مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟
سیامک نادری

 
مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟ سیامک نادری

همراه با سمفونی جدایی هنرمندان از تشکیلات رجوی درآلبانی همراه با اسامی وعکسها ومواردی ازپشت پرده ها، فرار وخودکشی و…بصورت پی دی اف درانتهای مقاله آمده است.

کباده کشی تابوت بابا وکینه کشی وکارد رهبران عقیدتی مبشران رحمت ووحدت ورهایی برگلوی اسماعیل وفایی وایجاد فضای ارعاب برعلیه جداشدگان ومنتقدین وهمچنین برای حفظ همین هواداران اندک پیرامون خود وبا توسل به ارعاب ونسق کشی است، همچنانکه در درون تشکیلات نیزهمین ارعاب اتمسفرحیاتی توتالیتاریسم برای حفظ حیات وبقای رهبری عقیدتی است. به رجوی باید گفت:«‌ سمفونی مقاومت ( فحاشی های چاله میدانی برعلیه اسماعیل و…) پیش کش، سمفونی جدایی هنرمندان ازغارایدئولوژیک رهبری عقیدتی، نشانی ازمرگ ایدئولوژیک ، تشکیلاتی واستراتژیکی است که نابکارانه چهل سال سرمایه مردم ومبارزه را به فساد وجنایت وجنون خودشیفتگی  خود مبدل ساخت.

کاظم مصطفوی در۶دی ماه ۹۷درمقاله «بهترین بابای دنیا!» درباره سیدی کاشانی می نویسد:

«محمود درویش شاعر بزرگ فلسطینی، که بسیار موردعلاقه بابا بود، در شعری گفته است:

هنوز در بشقاب‌هایتان مانده‌ای از عسل باقی است

مگس‌ها را از آن برانید

تا عسل را نگهدارید!

اجازه دهید به اعتبار بابا جسارت کرده و شعر را اندکی تغییر دهم و بگویم: مگس‌ها را از خود برانید تا خود عسل شوید. بابا همه مگس‌ها و خرمگس‌ها را از خود رانده بود و خود به عسل ما تبدیل‌شده بود. به هیچ لاشه رجزخوانی که قصد فریبش را داشت لبخند نزد و مرزهای انقلابی خود را با همه دشمنان مردم و سازمانش حفظ کرد. شاهد ارزنده و گویای این واقعیت نوشتن کتاب «سمفونی مقاومت» است. دیدید که چه ناگفته‌هایی را برملا کرد؟ همه می‌دانند که این کتاب را کسی جز بابا نمی‌توانست بنویسد. اما دیدید خائنان زبون و درهم‌شکسته و کاپوهای تشنه به خون درباره‌اش چه قضاوت‌هایی کردند؟»

تنها به سه نکته درباره سخنان فوق اشارتی می کنم:

۱) مهر ماه سال ۵۸ سازمان مجاهدین خلق (شعبه قم) نامه سرگشاده ای خطاب به «حجت الاسلام احمد خمینی» انتشار داد.

در قسمتهایی ازاین نامه (کیهان ۱۷ مهر ۵۸ در صفحه ۳) ضمن اشاره به بیانات وی که گفته بود:

«… اسلام ما اسلام ضیاءالحق و ملک فیصل نیست…و اصالت مکتب در میدان «آزادی» سنجیده می‌شود.

… ما نمی‌خواهیم که انقلاب نیمه تمام امروز ما در تاریخ آینده نیز همچنان انقلابی ناتمام و ناقص معرفی شود که خدای ناکرده در نیمه راه شکست خورده باشد. انقلابی که در نخستین گامها فرزندان راستینش را بلعیده و هم به رهبری اش خیانت شده باشد.

در نامه مزبور مجاهدین نوشته بودند: ما هرگز روحانیت مبارز و در صدر همه نیروها، حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی را تنها نخواهیم گذاشت و تا آخرین قطره خون نیز در کنارشان خواهیم بود.

۲) درقتل خاشقچی صدای همه دنیا درآمد…اما ازمریم رجوی وسازمان مجاهدین درخفت وخواری جزسکوت مطلق برای رضایت پادشاه عربستان ومحمد سلمان چیزی دریافت نشد. رابطه «مگس ها وعسل ها» چنین اند. این عادت به عسل صدام وعسل کاسبان وحی امری رایج وعادی برای رهبری پاکباز است.

اگرقراراست شعری ازمحمود درویش خوانده شود، باید گفت: محمود درویش هنگامی که اسرائیلی ها به دختران کوچک فلسطینی تجاوزکرده بودند نوشته بود:«‌ اگر با من بود یکی ازهمان دختران کوچکی که موردتجاوزقرارگرفته اند با این اجلاس سران عرب می آوردم تا ببینند وشرم کنند…،‌ اودرقبال مواضع پادشاهان عرب ، چنین سروده بود:« من پادشاهان عرب  را حراج می کنم!. آیا کسی هست این پادشاهان را مفت ازمن بخرد؟!. (آنچه ازاین شعر درسال ۱۳۶۱ درزندان قزل حصاریادم مانده است نقل به مضمون است).

