انقلاب زن زندگی آزادی زنده است!
موسی حاتمیان

از ۲۵ شهریور، وقتی که تمامیت حکومت اسلامی اشغالگران با قتل مهسا مُرد، ژینای گردآفرید ایرانیان، همچو مهسا و ماه تمام، بر آسمان میهنمان برآمد، و به نمایندگی از ملت ما گفت:

از آن پس نمیرم که من زنده‌ام

که تخم وطن را پراکنده ام 

هر آنکس که دارد هش و رای و دین

پس از مرگ بر من کند آفرین

و اینچنین ملتی «تولدی دیگر»

 یافت، و در راز و رمزی تاریخی، در همان کسرای نخستین نبرد با اشغالگران اسلامی بپا خواست، و پی افکند کاخی بلند، فراتر از تمامی جنبش های فمنیستی، سوسیالیستی و…با شعار زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، که از باد و باران و فراز و نشیب ایام نیابد گزند! زیرا که این انقلاب، برآمده از عشق ملتی به دختر ایران، و پادزهر نکبت نفرت اسلامی بهمن سیاه پنجاه و هفت بود! و

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدهٔ عالم دوام ما

و اینچنین پس از چهاردهه حکومت مرگ و ماتم، ملت ما زنده شد

مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

 

امروز نیز در آغاز گردآفریدان ایران در تهران با شعار ما ملت کبیریم، ایران را پس می گیریم به خیابان‌ آمدند، و بی تردید تمام چشم و گوش های مردمان در ایران و جهان منتظر بودند که ببینند، با وجود تمام لشکرکشی بی‌سابقه ی حکومت اسلامی و چیدن تانک در آرامگاه مهسا امینی، و آمادگی از پیش رزمی، و گسیل حداکثر نیروهای سرکوبگری، و بازداشت اکثر لیدرهای میدانی و … آیا باز هم این جرقه های نیم روزی، شعله ور خواهد شد؟ و همگان شاهد بودند، که پس از تهران در اراک، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، رشت، زاهدان، مریوان، بندر انزلی، کرمان، و بسیاری از شهرهای میهنمان گُر گرفت، و شعارهای مرگ بر خامنه‌ای، امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه و… بار دیگر در آسمان ایران و جهان طنین انداز شد، و این دو بار شکست دشمن، و دو پیروزی مردم ما، و دلیل زنده بودن انقلاب ملی ایران است!

 

در روزهای اخیر تا همین دیروز، نه تنها خامنه‌ای و اتاق فکر های اطلاعاتی و سپاهی، بلکه تمامی مهره های ریز و درشتی که در حمله به رضا پهلوی، بعنوان تنها فرصت واقعی این پیروزی، به میدان و بازار تلویزیون عربی فارسی زبان گسیل شدند، تا ملکه ی خواب نما شده مدعی شود، که زبان سیاسی بدرد نمی خورد! ولی نمی فرماید که در جنگ سیاسی دو حزبی آنها(با هر دریافتی از اموال بلوکه شده ی مردم ایران) به کنگره برده شده تا بر علیه دولت وقت آمریکا موضع بگیرد… و مجری این سیاست رسانه ای صاحب عربی، که به قول خودش هر که پول بیشتری بدهد، برایش مجری می شود، و آنقدر ناشی متوهمی است، که ف بگوید، فرحزادش را می توان خواند، پس از این ملکه ی بقول ایشان پر شور و حرارت حتی در اجرای زنده! دو مرده مهمان ویژه ی دیگر را هم برای پیشگیری از ضربه ی پیروزی امروز به صحنه آورد، یکی جناب واتسلاف هاول که هنوز مردم منتظر ایشان هستند، تا اطلاعیه ی بعدیش را در میدان آزادی صادر کند، و دومی یک چریک مسلحی که البته در ماه گذشته نیز چندین نفر از جوانان کردستان را به اتهام جدا شدن از ایشان به قتل رسانده، و احتمالاً تنها با موازین حقوقی مدینه ی فاضله ی دولت خودمختار کردستان! جناب ایشان نیز مانند دیپلمات تروریست های هم پیمان، می تواند مصونیت دیپلماتیک قضایی داشته باشد، و در چشم انداز آینده ی ایران به شاهزاده و مردم ایران درس دمکراسی بدهد! و هر سه دزد ناشی هم تلویحا اظهار امیدواری می کردند، که امروز در داخل کشور و شهرهای میهنمان اتفاقی نیفتد، تا بلکه سکه ی رقیب از رونق بیفتد و…تا مجری آیت الله بی بی سی که دیروز نوار گفتگویش بر علیه شاهزاده رضا پهلوی و توصیه هایش به جوانان ایرانی، که هیچ کجا، مثل بهشت ایران نخواهید یافت و… را به اصطلاح درز دادند و… 

