شهید ِ مُو و گیسوان
شادی سابجی

دلم خون ُ، و دلم صحرای خونستان ! فَغانستان !

دلم صحرای بس تنهای خونستان ! و خوزستان  ِ خونستان !

جوانان ِ همه بر آمده از خوبی و خوبان ! یکایک بر زمین افتاده در صحرای خونستان !

 یکایک بی گناه از بی گناهان دگر باشند افزون تر !

یکی اکنون شهید آب و آن یک دیگری هم از شهید برق می باشد،

یکی هم از شهیدان ِ ره بنزین که می باشد،

شهید ِ مُو  و گیسویش شده آن آرمیتا و یکی مهسا !

شهیدان همان یک جنگ تحمیلی که حیران اند و گریان اند و خندان اند !

شهید ِ مُو، شهید ِ آب و برق و آن یکی بنزین !

تنوع گشته اینک قتل عام ِ یک یک ایرانیان، افسوس !

***************************

 

شهیدان ِ نبرد ِ قادسیه باز هم گریان گریان اند در تاریخ !

تمام هستی ایران و خُسرومردمان ِ کشورم از قادسیه گشته نابودان !

شهید ِ مُو و گیسوان به علت های تاریخی که مربوط است بر آن قادسیه، باریا بسیار !

شهید ِ گیسوان ش گشته آن "زیبای-آرمیتا" ! و خود حتی نمی دانست موضوع را !

شهید  ِ مُو و گیسو را جدیدا بر میانفهرست  ِ خود،

افزوده این شیطان ِ حاکم بر میان ِ مسند و کرسی آن تهران !

شهید ِ گیس و گیسوهای رنگارنگ ِ زن ها را به کوی و برزن فقر و فساد ِ حضرت ِ آقا !

نمی شاید، نمی باید، میسر هم نمی گردد که جایی درج یا ثبتی شود باری !

شهیدان  ِ ره اندیشه ی چپ، روزهای انقلاب عقربان مذهبی، حتی،

به گورستان، به شهرستان که محروم اند حتی سنگ قبری با تراش ِ نام و رسم ِ خود !

 

*******************************

 

خدایا شاعرک جانت به این تبعید و خوددوری ش مایوس است !

خدایا خالقا ای آفرینشگر ! شهید ِ مو و گیسو را پذیرا باش در صف ِ جدید ِ خود،

که از ابداع و از این اختراع  ِ وحشی ملا است، خونخواری که شغل ِ اولش گشته !

که اینک او نه دیگر آیتی از تو، که حتما آیت الشیطان  ِدجالی است!

شهید ِ مُو و گیسو را به تاریخ ِ وطن دیگر که هرگز ما، به فهرست اش نمی بوده،

کنون با این همه خلاقیت اکنون، که مُلا داردش ! افزون بگشته بر یکی فهرست!

الا ای آیت الشیطان ِ این تهران ! شهیدان بس چه نفرینگوی می باشند اکنونان !

شهیدان ِ ره آب و یکی بنزین و برق و موی ! مبارک نیست اما این شهادت ها !

قیامت هم اگر باشد، اگر ناباشدش هرگز، که طوفان می کند خون های جاری چنین قتاله کاری ها،

و گشته این رگان مردمان اینگونه قصابی ! بس است ای آیت الشیطان چنین خونخوارگی در کار قصابی !

 

****************************

 

دوباره نرگس و نسرین به زندان اند و زخم و زجر ، وُ غوغا می شود دریاچه ی قلبِ و دل  ِشاعر!

دوباره پیچک ِ نسرین وُ نرگس تاب و بی تاب است بر آن میله های سربی زندان سرد ِ سنگ !

دوباره اعتصاب ِ قطره های آب و خاک و هستی خاک همین یک پیچک ِ نسرین و نرگس ها !

دوباره شیون  ِ بیماری یکتا گُل ِ نرگس که می پیچد درون ِ راهروهای سراسر جهل ِ مُلاها !

