خنیای سُرخینِ تخلیه
شادی سابجی

تخلیه می شود خانه ی چشمی

تخلیه می شود طاقچه ی دلی

تخلیه می شود گوشتِ گونه ایی

تخلیه می شود فکی از زبانی

تخلیه می شود میز روزنامه ایی

 

تخلیه می شود اتاقکِ سرد سلولی

تخلیه می شود سربِ ناصبورِ تفنگی

تخلیه می شود پیش کشِ مایوس غسالخانه ایی

تخلیه می شود خاکِ خشمگینِ قبری

 

 

تخلیه می شود چشمِ گاو صندوقی

تخلیه می شود سکه هایی از کیسه ایی

تخلیه می شود گروهانِ صفرهایی از حسابی

 

و بعد تخلیه می شود جیغ و زجه از کلماتی

و بعد تخلیه می شود ول وله ی وجدانی از کالبدی!

 

 

 31 اوت 2017- فرانسه

 

--------------------------------------------------------------------------------

پانوشت شعر:

 

با دیدن چشم تخلیه شده ی مبهوت علیرضا رجایی و صورت استخوان شده ی پر از یاس هنگامه ی شهیدی دو تن روزنامه نگار ان مستقل ایران، استخوان چهار ستون تن ام چنان تراشیده شد که یارای ایستادن روی پای خود را نداشتم. از دیدن این همه درد در چهره ی علیرضا و هنگامه کدام دل است که به درد نیایید؟

حقیقت اش این است که تاب نداشتم فیلم های علیرضا رجایی با صورتی نیمه پوشیده در پانسمان را ببینم، از شدت ریش ریش شدن درونم از دیدن عکس های بیشتر گریختم.

نشستم و دهان باز مانده با چشم بهت زده سرم را خم کردم و در این خلوت و تنهایی خاموش و بی کسی خودم افسوس خوردم. از عناد "آشیخ روباه جمهوری اسلامی" با روزنامه نگاری امروز که سنگ بنای تاریخ و  تاریخ نگاری فردا خواهد شد در حسرت غوطه ور ماندم و غوطه ور ماندم و غوطه ور خواهم ماند. از عناد جمهوری اسلامی با تاریخ و تاریخ نگاری و تاریخ پژوهشی غصه ها خوردم. این شد که با افسوس بسیار در دل و با دلی ریش ریش شده دست به نوشتن بردم تا این شعر را بنویسم.

علیرضا رجایی روزنامه نگار نجیب و هنگامه شهیدی روزنامه نگار عزیز، هموطن و همکار عزیز، در پی  فهمیدن و یافتن کدام حقیقت روزگار وطن مان بودید که این بلاها بر سر و تن تان فرود آمده است؟ من با کدام چشم خون بار اشک آلودم در این قاره ی دور بگریم؟ با کدام دهان وامانده در این غربت فریاد کشم؟ با کدام دست بی مرهم بر زخم و رنج هایتان دست بکشم؟ با شمایم ! با شمایم که آن سوی این عکس های پر غم این طور مظلومانه نشسته اید؟

ریشه کن تاریخ باد علف هرزه ی ظلم بر روزنامه نگاری و روزنامه نگاران !

 

 Image result for ‫عکسهای هنگامه شهیدی‬‎

 

عکس1: اثرات هویدای تحمیل ظلم بر هنگامه شهیدی

 

 Image result for ‫عکسهای علیرضا رجایی‬‎

عکس 2: اثرات هویدای تحمیل ظلم بر علیرضا رجایی

 

