سنگ در چنگ
زهرا شمس یداللهی

دانم که دگر اشک برای تو نمانده

دانم که دلت خون است

فریاد نمانده

 

چشم تو پر از خشم

دست تو پر از سنگ*

 

چشم تو، مانند خدنگی

همراه به سنگی

بخورد بر دیده ی دشمن

 

گر باز کنی پنجره ی دل

پرواز کنی

با پر امید

ببینی هنر روز

ببینی که درِ بسته ی شب

با نیزه ی نور

می شکند

 

باز کن پنجره ی دل

بنگر

بر فلک تیره و تار

ناگهان می شکفد

چون گل یاس

عطر در موی تو می افشاند

 

خرمن و سیل ستاره بنگر

یاره۱ی گردن تو

 

باز کن پنجره ی دل

بنگر

رفتن تیرگی و تلخی شب را

بنگر

گوهر افسر زرین

به سر پیر و جوان

بنگر

خشم چو خنجر بُران

سپر عشق شده

بنگر

در همه ی شهر

روز آزاد شده

شب در بند.

زری شمس - ۱۸ دی ۱۴۰۱ برابر با ۸ ژانویه ۲۰۲۳

 

*برای مادری که با پرتاب سنگ به جنگ وحوش حکومت اسلامی رفت.

۱- گردن بند

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب زهرا شمس یداللهی در سایت پژواک ایران 

*اعتصابات سراسری کلید دروازه آزادی   [2023 Sep] 
*حمله‌های شیمیایی یا اعدام‌های نامرئی  [2023 May] 
*از زن تا ... ژن، ژیان، ئازادی  [2023 Mar] 
*کشتی نشستگان کشتی شکسته  [2023 Feb] 
*سنگ در چنگ   [2023 Jan] 
*آیا حکومت آینده در ایران باید «مشروعیت» داشته باشد؟  [2022 Dec] 
*زنی که می ستایم   [2022 Oct] 
*زندگی ( ۲)  [2022 Mar] 
*سرباز بسیجی   [2022 Feb] 
*سرباز بسیجی   [2022 Jan] 
*برای مبارزان راه آزادی   [2021 May] 
*از ما نیست که بر ماست!  [2021 Jan] 
* به بهانه روز بزرگداشت حافظ ۲۰ مهر کنتس آنا دونوای، عاشق شیراز، حافظ و سعدی  [2020 Oct] 
* آوای تو، آوای نی   [2020 Oct] 
*بر پا خیز و پای در راه بگذار: ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس   [2020 Sep] 
*حافظ، گل و غنچه  [2020 Jun] 
*ای داد، ای فریاد، به دادمان برسید!   [2020 May] 
*جهان کرونا زده   [2020 Apr] 
*دزدی ادبی !؟  [2020 Mar] 
*به بهانه روز زن  [2020 Mar] 
*عارف قزوینی خنیاگر آزادی   [2020 Feb] 
*دیوار سکوت   [2020 Jan] 
*شیر ایران زمین   [2019 Dec] 
*کابوس   [2019 Dec] 
* اژدها  [2019 Nov] 
*تابوی ساحر   [2019 Oct] 
*نگین چشم   [2019 Aug] 
* فشرده ای ازقسمتی از سخنرانی افتتاحیه کنگره صلح توسط ویکتور هوگو- پاریس، اوت ۱۸۴۹   [2019 May] 
*بداختری شماره ۱۳‏   [2019 Mar] 
*زایمان به مناسبت روز زن ۸مارس برای زنان ایران و دخترم آزادی [2019 Mar] 
*دختران انقلاب بی بی مریم‌های روزگار ما  [2018 Nov] 
*پژواک نام حافظ در اروپا  [2018 Oct] 
*آرزو   [2018 Sep] 
*‏ نغمه ی خاموشان   [2018 Aug] 
*خنیاگران ایرانی پیام آوران فقر و تنگدستی   [2018 Mar] 
*همدلی  [2018 Jan] 
*بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله برگردان بخشی از کتاب Keeping schools safe in earthquakes, OECD [2016 Nov]