الا ای همسر ِسابق !
شادی سابجی

 

1     الا ای همسر  ِسابق ! رذالت پیشه ی رجّاله ی دائم !

2     مبارک باد میلادت، که امروز است، ای میمونکِ قاتل !

 

3     تو کُشتی عشق و احساس ِ دل آن، شاعرِ عاشقدل واله !

4     تو کُشتی با یکی شلاقِ زورِ و پولک حاصل شده، حمالک ِ دائم !

 

5    به تن شوخی کشاندی پیکرِ زنگاره ی زشت ات، به هر جایی !

6     زناکاری پنهانی ! و لواط ات  !، که طبل شهرها گردیده و گردید با خانی !

 

7     چه صد ها "عُقدهمخوابی" ، به تن های زنانِ خارجی داری به افکارت،

8     چه بس مفعولک ِ مغفوله ی آن مرد و این مردی که ژن هایش اروپایی ست ...

 

9     الا بدبخت ِ روشنفکر  ِ دل کوران ! الا مفعول  ِ پول و جاهک ِ یک روزه ی دنیا،

10     الهی، صد الهی، صد هزاران مرتبه نفرین ِ شیطان، حضرت ِ شیطان

 

11     نشیند بر یکی یک لقمه ایی که بر دهان داری ، به بازوی کثیف ِ هرزه ی پیکر،

12     که پایت قطع می گردد به دزدی های اسباب ِ سرای خانه ی آن شاعر  ِشیدا،

 

13     که پایت قطع می گردد که پای شاعر  ِ تبعید را کردی چنانش قطع بر خانه،

14     مبارک باد میلادت که امروز است و شاعر هم به یادش هست، رجّاله !

 

فرانسه، حومه ی یک دریاچه ی شاعرانه

18 اوت 2023 میلادی برابر با 27 مرداد ماه 1402 شمسی

 

 

پانوشت شعر:

==================================================================

نکته ی اول: کلمه ی رجاله ی در مصرع اول و مصرع چهاردهم پایانی، شعر به صورت رجّاله ، با تشدید روی حرف جیم آورده شده است  که براساس اختیارات شاعرانه، یا لیسانس شاعرانه، این دخل و تصرف شده است تا تاکیدی مضاعف در خوانش ایجاد شود و تاکیدی باشد بر معنای کلمه که سفلگان، فرومایگان و اراذل و اوباش. پرده ی نمایش این شعر به صورت خطابه ی منادا با رجاله شروع و با تبریک به رجاله خاتمه می یابد. این شعر یک نمایشنامه ی کوتاه به صورت خطابه است که به صورت قالب شعری در 14 مصراع نوشته شده است و باید در حدود 5 دقیقه و نیم اجرا شود.

 

نکته ی دوم: کلمه ی نو آوری شده ی "عُقدهمخوابی"،  در مصرع هفت ام این شعر مشتق شده از عقده ی همخوابگی است که سه حرف داخلی این دو کلمه براساس اختیارات شاعرانه، یا لیسانس شاعرانه، دخل و تصرف شده است تا از دو کلمه با رابطه ی مضاف و مضاف الیه ، یک کلمه ی صفت منسوبی جدید استخراج شود.

 

نکته ی سوم: همچنین دو کلمه ی حمالک و جاهک ، در این شعر در دو مصرع 4 و مصرع 6  هر دو در ترکیب با کاف تصغیر، از کلمات حمال و جاه ، مباشند که این هم نوآوری واژگانی زبانی شده است.

 

 

