ماه به دیدار زمین می‌آید. Supermoon (+ویدیو)
همنشین بهار

 
فرود و فراز (پِه رِجی - آپوجی)

 

میلیاردها سال است ماه همیشه یک روی خود را به ما نشان می‌دهد و به گِردِخودش و به گِردِ زمین می‌چرخد.
البته گردش آن به دور زمین نه دایره وار، بلکه در مداری بیضوی Elliptic orbit است و به همین دلیل فاصله ماه تا ما متفاوت است.

در نزدیکترین فاصله ۳۵۶۵۰۰ کیلومتر و در دورترین فاصله، ۴۰۶۷۰۰ کیلومتر از زمین دور است. نزدیکترین فاصله را نقطه حضیض Perigee و دورترین فاصله را نقطه اوج مداری Apogee نام نهاده اند که البته فرود و فراز بهتر است.
 
ماه، هر چهار هفته، دقیق‌تر بگویم، هر ۲۷ روز و ۷ ساعت و ۴۲ دقیقه و ۲۴ ثانیه یکبار (27.321) 
از آسمان پائین می‌آید، سرش را دُولاّ می‌کند و فاصله اش را از زمین به نزدیکترین حّد می‌رساند.
در دوره فوق، یکبار هم قهر می‌کند و از زمین دور دور می‌شود. انگار به طاق آسمان می‌چسبد.
 
***
شنبه ۱۶ اردیبهشت امسال (سال ۱۳۹۱) ماه، خیلی به زمین نزدیک شد و در ظاهر (البته فقط در ظاهر)، بزرگتر و درخشان‌تر از همیشه بر بام آسمان ایستاد و نسبت به نمونه مشابه در سال ۱۲۹۱ شمسی حدود چهارده درصد بزرگتر و سی درصد درخشان‌تر دیده شد.

..............................................

گه حضیض و گه میانه گاه اوج... 

درست است که ماه هر چهار هفته یکبار به حضیض مداری Perigee of the Moon رسیده، یعنی به زمین نزدیک نزدیک می‌شود اما همیشه در حالت بدر نیست که خودی نشان دهد و توی چشم بزند.

با محاسبات ریاضی که اینجا از توضیح آن می‌گذرم هر ۴۱۲ روز یکبار، ماه کامل (در حالت بدر) در نقطه حضیض یعنی در نزدیکترین فاصله از زمین قرار می‌گیرد.

این اتفاق سال پیش یکی دو روز مانده به عید نوروز روی داد (۲۸ اسفند ۱۳۸۹) و سال پیش تر ۱۰ بهمن ۱۳۸۸

 

وقتی ماه به زمین خیلی نزدیک می‌شود٬ جزر و مّد بیشتری صورت گرفته و بالا آمدگی آب چیزی حدود ۱ تا ۲ سانتی متر بیشتر می‌شود که بنا بر موقعیت جغرافیایی این مقدار می‌تواند کم و زیاد گردد.

 

دانشمندان تأثیر نزدیک و نزدیکتر شدن ماه به زمین را که به آن «سوپرمون» Supermoon (ابَرماه) گفته می‌شود، تنها تغئیرات اندک در جزر مّد دریاها و اقیانوسها می‌دانند اما مرتجعان و رمالّان، خرافه و نیرنگ خودشان را سوار اینگونه وقایع هم می‌کنند و با موضوعی که دلائل مشخص علمی دارد سر خلق الله شیره می‌مالند.

طوفان کاترینا و زلزله عشق آباد و فعالیت کوههای آتشفشان و گردباد برف در شمال شرقی آمریکا و زلزله ژاپن و...هیچ ربطی به افتادگی و تواضع ماه و به «سوپرمون» نداشته و ندارد.

 

اصطلاح «سوپرمون» را سال ۵۷ (حول و حوش انقلاب بزرگ ضدسلطنتی)، ستاره شناسی به نام «ریچارد نول» Richard Nolle بر سر زبانها انداخت.

________________________

پانویس

ابر در دامن حضیض او خیمه زند...

اوج و حضیض را اهل نجوم و اسطرلاب، از قدیم و ندیم به کار برده اند. مولوی از زبان آنها گفته است:

گه حضیض و گه میانه گاه اوج 
اندر آن از سعد و نحسی فوج فوج.

در علم فیزیک، حضیض به نزدیک‌ترین نقطه در مدار بیضوی نسبت به گرانیگاه گفته می‌شود. (دورترین نقطه در مدار بیضوی یک شئی از گرانیگاه را هم اوج می‌گویند.

در لغت، حضیض به معنی سنگ و نشیب زمین و دامنه کوه است...

ابر در دامن حضیض او خیمه زند و ستاره پیرامن اوجش طواف کند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی )

..............................................

ماه رویش را آنطرف کرده است.

در تقویم تاریخ ماه فروردین از  نیمه پنهان ماه  و اینکه او در انتظار یک نگاه آشنا است، صحبت کرده ام.

درس و مشق من فیزیک است اما شرایط حاکم بر میهنم، و اینکه گذشته، پیش درآمد اکنون است، مطالعه و تحصیل تاریخ را هم بر من واجب کرد...

می‌خواستم این موضوع را در تقویم تاریخ اردیبهشت ماه بکنجانم اما آنجا نمی‌شد جز یکی دو جمله اشاره کنم.

ماه به دیدار زمین می‌آید  Supermoon

http://www.youtube.com/watch?v=e_KDTct4ANA

..............................................
 
ابَرماه (سوپرمون) در قرن بیست و یکم SUPERMOON ALIGNMENTS

با تلاش «ریجارد نول» Richard Nolle زمان رویداد ابَرماه (از سال ۲۰۰۱ تا ۲۱۰۰ میلادی) محاسبه و تنظیم شده است. 

