تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»
سیامک نادری

اکنون بیرون شو از کمینگاه شغال و گراز

زخم آجین ام کن !

صیقل بزن چُنین

تیغۀ پر خشمم را

 

ای سفله های هرزه درا

دیده ام تو را

جبون و

زبون !

تو اینسانی

بیهوده کین – رنجه مدار.

دریک اقدام مفتضح دیگر مریم رجوی دستگیری حمید عباسی ازجلادان قتل عام ۶۷ توسط آقای ایرج مصداقی را نوعی رابطه مشکوک …و مشابه دستگیری روح الله زم قلمداد کرده و با رذالت تمام او را « تواب تشنه بخون» نامید.

بعنوان شاهد و زندانی رژیم ولایت پلید فقیه خمینی و ۳۶سال حضوردر تشکیلات و زندانی بودن توسط رهبری عقیدتی رجوی، اگر چه ناخواسته وبرخلاف میلم، اما ناگزیز در برابر مخدوش کردن دستگیری «حمید عباسی» از جلادان قتل عام ۶۷، و چوب لای چرخ گذاشتن درمقابل دادخواهی و محاکمه او، حقایق را ارائه دهم. بیش از ۷سال زندان، بمدت بیش از۶ سال آن را در زندان گوهردشت وسه سال درسلول انفرادی بودم و یکی ازکسانی هستم که توسط  این جلاد«حمید عباسی» درگوهرشت شکنجه شده ام. و ازشاهدین قتل عام ۶۷ درگوهردشت هستم.

همچنانکه دیروز در مقاله ای: « سکوت مفتضح مریم رجوی الهه کینه توز، در برابردستگری جلاد حمید عباسی » توضیح دادم. مریم رجوی با سالیان دروغ و تهمت و ایجاد رعب وحشت برعلیه منتقدان و جدا شدگان ازمجاهدین خلق و شورای ، اینک در وضعیت« آچمز » قرار گرفته و مهره اصلی« شاه ـ رهبری عقیدتی » درحالت «کیش مات» قرار گرفته است، ناگزیر همچون سیاق گذشته باز هم بیش از پیش برطبل دروغ و تهمت و ارعاب …بکوبد، تا اولین نمونه دادخواهی قتل عام شدگان ۶۷ را مخدوش کرده، وبرای پنهان ساختن این طبل توخالی، زهری بکام مردم و خانواده های قتل عام شدگان بریزد.

ضرب المثل ها حقیقتی از زبان توده های مردم و زندگی اجتماعی مان است. می گویند« نوکر ما- نوکری داشت؟» اینک مریم رجوی در صحنه دروضعیت قرار گرفته و با هرنوع «آچمز»ی ( «آچمز مطلق» و یا «آچمز نسبی») آنرا تحلیل ومجسم می کند، نوکران دسته چندم ازهواداران تحت نام « اتحاد زندانیان سیاسی ایران» و برای قربانی کردن برای نجات شاه(رجوی)چنین «سربازانی» را به صحنه شطرنج بقول خودشان «جنگ سیاسی» فرستاده است تا برخلاف سراسررسانه های جهان ومردم و شوق خانواده های قتل عام شدگان و، طوقیان سربدار ۶۷ ، سناریو سازی کمیسیون امنیت وضدتریسم را درپی دو اطلاعیه های همین دوهفته پیش برعلیه آقای ایرج مصداقی را  تکمیل کند.

قسمتی ازمتن اطلاعیه « اتحاد زندانیان سیاسی ایران »:

« … ما صرف نظر از نوع روابط مشکوکی‌ که منجر به دستگیری این جانی شده روابطی که تجربه آنرا در خبر رسانی آنچنانی روح الله زم داریم ، یقین داریم دستگاهی که رد مسافرتی‌ این جنایت کار را به تواب تشنه بخون داده است … و تا ابد مهر رسوایی را بر پیشانی او حک کرد »

نوشته فوق بی نیاز از توضیح و تفسیر است و در پایان با حالت منفعل و کنارگیری از این داستان اضافه می کند:

« با این احوال ما امیدوار هستیم که دستگاه عدالت سوئد تسلیم زد و بند‌های سیاسی با رژیم ایران نشده و محاکمه این جنایت کار را مستقلا به انجام برساند.»

برغم اینکه مریم رجوی و رهبری عقیدتی با ارقام سازی و ادعای ۱۲۰۰۰۰ شهید؟ و ۳۰۰۰ قتل عام شده؟، وادعای دادخواهی ؟، ( البته باید تأکید کنم که بیشتر قتل عام شدگان از سازمان مجاهدین خلق بودد!)، بسادگی کنارمی کشد و می نویسد« با این احوال ما امیدوار هستیم که دستگاه عدالت سوئد تسلیم زد و بند‌های سیاسی با رژیم ایران نشده… ».

لینک اطلاعیه اتحاد زندانیان سیاسی ایران ضمیمه است:

ننگ این موضع گیری مریم رجوی در برابر  حمید عباسی جلاد گوهردشت درقتل عام ۶۷ برای همیشه بر جای پیشانی مهر خورده آنها باقی خواهد ماند.

راستی کدام زندانی سیاسی با شرف و وجدان و آزاده است که در برابر دستگیری و محاکمه و دادگاه  این جلاد هیچ گونه دادخواهی نکرده و کنار کشیده و شهادتی برشکنجه ها و اعدامها و قتل عام ۶۷ ندهند؟ ، و این چیزی نیست جز همان الهه کینه توز اسلام سیاسی رجوی، که مریم رجوی آن را درصحنه سیاسی «همه چیز» را بسود منافع ومطامع رجوی به پیش می برد.