۳) درتشکیلات مجاهدین همه می‌دانند این کتاب را نه بابا، بل جز به آتش بفرمان رهبری عقیدتی نمی‌توانند بنویسد. برغم این یک سوال باقی است:

سازمانی که می تواند ازصدها عضو خود دربرنامه های متنوع پرونده  ویا برضد خانواده های الدنگ ویا … مصاحبه گرفته وبنمایش بگذارد( دریوتیوپ موجود است)، می توانست به سهولت درمصاحبه ایی تلویزیونی که با آقای سیدی کاشانی (بابا) درباره همین کتاب سمفونی مقاومت انجام داده است،‌ برعلیه  اقای اسماعیل وفا یغمایی  درهمین مصاحبه ازوی سوال کند؟.  درحالیکه دراین مصاحبه هیچ صحتبی از آقای اسماعیل وفا یغمایی و فحاشی ها… نیست؟.

لینک مصاحبه ضمیمه است:

نقش بابا برای رجوی ورهبری عقیدتی این بودکه درنشست های عمومی رجوی اورا صدامی زد تا پشت میکرفون بیاید وازنعمت راهیافتگی به درگاه رهبری عقیدتی ونیازمندی همیشگی به رجوی سخن سرایی کند:

درسال ۱۳۷۸ « بابا»(سیدی کاشانی) پشت میکرفون و« آقا» (مجید معینی) پشت سراو درنوبت همین نمایش مطلوب رجوی ایستاده است. آقا درسال ۱۳۷۳ ازشکنجه شدگان زندان مجاهدین در پروژه رفع ابهام بود.

لینک ضمیمه است- ازدقیقه ۲۷ به بعد: 

به هنگام چاپ دوکتاب فحاشی برعلیه اسماعیل وفا یغمایی یکی ازدوستان سابقاً شورایی ازمن خواست تا اطلاع کسب کند آیا سیدی کاشانی دروضعیت سلامتی یا بیماری است و…؟، ومن با پرس وجو از جدا شدگان…، اطلاع دادم بدلیل بیماری مدتهاست که درجمع ونشست ها حضورندارد.

عکس بابا پیش ازمرگ او در آلبانی- احتمالا تا جایی که یادم مانده است سال ۱۳۹۶

درواقع مرگ بابا، آیینه ایی ازمرگ عقیدتی رجوی است. مصاحبه های بابا با بیش از۵۰سال مبارزه وقدیمی ترین عضو مجاهدین( ۱۳۴۴) تا دوم ژانویه ۲۰۱۹دریوتیوپ  بین ۳ و۴ و۷…بیننده داشت. توجه کنید به ادعای هزارکانون شورشی درسرتاسرمیهن؟.

عکسها با تعداد بینندگان:

سه بیننده تا دوم ژانویه ۲۰۱۹

۴ بیننده تا دوم ژانویه ۲۰۱۹

۷ بیننده تا دوم ژانویه ۲۰۱۹

این تعداد بیننده نشانی ازمرگ بابا با بیش از۵۰سال مبارزه نیست، بلکه ، نشان مرگ مسعود ومریم رجوی وناشی ازارزشها واصولی است که زیرپا گذاشته شده است. فروپاشی ارزشها دریک رهبری فاسد وجنایتکار، ناگزیر چنین عقوبت و ریزش‌هایی ازاعتماد واستقبال مردمی است. درحالیکه بصورت قانونمند باید با نفی رژیم پلید ولایت فقیه ومشروعیت وسقوط پایگاه اجتماعی آن، کفهٔ مجاهدین نه کمتر، بل بیشترمیشد.

حتی از اعضای شورای ملی مقاومت که درخارج از آلبانی بسرمی بردند تنها دوتن( آقایان نصرالله اسماعیل زاده ومحمد شمس)  درخاکسپاری بابا شرکت کردند. این همان شورای ملی مقاومتی بود که برعلیه استعفای معمول، مشروع و دمکراتیک آقایان دکترکریم قصیم ومحمدرضا روحانی درسال ۹۲، ظرف یکروز بیش از۵۰۰امضا ازاعضای شورا درسراسرجهان جمع آوری کردند. وبنا به اطلاعاتی که من درآلمان دارم این همان رجوی ومجاهدین هستند که برای بسیج ونمایش مراسم سالیانه ویلپنت ۲۰۱۸حتی در دوردست ترین شهرها، افغانی های کمپ شهرشورین دراستان مکلنبورگ آلمان را برای سفر مجانی وشرکت درویلپنت پاریس جمع آوری می کردند؟. اما دریغ ازمرگ بابا وشرکت شورایی ها و…؟. دوست افغان عزیزمن با استهزا می گفت:«‌سازمانی که تو درآن بودی، برای شرکت درمراسمشان افغانهای کمپ را مجانی به پاریس می برند.»

 سمفونی جدایی هنرمندان از تشکیلات رجوی درآلبانی. سیامک نادری

همراه با اسامی وعکسها هنرمندان جدا شده ومواردی ازپشت پرده ها، فرارزنان هنرمند ازتشکیلات  وخودکشی و…

روی لینک کلیک کنید:

سمفونی جدایی هنرمندان از تشکیلات 

سیامک نادری ۱۶ دی ۱۳۹۷

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*زیر سوال بردن اطلاعیه های کمیسیون شورا توسط مجاهدین خلق؟- دادگاه حمید نوری [2021 Aug] 
*شکستن دیوار صوتی قتل عام۶۷؛ جعبه سیاه در دادگاه [2021 Aug] 
*قتل عام ۶۷؛ امنیتی‌ترین پرونده نظام در دادگاه سوئد؛ «مسئله‌ای» که اگر شروع بشود «پایانی نخواهد داشت…» [2021 Jul] 
*۱۴۲ بازجو، شکنجه گر و زندانبان در شورای ملی مقاومت [2021 Jul] 
*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]