+--------------+----------+-----------+--------+---+----+---+---+
| DATE         | UT (GMT) | LUNATION  | ZODIAC |------NOTES-----|
+--------------+----------+-----------+--------+---+----+---+---+
| JAN 09, 2001 | 08:25 PM | FULL MOON | 19CA39 |   | ET |   |   |
| FEB 08, 2001 | 07:12 AM | FULL MOON | 19LE35 |   |    |   |   |
| JUL 20, 2001 | 07:45 PM |  NEW MOON | 28CA09 |   |    |   |   |
| AUG 19, 2001 | 02:56 AM |  NEW MOON | 26LE12 |   |    |   |   |
| SEP 17, 2001 | 10:27 AM |  NEW MOON | 24VI36 |   |    |   |   |
| FEB 27, 2002 | 09:17 AM | FULL MOON | 08VI36 |   |    |   |   |
| MAR 28, 2002 | 06:26 PM | FULL MOON | 07LI53 |   |    |   |   |
| SEP 07, 2002 | 03:11 AM |  NEW MOON | 14VI20 |   |    |   |   |
| OCT 06, 2002 | 11:18 AM |  NEW MOON | 13LI02 |   |    |   |   |
| NOV 04, 2002 | 08:35 PM |  NEW MOON | 12SC15 |   |    |   |   |
| APR 16, 2003 | 07:36 PM | FULL MOON | 26LI24 |   |    |   |   |
| MAY 16, 2003 | 03:37 AM | FULL MOON | 24SC53 |   | ET |   |   |
| OCT 25, 2003 | 12:51 PM |  NEW MOON | 01SC41 |   |    |   |   |
| NOV 23, 2003 | 10:59 PM |  NEW MOON | 01SA14 |   | ET |   |   |
| DEC 23, 2003 | 09:44 AM |  NEW MOON | 01CP08 |   |    |   |   |
| JUN 03, 2004 | 04:20 AM | FULL MOON | 12SA56 |   |    |   |   |
| JUL 02, 2004 | 11:10 AM | FULL MOON | 10CP54 |   |    |   |   |
| DEC 12, 2004 | 01:30 AM |  NEW MOON | 20SA22 |   |    |   |   |
| JAN 10, 2005 | 12:03 PM |  NEW MOON | 20CP21 | X |    |   |   |
| FEB 08, 2005 | 10:29 PM |  NEW MOON | 20AQ16 |   |    |   |   |
| JUL 21, 2005 | 11:01 AM | FULL MOON | 28CP47 |   |    |   |   |
| AUG 19, 2005 | 05:54 PM | FULL MOON | 26AQ50 |   |    |   |   |
| JAN 29, 2006 | 02:15 PM |  NEW MOON | 09AQ32 |   |    |   |   |
| FEB 28, 2006 | 00:31 AM |  NEW MOON | 09PI16 |   |    |   |   |
| MAR 29, 2006 | 10:16 AM |  NEW MOON | 08AR35 |   | ET |   |   |
| SEP 07, 2006 | 06:43 PM | FULL MOON | 15PI00 |   | EP |   |   |
| OCT 07, 2006 | 03:13 AM | FULL MOON | 13AR43 |   |    |   |   |
| MAR 19, 2007 | 02:43 AM |  NEW MOON | 28PI07 |   | EP |   |   |
| APR 17, 2007 | 11:37 AM |  NEW MOON | 27AR05 |   |    |   |   |
| MAY 16, 2007 | 07:29 PM |  NEW MOON | 25TA33 |   |    |   |   |
| SEP 26, 2007 | 07:46 PM | FULL MOON | 03AR20 |   |    |   |   |
| OCT 26, 2007 | 04:53 AM | FULL MOON | 02TA24 |   |    |   |   |
| NOV 24, 2007 | 02:30 PM | FULL MOON | 01GE55 |   |    |   |   |
| MAY 05, 2008 | 12:19 PM |  NEW MOON | 15TA22 |   |    |   |   |
| JUN 03, 2008 | 07:24 PM |  NEW MOON | 13GE34 |   |    |   |   |
| JUL 03, 2008 | 02:20 AM |  NEW MOON | 11CA32 |   |    |   |   |
| NOV 13, 2008 | 06:19 AM | FULL MOON | 21TA15 |   |    |   |   |
| DEC 12, 2008 | 04:38 PM | FULL MOON | 21GE02 | X |    |   |   |
| JAN 11, 2009 | 03:27 AM | FULL MOON | 21CA02 |   |    |   |   |
| JUN 22, 2009 | 07:36 PM |  NEW MOON | 01CA30 |   |    |   |   |
| JUL 22, 2009 | 02:36 AM |  NEW MOON | 29CA27 |   | ET |   |   |
| AUG 20, 2009 | 10:02 AM |  NEW MOON | 27LE32 |   |    |   |   |
| DEC 31, 2009 | 07:14 PM | FULL MOON | 10CA15 |   | EP |   |   |
| JAN 30, 2010 | 06:18 AM | FULL MOON | 10LE15 | X |    |   |   |
| FEB 28, 2010 | 04:38 PM | FULL MOON | 09VI59 |   |    |   |   |
| AUG 10, 2010 | 03:09 AM |  NEW MOON | 17LE25 |   |    |   |   |
| SEP 08, 2010 | 10:31 AM |  NEW MOON | 15VI41 |   |    |   |   |
| OCT 07, 2010 | 06:45 PM |  NEW MOON | 14LI24 |   |    |   |   |
| FEB 18, 2011 | 08:36 AM | FULL MOON | 29LE20 |   |    |   |   |
| MAR 19, 2011 | 06:10 PM | FULL MOON | 28VI48 | X |    |   |   |
| APR 18, 2011 | 02:45 AM | FULL MOON | 27LI44 |   |    |   |   |
| SEP 27, 2011 | 11:10 AM |  NEW MOON | 04LI00 |   |    |   |   |
| OCT 26, 2011 | 07:57 PM |  NEW MOON | 03SC03 |   |    |   |   |
| NOV 25, 2011 | 06:10 AM |  NEW MOON | 02SA37 |   | EP |   |   |
| APR 06, 2012 | 07:19 PM | FULL MOON | 17LI23 |   |    |   |   |
| MAY 06, 2012 | 03:36 AM | FULL MOON | 16SC01 |   |    |   |   |
| JUN 04, 2012 | 11:13 AM | FULL MOON | 14SA14 |   | EP |   |   |
| NOV 13, 2012 | 10:09 PM |  NEW MOON | 21SC57 |   | ET |   |   |
| DEC 13, 2012 | 08:42 AM |  NEW MOON | 21SA45 |   |    |   |   |
| MAY 25, 2013 | 04:26 AM | FULL MOON | 04SA08 |   | EN |   |   |
| JUN 23, 2013 | 11:33 AM | FULL MOON | 02CP10 |   |    |   |   |
| JUL 22, 2013 | 06:17 PM | FULL MOON | 00AQ05 |   |    |   |   |
| JAN 01, 2014 | 11:15 AM |  NEW MOON | 10CP57 |   |    |   |   |
| JAN 30, 2014 | 09:39 PM |  NEW MOON | 10AQ55 |   |    |   |   |
| JUL 12, 2014 | 11:25 AM | FULL MOON | 20CP03 |   |    |   |   |
| AUG 10, 2014 | 06:10 PM | FULL MOON | 18AQ02 |   |    |   |   |
| SEP 09, 2014 | 01:39 AM | FULL MOON | 16PI19 |   |    |   |   |
| JAN 20, 2015 | 01:15 PM |  NEW MOON | 00AQ09 |   |    |   |   |
| FEB 18, 2015 | 11:48 PM |  NEW MOON | 00PI00 |   |    |   |   |
| MAR 20, 2015 | 09:37 AM |  NEW MOON | 29PI27 |   | ET |   |   |
| AUG 29, 2015 | 06:36 PM | FULL MOON | 06PI06 |   |    |   |   |
| SEP 28, 2015 | 02:52 AM | FULL MOON | 04AR40 |   | ET |   |   |
| OCT 27, 2015 | 12:06 PM | FULL MOON | 03TA45 |   |    |   |   |
| MAR 09, 2016 | 01:56 AM |  NEW MOON | 18PI56 |   | ET |   |   |
| APR 07, 2016 | 11:24 AM |  NEW MOON | 18AR04 |   |    |   |   |
| MAY 06, 2016 | 07:30 PM |  NEW MOON | 16TA41 |   |    |   |   |
| OCT 16, 2016 | 04:24 AM | FULL MOON | 23AR14 |   |    |   |   |
| NOV 14, 2016 | 01:53 PM | FULL MOON | 22TA38 | X |    |   |   |
| DEC 14, 2016 | 00:06 AM | FULL MOON | 22GE26 |   |    |   |   |
| APR 26, 2017 | 12:17 PM |  NEW MOON | 06TA27 |   |    |   |   |
| MAY 25, 2017 | 07:45 PM |  NEW MOON | 04GE47 |   |    |   |   |
| JUN 24, 2017 | 02:32 AM |  NEW MOON | 02CA47 |   |    |   |   |
| DEC 03, 2017 | 03:48 PM | FULL MOON | 11GE40 |   |    |   |   |
| JAN 02, 2018 | 02:25 AM | FULL MOON | 11CA38 | X |    |   |   |
| JAN 31, 2018 | 01:27 PM | FULL MOON | 11LE37 |   | ET |   |   |
| JUN 13, 2018 | 07:44 PM |  NEW MOON | 22GE44 |   |    |   |   |
| JUL 13, 2018 | 02:48 AM |  NEW MOON | 20CA41 |   | EP |   |   |
| AUG 11, 2018 | 09:59 AM |  NEW MOON | 18LE42 |   | EP |   |   |
| JAN 21, 2019 | 05:17 AM | FULL MOON | 00LE52 |   | ET |   |   |
| FEB 19, 2019 | 03:54 PM | FULL MOON | 00VI42 |   |    |   |   |
| MAR 21, 2019 | 01:43 AM | FULL MOON | 00LI09 |   |    |   |   |
| AUG 01, 2019 | 03:12 AM |  NEW MOON | 08LE37 |   |    |   |   |
| AUG 30, 2019 | 10:38 AM |  NEW MOON | 06VI47 |   |    |   |   |
| SEP 28, 2019 | 06:28 PM |  NEW MOON | 05LI20 |   |    |   |   |
| MAR 09, 2020 | 05:49 PM | FULL MOON | 19VI37 |   |    |   |   |
| APR 08, 2020 | 02:36 AM | FULL MOON | 18LI44 |   |    |   |   |
| SEP 17, 2020 | 11:00 AM |  NEW MOON | 25VI01 |   |    |   |   |
| OCT 16, 2020 | 07:32 PM |  NEW MOON | 23LI54 |   |    |   |   |
| NOV 15, 2020 | 05:08 AM |  NEW MOON | 23SC18 |   |    |   |   |
| APR 27, 2021 | 03:33 AM | FULL MOON | 07SC06 |   |    |   |   |
| MAY 26, 2021 | 11:14 AM | FULL MOON | 05SA26 |   | ET |   |   |
| NOV 04, 2021 | 09:15 PM |  NEW MOON | 12SC40 |   |    |   |   |
| DEC 04, 2021 | 07:44 AM |  NEW MOON | 12SA22 |   | ET |   |   |
| JAN 02, 2022 | 06:35 PM |  NEW MOON | 12CP20 |   |    |   |   |
| JUN 14, 2022 | 11:52 AM | FULL MOON | 23SA25 |   |    |   |   |
| JUL 13, 2022 | 06:38 PM | FULL MOON | 21CP21 |   |    |   |   |
| DEC 23, 2022 | 10:18 AM |  NEW MOON | 01CP33 |   |    |   |   |
| JAN 21, 2023 | 08:55 PM |  NEW MOON | 01AQ33 | X |    |   |   |
| FEB 20, 2023 | 07:07 AM |  NEW MOON | 01PI22 |   |    |   |   |
| AUG 01, 2023 | 06:32 PM | FULL MOON | 09AQ16 |   |    |   |   |
| AUG 31, 2023 | 01:36 AM | FULL MOON | 07PI25 |   |    |   |   |
| FEB 09, 2024 | 11:00 PM |  NEW MOON | 20AQ41 |   |    |   |   |
| MAR 10, 2024 | 09:02 AM |  NEW MOON | 20PI17 |   |    |   |   |
| APR 08, 2024 | 06:22 PM |  NEW MOON | 19AR24 |   | ET |   |   |
| SEP 18, 2024 | 02:35 AM | FULL MOON | 25PI41 |   | EP |   |   |
| OCT 17, 2024 | 11:28 AM | FULL MOON | 24AR35 |   |    |   |   |
| MAR 29, 2025 | 10:59 AM |  NEW MOON | 09AR00 |   | EP |   |   |
| APR 27, 2025 | 07:32 PM |  NEW MOON | 07TA47 |   |    |   |   |
| MAY 27, 2025 | 03:03 AM |  NEW MOON | 06GE06 |   |    |   |   |
| NOV 05, 2025 | 01:20 PM | FULL MOON | 13TA23 |   |    |   |   |
| DEC 04, 2025 | 11:16 PM | FULL MOON | 13GE04 |   |    |   |   |
| MAY 16, 2026 | 08:03 PM |  NEW MOON | 25TA58 |   |    |   |   |
| JUN 15, 2026 | 02:55 AM |  NEW MOON | 24GE03 |   |    |   |   |
| JUL 14, 2026 | 09:44 AM |  NEW MOON | 21CA59 |   |    |   |   |
| NOV 24, 2026 | 02:54 PM | FULL MOON | 02GE20 |   |    |   |   |
| DEC 24, 2026 | 01:29 AM | FULL MOON | 02CA14 |   |    |   |   |
| JAN 22, 2027 | 12:19 PM | FULL MOON | 02LE14 |   |    |   |   |
| JUL 04, 2027 | 03:03 AM |  NEW MOON | 11CA58 |   |    |   |   |
| AUG 02, 2027 | 10:06 AM |  NEW MOON | 09LE55 |   | ET |   |   |
| AUG 31, 2027 | 05:42 PM |  NEW MOON | 08VI06 |   |    |   |   |
| JAN 12, 2028 | 04:04 AM | FULL MOON | 21CA27 |   | EP |   |   |
| FEB 10, 2028 | 03:05 PM | FULL MOON | 21LE24 |   |    |   |   |
| MAR 11, 2028 | 01:07 AM | FULL MOON | 20VI59 |   |    |   |   |
| AUG 20, 2028 | 10:45 AM |  NEW MOON | 27LE56 |   |    |   |   |
| SEP 18, 2028 | 06:24 PM |  NEW MOON | 26VI22 |   |    |   |   |
| OCT 18, 2028 | 02:58 AM |  NEW MOON | 25LI16 |   |    |   |   |
| FEB 28, 2029 | 05:11 PM | FULL MOON | 10VI24 |   |    |   |   |
| MAR 30, 2029 | 02:28 AM | FULL MOON | 09LI40 |   |    |   |   |
| APR 28, 2029 | 10:38 AM | FULL MOON | 08SC26 |   |    |   |   |
| OCT 07, 2029 | 07:15 PM |  NEW MOON | 14LI48 |   |    |   |   |
| NOV 06, 2029 | 04:25 AM |  NEW MOON | 14SC03 |   |    |   |   |
| DEC 05, 2029 | 02:53 PM |  NEW MOON | 13SA45 |   | EP |   |   |
| APR 18, 2030 | 03:21 AM | FULL MOON | 28LI09 |   |    |   |   |
| MAY 17, 2030 | 11:21 AM | FULL MOON | 26SC37 |   |    |   |   |
| JUN 15, 2030 | 06:41 PM | FULL MOON | 24SA43 |   | EP |   |   |
| NOV 25, 2030 | 06:47 AM |  NEW MOON | 03SA02 |   | ET |   |   |
| DEC 24, 2030 | 05:33 PM |  NEW MOON | 02CP57 |   |    |   |   |
| JAN 23, 2031 | 04:32 AM |  NEW MOON | 02AQ57 |   |    |   |   |
| JUN 05, 2031 | 12:00 PM | FULL MOON | 14SA39 |   | EN |   |   |
| JUL 04, 2031 | 07:02 PM | FULL MOON | 12CP38 |   |    |   |   |
| AUG 03, 2031 | 01:46 AM | FULL MOON | 10AQ34 |   |    |   |   |
| JAN 12, 2032 | 08:07 PM |  NEW MOON | 22CP10 |   |    |   |   |
| FEB 11, 2032 | 06:26 AM |  NEW MOON | 22AQ04 |   |    |   |   |
| JUL 22, 2032 | 06:53 PM | FULL MOON | 00AQ31 |   |    |   |   |
| AUG 21, 2032 | 01:48 AM | FULL MOON | 28AQ34 |   |    |   |   |
| SEP 19, 2032 | 09:31 AM | FULL MOON | 27PI00 |   |    |   |   |
| MAR 01, 2033 | 08:25 AM |  NEW MOON | 11PI04 |   |    |   |   |
| MAR 30, 2033 | 05:53 PM |  NEW MOON | 10AR20 |   | ET |   |   |
| SEP 09, 2033 | 02:22 AM | FULL MOON | 16PI44 |   |    |   |   |
| OCT 08, 2033 | 10:59 AM | FULL MOON | 15AR29 |   | ET |   |   |
| NOV 06, 2033 | 08:33 PM | FULL MOON | 14TA44 |   |    |   |   |