دوباره پیچک ِ نسرین که از دستان یک عقرب کتک خورده و عینک را به چشم  ِ خود ندارد باز !  

دوباره جیغ های نرگس و نسرین، طنین انداز  ِ پژواک ِ هزاران خواب ِ کابوسی است مُلا را !

دوباره رنج  ِ پیچک های نرگس ها و نسرین ها مضاعف می شود بر شانه های شعر این شاعر،

دلم خون ُ و دلم صحرای خونستان که می گویم، نه یک مصرع برای شعر  ِزیبای سر شب بود،

که جیغ  ِ شیشه های پیکر این شاعرِ  تنهای تبعید است می پاشد و می ریزد ، و می سوزد، فرو ریزد !

 

 

فرانسه ، حومه ی اندوه همراه با گلهای یاس ِ مایوسی

یک نوامبر  2023 میلادی برابر با دهم آبان 1402

 

** کلیه حقوق این شعر و متن محفوظ است و شامل قانون مالکیت روشنفکری در اروپا می باشد، هر گونه کپی برداری و سرقت و دخل و تصرف در آن اکیدا ممنوع است. این شعر متعلق به شادی سابُجی می باشد. باز نشر این شعر بدون هر گونه تحریف مجاز می باشد. هر متنی صاحب حقوق است، حقوق روشنفکری متن، آن را به رسمیت بشناسیم.

