درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری
سیامک نادری

سند ویدئو کلیپ درمان پزشکی ۵۰۰۰ تن ازمردم آلبانی ضمیمه است.

 

برای بررسی درهرزمینه ایی درسازمان مجاهدین، می بایست رد پایی از فساد و جنایت راببینیم. اگرغیرازاین بود، برای جمع آوری کمک مالی تحت عنوانی «همیاری»، جایی برای بحث و روشنگری نداشته و ندارد. سراپای سازمان ورهبری آن بصورت یکدست وهمه جانبه آغشته به فساد وجنایت وتبهکاری است.

کما اینکه پس ازسرنگونی صدام در سال ۱۳۸۲سازمان مجاهدین درپی اخاذی ازخانواده های اعضای مجاهدین بدون احساس مسئولیت ازعواقب چنین امری، باعث شد تا یکی ازافرادی که برادرش در اشرف بود درایران به قتل… برسد. برادر وی دراشرف بمدت نزدیک به یک دهه ازاین ماجرا بی خبربود تااینکه ازسازمان مجاهدین جدا شد وازطریق خانواده اش  به قتل برادرش پی برد. چنین جنایاتی همراه با سایرجنایات ازقبیل زندان وشکنجه وقتل و سربه نیست کردن وخود کشی های ناشی ازفشارهای توتالیتاریسم تشکیلاتی سازمان مجاهدین و… قابل ارائه به هرمحکمه ودادگاه اروپایی ومجامع حقوق بشری است. دراین گزارش امکان این نیست که به اخاذی های صورت گرفته توسط رجوی ازخانواده های اعضای سازمان پرداخت، اگرچه درکتاب حقیقت مانا نوشته شده و درگزارش ها ومصاحبه ها به این مسئله اشاره کرده بودم.

درهمیاری سال ۹۷ آنچه ازسیمای آزادی پخش شد، چند پرسش وجود دارد:

چرامریم رجوی راضی می شود ازکارگری درایران که زیرخط فقربسرمی برد، ۵۰۰۰۰ تومان کمک مالی می گیرند. وآنچنان که خود درکنفرانس بین‌المللی جوامع ایرانی می گوید:«‌ از آن زندانی یا کارگر یا معلم که از غذایش می‌زند، تا مادر عزیزی که خانه‌اش را در مرکز شهر می‌فروشد و به جنوب شهر می‌رود تا در همیاری شرکت کند.
از هموطنانمان کرد و بلوچ و آذری و عرب و ترکمن در داخل ایران تا کسانی که زیر بار قرض رفتند و آنها که مثل سال‌های گذشته عمده دسترنج سالانه خود را در طبق اخلاص گذاشتند.
و آن دختر قهرمان کانون شورشی در تهران که با تحصیلات دانشگاهی، دستفروشی می‌کرد و ناراحت بود که چرا پول چندانی برای پرداختن ندارد و البته بسیاری اعضای کانون‌ها هم همین‌طور بودند.»

چرا می بایست پولهایی که ازشیره جان فقیران بدست می آيد، خرج درمان مردم آلبانیایی شود که خود درسیستم دولت آن کشور می توانند به دکترودرمان دولتی وبیمه دسترسی داشته باشند؟. کما اینکه جدا شدگان ازسازمان مجاهدین درآلبانی نیزتحت درمان ویا عمل جراحی قرارمی گرفتند؟.

چرا مردم ایران که درمشکلات معیشتی ودرمانی بسرمی برند، ازآنها پول اخذ کرده و۵۰۰۰تن ازمردم آلبانی توسط مریم رجوی تحت ویزیت پزشکی ودرمان قرارمی گیرند.

چرا سازمان مجاهدین ومریم رجوی، نیازمند است توأمان هم نقش «کانون های شورشی» را بازی می کند، وهم درآلبانی نقش «مادرترزا» را برعهده گرفته است؟. نکته جالب توجه اینکه کانونهای شورشی تاکنون درهیچ رسانه خارجی ویا ایرانی بازتاب وانعکاس نداشته است، جزدررسانه های سازمان مجاهدین؟.