 

نوکر ما، نوکری داشت!

یک عکس بیش از هزارسخن:

به چهره مریم رجوی و دسته به سینه بودن چاکرمنشان باندجنایتکار و تبهکار وفاسد نگاه کنیدم

اینک می توان نوکران دسته چندم هواداران خارجه نشین تحت عنوان «زندانی»  که هرگز به درون تشکیلات اشرف و لیبرتی و آلبانی نیامده اند پی برد.

یک حقیقت تاریخی

پس ازمشخص شدن انتقال سازمان ازلیبرتی به آلبانی بود. رجوی که میدانست با آمدن به آلبانی با سوالات بیشماری از بیش ازسه دهه شکست استراتژیک مواجه خواهد شد و ثمره این همه خونی که بپای این استراتژی ریخته شده است. درسایت خود شعری بچاپ می رساند تا زمینه سازی کند. شعر متعلق به آقای محمد قرائی ازمسئولین آموزش بخش تبلیغات وسیمای آزادی است.

رجوی برای اینکه مورد سوال واقع نشود که با اینهمه کشته دراین سالیان، اینک اسب استراتژیک رو درعراق گم کرده،‌ ودرآلبانی نمی تواند دنبال نعلش بگردد.

شعر را بخوانید، توضیح اینکه این شعر  ۵ روزپیش ازنواردیدارآقای منتظری وبا هیأت مرگ قتل عام ۶۷ نوشته وچاپ شده است. و اگرسازمان می دانست که چنین نواری انتشارمی یابد، بجای محتوای این شعر که خط وخطوط رجوی در آن بیان شده، طبق معمول موج سواری دادخواهی قتل عام ۶۷ را  انجام می داد. محتوار این شعر بخوبی گویای حقیقت است:

 

به بیا فکر راه حل باشیم ۱۵مرداد ۹۵

لازم به توضیح است که رجوی این صفحه ازسایت را حذف کرده است ومن این سند را در آلبانی درسال ۱۳۹۵عکس گرفتم.

 

مسعود رجوی بارها گفته بود :« زندگی و مرگ شما متعلق به من است و بعد از مرگتان صاحب خون من هستم.» نه تنها هیچ رهبری، بلکه هیچیک از۱۲۴۰۰۰پیامبران درطول تاریخ هم چنین ادعایی نکرده است!. درسایت مجاهدین ازقول مهدی ابریشمچی خواندم که گفته بود:‌ شهدا متعلق به خانواده آنها ومردم هستند؟. واقعا دراین سازمان ورهبریش شرم یافت نمیشود.

 

تقدیم به مریم رجوی

شمشیر و تیغ کش اسلام سیاسی ولایت عقیدتی:

 

این شعر در لیبرتی و حضورم  در درون تشکیلات سروده شده است  ازکتاب:« قرارمان عشق بود، نه کین!» سیامک نادری

” گاه آنقدر خشمگینم که …”                26/3/1392

 

گاهِ خشمگینی

آنقدر خشمگینم

که احساس می کنم

از تیغه شمشیری که در دستانم به پرواز در آمده

” بٌرنده ترم “!

و تیغۀ شمشیر

پا پس می کشد

از خشم سترگ من

 

گاه عصیان ها

آنقدر عاصی ام

که احساس می کنم

از فوارۀ جهندۀ سرتاپا آختۀ خونم

سرمیکشم

از شراره های پگاه خشم

آسیمه سر و

از شقیقۀ خونین و گیجگاه جنون

عاصی تر

 

هان !

بیهوده زخم مدار

بر تیغۀ الماس خشم من – صیقل.

خون من

فوارۀ عصیان پشته میکند

اندیششی برنگ نور آگاهی

با رخشه الماس و قلم

 

اکنون بیرون شو از کمینگاه شغال و گراز

زخم آجین ام کن !

صیقل بزن چنین

تیغۀ پر خشمم را

 

ای سفله های هرزه درا

دیده ام تو را

جبون و

زبون !

تو اینسانی

بیهوده کین – رنجه مدار.

 

با تبریک به مردم ایران و آزادیخواهان جهان، و درود و قدردانی از آقای ایرج مصداقی عزیز و همچنین آقای کاوه موسوی و دیگر دوستانی  که در عملیات دستگیری و محاکمه… با کوشندگی و تلاش  همکاری داشتند.

هزاران سخن از دادخواهی داریم هزاران شهادت…کاش این رجوی چنین خیانتی نکرده بود…کاش پس از چهل سال دراین نقطه نبودیم…بهتر است رجوی باز به خامنه ای و  قبر رفسنجانی و مجلس خبرگان نامه نگاری کرده و سلام و درود بفرستد و بگذارد ایرج مصداقی و سایر همکاران اولین نمونه دادخواهی را به پیش ببرند.

نکته اینجاست که تا این لحظه هر دو ولایت فقیه و ولایت عقیدتی در این زمینه سکوت کرده اند سرانجام کار، همین همسویی های محتوایی و ماهیّتی  مشترک دو اسلام سراپا متشابه و  غیر متضاد است.

 

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*زیر سوال بردن اطلاعیه های کمیسیون شورا توسط مجاهدین خلق؟- دادگاه حمید نوری [2021 Aug] 
*شکستن دیوار صوتی قتل عام۶۷؛ جعبه سیاه در دادگاه [2021 Aug] 
*قتل عام ۶۷؛ امنیتی‌ترین پرونده نظام در دادگاه سوئد؛ «مسئله‌ای» که اگر شروع بشود «پایانی نخواهد داشت…» [2021 Jul] 
*۱۴۲ بازجو، شکنجه گر و زندانبان در شورای ملی مقاومت [2021 Jul] 
*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]