منبع:پژواک ایران


شادی سابجی

فهرست مطالب شادی سابجی در سایت پژواک ایران 

*ظریف الدوله ی زیرک !  [2023 Nov] 
*شهید ِ مُو و گیسوان [2023 Nov] 
*به یاد نیمی از آن جمجمه بودم  [2023 Oct] 
*الا ای همسر ِسابق !  [2023 Aug] 
*و زائر شو به قبرِ آن شجاع ِ سربداری که . . . [2023 Aug] 
*الا یا ایّها الخندان !  [2022 Jun] 
*اردی جان، موفقِ پولبر ! کولبری بلدی عزیز؟ [2022 May] 
*تو اسماعیل نوزایی ایرانی [2022 May] 
*زورق بان ادبی و دلشوره ایی تاریخی برای تکرار تراژدی [2022 Apr] 
*گُلا! مویت مجعد بود [2021 Dec] 
*گفتا شراب خواری؟  [2021 Dec] 
*به دو پستان بریده ی پروانه سوگند [2021 Nov] 
*تفنگچی ! پیر پر امیدمان که درگذشت [2021 Oct] 
*خون شویِ خندان رو  [2021 Mar] 
*سهیلا ای انارت مست [2020 Dec] 
*کایلی بخند ای زنِ زیبا  [2020 Nov] 
*میمونِ مُطرّب باز در مِلکی دو هکتاری [2020 Aug] 
*الا ربّنا آتنا دائمی !  [2020 Jun] 
*الا تهرانِ لرزش ها  [2020 May] 
*الا نیلوفرک! نیلوفر جانت سلامت باد ! [2020 Mar] 
*گورکنِ گورِ خویش است [2019 Nov] 
*الا ای شمس آگاهی ؟ از این زن های ‏زندانی ؟ [2019 Oct] 
*الا بوکوحلال مهربان، آیا کجا ‏هستید ؟ [2019 Apr] 
*الا ای شمسِ تبریزی که اسماعیل ‏ها، بخشی است  [2019 Feb] 
*سردارِ لَشَن ! خیبرِ قاسم  [2019 Jan] 
*نامش جمال بود همه ایران و عشق بود [2018 Oct] 
*سَربکش به سرکشی ! که رقصِ شهره ها... [2018 Jul] 
*باران می بارد بر هر سه ثلثِ ثلاثه‌ی وطن [2018 Jun] 
*در خیکمان چپاندند [2018 May] 
*گلرخ بگو اغما  [2018 Apr] 
*خون را به چشم، سرمه ی بیداد کرده ام [2018 Feb] 
*کرکس براندازم ‏  [2018 Jan] 
* هفتاد تار و پودِ وطن دریغ شد !‏ [2017 Oct] 
*خنیای سُرخینِ تخلیه [2017 Sep] 
*شیر بر زمین افتاد  [2017 Jul] 
*صدای گریه اش از زیرِ خاکِ احمد آباد است [2017 Jul] 
*نگران گسل های تهران ام  [2017 May] 
*وقتي رديف و قافيه ام شعري [2016 Aug] 
*عمو که مرد  [2016 May] 
*اين روزها بي چتر مانده ام  [2016 May] 
*به هیچ کس مگو ولی نظاره کن [2016 Mar] 
*سقوط در ابتذال زنان ایرانی کاندیدای مجلس شورا [2016 Feb] 
*چمدانی گریخته از وطنی گَس، مملوِ حسرتِ عشق [2016 Feb] 
*شمعی برافروزانده آنک آن پرستو [2015 Nov] 
*سایه ها افتاده بر سرهای گل ها [2015 Nov] 
*جمهوری جهل و جنون  [2015 Oct] 
*ماندگار بی "بی نیاز"- یادداشتی در وداع فتح الله بی نیاز [2015 Oct] 
*تفنگچی و پیرِ پرامید [2015 Sep] 
* «خوابمان نبرد!» يادداشتي بر فيلم «خوابم مي آيد» [2015 Sep] 
*طرح فراخوان ادبی جهت شرکت در برنامه ی *زورقِ ادبیاتِ ایران در آب های دور* [2015 Sep] 
*و ساحل بي قرارش بود  [2015 Sep] 
*پناهجو  [2015 Sep] 
*تولد است  [2015 Aug] 
*آن سوی پرچین [2015 Aug] 
*حسب حالي بنوشتي و شد ايامي چند ! يادداشتي بر کتاب سرگذشت يک سفر نوشته ي محمد جعفري  [2015 Aug] 
*چيزي بگو چيزي نگو لاله ي مرداد سرب نوش [2015 Aug] 
*از دارِ انسان شد این زنگ قنادی [2015 Jul] 
*چه باید کرد اما آن دو صد اسبان ایلامی گرفتارند؟ [2015 Jun] 
*و تبردارِ شهرِ زور به بدرقه آمد! [2015 May] 
*نگرانم گلِ نرگس [2015 May] 
*باستیل و اوین  [2015 Apr] 
*او، او،ما  [2015 Mar] 
*داس [2015 Mar] 
*سيبي دونيم  [2015 Mar] 
*بهمن ديگري در راه است! [2015 Mar] 
*تشنه، تشنه  [2015 Mar] 
*سرو قاهره [2015 Feb] 
*اين روزها زنده ها  [2015 Feb] 
*سبد سبد [2015 Feb] 
*سنجابِ بي کاج [2015 Feb] 
*جنونِ انار، آنِ انار، بسم رب ال انار [2015 Feb] 
*گلِ نسرین، رسالتِ خیزش [2015 Feb] 
*بابک و بُهت دریا  [2015 Feb] 
*مرگِ مترسک  [2014 Dec] 
*کربلا همين اوين است و تپه هاش [2014 Dec] 
*نرگس اي گل فرياد  [2014 Dec] 
*گيسوکمندِ کوباني [2014 Dec] 
*جوي خون مي رود پاي درختِ کهنسالِ پير [2014 Dec] 
*سگِ هار [2014 Dec] 
*کبوتر بچه گانِ قفس  [2014 Dec] 
*عزت ما را به خاطر نياور [2014 Dec] 
*بس است اين ميمون هوا کردن ها  [2014 Nov] 
*آخرين درخواست [2014 Nov] 
*زندانشهر  [2014 Nov] 
*ديوارِ بلندِ آجرسياه  [2014 Nov] 
*تاکسي خبر کن تا کسي نيامده  [2014 Nov] 
*به کجا مي تُرانيد [2014 Oct] 
*آه پرستو! [2014 Oct] 
*آه ای زباله ی تزویر [2014 Oct]