• هنر و ادبیات

* حسرت به سلطانی شادی سابجی [2024 May] 
* دین و آیین تو شیخ رها اخلاقی [2024 Mar] 
* مدیحه‌ای در پاسخ به چند مقاله اسماعیل وفا یغمائی [2024 Mar] 
* بانو بهار زمینی من اسماعیل اسماعیلی [2024 Mar] 
* دایه شریفه شادی سابجی [2024 Mar] 
* چه شد رها اخلاقی [2024 Feb] 
* مدیحه ای برای پیره سلطانه سلیطه اسماعیل وفا یغمائی [2024 Feb] 
* و دیریست مرده‌است کذاب اعظم اسماعیل وفا یغمائی [2024 Feb] 
* فقط حرف رها اخلاقی [2024 Feb] 
*  ایمان بیاوریم به اعجاز مردگان اسماعیل وفا یغمائی [2024 Feb] 
* تو را بر خون ما سوگند یاران رها اخلاقی [2024 Feb] 
* ببار ای اتش سرخ مسلسل رها اخلاقی [2024 Jan] 
* جای به هیچ مستبدی نیست رها اخلاقی [2024 Jan] 
* شیخ پلید داری جواب؟ رها اخلاقی [2024 Jan] 
* ای در پیشانی ات سربی نشسته ! شادی سابجی [2024 Jan] 
* انفجر ینفجر و انفجار اسماعیل وفا یغمائی [2024 Jan] 
* قصیده غم انگیز نوئلیه اسماعیل وفا یغمائی [2023 Dec] 
* اتحاد رها اخلاقی [2023 Dec] 
* جنبش زنده است رها اخلاقی [2023 Dec] 
*  کار شاعران اسماعیل وفا یغمایی [2023 Dec] 
* با ملایان/ سه سرود اسماعیل وفا یغمایی [2023 Dec] 
* بساط ِ چای دبش ِ آیت الأشرار شادی سابجی [2023 Dec] 
* به سر زلف تو در شهر گرفتارانند اسماعیل وفا یغمائی [2023 Dec] 
* به مناسبت رهایی «توماج صالحی» خواننده شورشی میهن . م-ت اخلاقی [2023 Nov] 
* ظریف الدوله ی زیرک ! شادی سابجی [2023 Nov] 
* شهید ِ مُو و گیسوان شادی سابجی [2023 Nov] 
* در گذر چهل و پنجسال اسماعیل وفا یغمائی [2023 Sep] 
* خوش به حال رفتگان اسماعیل وفا یغمائی [2023 Sep] 
* راز شکست زری شمس [2023 Sep] 
* کابوس نبود واقعیت بود اسماعیل وفا یغمائی [2023 Sep] 
* الا ای همسر ِسابق ! شادی سابجی [2023 Aug] 
* و زائر شو به قبرِ آن شجاع ِ سربداری که . . . شادی سابجی [2023 Aug] 
*  کارعالمان در خلوت اسماعیل وفا یغمائی [2023 Aug] 
* منرا نصیب از همه هستی جمال توست اسماعیل وفا یغمائی [2023 Jul] 
*  در مدح علمای عالیقدر اسلام اسماعیل وفا یغمائی [2023 Jun] 
*  سرود تلخ و اشک الود اندوه اسماعیل وفا یغمایی [2023 Jun] 
* قصیده با بانگ مرگ بر شاه اسماعیل وفا یغمایی [2023 Apr] 
* رباعیات دباغی! (تقدیم به فیلسوف بزرگ حضرت عبدالکریم سروش دباغ) یاور استوار [2023 Mar] 
* گلستان من اسماعیل وفا یغمایی [2023 Feb] 
* عریان بمان گلشیفته اسماعیل وفا یغمایی [2023 Feb] 
* کسی نمیداند اسماعیل وفا یغمایی [2023 Feb] 
* گند آن سخن! منوچهر تقوی بیات [2023 Feb] 
* مضحکه غریبی است نازنین اسماعیل وفا یغمایی [2023 Jan] 
* - ستاره - برای گوهر عشقی م- شبگیر [2023 Jan] 
* فقیه لخت م- شبگیر [2023 Jan] 
* سنگ در چنگ زهرا شمس یداللهی [2023 Jan] 
* و خدا در جشن پیروزی مردم خواهد رقصید اسماعیل وفا یغمایی [2023 Jan] 
* هنگامه رزم م-ت اخلاقی [2022 Nov] 
* بازگشت به میهن احمد کریم‌پور زنوزی [2022 Nov] 
