زندگی ( ۲)
زهرا شمس یداللهی

زندگی جاری است مانند زمان 

بی انتها    

زندگی جاری است در بطن زمان 

در آن زمان 

در این زمان  

  

زندگی چرخان  

چو گردون در جهان                           

زندگی بوده است و خواهد بود 

همچون آب و خاک 

 

گر نباشم                        

گر نباشی 

شعله اش گرمی دهد 

بر جان و هر آنچه که هست 

 

گر نباشم  

آسمان برجاست 

بر سقف فلک          

                                                           

گر نباشی 

زندگی جاری است  

چون آب روان 

 

پس چه مانَد          

از من و از تو         

در این بحر زمان؟  

 

مهربانی و صفا          

عشق بازی و وفا       

                            

عشق مهراب فلک                  

عشق آب زندگی 

عشق پیوند میان هر چه در هستی بوَد             

عشق معنای عمیق زندگی است  

 

گر تو خواهی ماندنی باشی             

بگو از مهر                                

بخوان از عشق                            

بخوان از مهرِ مهر آیین                

بخوان از میترا                                             

بیفشان عطر عشق بی کران را       

در دل و در جان  

زهرا شمس 

۱۸ فوریه ۲۰۲۲ 

 مهرپرستان (پیروان میترا) به خورشید ارج می نهادند. معبد مهریان معمولا رو به سوی خاوران و خورشید داشته آنچنان که نور خورشید بر روی آب در درون معبد می تابیده است. 

مهراب در پرستشگاه پیروان مهر جایی است که مهر(خورشید) با آب به یکدیگر می رسند. 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب زهرا شمس یداللهی در سایت پژواک ایران 

*زندگی ( ۲) [2022 Mar] 
*سرباز بسیجی  [2022 Feb] 
*سرباز بسیجی  [2022 Jan] 
*برای مبارزان راه آزادی  [2021 May] 
*از ما نیست که بر ماست! [2021 Jan] 
* به بهانه روز بزرگداشت حافظ ۲۰ مهر کنتس آنا دونوای، عاشق شیراز، حافظ و سعدی [2020 Oct] 
* آوای تو، آوای نی  [2020 Oct] 
*بر پا خیز و پای در راه بگذار: ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس  [2020 Sep] 
*حافظ، گل و غنچه [2020 Jun] 
*ای داد، ای فریاد، به دادمان برسید!  [2020 May] 
*جهان کرونا زده  [2020 Apr] 
*دزدی ادبی !؟ [2020 Mar] 
*به بهانه روز زن [2020 Mar] 
*عارف قزوینی خنیاگر آزادی  [2020 Feb] 
*دیوار سکوت  [2020 Jan] 
*شیر ایران زمین  [2019 Dec] 
*کابوس  [2019 Dec] 
* اژدها [2019 Nov] 
*تابوی ساحر  [2019 Oct] 
*نگین چشم  [2019 Aug] 
* فشرده ای ازقسمتی از سخنرانی افتتاحیه کنگره صلح توسط ویکتور هوگو- پاریس، اوت ۱۸۴۹  [2019 May] 
*بداختری شماره ۱۳‏  [2019 Mar] 
*زایمان [2019 Mar] 
*دختران انقلاب بی بی مریم‌های روزگار ما [2018 Nov] 
*پژواک نام حافظ در اروپا [2018 Oct] 
*آرزو  [2018 Sep] 
*‏ نغمه ی خاموشان  [2018 Aug] 
*خنیاگران ایرانی پیام آوران فقر و تنگدستی  [2018 Mar] 
*همدلی [2018 Jan] 
*بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله [2016 Nov]