چرا مریم رجوی دراطلاعیه امداد پزشکی مجاهدین مدعی است: «جمع هزینه های درمانی در سال ۲۰۱۶ در آلبانی و لیبرتی، به ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار دلار رسید که یک میلیون و ۳۱۵ هزار دلار آن ازکمکهای بی‌دریغ پشتیبانان و هواداران و هموطنان تأمین شده و مابقی، وام های قسط بندی شده است. مشروح این گزارش، همراه با اسناد و صورت‌حسابها و همچنین اسناد وام و بدهکاری و قسط بندی بازپرداخت وامها، برای رئیس جمهور برگزیده مقاومت ارسال شده است.»

وبرغم این بدهی ها،‌ واخاذی ازکارگرزیرخط فقر درایران و… ، با بذل وبخشش ازهمین پولهایی مورد نیازوواجب؟ به مردم آلبانی خدمات پزشکی ارائه میدهد؟.

چرا مریم رجوی طبق معمول سخنان رهبری عقیدتی(مسعود رجوی) هرتصمیمی را به حساب جمع مجاهدین وخواسته اعضا وکادرها می گذارد که:« اعضای مجاهدین خواسته اند که ازامکانات پزشکی خودشان برای مردم آلبانی استفاده شود»؟. تا هیچکس نتواند خرده ایی برعملکرد مخدوش مریم رجوی بگیرد وآنرا بحساب خواسته های اعضای مجاهدین گذاشته و قلمداد کند؟. همچنانکه رجوی درلیبرتی می گفت:«‌ درسال ۹۲ما به دشمن می گوییم بجای یکبارموشک زدن، ۹۲بارموشک بزن.» درحمله ۷ و۶مرداد سال۸۸ توسط ایادی رژیم ولایت فقیه ودولت مالکی می گفت:«‌بیا بیا بیا بیا» وچنین سخنانی را نظرجمع مجاهدین قلمداد میکرد. رجوی تمام مواضع وسخنانش را ازکیسه جمع مجاهدین پرداخت میکرد تا وانمود کند که چنین خط وخطوطی خواسته اعضای مجاهدین است.

چرا مریم رجوی ازالگوهای جمهوری اسلامی استفاده می کند؟. چه تفاوتی است بین رژیم پلید آخوندی که بودجه وهزینه درمانی مردم محروم ایران را به  برای صدور انقلاب وجذب مسلمانان… عراق، سوریه،‌ لبنان ،یمن،کوزوو، بوسنی و جزایرکومور و… می پردازد.

چرا مریم رجوی می خواهد با این نوع خدمات رسانی، خود رابیاراید ونظرمردم آلبانی راکه مجاهدین را نوعی ازداعش می دانند، تغییربدهد؟.

قسمتی از سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس بین‌المللی جوامع ایرانی در۲۴آذر۹۷ درباره همیاری:

«دوستان عزیز
به‌موازات تضعیف کیفی موقعیت رژیم در یک سال گذشته، موقعیت آلترناتیو دمکراتیک، شورای ملی مقاومت، در عرصه داخلی و بین‌المللی اعتلا پیداکرده است.
استقبال چشمگیر هم‌وطنانمان در داخل و خارج کشور از برنامه اخیر همیاری ملی، نشانه روشن و درخشان از موقعیت این مقاومت و مقبولیت و پایگاه اجتماعی آن است.
به‌ شما حامیان و هواداران مجاهدین و مقاومت ایران درود می‌فرستم. که برخی از شما در گردهمایی امروز هم حضور دارید، شما در گلریزان همیاری قدرت همبستگی ملی و میهنی را در برابر رژیم ضد ایرانی نشان دادید.
بله، همچنان‌ که هم‌وطنان به‌پاخاسته در اصفهان و کازرون و شوش و اهواز و سایر شهرها فریاد می‌کشند که پشت به‌دشمن رو به میهن. شما به‌همین شعار میهنی جامه عمل پوشاندید.