منبع:پژواک ایران


شادی سابجی

فهرست مطالب شادی سابجی در سایت پژواک ایران 

*ظریف الدوله ی زیرک !  [2023 Nov] 
*شهید ِ مُو و گیسوان [2023 Nov] 
*به یاد نیمی از آن جمجمه بودم  [2023 Oct] 
*الا ای همسر ِسابق !  [2023 Aug] 
*و زائر شو به قبرِ آن شجاع ِ سربداری که . . . [2023 Aug] 
*الا یا ایّها الخندان !  [2022 Jun] 
*اردی جان، موفقِ پولبر ! کولبری بلدی عزیز؟ [2022 May] 
*تو اسماعیل نوزایی ایرانی [2022 May] 
*زورق بان ادبی و دلشوره ایی تاریخی برای تکرار تراژدی [2022 Apr] 
*گُلا! مویت مجعد بود [2021 Dec] 
*گفتا شراب خواری؟  [2021 Dec] 
*به دو پستان بریده ی پروانه سوگند [2021 Nov] 
*تفنگچی ! پیر پر امیدمان که درگذشت [2021 Oct] 
*خون شویِ خندان رو  [2021 Mar] 
*سهیلا ای انارت مست [2020 Dec] 
*کایلی بخند ای زنِ زیبا  [2020 Nov] 
*میمونِ مُطرّب باز در مِلکی دو هکتاری [2020 Aug] 
*الا ربّنا آتنا دائمی !  [2020 Jun] 
*الا تهرانِ لرزش ها  [2020 May] 
*الا نیلوفرک! نیلوفر جانت سلامت باد ! [2020 Mar] 
*گورکنِ گورِ خویش است [2019 Nov] 
*الا ای شمس آگاهی ؟ از این زن های ‏زندانی ؟ [2019 Oct] 
*الا بوکوحلال مهربان، آیا کجا ‏هستید ؟ [2019 Apr] 
*الا ای شمسِ تبریزی که اسماعیل ‏ها، بخشی است  [2019 Feb] 
*سردارِ لَشَن ! خیبرِ قاسم  [2019 Jan] 
*نامش جمال بود همه ایران و عشق بود [2018 Oct] 
*سَربکش به سرکشی ! که رقصِ شهره ها... [2018 Jul] 
*باران می بارد بر هر سه ثلثِ ثلاثه‌ی وطن [2018 Jun] 
*در خیکمان چپاندند [2018 May] 
*گلرخ بگو اغما  [2018 Apr] 
*خون را به چشم، سرمه ی بیداد کرده ام [2018 Feb] 
*کرکس براندازم ‏  [2018 Jan] 
* هفتاد تار و پودِ وطن دریغ شد !‏ [2017 Oct] 
*خنیای سُرخینِ تخلیه [2017 Sep] 
*شیر بر زمین افتاد  [2017 Jul] 
*صدای گریه اش از زیرِ خاکِ احمد آباد است [2017 Jul] 
*نگران گسل های تهران ام  [2017 May] 
*وقتي رديف و قافيه ام شعري [2016 Aug] 
*عمو که مرد  [2016 May] 
*اين روزها بي چتر مانده ام  [2016 May] 
*به هیچ کس مگو ولی نظاره کن [2016 Mar] 
*سقوط در ابتذال زنان ایرانی کاندیدای مجلس شورا [2016 Feb] 
*چمدانی گریخته از وطنی گَس، مملوِ حسرتِ عشق [2016 Feb] 
*شمعی برافروزانده آنک آن پرستو [2015 Nov] 
*سایه ها افتاده بر سرهای گل ها [2015 Nov] 
*جمهوری جهل و جنون  [2015 Oct] 
*ماندگار بی "بی نیاز"- یادداشتی در وداع فتح الله بی نیاز [2015 Oct] 
*تفنگچی و پیرِ پرامید [2015 Sep] 
* «خوابمان نبرد!» يادداشتي بر فيلم «خوابم مي آيد» [2015 Sep] 
*طرح فراخوان ادبی جهت شرکت در برنامه ی *زورقِ ادبیاتِ ایران در آب های دور* [2015 Sep] 
*و ساحل بي قرارش بود  [2015 Sep] 
*پناهجو  [2015 Sep] 
*تولد است  [2015 Aug] 
*آن سوی پرچین [2015 Aug] 
*حسب حالي بنوشتي و شد ايامي چند ! يادداشتي بر کتاب سرگذشت يک سفر نوشته ي محمد جعفري  [2015 Aug] 
*چيزي بگو چيزي نگو لاله ي مرداد سرب نوش [2015 Aug] 
*از دارِ انسان شد این زنگ قنادی [2015 Jul] 
*چه باید کرد اما آن دو صد اسبان ایلامی گرفتارند؟ [2015 Jun] 
*و تبردارِ شهرِ زور به بدرقه آمد! [2015 May] 
*نگرانم گلِ نرگس [2015 May] 
*باستیل و اوین  [2015 Apr] 
*او، او،ما  [2015 Mar] 
*داس [2015 Mar] 
*سيبي دونيم  [2015 Mar] 
*بهمن ديگري در راه است! [2015 Mar] 
*تشنه، تشنه  [2015 Mar] 
*سرو قاهره [2015 Feb] 
*اين روزها زنده ها  [2015 Feb] 
*سبد سبد [2015 Feb] 
*سنجابِ بي کاج [2015 Feb] 
*جنونِ انار، آنِ انار، بسم رب ال انار [2015 Feb] 
*گلِ نسرین، رسالتِ خیزش [2015 Feb] 
*بابک و بُهت دریا  [2015 Feb] 
*مرگِ مترسک  [2014 Dec] 
*کربلا همين اوين است و تپه هاش [2014 Dec] 
*نرگس اي گل فرياد  [2014 Dec] 
*گيسوکمندِ کوباني [2014 Dec] 
*جوي خون مي رود پاي درختِ کهنسالِ پير [2014 Dec] 
*سگِ هار [2014 Dec] 
*کبوتر بچه گانِ قفس  [2014 Dec] 
*عزت ما را به خاطر نياور [2014 Dec] 
*بس است اين ميمون هوا کردن ها  [2014 Nov] 
*آخرين درخواست [2014 Nov] 
*زندانشهر  [2014 Nov] 
*ديوارِ بلندِ آجرسياه  [2014 Nov] 
*تاکسي خبر کن تا کسي نيامده  [2014 Nov] 
*به کجا مي تُرانيد [2014 Oct] 
*آه پرستو! [2014 Oct] 
*آه ای زباله ی تزویر [2014 Oct]