| APR 18, 2034 | 07:28 PM |  NEW MOON | 28AR50 |   |    |   |   |
| MAY 18, 2034 | 03:14 AM |  NEW MOON | 27TA17 |   |    |   |   |
| OCT 27, 2034 | 12:43 PM | FULL MOON | 04TA10 |   |    |   |   |
| NOV 25, 2034 | 10:33 PM | FULL MOON | 03GE43 | X |    |   |   |
| DEC 25, 2034 | 08:56 AM | FULL MOON | 03CA37 |   |    |   |   |
| JUN 06, 2035 | 03:22 AM |  NEW MOON | 15GE18 |   |    |   |   |
| JUL 05, 2035 | 10:00 AM |  NEW MOON | 13CA15 |   |    |   |   |
| DEC 15, 2035 | 00:34 AM | FULL MOON | 22GE50 |   |    |   |   |
| JAN 13, 2036 | 11:17 AM | FULL MOON | 22CA50 | X |    |   |   |
| FEB 11, 2036 | 10:10 PM | FULL MOON | 22LE45 |   | ET |   |   |
| JUL 23, 2036 | 10:18 AM |  NEW MOON | 01LE09 |   | EP |   |   |
| AUG 21, 2036 | 05:36 PM |  NEW MOON | 29LE14 |   | EP |   |   |
| JAN 31, 2037 | 02:05 PM | FULL MOON | 12LE02 |   | ET |   |   |
| MAR 02, 2037 | 00:29 AM | FULL MOON | 11VI45 |   |    |   |   |
| MAR 31, 2037 | 09:55 AM | FULL MOON | 11LI01 |   |    |   |   |
| SEP 09, 2037 | 06:26 PM |  NEW MOON | 17VI25 |   |    |   |   |
| OCT 09, 2037 | 02:35 AM |  NEW MOON | 16LI09 |   |    |   |   |
| MAR 21, 2038 | 02:10 AM | FULL MOON | 00LI33 |   |    |   |   |
| APR 19, 2038 | 10:38 AM | FULL MOON | 29LI29 |   |    |   |   |
| MAY 18, 2038 | 06:25 PM | FULL MOON | 27SC55 |   |    |   |   |
| SEP 28, 2038 | 06:59 PM |  NEW MOON | 05LI45 |   |    |   |   |
| OCT 28, 2038 | 03:54 AM |  NEW MOON | 04SC49 |   |    |   |   |
| NOV 26, 2038 | 01:48 PM |  NEW MOON | 04SA23 |   |    |   |   |
| MAY 08, 2039 | 11:21 AM | FULL MOON | 17SC45 |   |    |   |   |
| JUN 06, 2039 | 06:49 PM | FULL MOON | 15SA56 |   | EP |   |   |
| JUL 06, 2039 | 02:04 AM | FULL MOON | 13CP55 |   |    |   |   |
| NOV 16, 2039 | 05:47 AM |  NEW MOON | 23SC43 |   |    |   |   |
| DEC 15, 2039 | 04:33 PM |  NEW MOON | 23SA33 |   | ET |   |   |
| JAN 14, 2040 | 03:26 AM |  NEW MOON | 23CP33 |   |    |   |   |
| JUN 24, 2040 | 07:21 PM | FULL MOON | 03CP53 |   |    |   |   |
| JUL 24, 2040 | 02:07 AM | FULL MOON | 01AQ48 |   |    |   |   |
| AUG 22, 2040 | 09:10 AM | FULL MOON | 29AQ53 |   |    |   |   |
| JAN 02, 2041 | 07:09 PM |  NEW MOON | 12CP46 |   |    |   |   |
| FEB 01, 2041 | 05:44 AM |  NEW MOON | 12AQ44 |   |    |   |   |
| MAR 02, 2041 | 03:41 PM |  NEW MOON | 12PI25 |   |    |   |   |
| AUG 12, 2041 | 02:06 AM | FULL MOON | 19AQ46 |   |    |   |   |
| SEP 10, 2041 | 09:25 AM | FULL MOON | 18PI03 |   |    |   |   |
| OCT 09, 2041 | 06:03 PM | FULL MOON | 16AR49 |   |    |   |   |
| FEB 20, 2042 | 07:40 AM |  NEW MOON | 01PI47 |   |    |   |   |
| MAR 06, 2042 | 08:12 PM | FULL MOON | 16VI23 |   |    |   |   |
| MAR 21, 2042 | 05:24 PM |  NEW MOON | 01AR13 |   |    |   |   |
| APR 20, 2042 | 02:21 AM |  NEW MOON | 00TA09 |   | ET |   |   |
| SEP 29, 2042 | 10:36 AM | FULL MOON | 06AR26 |   | EP |   |   |
| OCT 28, 2042 | 07:49 PM | FULL MOON | 05TA31 |   | EN |   |   |
| NOV 27, 2042 | 06:07 AM | FULL MOON | 05GE07 |   |    |   |   |
| APR 09, 2043 | 07:08 PM |  NEW MOON | 19AR50 |   | ET |   |   |
| MAY 09, 2043 | 03:23 AM |  NEW MOON | 18TA26 |   |    |   |   |
| JUN 07, 2043 | 10:37 AM |  NEW MOON | 16GE36 |   |    |   |   |
| NOV 16, 2043 | 09:54 PM | FULL MOON | 24TA25 |   |    |   |   |
| DEC 16, 2043 | 08:03 AM | FULL MOON | 24GE14 |   |    |   |   |
| MAY 27, 2044 | 03:41 AM |  NEW MOON | 06GE31 |   |    |   |   |
| JUN 25, 2044 | 10:26 AM |  NEW MOON | 04CA31 |   |    |   |   |
| JUL 24, 2044 | 05:12 PM |  NEW MOON | 02LE27 |   |    |   |   |
| JAN 03, 2045 | 10:21 AM | FULL MOON | 13CA26 |   |    |   |   |
| FEB 01, 2045 | 09:06 PM | FULL MOON | 13LE25 |   |    |   |   |
| JUL 14, 2045 | 10:30 AM |  NEW MOON | 22CA24 |   |    |   |   |
| AUG 12, 2045 | 05:41 PM |  NEW MOON | 20LE25 |   | ET |   |   |
| SEP 11, 2045 | 01:28 AM |  NEW MOON | 18VI44 |   |    |   |   |
| JAN 22, 2046 | 12:53 PM | FULL MOON | 02LE39 |   | EP |   |   |
| FEB 20, 2046 | 11:45 PM | FULL MOON | 02VI30 |   |    |   |   |
| MAR 22, 2046 | 09:28 AM | FULL MOON | 01LI55 |   |    |   |   |
| AUG 31, 2046 | 06:27 PM |  NEW MOON | 08VI32 |   |    |   |   |
| SEP 30, 2046 | 02:27 AM |  NEW MOON | 07LI06 |   |    |   |   |
| OCT 29, 2046 | 11:18 AM |  NEW MOON | 06SC12 |   |    |   |   |
| MAR 12, 2047 | 01:38 AM | FULL MOON | 21VI24 |   |    |   |   |
| APR 10, 2047 | 10:36 AM | FULL MOON | 20LI30 |   |    |   |   |
| MAY 09, 2047 | 06:26 PM | FULL MOON | 19SC04 |   |    |   |   |
| OCT 19, 2047 | 03:29 AM |  NEW MOON | 25LI41 |   |    |   |   |
| NOV 17, 2047 | 01:00 PM |  NEW MOON | 25SC06 |   |    |   |   |
| DEC 16, 2047 | 11:39 PM |  NEW MOON | 24SA56 |   | EP |   |   |
| APR 28, 2048 | 11:14 AM | FULL MOON | 08SC51 |   |    |   |   |
| MAY 27, 2048 | 06:58 PM | FULL MOON | 07SA10 |   |    |   |   |
| JUN 26, 2048 | 02:10 AM | FULL MOON | 05CP11 |   | EP |   |   |
| DEC 05, 2048 | 03:32 PM |  NEW MOON | 14SA11 |   | ET |   |   |
| JAN 04, 2049 | 02:25 AM |  NEW MOON | 14CP09 |   |    |   |   |
| FEB 02, 2049 | 01:17 PM |  NEW MOON | 14AQ08 |   |    |   |   |
| JUN 15, 2049 | 07:28 PM | FULL MOON | 25SA08 |   | EN |   |   |
| JUL 15, 2049 | 02:31 AM | FULL MOON | 23CP05 |   |    |   |   |
| AUG 13, 2049 | 09:21 AM | FULL MOON | 21AQ05 |   |    |   |   |
| JAN 23, 2050 | 04:58 AM |  NEW MOON | 03AQ22 |   |    |   |   |
| FEB 21, 2050 | 03:04 PM |  NEW MOON | 03PI10 |   |    |   |   |
| MAR 23, 2050 | 00:42 AM |  NEW MOON | 02AR35 |   |    |   |   |
| AUG 03, 2050 | 02:21 AM | FULL MOON | 10AQ59 |   |    |   |   |
| SEP 01, 2050 | 09:32 AM | FULL MOON | 09PI10 |   |    |   |   |
| SEP 30, 2050 | 05:33 PM | FULL MOON | 07AR45 |   |    |   |   |
| MAR 12, 2051 | 04:54 PM |  NEW MOON | 22PI04 |   |    |   |   |
| APR 11, 2051 | 02:00 AM |  NEW MOON | 21AR09 |   | EP |   |   |
| SEP 20, 2051 | 10:13 AM | FULL MOON | 27PI25 |   |    |   |   |
| OCT 19, 2051 | 07:15 PM | FULL MOON | 26AR22 |   | ET |   |   |
| NOV 18, 2051 | 05:07 AM | FULL MOON | 25TA48 |   |    |   |   |
| APR 29, 2052 | 03:22 AM |  NEW MOON | 09TA32 |   |    |   |   |
| MAY 28, 2052 | 10:52 AM |  NEW MOON | 07GE49 |   |    |   |   |
| NOV 06, 2052 | 09:10 PM | FULL MOON | 15TA10 |   |    |   |   |
| DEC 06, 2052 | 07:20 AM | FULL MOON | 14GE52 | X |    |   |   |
| JAN 04, 2053 | 05:47 PM | FULL MOON | 14CA50 |   |    |   |   |
| JUN 16, 2053 | 10:53 AM |  NEW MOON | 25GE46 |   |    |   |   |
| JUL 15, 2053 | 05:28 PM |  NEW MOON | 23CA42 |   |    |   |   |
| DEC 25, 2053 | 09:25 AM | FULL MOON | 04CA02 |   |    |   |   |
| JAN 23, 2054 | 08:09 PM | FULL MOON | 04LE02 | X |    |   |   |
| FEB 22, 2054 | 06:47 AM | FULL MOON | 03VI51 |   | ET |   |   |
| AUG 03, 2054 | 05:49 PM |  NEW MOON | 11LE38 |   | EP |   |   |
| SEP 02, 2054 | 01:20 AM |  NEW MOON | 09VI50 |   | EP |   |   |
| FEB 11, 2055 | 10:50 PM | FULL MOON | 23LE11 |   | ET |   |   |
| MAR 13, 2055 | 08:58 AM | FULL MOON | 22VI46 |   |    |   |   |
| APR 11, 2055 | 05:59 PM | FULL MOON | 21LI50 |   |    |   |   |
| SEP 21, 2055 | 02:21 AM |  NEW MOON | 28VI07 |   |    |   |   |
| OCT 20, 2055 | 10:51 AM |  NEW MOON | 27LI02 |   |    |   |   |
| MAR 31, 2056 | 10:26 AM | FULL MOON | 11LI27 |   |    |   |   |
| APR 29, 2056 | 06:32 PM | FULL MOON | 10SC10 |   |    |   |   |
| MAY 29, 2056 | 01:59 AM | FULL MOON | 08SA27 |   |    |   |   |
| NOV 07, 2056 | 12:23 PM |  NEW MOON | 15SC49 |   |    |   |   |
| DEC 06, 2056 | 10:33 PM |  NEW MOON | 15SA32 |   |    |   |   |
| MAY 18, 2057 | 07:04 PM | FULL MOON | 28SC20 |   |    |   |   |
| JUN 17, 2057 | 02:20 AM | FULL MOON | 26SA25 |   | EP |   |   |
| JUL 16, 2057 | 09:30 AM | FULL MOON | 24CP22 |   |    |   |   |
| NOV 26, 2057 | 02:24 PM |  NEW MOON | 04SA49 |   |    |   |   |
| DEC 26, 2057 | 01:25 AM |  NEW MOON | 04CP44 |   | ET |   |   |
| JAN 24, 2058 | 12:16 PM |  NEW MOON | 04AQ44 |   |    |   |   |
| JUL 06, 2058 | 02:48 AM | FULL MOON | 14CP20 |   |    |   |   |
| AUG 04, 2058 | 09:39 AM | FULL MOON | 12AQ18 |   |    |   |   |
| SEP 02, 2058 | 04:53 PM | FULL MOON | 10PI29 |   |    |   |   |
| JAN 14, 2059 | 03:59 AM |  NEW MOON | 23CP58 |   |    |   |   |
| FEB 12, 2059 | 02:29 PM |  NEW MOON | 23AQ52 |   |    |   |   |
| MAR 14, 2059 | 00:07 AM |  NEW MOON | 23PI25 |   |    |   |   |
| AUG 23, 2059 | 09:43 AM | FULL MOON | 00PI19 |   |    |   |   |
| SEP 21, 2059 | 05:20 PM | FULL MOON | 28PI45 |   |    |   |   |
| OCT 21, 2059 | 02:17 AM | FULL MOON | 27AR42 |   |    |   |   |
| MAR 02, 2060 | 04:14 PM |  NEW MOON | 12PI50 |   |    |   |   |
| APR 01, 2060 | 01:39 AM |  NEW MOON | 12AR06 |   |    |   |   |
| APR 30, 2060 | 10:12 AM |  NEW MOON | 10TA50 |   | ET |   |   |
| OCT 09, 2060 | 06:43 PM | FULL MOON | 17AR15 |   | EN |   |   |
| NOV 08, 2060 | 04:19 AM | FULL MOON | 16TA31 |   | EN |   |   |
| DEC 07, 2060 | 02:50 PM | FULL MOON | 16GE16 |   |    |   |   |
| APR 20, 2061 | 03:07 AM |  NEW MOON | 00TA34 |   | ET |   |   |
| MAY 19, 2061 | 11:04 AM |  NEW MOON | 29TA00 |   |    |   |   |
| JUN 17, 2061 | 06:05 PM |  NEW MOON | 27GE04 |   |    |   |   |
| NOV 27, 2061 | 06:34 AM | FULL MOON | 05GE32 |   |    |   |   |
| DEC 26, 2061 | 04:55 PM | FULL MOON | 05CA26 |   |    |   |   |
| JAN 25, 2062 | 03:39 AM | FULL MOON | 05LE26 |   |    |   |   |
| JUN 07, 2062 | 11:14 AM |  NEW MOON | 17GE01 |   |    |   |   |
| JUL 06, 2062 | 05:54 PM |  NEW MOON | 14CA58 |   |    |   |   |
| AUG 05, 2062 | 00:42 AM |  NEW MOON | 12LE56 |   |    |   |   |
| JAN 14, 2063 | 07:14 PM | FULL MOON | 24CA39 |   |    |   |   |
| FEB 13, 2063 | 05:50 AM | FULL MOON | 24LE33 |   |    |   |   |
| JUL 25, 2063 | 05:57 PM |  NEW MOON | 02LE52 |   |    |   |   |
| AUG 24, 2063 | 01:19 AM |  NEW MOON | 00VI58 |   | ET |   |   |
| SEP 22, 2063 | 09:23 AM |  NEW MOON | 29VI26 |   |    |   |   |
| MAR 03, 2064 | 08:21 AM | FULL MOON | 13VI33 |   |    |   |   |
| APR 01, 2064 | 05:42 PM | FULL MOON | 12LI47 |   |    |   |   |
| SEP 11, 2064 | 02:12 AM |  NEW MOON | 19VI10 |   |    |   |   |
| OCT 10, 2064 | 10:35 AM |  NEW MOON | 17LI56 |   |    |   |   |
| NOV 08, 2064 | 07:47 PM |  NEW MOON | 17SC12 |   |    |   |   |
| MAR 22, 2065 | 09:58 AM | FULL MOON | 02LI20 |   |    |   |   |
| APR 20, 2065 | 06:38 PM | FULL MOON | 01SC15 |   |    |   |   |
| MAY 20, 2065 | 02:07 AM | FULL MOON | 29SC39 |   |    |   |   |
| OCT 29, 2065 | 11:49 AM |  NEW MOON | 06SC37 |   |    |   |   |
| NOV 27, 2065 | 09:41 PM |  NEW MOON | 06SA12 |   |    |   |   |
| DEC 27, 2065 | 08:29 AM |  NEW MOON | 06CP08 |   | EP |   |   |
| MAY 09, 2066 | 07:01 PM | FULL MOON | 19SC29 |   |    |   |   |
| JUN 08, 2066 | 02:33 AM | FULL MOON | 17SA40 |   |    |   |   |
| JUL 07, 2066 | 09:36 AM | FULL MOON | 15CP38 |   | EP |   |   |
| DEC 17, 2066 | 00:19 AM |  NEW MOON | 25SA21 |   | ET |   |   |
| JAN 15, 2067 | 11:19 AM |  NEW MOON | 25CP22 |   |    |   |   |
| FEB 13, 2067 | 09:59 PM |  NEW MOON | 25AQ16 |   |    |   |   |