 

منظورم از این نمونه ها اینست، که دشمن مردم ایران و تمامی کسانی که با هر ادعای جمهوری و فدرالی و چپی و سلطنت طلبی و مجاهدی و فمنیستی و ال‌جی‌بی‌تی و حتی دادخواهی انقلابی! در این شرایط فوق‌العاده خطیر میهنی که با تمامی ساکنانش در حال نابودیست، بخواهند بر علیه تنها فرصت واقعی گذار از این حکومت نکبت اسلامی، و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی، وارد هر کنش و اقدامی بشوند، بی تعارف و بی تردید، در کنار اتاق فکر اطلاعات جنایتکاران و همین تفنگ بدستان جانیان ایستاده اند، که امروز فردین جعفری را هم کشتند! آیا از گریه های مادران شرم نمی کنید؟

 

امروز جوانان ایرانی به همه ی ما و جهانیان نشان دادند، که بر خلاف تمامی محاسبات اشتباه اتاق فکرهای دولت های خارجی در آمریکا، اروپا و خاورمیانه و جهان، تمامیت حکومت فاشیسم اسلامی اشغالگران را در گورستان تاریخ دفن خواهند کرد، و آن روز دور نیست! 

بنابراین به تمام کسانی که مزدور این و آن نیستند! و دل در گرو آزادی و آبادی ایران و ایرانی دارند، توصیه می کنم، با هر اندیشه ی جمهوری خواهی، فمنیستی و ال‌جی‌بی‌تی، چپی و سوسیالیستی و… از صف دشمنان مردم ایران خارج شوید، و در کنار جوانان انقلاب ملی ایران قرار بگیرید، چون حالا دیگر از امروز بقول توماج صالحی:  میدون جنگه، از هر رنگی هستی، بیا که بدون تو یه خونه لنگه‌… بیا که ایران را پس بگیریم، و دوباره وطن را بسازیم، حتی با خشت جان خویش! 

انقلاب ما پیروز می شود!

 