* داستان شهادت دو آخوند والا تبار اسماعیل وفا یغمایی [2022 Nov] 
* بهاران م-ت اخلاقی [2022 Nov] 
* پرچم کاوه اسماعیل وفا یغمایی [2022 Oct] 
* روزی تو بازخواهی گشت سرفراز علی میرفطروس [2022 Oct] 
* زنی که می ستایم زهرا شمس یداللهی [2022 Oct] 
* ژینا ، ژینا حسین مشرف [2022 Oct] 
*  ارتش ابلیس هم گربر شود؟ اسماعیل وفا یغمایی [2022 Oct] 
* دختر م- شبگیر [2022 Oct] 
* برای خون سیاوش م- شبگیر [2022 Oct] 
* پيشْ‌بندِ كاوه روشن كرد راه بهرام بیضایی [2022 Oct] 
* لیلای ابدی نصیر نصیری [2022 Oct] 
* بی حجابی منیر طه [2022 Sep] 
* زن، زندگی، آزادی ی - صفایی  [2022 Sep] 
* سووشون نیما شیرازی [2022 Sep] 
* برای دیگر داغدار نشدن م. شبگیر  [2022 Sep] 
* ای رهبران کجائید اسماعیل وفا یغمایی [2022 Sep] 
* دو رباعی درباره قتل بیرحمانه مهسا نیما شیرازی [2022 Sep] 
*  وقتی که تو باشی ثریا پاستور [2022 Sep] 
* غبار روبی از خویشتن اسماعیل وفا یغمایی [2022 Aug] 
* ساک‌های سخن‌گو حسین مشرف [2022 Aug] 
* مدار دافعه و جاذبه اسماعیل وفا یغمایی [2022 Aug] 
* پَرکَنده بر زغالِ صنوبر چگونه‌ای؟ حسین جنتی [2022 Jul] 
* به اهل عشق ودل اسماعیل وفا یغمایی [2022 Jul] 
* برای عشقی فراتر از هر عشق اسماعیل وفا یغمایی [2022 Jul] 
* ما گلهای خندانیم اسماعیل وفا یغمایی [2022 Jun] 
* با یادی از کودکان زاده ی رنج ثریا پاستور [2022 Jun] 
* الا یا ایّها الخندان ! شادی سابجی [2022 Jun] 
* اردی جان، موفقِ پولبر ! کولبری بلدی عزیز؟ شادی سابجی [2022 May] 
* ناخدای عرصه تاریخ برکش بادبان اسماعیل وفا یغمایی [2022 May] 
* تو اسماعیل نوزایی ایرانی شادی سابجی [2022 May] 
* عاقبت ملت شما را ای فقیهان می.... اسماعیل وفا یغمایی [2022 May] 
* مجموعه کتاب‌های شاهین پارسی  [2022 Apr] 
* زندگی ( ۲) زهرا شمس یداللهی [2022 Mar] 
* در بدرقه وسوگ پلنگی که به سفر رفت اسماعیل وفا یغمایی [2022 Mar] 
* دفتر غزلهای مرا به تیغ جراح مسپار اسماعیل وفا یغمایی [2022 Mar] 
* چند رباعی عاشقانه و عارفانه اتمی اسماعیل وفا یغمایی [2022 Mar] 
* آخرین شعرِ علی میرفطروس [2022 Feb] 
*  مشروعه ۵۷ م-ش بیدار [2022 Feb] 
* می دانم شکست خواهم خورد اسماعیل وفا یغمایی [2022 Feb] 
* سرباز بسیجی زهرا شمس یداللهی [2022 Feb] 
* بهمنی دیگر بدان بی شک فرا خواهد رسید اسماعیل وفا یغمایی [2022 Feb] 
* عاشقانه‌ی کافرانه‌ی آزاد عریان اسماعیل وفا یغمایی [2022 Jan] 
* عشق نامحدود من اسماعیل وفا یغمایی [2022 Jan] 
* سرباز بسیجی زهرا شمس یداللهی [2022 Jan] 
* بیداد قلم ی - صفایی  [2022 Jan] 
* ما پیر شده‌ایم اسماعیل وفا یغمایی [2022 Jan] 
* بیداد قلم ی - صفایی  [2022 Jan] 
* ۱۲ رباعی برای بکتاش آبتین اسماعیل وفا یغمایی [2022 Jan] 
* برآ ای درخشان ترین آته ایسم حسین مشرف [2022 Jan] 
*  سرود مهر تو غزلقصیده ای در مدح شیخ شهر و ستایش عشق اسماعیل وفا یغمایی [2022 Jan] 
*  زیارتنامه عاشقان اسماعیل وفا یغمایی [2022 Jan]