون!  [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!   [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد!  [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»!  [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی!  [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری   [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین»  [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»   [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»   [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»   [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی»  [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»   [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»   [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی»  [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»   [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی»  [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری»  [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »   [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری»  [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»   [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»   [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!»  [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان»  [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!»  [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان»  [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری»  [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»   [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن»  [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما»  [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری»  [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای»  [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»   [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند»  [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»   [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین»  [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان»  [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟»  [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»   [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»   [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز»  [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات»  [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»   [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند»  [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»   [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد»  [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران»  [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»   [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»   [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته»  [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد»  [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک»  [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد»  [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار»  [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان»  [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی»  [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان»  [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان»  [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ»  [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا»  [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان»  [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان»  [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»   [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام»  [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم»  [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا»  [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»   [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی»  [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح»  [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی»  [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران  [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان  [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی»  [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون»  [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»   [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»   [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!*  [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»   [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن  [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه  [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل  [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع   [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار  [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟  [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران  [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان  [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟  [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی  [2017 Aug]