از آن زندانی یا کارگر یا معلم که از غذایش میزند، تا مادر عزیزی که خانه‌اش را در مرکز شهر می‌فروشد و به جنوب شهر می‌رود تا در همیاری شرکت کند.
از هموطنانمان کرد و بلوچ و آذری و عرب و ترکمن در داخل ایران تا کسانی که زیر بار قرض رفتند و آن‌ها که مثل سال‌های گذشته عمده دسترنج سالانه خود را در طبق اخلاص گذاشتند.
و آن دختر قهرمان کانون شورشی در تهران که با تحصیلات دانشگاهی، دست‌فروشی می‌کرد و ناراحت بود که چرا پول چندانی برای پرداختن ندارد.
دراین‌باره مسعود رجوی یک‌بار از مجاهدین خواست از هزینه‌های جاری و ضروری خودشان به کانون‌های شورشی بدهند تاکسی از آن‌ها مجبور به فروش کلیه‌اش نباشد.
کانون‌های شورشی این‌چنین از فروش کلیه برای تأمین مخارج روزانه در داخل ایران ممنوع شدند.
درود می‌فرستم به کانون‌های شورشی یا آن پناهندگان و هوادارانی که می‌گفتند پولی برای پرداختن ندارند اما برای جانبازی آماده‌اند و به مسعود حاضر حاضر می‌گفتند و اینکه اسم مرا هم بنویس.
بله این‌چنین است که هواداران پاک‌باز مجاهدین از کانادا و آمریکا تا استرالیا و اروپا و سایر کشورها دارایی‌‌های خود را نثار می‌کنند، درواقع آن‌ها با دارایی و حاصل کارشان به جهاد درراه خدا و خلق برخاسته‌اند.

راستی آنان که مدعی بودند مخارج این مقاومت و این سازمان به‌وسیله این یا آن دولت غربی یا عربی تأمین می‌شود، کجا هستند؟ و چه می‌گویند؟
ما فقط می‌گوییم لعنت بر رژیم دجال و ضد بشری با همه یاوه‌ها و دروغ‌هایش و هر آن‌کس که این دروغ‌ها را بازپخش می‌کند.
بله این درماندگی آخوندها در مقابل جنبش عظیم و گسترده آزادی‌خواهی مردم ایران است که شما فولاد مایه آن هستید. »

لینک ضمیمه است:

https://leader.mojahedin.org/i/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

علل برگزاری برنامه همیاری توسط مجاهدین:

– نشان دادن پایگاه اجتماعی سازمان درایران وخارج ازکشور

( رجوی که خیلی روی آمدن ترامپ حساب بازکرده وموعد بهمن سال ۹۷ را برای سرنگونی رژیم تعیین کرده بود ، اظهارات سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه…تمام پنبه های رجوی را رشته کرد. واقعیت این است که ترامپ مشروط  ودراختیارودرخدمت رجوی نیست، بلکه بعکس

لینک سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه امریکا:

https://www.dw.com/fa-ir/iran/av-45621268

الیزابت استیکنی، سخنگوی فارسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگوی اختصاصی با دویچه‌وله فارسی گفت: فعالیت‌ها و سخنان برخی سیاست‌مداران آمریکا سیاست رسمی این کشور نیست و سازمان مجاهدین خلق ایران جایگاهی در میان مردم ایران ندارد.)

– پوشی برای منابع مالی کلانی که درگذشته ازعراق(صدام) وسپس ازعربستان و…دریافت می کند.

– درکنارشرکت ها ومؤسسه های تجاری، یکی ازامکانات پولشویی سازمان، همین برنامه همیاری است، وبواسطه همین برنامه همیاری، مدعی کمک های مالی دیگری هستند که بصورت مخفیانه صورت می گیرد.

– وابسته کردن افراد وهواداران به سازمان، مابه ازای هزینه ایی که می پردازند.

– جمع آوری هرمقدار پولی که میسّراست، خصلت رهبری عقیدتی این است که دست بگیر دارد.( همچنانکه کارسیاسی ولابی سازمان اساساً متکی به پول است)

 درخواست والتماس محمد حیاتی ازآلبانی برای پول وتماس برای همیاری

 

محمد حیاتی (سیاوش) مسئول ستاد داخله 

براساس گزارشاتی که بدست من رسید، مسئولین سازمان با هواداران درخارج ازکشور تماس میگیرند ومی گویند:« شما فقط رقم بدهید( اعلان مبلغ کمک مالی) ما بعدش خودمان می گذاریم(پول را واریزمی کنیم).