| JUN 27, 2067 | 02:55 AM | FULL MOON | 05CP36 |   | EN |   |   |
| JUL 26, 2067 | 09:59 AM | FULL MOON | 03AQ33 |   |    |   |   |
| AUG 24, 2067 | 04:59 PM | FULL MOON | 01PI38 |   |    |   |   |
| FEB 03, 2068 | 01:46 PM |  NEW MOON | 14AQ33 |   |    |   |   |
| MAR 03, 2068 | 11:40 PM |  NEW MOON | 14PI14 |   |    |   |   |
| APR 02, 2068 | 08:53 AM |  NEW MOON | 13AR27 |   |    |   |   |
| AUG 13, 2068 | 09:53 AM | FULL MOON | 21AQ30 |   |    |   |   |
| SEP 11, 2068 | 05:21 PM | FULL MOON | 19PI49 |   |    |   |   |
| OCT 11, 2068 | 01:41 AM | FULL MOON | 18AR35 |   |    |   |   |
| MAR 23, 2069 | 01:15 AM |  NEW MOON | 03AR00 |   |    |   |   |
| APR 21, 2069 | 10:01 AM |  NEW MOON | 01TA54 |   | EP |   |   |
| MAY 20, 2069 | 06:07 PM |  NEW MOON | 00GE19 |   | EP |   |   |
| SEP 30, 2069 | 06:11 PM | FULL MOON | 08AR11 |   |    |   |   |
| OCT 30, 2069 | 03:37 AM | FULL MOON | 07TA18 |   | ET |   |   |
| NOV 28, 2069 | 01:48 PM | FULL MOON | 06GE55 |   |    |   |   |
| MAY 10, 2070 | 11:11 AM |  NEW MOON | 20TA10 |   |    |   |   |
| JUN 08, 2070 | 06:26 PM |  NEW MOON | 18GE20 |   |    |   |   |
| NOV 18, 2070 | 05:42 AM | FULL MOON | 26TA13 |   |    |   |   |
| DEC 17, 2070 | 04:07 PM | FULL MOON | 26GE03 | X |    |   |   |
| JAN 16, 2071 | 02:38 AM | FULL MOON | 26CA02 |   |    |   |   |
| JUN 27, 2071 | 06:23 PM |  NEW MOON | 06CA15 |   |    |   |   |
| JUL 27, 2071 | 00:58 AM |  NEW MOON | 04LE10 |   |    |   |   |
| JAN 05, 2072 | 06:14 PM | FULL MOON | 15CA15 |   |    |   |   |
| FEB 04, 2072 | 04:57 AM | FULL MOON | 15LE12 | X |    |   |   |
| MAR 04, 2072 | 03:20 PM | FULL MOON | 14VI54 |   | ET |   |   |
| AUG 14, 2072 | 01:23 AM |  NEW MOON | 22LE09 |   |    |   |   |
| SEP 12, 2072 | 09:08 AM |  NEW MOON | 20VI28 |   | ET |   |   |
| FEB 22, 2073 | 07:28 AM | FULL MOON | 04VI17 |   | ET |   |   |
| MAR 23, 2073 | 05:19 PM | FULL MOON | 03LI41 |   |    |   |   |
| APR 22, 2073 | 01:57 AM | FULL MOON | 02SC34 |   |    |   |   |
| OCT 01, 2073 | 10:23 AM |  NEW MOON | 08LI52 |   |    |   |   |
| OCT 30, 2073 | 07:14 PM |  NEW MOON | 07SC59 |   |    |   |   |
| APR 11, 2074 | 06:32 PM | FULL MOON | 22LI14 |   |    |   |   |
| MAY 11, 2074 | 02:20 AM | FULL MOON | 20SC48 |   |    |   |   |
| JUN 09, 2074 | 09:30 AM | FULL MOON | 18SA57 |   |    |   |   |
| NOV 18, 2074 | 08:57 PM |  NEW MOON | 26SC53 |   |    |   |   |
| DEC 18, 2074 | 07:22 AM |  NEW MOON | 26SA43 |   |    |   |   |
| MAY 30, 2075 | 02:41 AM | FULL MOON | 08SA53 |   |    |   |   |
| JUN 28, 2075 | 09:49 AM | FULL MOON | 06CP53 |   | EP |   |   |
| JUL 27, 2075 | 04:55 PM | FULL MOON | 04AQ49 |   |    |   |   |
| JAN 06, 2076 | 10:16 AM |  NEW MOON | 15CP57 |   | ET |   |   |
| FEB 04, 2076 | 09:04 PM |  NEW MOON | 15AQ55 |   |    |   |   |
| JUL 16, 2076 | 10:15 AM | FULL MOON | 24CP47 |   |    |   |   |
| AUG 14, 2076 | 05:14 PM | FULL MOON | 22AQ48 |   |    |   |   |
| SEP 13, 2076 | 00:40 AM | FULL MOON | 21PI08 |   |    |   |   |
| JAN 24, 2077 | 12:47 PM |  NEW MOON | 05AQ10 |   |    |   |   |
| FEB 22, 2077 | 11:09 PM |  NEW MOON | 04PI58 |   |    |   |   |
| MAR 24, 2077 | 08:27 AM |  NEW MOON | 04AR20 |   |    |   |   |
| SEP 02, 2077 | 05:26 PM | FULL MOON | 10PI54 |   |    |   |   |
| OCT 02, 2077 | 01:23 AM | FULL MOON | 09AR31 |   |    |   |   |
| OCT 31, 2077 | 10:38 AM | FULL MOON | 08TA39 |   |    |   |   |
| MAR 14, 2078 | 00:39 AM |  NEW MOON | 23PI50 |   |    |   |   |
| APR 12, 2078 | 09:47 AM |  NEW MOON | 22AR54 |   |    |   |   |
| MAY 11, 2078 | 05:59 PM |  NEW MOON | 21TA28 |   | ET |   |   |
| OCT 21, 2078 | 02:57 AM | FULL MOON | 28AR07 |   | EN |   |   |
| NOV 19, 2078 | 12:54 PM | FULL MOON | 27TA35 |   | EN |   |   |
| DEC 18, 2078 | 11:36 PM | FULL MOON | 27GE26 |   |    |   |   |
| MAY 01, 2079 | 10:59 AM |  NEW MOON | 11TA16 |   | ET |   |   |
| MAY 30, 2079 | 06:44 PM |  NEW MOON | 09GE33 |   |    |   |   |
| JUN 29, 2079 | 01:34 AM |  NEW MOON | 07CA33 |   |    |   |   |
| DEC 08, 2079 | 03:18 PM | FULL MOON | 16GE41 |   |    |   |   |
| JAN 07, 2080 | 01:46 AM | FULL MOON | 16CA39 | X |    |   |   |
| FEB 05, 2080 | 12:24 PM | FULL MOON | 16LE36 |   |    |   |   |
| JUN 17, 2080 | 06:43 PM |  NEW MOON | 27GE30 |   |    |   |   |
| JUL 17, 2080 | 01:24 AM |  NEW MOON | 25CA25 |   |    |   |   |
| AUG 15, 2080 | 08:15 AM |  NEW MOON | 23LE26 |   |    |   |   |
| JAN 25, 2081 | 04:03 AM | FULL MOON | 05LE51 |   |    |   |   |
| FEB 23, 2081 | 02:29 PM | FULL MOON | 05VI39 |   |    |   |   |
| AUG 05, 2081 | 01:26 AM |  NEW MOON | 13LE21 |   |    |   |   |
| SEP 03, 2081 | 09:04 AM |  NEW MOON | 11VI34 |   | ET |   |   |
| OCT 02, 2081 | 05:25 PM |  NEW MOON | 10LI12 |   |    |   |   |
| MAR 14, 2082 | 04:47 PM | FULL MOON | 24VI32 |   |    |   |   |
| APR 13, 2082 | 01:48 AM | FULL MOON | 23LI35 |   |    |   |   |
| SEP 22, 2082 | 10:06 AM |  NEW MOON | 29VI52 |   |    |   |   |
| OCT 21, 2082 | 06:53 PM |  NEW MOON | 28LI49 |   |    |   |   |
| NOV 20, 2082 | 04:21 AM |  NEW MOON | 28SC16 |   |    |   |   |
| MAY 02, 2083 | 02:32 AM | FULL MOON | 11SC56 |   |    |   |   |
| MAY 31, 2083 | 09:45 AM | FULL MOON | 10SA11 |   |    |   |   |
| NOV 09, 2083 | 08:17 PM |  NEW MOON | 17SC37 |   |    |   |   |
| DEC 09, 2083 | 06:27 AM |  NEW MOON | 17SA21 |   |    |   |   |
| JAN 07, 2084 | 05:19 PM |  NEW MOON | 17CP20 |   | EP |   |   |
| JUN 18, 2084 | 10:03 AM | FULL MOON | 28SA09 |   | EP |   |   |
| JUL 17, 2084 | 05:04 PM | FULL MOON | 26CP05 |   |    |   |   |
| DEC 27, 2084 | 09:09 AM |  NEW MOON | 06CP33 |   | ET |   |   |
| JAN 25, 2085 | 08:08 PM |  NEW MOON | 06AQ34 |   |    |   |   |
| FEB 24, 2085 | 06:35 AM |  NEW MOON | 06PI21 |   |    |   |   |
| AUG 05, 2085 | 05:32 PM | FULL MOON | 14AQ02 |   |    |   |   |
| SEP 04, 2085 | 00:44 AM | FULL MOON | 12PI14 |   |    |   |   |
| FEB 13, 2086 | 10:29 PM |  NEW MOON | 25AQ41 |   |    |   |   |
| MAR 15, 2086 | 08:06 AM |  NEW MOON | 25PI12 |   |    |   |   |
| APR 13, 2086 | 04:56 PM |  NEW MOON | 24AR14 |   |    |   |   |
| SEP 23, 2086 | 01:18 AM | FULL MOON | 00AR31 |   |    |   |   |
| OCT 22, 2086 | 09:58 AM | FULL MOON | 29AR29 |   |    |   |   |
| APR 03, 2087 | 09:28 AM |  NEW MOON | 13AR52 |   |    |   |   |
| MAY 02, 2087 | 05:53 PM |  NEW MOON | 12TA35 |   | EP |   |   |
| JUN 01, 2087 | 01:41 AM |  NEW MOON | 10GE51 |   | EP |   |   |
| NOV 10, 2087 | 12:08 PM | FULL MOON | 18TA19 |   | ET |   |   |
| DEC 09, 2087 | 10:33 PM | FULL MOON | 18GE04 |   |    |   |   |
| MAY 20, 2088 | 06:51 PM |  NEW MOON | 00GE44 |   |    |   |   |
| JUN 19, 2088 | 01:56 AM |  NEW MOON | 28GE48 |   |    |   |   |
| JUL 18, 2088 | 08:41 AM |  NEW MOON | 26CA44 |   |    |   |   |
| NOV 28, 2088 | 02:21 PM | FULL MOON | 07GE20 |   |    |   |   |
| DEC 28, 2088 | 00:59 AM | FULL MOON | 07CA15 | X |    |   |   |
| JAN 26, 2089 | 11:27 AM | FULL MOON | 07LE14 |   |    |   |   |
| JUL 08, 2089 | 01:50 AM |  NEW MOON | 16CA42 |   |    |   |   |
| AUG 06, 2089 | 08:31 AM |  NEW MOON | 14LE39 |   |    |   |   |
| SEP 04, 2089 | 03:59 PM |  NEW MOON | 12VI53 |   |    |   |   |
| JAN 16, 2090 | 03:05 AM | FULL MOON | 26CA27 |   |    |   |   |
| FEB 14, 2090 | 01:41 PM | FULL MOON | 26LE21 | X |    |   |   |
| MAR 15, 2090 | 11:44 PM | FULL MOON | 25VI53 |   | ET |   |   |
| AUG 25, 2090 | 09:01 AM |  NEW MOON | 02VI42 |   |    |   |   |
| SEP 23, 2090 | 05:06 PM |  NEW MOON | 01LI11 |   | ET |   |   |
| OCT 23, 2090 | 02:11 AM |  NEW MOON | 00SC10 |   |    |   |   |
| MAR 05, 2091 | 04:01 PM | FULL MOON | 15VI20 |   | ET |   |   |
| APR 04, 2091 | 01:33 AM | FULL MOON | 14LI33 |   |    |   |   |
| MAY 03, 2091 | 09:48 AM | FULL MOON | 13SC15 |   |    |   |   |
| OCT 12, 2091 | 06:31 PM |  NEW MOON | 19LI41 |   |    |   |   |
| NOV 11, 2091 | 03:45 AM |  NEW MOON | 18SC59 |   |    |   |   |
| DEC 10, 2091 | 01:56 PM |  NEW MOON | 18SA44 |   |    |   |   |
| APR 22, 2092 | 02:31 AM | FULL MOON | 02SC59 |   |    |   |   |
| MAY 21, 2092 | 10:02 AM | FULL MOON | 01SA23 |   |    |   |   |
| JUN 19, 2092 | 04:59 PM | FULL MOON | 29SA26 |   |    |   |   |
| NOV 29, 2092 | 05:39 AM |  NEW MOON | 08SA00 |   |    |   |   |
| DEC 28, 2092 | 04:13 PM |  NEW MOON | 07CP55 |   |    |   |   |
| JUN 09, 2093 | 10:12 AM | FULL MOON | 19SA22 |   |    |   |   |
| JUL 08, 2093 | 05:16 PM | FULL MOON | 17CP20 |   | EP |   |   |
| AUG 07, 2093 | 00:26 AM | FULL MOON | 15AQ19 |   |    |   |   |
| JAN 16, 2094 | 07:09 PM |  NEW MOON | 27CP09 |   | ET |   |   |
| FEB 15, 2094 | 05:46 AM |  NEW MOON | 27AQ02 |   |    |   |   |
| JUL 27, 2094 | 05:42 PM | FULL MOON | 05AQ15 |   |    |   |   |
| AUG 26, 2094 | 00:54 AM | FULL MOON | 03PI22 |   |    |   |   |
| SEP 24, 2094 | 08:36 AM | FULL MOON | 01AR51 |   |    |   |   |
| MAR 06, 2095 | 07:42 AM |  NEW MOON | 16PI00 |   |    |   |   |
| APR 04, 2095 | 04:38 PM |  NEW MOON | 15AR12 |   |    |   |   |
| SEP 14, 2095 | 01:13 AM | FULL MOON | 21PI33 |   |    |   |   |
| OCT 13, 2095 | 09:34 AM | FULL MOON | 20AR20 |   |    |   |   |
| NOV 11, 2095 | 07:08 PM | FULL MOON | 19TA40 |   |    |   |   |
| MAR 24, 2096 | 08:58 AM |  NEW MOON | 04AR45 |   |    |   |   |
| APR 22, 2096 | 05:46 PM |  NEW MOON | 03TA38 |   |    |   |   |
| MAY 22, 2096 | 01:38 AM |  NEW MOON | 02GE02 |   | ET |   |   |
| OCT 31, 2096 | 11:19 AM | FULL MOON | 09TA04 |   | EN |   |   |
| NOV 29, 2096 | 09:37 PM | FULL MOON | 08GE42 | X | EN |   |   |
| DEC 29, 2096 | 08:26 AM | FULL MOON | 08CA38 |   |    |   |   |
| MAY 11, 2097 | 06:43 PM |  NEW MOON | 21TA53 |   | ET |   |   |
| JUN 10, 2097 | 02:16 AM |  NEW MOON | 20GE03 |   |    |   |   |
| JUL 09, 2097 | 09:01 AM |  NEW MOON | 17CA59 |   |    |   |   |
| DEC 19, 2097 | 00:07 AM | FULL MOON | 27GE51 |   |    |   |   |
| JAN 17, 2098 | 10:39 AM | FULL MOON | 27CA51 | X |    |   |   |
| FEB 15, 2098 | 09:03 PM | FULL MOON | 27LE43 |   |    |   |   |
| JUN 29, 2098 | 02:09 AM |  NEW MOON | 07CA57 |   |    |   |   |
| JUL 28, 2098 | 08:53 AM |  NEW MOON | 05LE53 |   |    |   |   |
| AUG 26, 2098 | 03:55 PM |  NEW MOON | 04VI00 |   |    |   |   |
| FEB 05, 2099 | 12:52 PM | FULL MOON | 17LE01 |   |    |   |   |
| MAR 06, 2099 | 11:02 PM | FULL MOON | 16VI41 |   |    |   |   |
| APR 05, 2099 | 08:39 AM | FULL MOON | 15LI53 |   | EP |   |   |
| AUG 16, 2099 | 08:57 AM |  NEW MOON | 23LE52 |   |    |   |   |
| SEP 14, 2099 | 04:53 PM |  NEW MOON | 22VI13 |   | ET |   |   |
| OCT 14, 2099 | 01:35 AM |  NEW MOON | 21LI02 |   |    |   |   |
| MAR 26, 2100 | 01:08 AM | FULL MOON | 05LI28 |   |    |   |   |
| APR 24, 2100 | 09:46 AM | FULL MOON | 04SC19 |   |    |   |   |
| MAY 23, 2100 | 05:28 PM | FULL MOON | 02SA42 |   |    |   |   |
| OCT 03, 2100 | 06:05 PM |  NEW MOON | 10LI38 |   |    |   |   |
| NOV 02, 2100 | 03:17 AM |  NEW MOON | 09SC47 |   |    |   |   |
| DEC 01, 2100 | 01:04 PM |  NEW MOON | 09SA24 |   |    |   |   |