منبع:پژواک ایران


شادی سابجی

فهرست مطالب شادی سابجی در سایت پژواک ایران 

*الا ای همسر ِسابق !  [2023 Aug] 
*و زائر شو به قبرِ آن شجاع ِ سربداری که . . . [2023 Aug] 
*الا یا ایّها الخندان !  [2022 Jun] 
*اردی جان، موفقِ پولبر ! کولبری بلدی عزیز؟ [2022 May] 
*تو اسماعیل نوزایی ایرانی [2022 May] 
*زورق بان ادبی و دلشوره ایی تاریخی برای تکرار تراژدی [2022 Apr] 
*گُلا! مویت مجعد بود [2021 Dec] 
*گفتا شراب خواری؟  [2021 Dec] 
*به دو پستان بریده ی پروانه سوگند [2021 Nov] 
*تفنگچی ! پیر پر امیدمان که درگذشت [2021 Oct] 
*خون شویِ خندان رو  [2021 Mar] 
*سهیلا ای انارت مست [2020 Dec] 
*کایلی بخند ای زنِ زیبا  [2020 Nov] 
*میمونِ مُطرّب باز در مِلکی دو هکتاری [2020 Aug] 
*الا ربّنا آتنا دائمی !  [2020 Jun] 
*الا تهرانِ لرزش ها  [2020 May] 
*الا نیلوفرک! نیلوفر جانت سلامت باد ! [2020 Mar] 
*گورکنِ گورِ خویش است [2019 Nov] 
*الا ای شمس آگاهی ؟ از این زن های ‏زندانی ؟ [2019 Oct] 
*الا بوکوحلال مهربان، آیا کجا ‏هستید ؟ [2019 Apr] 
*الا ای شمسِ تبریزی که اسماعیل ‏ها، بخشی است  [2019 Feb] 
*سردارِ لَشَن ! خیبرِ قاسم  [2019 Jan] 
*نامش جمال بود همه ایران و عشق بود [2018 Oct] 
*سَربکش به سرکشی ! که رقصِ شهره ها... [2018 Jul] 
*باران می بارد بر هر سه ثلثِ ثلاثه‌ی وطن [2018 Jun] 
*در خیکمان چپاندند [2018 May] 
*گلرخ بگو اغما  [2018 Apr] 
*خون را به چشم، سرمه ی بیداد کرده ام [2018 Feb] 
*کرکس براندازم ‏  [2018 Jan] 
* هفتاد تار و پودِ وطن دریغ شد !‏ [2017 Oct] 
*خنیای سُرخینِ تخلیه [2017 Sep] 
*شیر بر زمین افتاد  [2017 Jul] 
*صدای گریه اش از زیرِ خاکِ احمد آباد است [2017 Jul] 
*نگران گسل های تهران ام  [2017 May] 
*وقتي رديف و قافيه ام شعري [2016 Aug] 
*عمو که مرد  [2016 May] 
*اين روزها بي چتر مانده ام  [2016 May] 
*به هیچ کس مگو ولی نظاره کن [2016 Mar] 
*سقوط در ابتذال زنان ایرانی کاندیدای مجلس شورا [2016 Feb] 
*چمدانی گریخته از وطنی گَس، مملوِ حسرتِ عشق [2016 Feb] 
*شمعی برافروزانده آنک آن پرستو [2015 Nov] 
*سایه ها افتاده بر سرهای گل ها [2015 Nov] 
*جمهوری جهل و جنون  [2015 Oct] 
*ماندگار بی "بی نیاز"- یادداشتی در وداع فتح الله بی نیاز [2015 Oct] 
*تفنگچی و پیرِ پرامید [2015 Sep] 
* «خوابمان نبرد!» يادداشتي بر فيلم «خوابم مي آيد» [2015 Sep] 
*طرح فراخوان ادبی جهت شرکت در برنامه ی *زورقِ ادبیاتِ ایران در آب های دور* [2015 Sep] 
*و ساحل بي قرارش بود  [2015 Sep] 
*پناهجو  [2015 Sep] 
*تولد است  [2015 Aug] 
*آن سوی پرچین [2015 Aug] 
*حسب حالي بنوشتي و شد ايامي چند ! يادداشتي بر کتاب سرگذشت يک سفر نوشته ي محمد جعفري  [2015 Aug] 
*چيزي بگو چيزي نگو لاله ي مرداد سرب نوش [2015 Aug] 
*از دارِ انسان شد این زنگ قنادی [2015 Jul] 
*چه باید کرد اما آن دو صد اسبان ایلامی گرفتارند؟ [2015 Jun] 
*و تبردارِ شهرِ زور به بدرقه آمد! [2015 May] 
*نگرانم گلِ نرگس [2015 May] 
*باستیل و اوین  [2015 Apr] 
*او، او،ما  [2015 Mar] 
*داس [2015 Mar] 
*سيبي دونيم  [2015 Mar] 
*بهمن ديگري در راه است! [2015 Mar] 
*تشنه، تشنه  [2015 Mar] 
*سرو قاهره [2015 Feb] 
*اين روزها زنده ها  [2015 Feb] 
*سبد سبد [2015 Feb] 
*سنجابِ بي کاج [2015 Feb] 
*جنونِ انار، آنِ انار، بسم رب ال انار [2015 Feb] 
*گلِ نسرین، رسالتِ خیزش [2015 Feb] 
*بابک و بُهت دریا  [2015 Feb] 
*مرگِ مترسک  [2014 Dec] 
*کربلا همين اوين است و تپه هاش [2014 Dec] 
*نرگس اي گل فرياد  [2014 Dec] 
*گيسوکمندِ کوباني [2014 Dec] 
*جوي خون مي رود پاي درختِ کهنسالِ پير [2014 Dec] 
*سگِ هار [2014 Dec] 
*کبوتر بچه گانِ قفس  [2014 Dec] 
*عزت ما را به خاطر نياور [2014 Dec] 
*بس است اين ميمون هوا کردن ها  [2014 Nov] 
*آخرين درخواست [2014 Nov] 
*زندانشهر  [2014 Nov] 
*ديوارِ بلندِ آجرسياه  [2014 Nov] 
*تاکسي خبر کن تا کسي نيامده  [2014 Nov] 
*به کجا مي تُرانيد [2014 Oct] 
*آه پرستو! [2014 Oct] 
*آه ای زباله ی تزویر [2014 Oct]