موسی حاتمیان

شنبه ۲۵ شهریور - ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳

منبع:پژواک ایران


موسی حاتمیان

فهرست مطالب موسی حاتمیان در سایت پژواک ایران 

*فاطمه فاطمه نیست!  [2023 Oct] 
*مهر آمد و بوی سرخ طوفان [2023 Sep] 
*نیکا پرچم مانا! [2023 Sep] 
*انقلاب زن زندگی آزادی زنده است! [2023 Sep] 
*نگاهی به یازده سپتامبرپس از دو دهه  [2023 Sep] 
*پشت پرده ی غوغای حضور نیری جنایتکار در آلمان [2023 Jul] 
*نیمه ی پنهان ماه پیروزی درخشان جنبش دادخواهی  [2022 Jul] 
*پیروزی درخشان جنبش دادخواهی، در زوایای آشکار و پنهانی [2022 Jul] 
* جاکش های سیاسی حکومت اسلامی، در لشکرکشی پهلوی ستیزی* [2022 Jun] 
*پیام رضا پهلوی، فرصتی برای نجات ایران و ایرانی [2022 Jun] 
*از آن سحرگهان خرداد پر فریاد، تا این شامگاهان خرداد پر بیداد!* [2022 May] 
*دست های خونین جنایتکاران، از فاجعه سینما رکس تا متروپل امروز آبادان  [2022 May] 
*فریاد بلند سرنگونی، پس از پیروزی جنبش دادخواهی [2022 May] 
*پیام مهم پیروزی دادگاه حمید نوری، برای فعالان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*خوشآمد روز فیروزی، ازین نو جشن پیروزی [2022 May] 
*سپاسی در آستانه جشن پیروزی، از میهن تی وی و باشندگان جنبش دادخواهی [2022 May] 
*چرا جشن پیروزی دادگاه نوری، جشن ملی ایرانیان است؟ [2022 Apr] 
*دادگاه حمید نوری، نماد پیروزی سالی که گذشت! [2022 Mar] 
*نوروز پیروزی برآمده از دادگاه حمید نوری [2022 Mar] 
*افسار پاره کردن رجوی در مقابل پیروزی دادگاه نوری [2022 Mar] 
*رئیسی راسپوتین پوتین! [2022 Feb] 
*ایرج مصداقی، آخرین تیر ترکش دادگاه امروز، و پیروزی جنبش دادخواهی! [2022 Feb] 
*خانه ی شلالوند، نماد سروهای بدار آویخته در بند! [2022 Feb] 
*روایت اشتری از آن تابستان همه کشی!  [2022 Feb] 
*فریادی برای سر بریده ی اهوازی، در برابر مدعیان آن بهمن سیاهی!  [2022 Feb] 
*بدرقه ی دیگری در سالگرد کوچ شهروز رشید! [2022 Feb] 
*کرونای نوری و پارادوکس شادی!  [2022 Jan] 
*دسته گلی برای مردم سوئد، دادستان ها، و یوران یالمارشون! [2022 Jan] 
*یاشاسین مهدی اصلانی!  [2022 Jan] 
*ایرج مصداقی و دادگاه نوری، از منظر ایرج پزشکزاد! [2022 Jan] 
*«ناپرهیزی های ضدامپریالیستی» در «دادگاه امپریالیستی»! [2022 Jan] 
*ادعای چپ ستیزی، یا حکایت در دیزی! [2022 Jan] 
*یادی از «شکری» در کلاپ هاوس دادگاه نوری  [2021 Dec] 
*«پیروزی فریاد زندگی در دادگاه نوری» [2021 Dec] 
*«سخنگوی مجاهدین در گامی فراتر از قاتلین» [2021 Dec] 
*«منتهای دنائت ضد مردمی رجوی در دادگاه نوری»  [2021 Dec] 
*«عاشقانه های جلادان، از دادگاه نوری در استکهلم، تا قلب ایران در اصفهان»  [2021 Dec] 
*«بده بستانهای ولایت غالب و مغلوب در دادگاه امروز استکهلم»  [2021 Dec] 
*«خط دفاعی حکومت اسلامی، در برابر پیروزی جنبش دادخواهی» [2021 Nov] 
* «پایان تلاش نافرجام گروگانگیری دادخواهی»  [2021 Nov] 
*«دادخواهی به شیوه ی خوجه، در سنگرهای بتنی آلبانی»  [2021 Nov] 
*«جعبه سیاه دادگاه نوری، در دومین سال رونمائی» [2021 Nov] 
*«مش دولت و حمزه و مختار و فروغ، در یک قاب دادخواهی»  [2021 Oct] 
*«گندگاو چاله دهانی رئیسی، نسبت به مفاخر با شکوه هویت ملی» [2021 Oct] 
*«دادخواهی به سیاق رجوی از دادگاه نوری» [2021 Oct] 
*«از دهقان فداکار تا نوجوان آتشکار »  [2021 Sep] 
*«اوج تجارت اسلامی، در پرونده و دادگاه نوری» [2021 Sep] 
*«قتل شاهین ناصری، همزمان با سخنرانی رییس‌جمهور قتل عام»  [2021 Sep] 
*دادگاه نوری، داد از بیداد و خیانت شُغاد»  [2021 Sep] 
*«از میدان بهارستان تا میدان توپخانه!» [2021 Aug] 
*«از مادران خاوران و آبان تا دادگاه نوری، و جنبش دادخواهی مردم میهنمان» [2021 Aug] 
*«تهران دوباره فتح می شود!» [2021 Jul] 
*از دادگاه نور چشمی رئیس جانیان تا خروش خوزستان» [2021 Jul] 
*«رئیسی، اژه ای و دادگاه نوری» [2021 Jul] 
*«مشت محکم کارگران، بر دهان کثیف دولت رئیس جانیان»  [2021 Jun] 
*«رییس‌جمهور آیشمن» [2021 Jun] 