NOTES:
 
 X = EXTREME SUPERMOON (MOON AT 100% OR GREATER MEAN PERIGEE)
EP = ECLIPSE, PARTIAL
ET = ECLIPSE, TOTAL
EA = SOLAR ECLIPSE, ANNULAR
EH = SOLAR ECLIPSE, HYBRID (ANNULAR/TOTAL)
EN = LUNAR ECLIPSE, PENUMBRAL
A = GREGORIAN CALENDAR ANTEBLUE MOON (NEWOR FULL)
B = GREGORIAN CALENDAR BLUE MOON (NEWOR FULL)
1 = TROPICAL ZODIAC ANTEBLUE MOON (APHETIC NEWOR FULL)
2 = TROPICAL ZODIAC BLUE MOON (ANARETIC NEWOR FULL)
 
All time and zodiacal position data are computer generated for 
 the alignment of Sun and Moon in ecliptic longitude using 
 Matrix's BLUE*STAR software, with nominal precision to the 
 nearest minute of arc.
 
A SuperMoon is a perigee-syzygy, a new or full moon (syzygy)
which occurs when the Moon is at 90% or greater of its mean
closest approach to Earth (perigee). 
 
همنشین بهار
hamneshine_bahar@yahoo.com
...
همنشین بهار

منبع:پژواک ایران


همنشین بهار

فهرست مطالب همنشین بهار در سایت پژواک ایران 

* ۶۰۰ ویدئو و مقاله... لحظه‌هایِ بودن Moments of Being [2018 Dec] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (8) Treaty of Paris 1857 معاهده پاریس [2018 Dec] 
*پای سخن «آذر بی‌بی»(آذر قشقایی) - به یاد بهمن  [2018 Nov] 
*لو رفتن خانه زعفرانیه ۱۹ بهمن سال ۶۰  [2018 Nov] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۷) Treaties of Erzurum قرارداد ارزنه‌الروم [2018 Nov] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (66) جنگ جهانی اول یکی از برجسته‌ترین رخدادهای تاریخ بشر [2018 Nov] 
* عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۶) قراردادِ نوامبر ۱۸۱۴ (عهدنامهٔ تهران)  [2018 Nov] 
*گفت‌و‌شنود با هدایت‌ متین ‌دفتری(۱) اگر حقوق رعایت نشود زندگی هم باطل است [2018 Oct] 
*گفت‌و‌شنود با خانم هایده ترابی - استوانه گِلی کورش واقعیت دارای حقیقت‌های گوناگونی است  [2018 Oct] 
* مدیحهِ کورش، یا لعنت‌‌نامه برای نَبونَئیدوس  [2018 Oct] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۵) معاهده صلح ترکمانچای [2018 Oct] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۴) عهدنامهٔ گلستان Гюлистанский договор [2018 Oct] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۳) Anglo-Persian Treaty of 1812 عهدنامهٔ مُفَصّل  [2018 Oct] 
*دکتر علی شریعتی و مکتب فرانکفورت  [2018 Oct] 
*تاجگذاری «شاهنشاهِ اسلام‌پناه» [2018 Oct] 
*گفت‌و‌شنود با هدایت‌ متین ‌دفتری(1) اگر حقوق رعایت نشود زندگی هم باطل است [2018 Sep] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۲) Preliminary Anglo-Iranian Treaty قرارداد مُجمَل (عهدنامهٔ مقدماتی) [2018 Sep] 
*داستان عاشورا، آلوده به خرافه و افسانه است  [2018 Sep] 
*عهدنامه‌های ایران در عصر قاجار (۱) Treaty of Finckenstein پیمان فینکنشتاین  [2018 Sep] 
*غبارزدایی از آینه‌ها فایل صوتی جعفر شریف امامی؛ شب قبل از ۱۷ شهریور ۵۷ [2018 Sep] 
*غبارزدایی از آینه‌ها - عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر Algiers Agreement + متن کامل قرارداد  [2018 Sep] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۴) بابوف و جنبش بابوفیسم Babeufism  [2018 Sep] 
*بیژن هیرمن‌پور و تاریخچه فدائیان  [2018 Sep] 
*عهدنامه مودّت بین ایران و ایالات متحده  [2018 Aug] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۳) داستانِ «پایان قرن» Fin de Siècle  [2018 Aug] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۲) قرنِ نوزدهم، یکی از پربارترینِ اعصار تاریخِ بشری  [2018 Aug] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۱) «سن ژوست» و «روبسپیر» را آئینه عبرت دان  [2018 Aug] 
*غبارزدایی از آینه‌ها / چهل سؤال پیرامون قتل‌عام سال ۶۷  [2018 Aug] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 54 دنیای واقعی تابلوی نقاشی نیست که هرجور بخواهیم رنگ‌آمیزی کنیم  [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 53 پیش‌زمینه تحولات ۱۸۳۰ اروپا؛ انقلاب کبیر فرانسه است [2016 May] 
*اینترپل؛ و اخبار مهندسی‌شده  [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 52 فلسفه کانت؛ نظریه آلمانی انقلاب فرانسه است [2016 May] 
*زد و بند «سایکس ـ پیکو» Sykes–Picot Agreement [2016 May] 
* تاریخ؛ بایگانی اسناد مرده نیست. یاد کنفدراسیون بخیر [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 51 شرط خارجی؛ به اعتبار مبنا، وارد عمل می‌شود [2016 May] 
* غبارزدایی از آینه ها / «تُراب» مثل اسمش، خاکی بود [2016 May] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک(50) انقلاب کبیر فرانسه چارچوب سیاسى رژیم کهن را درهم شکست [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (49) با انقلاب آمریکا بردگی زیر سوال نرفت [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 48 باخ؛ «نه یک جویبار، بلکه یک دریا» [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 47 مرتجعین؛ «دانیل دِفو» را به غُل و زنجیر، کشیدند [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 46 هیچ‌کس حق ندارد با «اسپینوزا» حرف بزند  [2016 Apr] 
*گذشته پیش‌درآمد اکنون است What’s past is prologue  [2016 Apr] 
* گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی - قسمت آخر چهار تندیس یک دفتر  [2016 Apr] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 45 «اولیور کرامول» را از قبر درآوردند و گردن زدند  [2016 Apr] 
*داستان مرد حصیری The Wicker Man [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 44 کلیساى مسیحی تجارت برده را نکوهش نمی‌کرد  [2016 Mar] 
* دکتر هاشم بنی‌طُرُفی به میهمانی خاک رفت [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 43 بودن یا نبودن؛ آیا مسئله به واقع این است؟  [2016 Mar] 
*اعتدال بهاری و؛ حس غریب نوروز  [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 42 جان ویکلیف را نبش قبر کردند و استخوان‌هایش را سوزاندند [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 41 با خدا و خرافات هر جنایتی توجیه می‌شود  [2016 Mar] 
* تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 40 رویارویی با ستمگران به قشریگری و جمود مشروعیت نمی‌دهد  [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 39 جنگهای صدساله؛ اروپا را به خاک و خون کشید  [2016 Mar] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی 22  [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 38 حق و عدالت را در برابر هیچ اراده‌ای نمی‌فروشیم [2016 Mar] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 37 تاریخ یک علم است؛ و کرونولوژی، بخشی از آن [2016 Feb] 
*اعتصاب فوریه ۱۹۴۱ در هلند February strike [2016 Feb] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 36 جنگ‌های صلیبی؛ یکی از تأثیرگذارترین نبردهای تاریخ  [2016 Feb] 
*إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَاةَ ، روزی که مردم زندگی را برگزیدند [2016 Feb] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 35 پاپ‌ و پادشاه باهم کنار می‌آیند  [2016 Feb] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی 21 کی خادم است کی خائن؟  [2016 Feb] 
*آشکار شدن امواج جاذبه؛ لحظه‌ای مهّم در تاریخ علم  [2016 Feb] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک (34) وایکینگ‌ها با ترس و رحم بیگانه بودند  [2016 Feb] 
*یکی بود یکی نبود میلیون میلیون گل رُز [2016 Feb] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 33 نشیبی دراز است پیش فراز  [2016 Feb] 
*کنفرانس گوادلوپ؛ ژنرال هایزر، انقلاب ۵۷ [2016 Feb] 
*شنگول و منگول؛ و گرگ‌های پنجه فرو کرده در آرد  [2016 Feb] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 32  [2016 Feb] 
*تائو ته جینگ - کتاب طریقت [2016 Jan] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک31 تاریخ؛ تحقّق زمان در زندگی اجتماعی است  [2016 Jan] 
*آسیاب‌های بادی ذهنِ تو The Windmills of Your Mind  [2016 Jan] 
*عباس رحیمی و قاعدهِ طلایی گفت‌وشنود با مختار شلالوند [2016 Jan] 
*نماز مِیّت، برای «زنده»ای چون عباس که اکنون بیش از همیشه حضور دارد [2016 Jan] 
* نامۀ چارلی چاپلین به دخترش؛ ساختگی و مَن‌ درآوردی است [2016 Jan] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی 20 هفت حصار و حصار هشتم [2016 Jan] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک(30) تاریخ بایگانی اسناد مرده نیست [2016 Jan] 
*آواز در باران تا همیشه زنده می‏ماند Singin' in the Rain  [2016 Jan] 
*آلبر کامو و رُمان سقوط La Chute  [2016 Jan] 
*پیر بولز Pierre Boulez غزل خدا حافظی را خواند ما بر زمان می‌گذریم نه زمان بر ما  [2016 Jan] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی19 یک اشتباه؛ هزاران جسَد را بر زمین می‌ریزد  [2016 Jan] 
*اخلاق ماکیاولی و سیاست مروانی / آیا تزویر و نادرستی، کوتاه‌ترین راه نیل به پیروزی است؟  [2015 Dec] 
*ای همه هستی ز تو، آیا تو هم هستی؟  [2015 Dec] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 29 بُردنِ ارزشهای یک عصر به عصر دیگر؛ مغالطه‌ای راهزن است [2015 Dec] 
*ادیت پیاف Edith Piaf گُنجِشَکَکِ اَشی مَشی  [2015 Dec] 
*شبِ یَلدا و انقلابِ زمستانی  [2015 Dec] 
*فرانک سیناترا؛ ماوراء صدا و خود صدا بود  [2015 Dec] 
*داستان یهودیان بنی‌قُریْظه غبارآلود است  [2015 Dec] 
*عباس رحیمی و رنج‌هایش [2015 Dec] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی18 ؛ هر گونه تلاشی برای اجرای شریعت به خشونت می‌انجامد  [2015 Dec] 
*هانا آرنت، سبزینه پوش عاشق و بُرنا [2015 Dec] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 28 پنج سال یا صد سال همچون پرکشیدن پرنده‌ای می‌گذرد [2015 Dec] 
*چند قصهِ گلپایگانی - آخاله اُوغُور بخیر  [2015 Nov] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک27انسان با ابداع خط گام بزرگی در راه تمدن برداشت [2015 Nov] 
*داعشِ سیاه و داعشِ سفیدBlack Daesh, white Daesh  [2015 Nov] 
*گفت‌‌‌وشنود با اسماعیل یغمائی17 هر لحظه به شکلی بُتِ عیّار بر آمد  [2015 Nov] 
*اصلِ عدمِ قطعیّت؛ خاصیت بنیادین و گریزناپذیرِ جهان Uncertainty Principle [2015 Nov] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک26جنونِ قدرت آدمی را خُل و چِل می‌کند [2015 Nov] 
*کُنسِرتو آرانخوئز Concierto de Aranjuez  [2015 Nov] 
*پوری سلطانی‌(همسر مرتضی کیوان) به میهمانی خاک رفت  [2015 Nov] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک25 فراز و نشیب امپراتوری روم  [2015 Nov] 
*گفت‌‌ وشنود با اسماعیل وفا یغمائی 16-واقعیّاتِ دردناک را نمی‌توان با خونریزیِ رژیم پوشاند  [2015 Nov] 
*آبشخور واقعه لیبرتی در دارالخلافه است [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک24 ؛ وجود اسپارتاکوس به تعداد یارانش تکثیر شده بود  [2015 Oct] 
*بمباران محله گیشا و استخبارات عراق  [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک ۲۳ ؛ جاده ابریشم؛ بزرگ‌ترین شبکهٔ بازرگانی دنیا  [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک22 ؛ارشمیدس و داستان «اروکا»؛ یافتم یافتم  [2015 Oct] 
* آیا مسعود رجوی در فرانسه است؟ مگر مسعود رجوی زخمی شده‌‌ بود؟ [2015 Oct] 
*بخش دیگری از گفتگوی مسعود رجوی با حبوش «من در ابتدای انقلاب در شورای انقلاب بودم» [2015 Oct] 
*سباستین کاستلیو؛ و سوختنِ «سِروِه‌تُس» در آتش  [2015 Oct] 
*مرضیه با خودش تعریف می‌شود گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی 15  [2015 Oct] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک21 / قارقارِ غازها؛ کاپیتول را نجات داد  [2015 Oct] 
*توافق هسته‌ای؛ سکنجبین بود یا جام زهر؟  [2015 Oct] 
*آب در سیاره بهرام (مریخ) [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک20/ سِلت‌ها (کِلت‌ها) The Celts  [2015 Sep] 
*کاوالریا روستیکانا Cavalleria rusticana  [2015 Sep] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۴)  [2015 Sep] 
*نامه مسعود رجوی به میخائیل سرگئیویچ گورباچُف  [2015 Sep] 
*وقتی که من بچه بودم؛ غم بود، اما کم بود  [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 19 قوم و خویش ما؛ هومو نالِدی Homo naledi  [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 18  [2015 Sep] 
*ژاله خون شد؛ هفده شهریور، آغازِ پایانِ رژیم شاه [2015 Sep] 