محمد حیاتی(سیاوش) اززندانیان سیاسی زمان شاه ومسئول ستاد داخله( ایران)، ازآلبانی به خانمی درکانادا(نام ایشان نزدمن محفوظ است) زنگ میزند ومی گوید:«‌من حیاتی هستم ازآلبانی زنگ می زنم، برای کمک مالی به سیمای آزدی…، وهنگامی که با بی رغبتی وبی خبری این خانم مواجه شد،  محمد حیاتی درادامه گفت:«فقط ۱۰۰دلاربدهید که اسمتان آن زیرثبت شود( زیرنویس اسامی افراد دربرنامه همیاری درسیمای آزادی) این خانم درپاسخ گفته است:«‌سرم شلوغه» وآقای حیاتی بازادامه داده است:«‌ شما یک چیزی بدهید که اسمتان بیاید!»( به عبارتی فقط درپی اسامی نفرات هستند تا بتوانند رقم پولهای دریافتی واستقبال وکمیّت مردم را نشان دهند.)

توضیح اینکه آقای محمد حیاتی نیز ازطرف زنان شورای رهبری زیرفشارقراردارد وناگزیرباید طبق تعهدات مشخص شده برای او، مبلغ مشخصی را تعهد بدهد که برای سازمان پول واسم( حمایت ازسازمان مجاهدین دربرنامه همیاری) جمع آوری کند. این ساختارتعهد گرفتن ازاعضا ازابداعات مریم رجوی برای درمنگنه گذاشتن کادرها واعضا است. همچنانکه مریم رجوی تعهد می گذاشت باید دولت مالکی را درعرض ۴۰ روزسرنگون کنیم. نباید بگذاریم نوری مالکی برای دوردوم انتخاب شود.

امسال سازمان مجاهدین بالاترین نفرات خود را به صحنه آورده بود ازمهدی ابریشم چی وسید المحدثین و محسن رضایی تا محمد حیاتی(سیاوش). البته کسانی که دردرون تشکیلات مجاهدین نیستند، نمی دانند که زنان شورای رهبری بالاترین مسئولین سازمان هستند که رجوی تنها به آنها اعتماد دارد، وافراد فوق همه زیردستان زنان شورای رهبری رجوی هستند.

همیاری مالی آذرماه ۱۳۹۷

طبق اعلام سازمان مجاهدین درهمیاری با سیمای آزادی مبلغ ۲۹۶/۵۴۹/ ۶(شش میلیون و پانصد وچهل و نه هزار و دویست  ونود وشش) دلار توسط هم میهنان داخل وخارج کشورکمک مالی جمع آوری شده است.

نمونه های ازاین همیاری را که دوستان برای من گزارش کرده اند را  ذیلاً می آورم:

«- آذر ابوالحسنی همسرسابق آقای نصرالله اسماعیل زاده (عضو شورای ملی مقاومت) که فرزند ایشان بنام حمید اسماعیل زاده درتشکیلات مجاهدین است مبلغ: ۰۰۰/۵۰۰ (پانصد هزار)کرون سوئد کمک مالی کرده اند. خانم آذرابوالحسنی بیشتراز۵سال پیش بدلیل اینکه دریک برنامه مجاهدین از ابوالقاسم رضایی(محسن) بانام تشکیلاتی حبیب درحضورجمع ازاودرباره سازمان سوال کرده بود، بااین خانم دعواکرده که نباید درحضورجمع سوال کنی!. و خانم آذرابوالحسنی مدتها رابطه ای با سازمان نداشت.

یکی ازدوستان گفت:‌« اگربگویی این مبلغی که دربرنامه همیاری اعلام میشود، خیلی زیاد وغیرواقعی است؟، مسئولین سازمان می گویند:« تعهد داده است( یعنی این پول را نه بصورت یکباره، بلکه طی یک دوره زمانی می پردازد).