* «گزارشی از برادران افکاری، و وظیفه ملی ما» [2021 Jun] 
*«چماقداری حکومت اسلامی در آستانه انتخابات و قیام سراسری» [2021 Jun] 
*«آخرین نمایش انتخابات، شام آخر خامنه‌ای» [2021 Jun] 
*«جار بلند جنبش دادخواهی و دشمنانش»  [2021 Jun] 
*«خوبی که خویش را سرودی کرد و ماند» [2021 May] 
*«رئیسی راسپوتین نظام، یا گورباچوف حکومت اسلامی»  [2021 May] 
*«ساز سازمان ملل و سازمان مجاهدین» [2021 Apr] 
* «خیز جنایتکاران برای خاوران زندگان و انتخابات مردگان» [2021 Apr] 
*«توپخانه دروغ رجوی به کدام طرف شلیک می کند؟» [2021 Apr] 
* «تاراج ایران توسط حکومت اسلامی اشغالگران»  [2021 Mar] 
*«نوروز پیروز، چنگ در چنگ با دشمنان دیروز و امروز»  [2021 Mar] 
*«هشتم مارس، اولین قیام زنان ایران، در مقابل حکومت اسلامی اشغالگران زن ستیز» [2021 Mar] 
*«جنازه گردانی انیس نقاش توسط خامنه‌ای کلاش بر یابوی مماشات» [2021 Feb] 
*« رکورد های جنایت در اندیشه اسلامی شقاوت»  [2021 Feb] 
*«خاله زری سرود می خواند» [2021 Feb] 
*«بیست دوم بهمن گورزاد»  [2021 Feb] 
*«بهمنی که در بحران هویت ملی بر میهنمان آوار شد» [2021 Feb] 
*«تسخیر کنگره، پیروزی بایدن و تبعاتش برای جنبش دادخواهی مردم ایران» [2021 Jan] 
*«دستور خامنه‌ای جلاد برای قتل عام جمعی»  [2021 Jan] 
*«ارابه ولایت فقیه»  [2020 Jun] 
*«شریف شرافت به یغما رفته» [2020 Jun] 
*«خرداد پر بیداد» [2020 Jun] 
*«جنایت کشتن جورج فلوید، و استقبال جنایتکاران از این حادثه دردناک» [2020 Jun] 
*«فاصله ای ویرانگر از چهار خرداد تا پانزدهم و سی خرداد» [2020 Jun] 
*«اهمیت پیروزی مجدد بازداشت نوری جنایتکار» [2020 May] 
*«رد پای قاتلان رومینای نوجوان در اندیشه اسلامی جنایتکاران حاکم بر میهنمان» [2020 May] 
*«تروریسم خمینی - خامنه‌ای - رجوی، مثلث شوم تروریسم اسلامی» [2020 May] 
*«گناه امیر جوان، خروج بر امام زمان غرق در گندآب جمکران و رمضان» [2020 May] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار، مشت محکمی به اعدام های رمضان» [2020 May] 
*«هر کتابی برگی ست از تاریخ» [2020 Apr] 
*«فاجعه انقلاب فرهنگی از دریچه کرونا» [2020 Apr] 
*«از نیمه شعبان تا زنجیریان رمضان» [2020 Apr] 
*«کرونای رمضان خطرناکتر از کرونای جهان» [2020 Apr] 
*«دستمریزاد به میهن دوستان»  [2020 Apr] 
* «نعل کرونا به ضرب سکه ی اسلام» [2020 Apr] 
*«قتل عام خاموش زندانیان توسط حکومت اسلامی جنایتکاران حاکم» [2020 Apr] 
*«پیروزی ادامه بازداشت نوری جنایتکار در این وانفسای کرونا» [2020 Apr] 
*«کرونا، سیزده بدر، چهارده معصوم هم بدر»  [2020 Mar] 
*«راست و دروغ سیزده کرونایی» [2020 Mar] 
*«کرونا، ویروس جنگ یا صلح» [2020 Mar] 
*«ویروس کرونا، مائده الهی یا تیغ دو لبه برای حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*«جشن نوروز، چنگ در چنگ با ویروس حکومت اسلامی» [2020 Mar] 
*هشتم مارس امسال و جایگاه زنان در جنبش دادخواهی ایران [2020 Mar] 
*«حکومت قتل عام و آینده میهنمان». موسا حاتمیان [2020 Mar] 
*«دستگیری نوری جنایتکار و چشم انداز فرو ریختن دیوار برلین اسلامی» [2020 Feb] 
*«سندرم استکهلم و تراژدی کمدی الهی اپوزیسیون» [2020 Feb] 
*«سرفصل قیام دی و بهمنی دیگر»  [2020 Jan] 
*«نگذاریم که ملا سر آبان ببرد»  [2020 Jan] 
* ظهور رجوی و دستِ خر کوتاه!* [2020 Jan] 
* «جفتک زن جمکران»  [2020 Jan] 
*خجسته «۸مارس» روز جهانی زن [2018 Mar] 
*گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه [2018 Mar] 
*مرثیه ای برای شورای حقوق بشر و سازمان ملل [2018 Feb] 
*رفراندوم, پرهیز از خشونت و حق دفاع  [2018 Feb] 
*ژنو میزبان آوائی جنایتکار [2018 Feb] 
*سقوط هواپیما به مقصد یاسوج, سانحه یا...؟ [2018 Feb] 
*رفراندوم واقعی جوانان قیام از دیشب تا امروز در تهران [2018 Feb] 
*"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان [2018 Feb] 
*آیا بایستی از طرح رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمایت کرد؟ [2018 Feb] 
*دستان خونین علیرضا آوایی وزیر دادگستری دولت روحانی [2017 Aug]