*چه خَبر و چه اَتَر؟ کتابِ «دیک چینی» و دخترش «لیز»Exceptional  [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 17  [2015 Sep] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۳)  [2015 Sep] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (16) جباّران سی گانه و انحطاط آتن Thirty Tyrants  [2015 Sep] 
*نشستِ عبرت‌ انگیزِ صدام حسین [2015 Aug] 
*گردشِ ایام-برای هر چیز زمانی وجود دارد  [2015 Aug] 
*پاییز خودش نوعی بهار است ؛ به رهی دیدم برگ خزان... [2015 Aug] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک 15 فهم قانون به معنی درست بودن قانون نیست  [2015 Aug] 
*چَک و چونه مسعود رجوی با دستگاه اطلاعاتی صدام حسین  [2015 Aug] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۱۲- اشغال کویت و شورش کردهای عراق در سال ۱۹۹۰ [2015 Aug] 
*اوسا عَلَم این چه رنگ بود توک عَلَم ؟ خامنه‌ای در دانشگاه پاتریس لومومبا !  [2015 Aug] 
*آبجو؛ نه، ولی آب شلغم اوکی [2015 Aug] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک14از بنیان‌گذاری رُم تا تمدن چاوین [2015 Aug] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۱) دکان امام زمان  [2015 Aug] 
*یکبار دیگر قتلعام سال ۶۷ ؛ هرچه را که از آن چشم بپوشیم حمایت کرده‌ایم  [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک ۱۳ توت‌آنخ‌آمون Tutankhamun و عصر طلایی فرعون  [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک 12 تمد‌ن‌ها می‌آیند و می‌روند؛ اما باورها می‌مانند  [2015 Jul] 
*نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان (جمعه ۳۱/۴/۱۳۶۷) [2015 Jul] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱۰)تنها «بُزِ اَخفَش» فردیّت ندارد [2015 Jul] 
*در جنگ ایران و عراق هر کسی کشک خود را می‌سابید [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک (11)  [2015 Jul] 
*نگذارید کسی به خواب رود !Nessun dorma  [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (10)  [2015 Jul] 
*تاریخِ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (9)  [2015 Jul] 
*هاريس الکسيو و تانگوی نِفلی  [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (8)  [2015 Jul] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۹)  [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (7)  [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۶)  [2015 Jul] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۵) [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۴) -دوران نوسنگی Neolithic [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۳)  [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک ۲ World history from mammoth to Facebook [2015 Jun] 
*تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۱)  [2015 Jun] 
*صبحانه در تیفانی و رفیق و مونس من «ماه‌رود»  [2015 Jun] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۸ هان، ای شرم، سرخی‌ات پیدا نیست [2015 Jun] 
*منشور بزرگ آزادی‌ (مگنا کارتا) - Magna Carta [2015 Jun] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۱۴) گراکوس بابوف و جنبش بابوفیسم Babeufism  [2015 Jun] 
*چه بر سر گل ها آمده‌است؟  [2015 Jun] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۷ [2015 Jun] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۶ انقلاب ایدئولوژیک  [2015 May] 
*زنوبیا Zenobia و پالمیرا Palmyra [2015 May] 
*گفت‌و‌شنود با اسماعیل وفا یغمائی(۵) انقلاب ایدئولوژیک  [2015 May] 
*تاریخ ایران و مقاله نیویورک تایمز  [2015 May] 
*پیمان مولوتف ـ ریبن‌تروپ Molotov–Ribbentrop Pact [2015 May] 
*یادی از بیژن جزنی، فرزانه سخت‌ رو؛ مارکسیسمِ اسلامی یا اسلامِ مارکسیستی  [2015 May] 
*امید راه رسیدن به حقیقت را هموار می‌کند یادی از مبارز دلاور هوشنگ ترگل [2015 May] 
*بوریس آلکساندرویچ آلکساندروف  [2015 May] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی انقلاب ایدئولوژیک . قسمت چهارم  [2015 Apr] 
*نامه‌ی آلبرت آینشتاین به اریک گوتکیند  [2015 Apr] 
*«زمین، این «نقطهٔ آبی کمرنگ Pale Blue Dot [2015 Apr] 
*رقص با دیکتاتورها Dancing with Dictators  [2015 Apr] 
*عزت إبراهیم الدوری و ویتو کورلئونه [2015 Apr] 
*چغندر کلو ته توبره (چغندر بزرگ در ته توبره است)  [2015 Apr] 
*گونتر گراس و «آنچه باید گفته شود» Was gesagt werden muss  [2015 Apr] 
*تام کاتن و کیسینجر و جُرج شولتس، عزا گرفته‌اند  [2015 Apr] 
*فناوریِ هسته‌ای تنها عرصه تولید انرژیِ هسته‌ای نیست  [2015 Apr] 
*پرونده هسته‌ای و پروتکل الحاقی Protocol Additional  [2015 Apr] 
*چکیده سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا در مورد ایران  [2015 Apr] 
*واشنگتن‌پست و مذاکرات اتمی  [2015 Apr] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفایغمایی ؛ انقلاب ایدئولوژیک بخش سوم [2015 Apr] 
*باراک اوباما:‌ داشتنِ چکش دلیل نمی‌شود که به هر مشکلی به دید میخ نگاه کنیم  [2015 Mar] 
*جان بولتون و بمباران ایران To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran  [2015 Mar] 
*پُلاریزاسیونِ سیاسی و نشستن بینِ دو صندلی Fall between two stools  [2015 Mar] 
*سایه ماه بر آفتاب Solar Eclipse [2015 Mar] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی ۲ انقلاب ایدئولوژیک [2015 Mar] 
*ابوحامد محمد غزالی و حس غریب نوروز [2015 Mar] 
*گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی / انقلاب ایدئولوژیک  [2015 Mar] 
*گوگل کروم و مشکل یوتیوب  [2015 Mar] 
*داستان بوته سوخته  [2015 Mar] 
*لحظه‌هایِ بودن ویرجینیا وولف  [2015 Mar] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است / داستانِ «پایان قرن» (۱۳)  [2015 Mar] 
*دروغ‌ها و دورنگی‌ها، روح مرا می‌سائید - گفت‌وشنود با رضا مولائی‌نژاد  [2015 Mar] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است ۱۲  [2015 Feb] 
*ثابت‌های فیزیک آدمی را به مکث وامی‌دارد [2015 Feb] 
*همنشین بهار.وکیلِ مُستقل، دادبانِ آزادی‌ است گفت‌ و شنود با محمد رضا روحانی در باره کانون وکلا [2015 Feb] 
*به هنگامِ فریبِ عالمگیر، گفتنِ حقیقت، کنُشی انقلابی است مناقشه اتمی و حرص و جوش نتانیاهو  [2015 Feb] 
*بهمن ۵۷ و افتادن ژنرال گاست در هَچَل [2015 Feb] 
*الله قلی جهانگیری و واقعه کوه حاجی‌لو [2015 Feb] 
*گفت ‌و ‌شنود با خانم میهنِ جزنی در مورد عشق  [2015 Feb] 
*درد و بلایِ «مَک کین» بخوره تو جونِ ابوبکر بغدادی  [2015 Jan] 
*بهمن قشقایی و قرآنِ مُهرکردهِ اسدالله عَلم [2015 Jan] 
*عهدنامه «صلح» ترکمانچای [2015 Jan] 
*بیانِ تنّفرآمیز Hate speech  [2015 Jan] 
*گاست و هایزر و گوادلوپ، عاقبت از ما غُبار مانَد  [2015 Jan] 
*«شارلی»، شیخ حارث النظاری و استبدادِ زیر پرده دین [2015 Jan] 
*یادی از م. ا. به آذین، آن «دُنِ آرام» + وصیتنامه و صدای او  [2015 Jan] 
*دنباله‌ دارِ لاوجوی Comet Lovejoy [2015 Jan] 
*ترور نمادین از زبان برمی‌خیزد / Charlie Hebdo attack  [2015 Jan] 
*هوشنگ عیسی بیگلو و مدعّیانِ صاحب‌اختیاریِ «مقاومت» [2015 Jan] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (۱۱) «سن ژوست» و «روبسپیر» را آئینه عبرت دان  [2015 Jan] 
*هوشنگ عیسی بیگلو، آن «مرد آهسته»‌  [2015 Jan] 
*نشان‌دادنِ ضعف با خیانت یکی نیست داستان منافِ فلکی تبریزی  [2014 Dec] 
*تاریخ جهان، دادگاه جهان است (۱۰) ایده‌آلیسم آلمانی Deutscher Idealismus  [2014 Dec] 
*شب یلدا و انقلاب زمستانی Winter solstice  [2014 Dec] 
*دروغ «آیت‌الله العظمی» که خناق نیست  [2014 Dec] 
*سازمان سیا CIA و شکنجه با آب Waterboarding  [2014 Dec] 
* تاریخ جهان، دادگاه جهان است (۹) رمانتیسم قیامی علیه هنجارهای عصر روشنگری [2014 Dec] 
*اتاق بی سقفِ «فارل ویلیامز» Room without a roof [2014 Dec] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است ۸ شورشِ فلاخَن La Fronde  [2014 Dec] 
*ایده جوچه 주체사상  [2014 Dec] 
*آندره ریو سلطان والتز André Rieu King Of The Waltz  [2014 Dec] 
*رساله یهودا Epistle of Jude [2014 Dec] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (۷) انقلاب فرانسه Révolution française  [2014 Dec] 
*گفت و ‌شنود همنشین بهار با ایرج مصداقی در مورد «ابلاغیه چراغ خاموش» مسعود رجوی  [2014 Nov] 
*مجاهدین و رابینسون کروزوئه خراسانی [2014 Nov] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۶)انقلاب آمریکا American Revolution  [2014 Nov] 
*مسعود رجوی و «پرچم»اش / از «جیم» تا «عین جیم» [2014 Nov] 
*بارگشت دوباره ویلیام باتلر ییتس  [2014 Nov] 
*الله‌ قلی برای من دوست خوبی بود = گفتگو با ساسان سترگ دره شوری و حیدر جهانگیری [2014 Nov] 
*تاریخِ جهان دادگاهِ جهان است (۵) [2014 Nov] 
*زیگونروایزن (آوای کولی) [2014 Oct] 
*سخنرانی تروتسکی در مکزیک در مورد محاکمات مسکو  [2014 Oct] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است ۴ عصر روشنگری The Age of Enlightenment  [2014 Oct] 
*گفتگو با شادی Разговор со счастьем [2014 Oct] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (۳) رنسانس Renaissance دوران گذار بین سده‌های میانه و دوران جدید  [2014 Oct] 
*داستان یهودیان بنی‌قُریْظه غبارآلود است  [2014 Oct] 
*گفت‌ و ‌شنود با دکتر کریم قصیم ۱ آزادیِ نظر را به بهایِ «احترامِ شخصی» نباید فروخت  [2014 Sep] 
*پاییز خودش نوعی بهار است  [2014 Sep] 
*تاریخ جهان دادگاه جهان است (۲) قرون وسطی فاصله میان دوران باستان و رنسانس [2014 Sep] 
*رساله سه شیاد  [2014 Sep] 
*همنشین بهار.تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است دوران کلاسیک باستان Classical antiquity [2014 Sep] 
*گروندریسه Grundrisse کشف حجاب می‌کند [2014 Sep] 
*در دلِ هر «نفرین»ی «آفرین»ی‌‌ است  [2014 Sep] 
*ما برای چی زاده شدیم؟ همنشین بهار  [2014 Sep] 
*پیمان مولوتف ـ ریبن‌تروپ Molotov–Ribbentrop Pact [2014 Aug] 
*کتاب الشفاء مشعلی فروزان در قرون وسطی [2014 Aug] 
*تنها صداست که می ماند «من ماندگار نخواهم شد» «نیمای غزل» به میهمانی خاک رفت  [2014 Aug] 
*فراز و فرود علی زرکش در گفتگو با اسماعیل وفا یغمائی  [2014 Aug] 
*یوهانس کپلر Johannes Kepler طرحی نو در آسمان نجوم  [2013 Dec] 
*تیرباران چائوشسکو و همسرش  [2013 Dec] 
*اسپانیا و «قطعیتِ حکم دادگاه»اش  [2013 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (۳۲) ای چنگ ناله برکش و ای َدف خروش کن [2013 Dec] 
*یکبار دیگر ماندلا [2013 Dec] 
*سرنوشتم را با دست خویش می‌نویسم. یادی از نلسون ماندلا  [2013 Dec] 
*ایتوس، پاتوس، لوگوس/ Ethos , Pathos , Logos [2013 Dec] 
*تاریخ همچون تانکی از روی سرِ ما می‌گذرد / خاطرات خانه زندگان (۳۱)  [2013 Dec] 
*غبارزدایی از آینه ها / بازجویی از سعید محسن [2013 Nov] 
*Exit Strategy استراتژی خروج [2013 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان(۳۰) هر چیز و هر امری در «شدن» خود است که «حقیقت» می‌‌‌‌‌یابد.  [2013 Nov] 
*بچه‌ها دارند می‌میرند؛ ای که دستت می‌رسد کاری بکن  [2013 Nov] 
*غبارزدایی از آینه‌ها. دفاعيات پرشور شکرالله پاک نژاد [2013 Nov] 
*کلاه آبی‌ها Blue Beret United Nations peacekeeping  [2013 Nov] 
*غبارزدایی از آینه‌ها ترور محمد مسعود و بازجویی خسرو روزبه  [2013 Nov] 
*غبارزدایی از آینه ها / بازجویی محمد حنیف‌نژاد  [2013 Nov] 
*ای روشنی صبح به مشرق برگرد / ای ظلمتِ شب، با من بیچاره بساز- خاطرات خانه‌ زندگان ۲۹  [2013 Nov] 
*آسیمیلاسیون Assimilation  [2013 Nov] 
*اینجا «جلجتا» ست، جائی که مسیح را به صلیب کشیدند (خاطرات خانه زندگان ۲۸) [2013 Oct] 
*سیاست‌زدگی واگیر دارد [2013 Oct] 
*عهدنامه گلستان و کارچاق‌کن آن گور اوزلی [2013 Oct] 
*جان رالز و «پسِ پردهِ بی‌خبری» The veil of ignorance [2013 Oct] 
*هستم آنکه هستم / اِهیِه اَشِر اِهیِه / אהיה אשר אהיה [2013 Oct] 
*بادها می‌وزند و برگها فرو می‌ریزند. خاطرات خانه زندگان (۲۷)  [2013 Oct] 
*Ad Hominem ماه منطق در مُحاق سفسطه [2013 Oct] 
*به من بگو ستارگان و ‏آفتاب دروغند ولی نگو که عشق وجود ندارد.  [2013 Oct] 
*یادی از ژنرال جیاپ و نبرد دین‌بین‌فو Điện Biên Phủ [2013 Oct] 
*Loaded language آب و تاب دادن به زبانِ زبان بسته [2013 Oct] 
*اسطوره اشرف (متن پیام مسعود رجوی، ۲۷ شهریور ۱۳۹۲) [2013 Sep] 
*گفت‌و‌شنود با آقای ناصر‌رحمانی‌نژاد/ واقعیت تا چه اندازه واقعی‌ست؟ [2013 Sep] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۵)  [2013 Sep] 
*به رهی دیدم برگ خزان...
پاییز خودش نوعی بهار است [2013 Sep] 