– سینا دشتی مبلغ ۰۰۰/۲۰۰( دویست هزار) یورو

– حسین حسینی ازدانمارک یکی ازهواداران سازمان که بازنشستگی پیش ازموعد گرفته است، مبلغ  ۰۰۰/۵۰ کرون(یک هوادارحرفه ایی سازمان درتمامی میتینگ ها و…) البته مسئولین سازمان ازاومی ترسند…( من سوال کردم وقتی سازمان ازکسی می ترسد ودرمقابل اوکوتاه می آيد معنی اش این است که اواطلاعاتی… ازسازمان دارد!. این دوست گرامی گفت:« بله چنین است.»

– امیربرومند( برادر آقای منوچهربرومند قهرمان وزنه برداری ومربی اسبق تیم ملی وزنه برداری ایران) مبلغ ۱۰۰۰( هزار) دلار. درحالیکه ایشان حتی برای شرکت درمراسم ویلپنت پول بلیط وهتل راازسازمان دریافت می کند، وبهنگام اجلاس ویلپنت یکماه برای سازمان مجاهدین کارهای ترانسپورت وصنفی انجام میدهند.

نشریه طلاونگ ازنشریات تابعه سازمان مجاهدین درسالهای ۵۸ تا۶۰ درشمال ایران بچاپ می رسید، آقای امیربرومند را بعنوان ساواکی افشا کرده بود. آقای امیربرومند با اشاره به این موضوع، به یکی ازدوستانش خطاب به مجاهدین گفته بود:«‌ می بینی!، اینها همان هستند که من را ساواکی معرفی می کردند؟! و…»

– فردی درتماس ازایران می گوید:«‌ من برای سنگ قبرمادرم پول جمع کرده بودم، چون شما واجب ترهستید پول را برای شما می دهم.»

– درزیرنویس سیمای آزادی فردی بنام امیر۰۰۰/۲۰۰(دویست هزاردلار) کمک مالی کرده است.

– مادری بنام فاطمه ازایران ۱۵۰ میلیون تومان.

– یک مادردیگرازایران که خانه بزرگش درداخل شهر فروخته ودرحاشیه شهر خانه کوچکی خریده است ومابه التفاوت را به مجاهدین داده است، چون اینها واجب هستند.

– یک مادرشهید ازایران(بدون نام و…) مبلغ ۹۰۰میلیون تومان.

– کامبیز ازدانمارک ۵۰۰۰(پنج هزار)یورو

– دوسال قبل نیزیک فردی که بیماربود ازایران تماس گرفته و می گوید:«‌ من برای بیماری که دارم، شیمی درمانی نرفتم و پولش را به شمامی دهم.»

– وجیهه وابراهیم کبیریان مبلغ ۳۰۰۰( سه هزار) یورو

– درهمیاری سال ۹۷ درزیرنویس برنامه تلویزیونی تنها اسم می نوشتند و اینبار ازایران اسامی  بسیاری آمده بود. ویا مثلاً صدایشان را تغییرمی دهند… که ازایران زنگ می زنند.»

دروغهای سالیان پیش ازطرف مژگان پارسایی (جانشین رهبری) درلیبرتی که درسیمای آزادی مدعی میشد رزمندگان مجاهد ازپول اندک شخصی وهزینه های پوشاک وبهداشت ماهانه خود به سیمای آزادی کمک مالی کرده اند. ویا اینکه خودش مبالغی را به سیمای آزادی کمک مالی اهدامی کند. (مثل این است که پول را ازاین جیب به آن جیب دیگر بریزند؟). چنین امری هم باعث خنده اعضا درتشکیلات لیبرتی می شد وهم چنین صحنه سازیهای مشمئزکنندهٔ ناصادقانه با مردم، اعضا را ازدرون پوک وتهی ومتناقض می ساخت. زیرا هیچ پولی ازاعضای سازمان ودفترچه خرید آنها کم نشده بود؟.

