زیر سوال بردن اطلاعیه های کمیسیون شورا توسط مجاهدین خلق؟- دادگاه حمید نوری
سیامک نادری

در ۲۱ ماه گذشته مجاهدین خلق و قوم سرگردان رجوی تحت نام کمیسیون های شورای ملی مقاومت، دستگیری حمید نوری را « شو وزارت اطلاعات» نامیدند، گفتند:« رژیم خودش حمید نوری مهره سوخته اش را لو داده است، همچنین از طریق  کمیسیون امنیّت و ضد تروریسم شورا شنود مکالمات ناصریان ( محمد مقیسه ای) و علی رازینی را ارائه دادند، متن شنود چنین بود که حمید نوری « کاره ای نبوده ، کارمند جز بوده، بازنشسته شده، کارهای دفتری می کرده، فاقد اطلاعات است، حمید نوری هیچگونه ارزش اطلاعاتی ندارد و…» و سپس  از طریق  کانال های شناخته شده خود همین ترم و عبارات را نشت داده و به خورد هواداران خود میدادند.(۱)

پیش از این عطف به شیوه های مرسوم مجاهدین خلق بارها نوشته و تأکید کرده بودم که « با صد دروغ و دغل هم نمی شود یک حقیقت مجازین ساخت».

اکنون با شروع جلسات محاکمه حمید نوری در استکهلم سوئد شاهد هستیم که مجاهدین خلق و در مسعود رجوی خلاصه میشود با  یک حقیقت بلامنازع و پرونده پر از اسناد و مدارک و تلفن حمید نوری و چکش قاضی و دادستان مجرّب و کارکشته ای که تسلط بسیاری روی پرونده دارد  روبرو هستند، بنابراین دانسته است سیاست پیشین را نمی توان ادامه داد، یعنی« پیش قاضی و معلق بازی؟!».

 

اینک این رهبری دو زیست و متخصص در چرخش های ناگزیر در سایت مجاهدین خلق و سایت همبستگی ملی مواضع و مقالاتی انتشار میدهد که اطلاعیه های پیشین کمیسیون های شورا و مجاهدین خلق و … را، بدست خودشان زیر سوال برده است

سایت مجاهدین خلق )۲۳ مرداد( دو روز پیش در مقاله « دادگاه حمید نوری، رمزگشایی از قتل‌عام۶۷»  نوشته است:

« بین ۳۰ژوئیه ۱۹۸۸ تا ۱۶اوت ۱۹۸۸، حمید نوری به‌عنوان دستیار معاون دادستان یا در موضع و نقش مشابه دیگر، در همکاری و تبانی با دیگر مرتکبان در زندان گوهردشت (رجایی شهر) در کرج ایران، با قصد قبلی تعداد بسیار زیادی از زندانیان که عضو یا هوادار مجاهدین بودند را اعدام کرد.

مشارکت حمید نوری در اعدامها در توافق و یا مشورت با دیگران، از جمله شامل موارد زیر می‌شود: سازمان دادن و شرکت در اعدام‌ها، از جمله از طریق انتخاب زندانیان برای قرار گرفتن در مقابل یک کمیته شبه دادگاه که بر اساس فتوا یا حکم [خمینی] مأموریت داشت تصمیم بگیرد و دستور بدهد که کدام زندانیان باید اعدام شوند، بردن زندانیان به ”راهرو مرگ“ و نگهداری تحت‌الحفظ آنها در آنجا، خواندن اسامی زندانیانی که باید به کمیته آورده شوند، آوردن زندانیان به کمیته، ارائه اطلاعات شفاهی یا کتبی در مورد زندانیان به کمیته، خواندن اسامی زندانیان که باید برای اعدام برده شوند، سپس به‌خط کردن زندانیان برای انتقال و همراهی آنها تا محل اعدام، و پس از آن با حلق‌آویز کردن زندانیان به زندگی آنها پایان می‌دادند. . حمید نوری هم‌چنین در بعضی موارد یا بعضی از مواقع (در آنجا) حضور داشت و در اعدامها شرکت می‌کرد.»

مشارکت حمید نوری در شکنجه و رفتار غیرانسانی همراه با همفکری یا مشورت با دیگران، شامل این موارد است: انتخاب زندانیان برای حضور در کمیته‌یی که تصمیم می‌گیرد کدام زندانی را اعدام کند، زندانیان را به ”راهرو مرگ می‌آورد…

گرفتار شدن این دژخیم و تبدیل شدن موج دادخواهی به یک جریان نیرومند، این امید را به خانوادهٔ دادخواه قتل‌عام‌شدگان و نیز مردم ایران می‌دهد که محاکمهٔ ابراهیم رئیسی و اعضای هیأت مرگ نزدیک است. برآفتاب افکنده شدن جنایت علیه بشریت در تابستان ۶۷ از ابعاد خفیه و ناپیدای این کشتار رمزگشایی خواهد کرد

بی‌گمان سوژهٔ اصلی دادگاه علاوه بر نوری، رئیسی و خامنه‌ای خواهد بود.»(۲)

 

برای مجاهدین خلق دانسته است که نمی توانند سیاست« پیش قاضی و معلق بازی؟!» را ادامه دهند بنابر این تا اطلاع ثانوی « هم از توبره می خورند هم از آخور»[ توأمان  اطلاعیه های کمیسیون شورا و حقایق غیر قابل انکار دادگاه و قاضی و دادستان و متن کیفرخواستی که بصورت  علنی  و شفاف انتشار یافته است.