*لئون فوکو و «آونگ»ش Foucault pendulum [2013 Sep] 
*کمون پاریس طلایه دار انقلاب اجتماعی درقرن نوزدهم [2013 Sep] 
*شبیخون به مجاهدین و «مقراضِ تیزِ تناقض»  [2013 Sep] 
*ژاله خون شد. هفده شهریور، آغازِ پایانِ رژیم شاه [2013 Sep] 
* R2P (اصل حمایت و حفاظت) [2013 Sep] 
*در انتهای غم همیشه پنجره ای باز است. پنجره ای روشن [2013 Sep] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۴) نامش بر برف نوشته بود. خورشید ذوبش کرد و آب آن را با خود برد. [2013 Aug] 
*دکتر منوچهر هزارخانی و آقای ۹۹ درصد [2013 Aug] 
*قطعنامه ۵۹۸، پذیرش آتش بس و عملیات فروغ جاویدان [2013 Aug] 
*گذری به اسپانیا [2013 Aug] 
*رؤيا خود نوعی زندگی است.  [2013 Jul] 
*تجربهِ رؤیاوَش وحی  [2013 Jul] 
* فرقه، و سینه زدن زیر عَلمِ ارتجاع [2013 Jul] 
*کُفرِ یک دوران، دینِ دورانِ بعد است. [2013 Jul] 
*دود از کُنده بلند می‌شود.- هوشنگ عیسی بیگلو، آن «مرد آهسته»‌  [2013 Jul] 
*با چنین فرهنگی چگونه می‌شود ایران را آزاد کرد؟ [2013 Jul] 
*وقتی چیز غریبی می‌شنویم، نباید پیشاپیش آن را رّد کنیم. [2013 Jul] 
*انسان موجودی خاطره گرا است  [2013 Jun] 
*«شریعت» ، آخوندی و غیرآخوندی ندارد. [2013 Jun] 
*طوطی جون می خوام برات قصه بگم - عباس رحیمی با غم ها و طوطی اش  [2013 Jun] 
*مسعود رجوی، «معّلم»ی که «مُبلّغ» شد [2013 Jun] 
*جلیل شهناز، شهنواز تار ایران، به میهمانی خاک رفت. [2013 Jun] 
*آیا «حسن روحانی» تغییر کرده است؟ [2013 Jun] 
*وحدتِ ظرف و مظروف، بی تضاد نیست [2013 Jun] 
*کارمینا بورانا Carmina Burana - اسماعیل وفا یغمایی و سرود ای آزادی  [2013 Jun] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۳) [2013 May] 
*مادر معینی، چاووش شادی و امید [2013 May] 
*ما پروردگان سفره استبدادیم  [2013 May] 
*ما همه «خر ژان بوریدان» یم.  [2013 May] 
*تب و تاب انتخابات، مسعود رجوی را هم گرفت. [2013 May] 
*شب پره ها می آیند و می‌روند، آفتاب می‌ماند [2013 May] 
*در باره نامه سرگشاده
صفحه روزگار، حرف حق را ضبط می‌کند [2013 May] 

*میراث باستانی ایران در جای جای جهان [2013 Apr] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۲)  [2013 Apr] 
*داستان زندگی «جیرولامو ساوو نارولا»  [2013 Apr] 
*خاطرات خانه زندگان (۲۱)  [2013 Apr] 
*سیک‌رِدنی داک‌لاد خوروشووا- گزارش محرمانه خروشچف [2013 Mar] 
*امام محمد غزالی و حس غریب نوروز [2013 Mar] 
*خاطرات خانه زندگان و گزارش Хрущевخروشچف [2013 Mar] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت بیستم)  [2013 Mar] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت ۱۹)- تاریخ ایران با افسانه و شایعه همراه است.  [2013 Mar] 
*یک مُشت دَری وَری On Bullshit [2013 Feb] 
*ما همه از دَم، «پریود» یم. [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (۱۸) [2013 Feb] 
*هر کسی در زندگیش «او»یی دارد [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت هفدهم) [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت شانزدهم) [2013 Feb] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت پانزدهم) [2013 Jan] 
*کلام بی صدای برف Silent Snow [2013 Jan] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت چهاردهم)
مشکل جامعه ایران با گرفتن قدرت سیاسی حل نخواهد شد [2013 Jan] 

*شاه و سمپوزیوم لیزر Laser Symposium [2013 Jan] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت سیزدهم)
«مراد برقی» و «سرکار استوار» در زندان قصر [2013 Jan] 