در حالیکه کمیته امداد پزشکی مجاهدین خلق ایران – آلبانی اطلاعیه میدهد:

«۲ میلیون و۶۳۳ هزار دلار هزینه های درمانی مجاهدان اشرفی در سال ۲۰۱۶ در لیبرتی و آلبانی… جمع هزینه های درمانی در سال ۲۰۱۶ در آلبانی و لیبرتی، به ۲ میلیون و ۶۳۳ هزار دلار رسید که یک میلیون و ۳۱۵ هزار دلار آن از کمکهای بی‌دریغ پشتیبانان و هواداران و هموطنان تأمین شده و مابقی، وام های قسط بندی شده است. مشروح این گزارش، همراه با اسناد و صورت‌حسابها و همچنین اسناد وام و بدهکاری و قسط بندی بازپرداخت وامها، برای رئیس جمهور برگزیده مقاومت ارسال شده است…»

لینک ضمیمه است:

اطلاعیه کمیته امداد پزشکی مجاهدین خلق ایران درآلبانی

چرامی بایست با وام های پس داده نشده وبدهی های سالیان پیش، ۵۰۰۰تن ازمردم فقیرآلبانی؟، تحت درمان قراربگیرند؟. آیا یک گروه سیاسی که بعنوان پناهجو( قرارداشتن درشرایط خطر درعراق) باکمک امریکا به آلبانی پناه آورده است، می تواند آنچنان منابعی دارا باشد که به مردم آن کشورامکانات پزشکی ارائه دهد؟.

چرا مریم رجوی چنین خاصه خرجی هایی می کند؟ درحالیکه اعضای سازمان ازحداقل امکانات پزشکی برخوردارند. کما اینکه روزانه ۲۳سنت به آنها پول داده میشود(۸ دلاردرماه)؟.

این ویدئوکلیپ را توانستیم ازفیسبوک قدیرهاشم زاده بدست بیاوریم ودرهیچیک ازسایت های مجاهدین یافت نشد.

پرفسورفیروزدانشگری دراین ویدئوکلیپ می گوید:«توی این هفته ما ۴۵ دکتر و دستیاردکتر ازامریکا آورده ایم به آلبانی که یک مقدارمسائل مقاومت رو حل کنه. ولی بچه های مقاومت( اعضای مجاهدین) حق خودشونو دادند واین سرویس( رسیدگی پزشکی) را برای مردم آلبانی بازکردند. الان روزچهارمه که ما درسه نقطه مختلف نزدیک به ۵۰۰۰مریض رادیده ایم واین بسیاربسیاربیشر از آنی که ما فکرمی کردیم مورد استقبال گرفته شده…»

لینک ویدئویی سخنان دکترفیروز دانشگری ضمیمه است می توانید مشاهده کنید:

صف طویل مردم آلبانی برای ویزیت ودرمان پزشکی توسط سازمان مجاهدین خلق

برای اینکه مشخص شود چرا مریم رجوی چنین خاصه خرجی هایی انجام میدهد واین نقض حاکمیّت یک دولت محسوب میشود، چرا که اهداف سیاسی را مدنظردارد. کما اینکه رجوی بصراحت دراشرف ولیبرتی می گفت:«‌صنفی میدهیم وسیاسی میگریم». مریم رجوی برای توجیه توتالیتاریسم وزندانسازی واردوگاه اشرف ۳ ناگزیراین نوع حاتم بخشی ها است. مریم رجوی نه با ایدئولوژي ومحتوای سیاسی و آرمانی وروابط دمکراتیک ، بله با پول و پول وپول تمام امورسازمان را به پیش می برد.

کاستن ضدیت مردم آلبانی وبطورخاص مردم شهردورس و ساکنان اطراف اشرف ۳ که تداعی اردوگاه است، اصلی ترین هدف مریم رجوی برای حفظ این زندان وساختارتوتالیتاریسم حاکم برآن درآلبانی است.

درگزارش بعدی دلیل این حاتم بخشی ها که همانا زندانسازی درآلبانی تحت عنوان اشرف ۳صورت گرفته است را با عکسهای اختصاصی که خودم درآلبانی تهیه کرده ام  و همچنین با استفاده ازفیلم های موجود درسایت مجاهدین و… را ارائه خواهم داد.

درهمینجا ازدوست وانسان بسیارشریفی که سالیان با مجاهدین کارمی کرد و ازمن خواست تا درباره همیاری امسال مریم رجوی روشنگری کنم و اطلاعات لازمه را دراختیارمن گذاشت کمال تشکر وقدردانی را دارم.

 

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]