*قتلعام کاتین The Katyn massacre [2013 Jan] 
*خاطراتِ‌ خانه‌‌ زندگان (قسمت دوازدهم) [2013 Jan] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت یازدهم) [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت دهم) [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت نهم) [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت هشتم) [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت هفتم) [2012 Dec] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت ششم) [2012 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت پنجم) [2012 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت چهارم) درخت آلو را نمی‌شه به شمشاد پیوند زد.  [2012 Nov] 
*‌خاطرات خانه زندگان (قسمت سوّم) [2012 Nov] 
*سخنرانی تاریخی یاسر عرفات در سازمان ملل (۱۳ نوامبر ۱۹۷۴) [2012 Nov] 
*خاطرات خانه زندگان (قسمت دوّم) [2012 Nov] 
*زندان=‌زنده دان، خاطراتِ خانه زندگان (۱) [2012 Nov] 
*احمد قابل، ظریف جلالی و «گروه والعصر» [2012 Oct] 
*کورش و سنگ‌نگاره مرد بالدار پاسارگاد [2012 Oct] 
*استوانهٔ کورش Cyrus Cylinder «مانترا»ی خیال‌انگیز (+ویدیو) [2012 Oct] 
*گروندریسه Grundrisse کشف حجاب می‌کند(+ویدیو) [2012 Oct] 
*اریک هابسبام و سنّت های ساختگی [2012 Oct] 
*پراودا ПРАВДАدم از پراودا می‌زند. (+ویدیو) [2012 Oct] 
*پیاز، وجودی است بی تناقض. به یاد «ویسلاوا شیمبورسکا» [2012 Sep] 
*حُکمِ قتل زندانیان سیاسی، «قیر»ی که بر سر نظام ریخت [2012 Sep] 
*کشتار سال ۶۷ و سخنان هَشَلهَف [2012 Sep] 
*وقتی می‌میریم چه چیزی با ما خواهد مرد؟ [2012 Sep] 
*من اینجا ایستاده ام و جز این کاری از من ساخته نیست.  [2012 Aug] 
*Standard Model of Particle Physics مُدِل استاندارد [2012 Jul] 
*هر ادعّایی باید مُستند به مَدرک اثباتی باشد. (در مورد مقاله خانم عفت ماهباز) [2012 Jul] 
*دکتر علی شریعتی و «آوف هه بونگ» Aufhebung + ویدئو [2012 Jun] 
*حقِ‌‌ آزادی و «هی‌بی‌اِس‌کورپس» Habeas Corpus [2012 Jun] 
*تاریخِ جهان، دادگاهِ جهان است (+ویدیو) [2012 Jun] 
*Gracias a la vida گراسیاس آلا ویدا (+ترجمه ترانه به ۱۲ زبان) [2012 Jun] 
*ویولتاپارّرا، مرسدس سوسا، گراسیاس آلاویدا (+ویدیو) [2012 Jun] 
*دولت ویشی، گشتاپو و دارزدن رودلف هیلفردینگ (ویدیو) [2012 Jun] 
*پرویز شهریاری و طناب دور زمین (ویدیو) [2012 Jun] 
*پوراژِن چستوا، شکست پذیری و شکست باوری (ویدیو) [2012 May] 
*صَلِّ عَلَی مُحَمَّد ، «سیمون هرش» خوش آمد ! تقویم تاریخ، اردیبهشت ماه [2012 May] 
* اَرِه و اوره و شمسی کوره (ویدیو) [2012 May] 
*شاهین نجفی و «حقِ تمَسخر» The Right to Ridicule (+ ویدیو) [2012 May] 
*ماه به دیدار زمین می‌آید. Supermoon (+ویدیو) [2012 May] 
*«سرزمینِ گوجه‌ هایِ سبز» و اعدام چائوشسکو (+ویدیو) [2012 Apr] 
*تقویم تاریخ و نیمه پنهان ماه (+ویدیو) [2012 Apr] 
*پرویز ثابتی و «ابراز تاسف» در گیومه [2012 Apr] 
*سیروس نهاوندی، اسبِ تراوایِ ساواک (+ویدیو) [2012 Apr] 
*زندان قصر، دادگاه ژیان پناه و داستان تجاوز به زندانیان سیاسی [2012 Apr] 
*با تاریکی نمیشه سراغ تاریکی رفت [2012 Mar] 
*سفره ۷ سین Haft-Seen در هتل اموات ( ویدیو ) [2012 Mar] 
*Bertolt Brecht برتولت برشت و اپرای صَنار سه شاهی (ویدیو) [2012 Mar] 
*خدا و قوری کیهانی Bertrand Russell Interview [2012 Mar] 
*برتراند راسل و «قوری»اش Russell's teapot [2012 Mar] 
*آیا نوترینو، به گَردِ نور می‌رسد؟ [2012 Feb] 
*پرویز ثابتی Parviz Sabeti نمونه کامل یک پلیس سیاسی (+ویدیو) [2012 Feb] 
*از چه چیز واهمه داری؟ من شو خایف ؟ (+ویدیو ) [2012 Feb] 
*والنتین، پوشکین، یوگنی‌ آنه ‌گین Evgeny Onegin [2012 Feb] 
*تقویم تاریخ، رویدادهای ماه بهمن (+ویدیو) [2012 Jan] 
*جنگ‌افروزان، مُرتجعین را قِلقِلک می‌دهند. (وبالعکس) [2012 Jan] 
*تقویم تاریخ، رویدادهای ماه دی (+ویدیو) [2012 Jan] 
*سخنرانی استالین ۱۱ دسامبر ۱۹۳۷ Речь Сталина [2011 Dec] 
*شورشِ نان در تهران [2011 Dec] 
*تقویم تاریخ، رویدادهای ماه آذر (+ویدیو) [2011 Dec] 
*Rafiq Tağı «رافق‌تقی» ‌و‌ قصّهِ‌ هولناکِ‌ ارتداد (+ویدیو) [2011 Dec] 
*آنتی‌تزِ اشرف، در خودِ اشرف است. [2011 Nov] 
*آوایِ کولی، زیگونروایزن و قتل‌عامِ سال ۶۷ [2011 Nov] 
*تقویم تاریخ: رویدادهای ماه آبان (+ویدیو) [2011 Nov] 
*R2P و آخرین سخنرانیِ معمر قذافی (+ویدیو) [2011 Oct] 
*نگاهی به ۳۰۰ سنگ قبر. نیستی، آبستن هستی است.(+ویدیو) [2011 Oct] 
*امیرکبیر و «جِّنِ» جُدَری [2011 Oct] 
*دستخط امیرکبیر، به یادِ استاد ایرج افشار آن مردِ آهسته (+ویدیو) [2011 Oct] 
*نامه هایِ جَعلی یزدگرد ساسانی و عُمَربن خطّاب (+ویدیو) [2011 Sep] 
*دکتر محمود حسابی و جعلیات اینترنتی (+ویدیو) [2011 Sep] 
*عباس شهریاری جاسوس ۱۰۰۰ چهره ساواک (+ ویدیو) [2011 Sep] 
*۱۱ سپتامبر و بن لادنِ پنتاگون (+ ویدیو) [2011 Sep] 
*سرلشگر قرنی از کودتا تا ترور (+ ویدیو) [2011 Sep] 
*رّد پای علمای اعلام بر سنگ قبر ستارخان [2011 Aug] 
*ترور سپهبد رزم آرا در مسجد سلطانی [2011 Aug] 
*آخوند مُحقّق کَرکی، عَلمدار تشّیع صفوی [2011 Jul] 
*عملیات پنجه عقاب Operation Eagle Claw [2011 Jul] 
*کلکم راع و کلکم مسئول؛ اسیرکُشی سال ۶۷ و سخنان آقای اردشیر امیرارجمند [2011 Jun] 
*مقام صدیقی تنها راستگویی در قول و عمل نیست [2011 Jun] 
*کمون پاریس ، تنها به پاریس مربوط نمی‌شود [2011 Jun] 
*خوزه مارتی پیامبر استقلال و مبشر انقلاب در آمریکای لاتین (ویدئو) [2011 May] 
*از Srebrenica سربرنیتسا تا بغداد [2011 May] 
*منوچهر سخایی و آن «پرستو» که دشنه آجین شد. [2011 Apr] 
*آوریل سیاه اشرف و نقش اشغالگران عراق [2011 Apr] 
*ریزوم ، خاک و ُخل دارد [2011 Apr] 
*امام محمد غزالی عزیز است اما نوروز از او عزیزتر [2011 Mar] 
*سفره هفت سین در هتل اموات‌  [2011 Mar] 
*کتاب سبز قذافی، تو زرد از آب درآمد  [2011 Feb] 
*وقت آن است که چشم فتنه کور شود ! (گرد و خاک در مجلس ایران) [2011 Feb] 
*روز والنتین ، پالی‌آمِری polyamory و ، «عشق» ضربدری [2011 Feb] 
*کويکی با یک تیر چند نشان می‌زند [2011 Feb] 
*پرویز ثابتی، مقام امنیتی ابرو کمانی [2011 Jan] 
*ستمگران از ما عبور نخواهند کرد. [2011 Jan] 
*خودکشی دردی را دوا نمی‌کند. ( علیرضا پهلوی از کاخ سعدآباد تا بوستون) [2011 Jan] 
*یک بار دیگر تقی شهرام [2010 Dec] 
*« دین‌خو » بود اما، پرسش ‌‌ستیز و ستم ‌پذیر نبود. [2010 Nov] 
*مُشک آن است که خود ببوید، نه آن‌که «هابرماس» بگوید [2010 Oct] 
*«مُدل استانداردِ» فیزیک ذرّات ، قصه‌ای ناتمام [2010 Oct] 
*گلهای صحرائی را همیشه رایحه ای دل انگیز است، یادی از روشنک (گوینده برنامه گلها) [2010 Sep] 
*من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت... [2010 Sep] 
*«طرح عظیمِ» استیفن هاوکینگ - خدا، وِل مُعطل است ! [2010 Sep] 
*مرگ، دوست انسان است و هرگاه رسید قدمش مبارک باد. [2010 Sep] 
*سلام بر دکتر علی جوان
ليزر گازی، مي‌توانست سال ۱۹۳۰ اختراع شده باشد [2010 Jul] 

*سال ۶۷ در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد)، ۳۰۱ زندانی سیاسی به خاک افتادند [2010 Jul] 
*آشکار‌سازی با پنهان‌سازی همراه است. (خطانامه تاج زاده و، اسیر کُشیِ سال ۶۷)  [2010 Jun] 
*«اشترن» و «ایرگون» در «دیر یاسین» [2010 Jun] 
*نمی توان بر پرسش و نقد، دهنه زد. (آقای کروبی و قتلعام سال ۶۷) [2010 May] 
*سرود زیبای «ای رقیب»
که‌س نه‌ڵێ کورد مردوه‌، کورد زیندوه‌ [2010 May] 

*انتشار اسناد قتلعام کاتین
چراغ حقيقت در طوفان کشمکش‌ ها نخواهد مُرد [2010 May] 

*قرقیزستان و، پدیده «خستگی پنهان» [2010 Apr] 
*شب، هاوانا می‌رقصد...
« کامیلو سینفوئگوس » یکی از معماران انقلاب کوبا [2010 Apr] 

*دانشنامهٔ آزاد ویکی‌پدیا Wikipedia و حق مقدّس ویرایش  [2010 Mar] 
*گويای حکايتی‌ ست آن شمع خموش / خودکشی «منصور خاکسار» [2010 Mar] 
*شعر «مارتین نیمولر»
وقتی مرا گرفتند، صدای احدی در نیآمد. [2010 Mar] 

*دکتر جلال صمیمی، کاشف سرچشمه های پرتو گاما در هاله ی کهکشان [2010 Mar] 
*در بلوچستان بلوچی بود نامش دادشاه...  [2010 Mar] 
* آیا « عبدالمالک ریگی »، جا پای « دادشاه » می‌گذارد؟ [2010 Feb] 
*طفلِ جان و شیرِ شیطان به یاد «دکتر محمد رضا عاملی تهرانی» [2010 Feb] 
*روز عشاق و، «عشق خرمگس» ! (ای عشق همه بهانه از توست...) [2010 Feb] 
*این یک پیپ نیست، تصویری از یک پیپ است (یادی از زندان شاه و یدالله خسروشاهی ...) [2010 Feb] 
*مهندس بازرگان و کتاب «سیر تحول قرآن» (با خدا و خرافات هر جنایت و فریبی ممکن است) [2010 Feb] 
*از دار دنیا یک زن حلال داشتیم، آن را هم آقای خمینی حرام کرد! [2010 Jan] 
*برف نو ، برف نو ، سلام، سلام [2010 Jan] 
*«عالیجناب خاکستری» تاقچه بالا می‌گذارد!  [2010 Jan] 
*در برابر زره‌پوش‌ها چگونه از خود دفاع کنیم ؟ [2010 Jan] 
*درگذشتِ آیت‌الله منتظری و گوشه کنایه‌های مقام معظم رهبری [2009 Dec] 
*راستی کمان در کژی است. آیت‌الله منتظری، خون دو فروهر و «قاعده درأ» [2009 Dec] 
*«تبَر به دستان در عراق» سر برخود تصمیم نمی‌گیرند. [2009 Jul] 
*مسئلهِ مجاهدین به «غیرمجاهدین» هم مربوط است.  [2009 Mar] 
*صورتي‌ در زير دارد آنچه‌ در بالاستی، پیام نوروزیِ «شیمعون پرس»  [2009 Mar] 
*همه عمربرندارم سر از این خمار مستی
آیا خدا نیز، با «نرینه غاصب» کنار آمده است؟ [2009 Mar] 

*هرچه در ديگ است به چمچه مي آيد. کنفرانسِ «دوربانِ ۲» و، آقای اوباما [2009 Mar] 
*آیت الله منتظری بی شیله پیله است، امّا... [2009 Feb] 
*مسیح ِ باز مصلوب - یادی از الله قلی جهانگیری ، آن جان شیفته [2009 Feb] 
*عاقبت، از ما غُبار مانَد، «گاست» و «هایزر» و «گوادلوپ»، آن «آلاچیقِ کنارِ دریا» [2009 Feb] 
*«حاج محمد شانه‌چی» بخشی از تاریخ معاصر ایران بود. [2009 Jan] 
*«مِه‌بانگ» BIG BANG و بزرگ‌ترین آزمایشِ علمیِ تاریخِ بشرّیت [2008 Sep] 
* ما قربانيانی هستيم که جامه جلّاد پوشيده ايم. به یاد « محمود درویش » [2008 Aug] 
*گاهی بايد کلمات در خدمتِ پوشاندن واقعّيات باشد. (داستانسرایی در مورد قتل‌عام سال ۶۷) [2008 Aug] 
*سفره هفت‌سین در هتل اموات [2008 Mar] 
*سرود «خمینی ای امام» به مجاهدین ربطی نداشت [2008 Feb] 
*ادیت پیاف Edith Piaf ، گُنجِشَکَکِ اَشی مَشی [2008 Feb] 
*دادگاه‌ پوئک و «نشست ژوئن ۲۰۰۱ در اشرف» [2008 Feb] 
*سفره هفت سین در هتل اموات‌
خدا نکند که خدا مرده باشد... [2007 Dec] 

*ابوذر...چی شده مادر؟ ...چرا می لنگی؟ [2007 Dec] 
*مسیح ِ باز مصلوب - [یادی از الله قلی جهانگیری ، آن جان شیفته] [2007 Dec] 
*در کوچه باغ های عشق ، َبلا می باَرد. یادی از شکرالله پاک نژاد، شعور سياسي اجتماعي جنبش آزاديخواهي مردم ايران (بخش دوم) [2007 Dec] 
*ای عشق چهره آبی ات پيدا نيست. یادی از شکرالله پاک نژاد ، شعور سياسي اجتماعي جنبش آزاديخواهي مردم ايران (بخش نخست) [2007 Dec] 
*سیاست پدر و مادر ندارد  [2007 Nov] 
*تو قلب بیگانه را می شناسی ، زیرا که در سرزمین مصر بیگانه بوده ای
یادی از احمد غفارمنش [2005 Mar] 

*شب ُسرودش را خواند، نوبت پنجره هاست / گفت و شنود با نويسنده کتاب « نه زیستن نه مرگ » [2005 Mar]