همچنانکه حسین یعقوبی در ۲۳مرداد ۱۴۰۰در سایت همبستگی ملی ( مریم رجوی)  در مقاله ای تحت عنوان« دادگاه دژخیم نوری، هویت زدایی از شهیدان مجاهد در قتل عام ۶۷ و مقوله آلترناتیو» نوشته است:

« مطابق نص صریح این فتوا[ فتوای قتل عام توسط خمینی]  و از نگاه طراحان این عملیات “چند وجهی”، خون حمید نوری، شکنجه گر بازنشسته تاریخ مصرف گذشته، برای حفظ نظام و برای سفید سازی مزدور نفوذی مصداقی که اکنون نقش پیشانی نظام را بازی می کند از خون سعید امامی که پررنگ تر نیست!؟ آنکه امروز برای به “صلیب کشیدن” مسعود رجوی نیاز حیاتی ما است همین مزدور نفوذی است و نه چیز فرد دیگر…»

هدف از این نوشته هم روشنگری است و هم آگاهی و اطلاع رسانی از دسیسه های رنگارنگ  مجاهدین خلق در مقابل دادگاه حمید نوری و دادخواهی ملی و تاریخی  است که  پیش رو داریم.

یکماه پیش طی مقاله ای در کیهان لندن، قتل عام ۶۷ را امنیّتی ترین پرونده پنج دهه نظام معرفی کردم(۴) به عبارتی این سوزاندن  فرضیه تولیدی مجاهدین و مخدوش کردن دستگیری حمید نوری بود.

روز۷ آگوست سه روز پیش از شروع دادگاه حمید نوری مقاله ای در کیهان لندن  با عنوان« شکستن دیوار صوتی قتل عام۶۷؛ جعبه سیاه در دادگاه » انتشار دادم و این مقاله  ۱۸۰ درجه معکوس اطلاعیه های کمیسیون های شورا، حمید نوری را بعنوان جعبه سیاه در دادگاه  معرفی کردم، نوشته های مستدل بخوبی گویایی همین حقایق بود.(۵)

اینک با شروع دادگاه حمید نوری مجاهدین خلق نمی توانند بر روی همان اطلاعیه های مسموم ناشی از خاستگاه سیاسی  کمیسیون های شورا تکیه کنند، و خواه ناخواه ناگزیزند همان مواضع و حقایقی که از روز نخست روی این پرونده و اهمیّت محاکمه حمید نوری  انگشت گذاشته بودیم اذعان و اعتراف کنند.

 

یک حقیقت ساده

در طی ۲۱ ماه همانطور که دادخواهان  ۱۰ هزار صفحه پرونده برای حمید نوری به جرم جنایت علیه بشریّت تشکیل داده اند.

مجاهدین خلق نیزدر این ۲۱ ماه  بیش از  ۱۰ هزار صفحه برعلیه آقای ایرج مصداقی( دستگیر کننده حمید نوری و به دادگاه کشاندن او)  پرونده سازی کرده اند .

باید دانست که توطئه، دسیسه چینی و چوب لای چرخ گذاشتن پیامبر کذّاب مجاهدین  برای  قوم سرگردان رجوی تمامی نخواهد داشت. آنچه برای ما و دادخواهان و مردم ایران اهمیّت دارد و در شأن جانباختگان۶۷ و دادخواهی ملی و تاریخی است، این است که در دام تحریکات و حرکات ایذایی و فحاشی و تهمت پراکنی نیفتیم. هرچه از محاکمه حمید نوری و پرونده پر از جنایت او بگذارد، حقایق بیشتری از ابعاد مختلف این پرونده روشن خواهد شد و این همان مؤلفه ایست که ما و مردم بدنبال آن هستیم.

زیر نویس:

۱) ماجرای دژخیم بازداشت شده در سوئد

https://news.mojahedin.org/i/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF

 

۲) دادگاه حمید نوری، رمزگشایی از قتل‌عام۶۷

https://article.mojahedin.org/i/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C–%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%DB%B6%DB%B7

۳) دادگاه دژخیم نوری، هویت زدایی از شهیدان مجاهد در قتل عام ۶۷ و مقوله آلترناتیو- حسین یعقوبی

https://www.hambastegimeli.com/105672_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%DB%8C–%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DA%98%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C–%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7

 

۴) قتل عام ۶۷؛ امنیتی‌ترین پرونده نظام در دادگاه سوئد؛ «مسئله‌ای» که اگر شروع بشود «پایانی نخواهد داشت…»

 

https://kayhan.london/fa/1400/04/31/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%DB%B6%DB%B7%D8%9B-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF

۵) شکستن دیوار صوتی قتل عام۶۷؛ جعبه سیاه در دادگاه

https://kayhan.london/fa/1400/05/16/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%DB%B6%DB%B7%D8%9B-%D8%AC%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%AF

حقیقت مانا

 

منبع:پژواک ایران


سیامک نادری

فهرست مطالب سیامک نادری در سایت پژواک ایران 

*زیر سوال بردن اطلاعیه های کمیسیون شورا توسط مجاهدین خلق؟- دادگاه حمید نوری [2021 Aug] 
*شکستن دیوار صوتی قتل عام۶۷؛ جعبه سیاه در دادگاه [2021 Aug] 
*قتل عام ۶۷؛ امنیتی‌ترین پرونده نظام در دادگاه سوئد؛ «مسئله‌ای» که اگر شروع بشود «پایانی نخواهد داشت…» [2021 Jul] 
*۱۴۲ بازجو، شکنجه گر و زندانبان در شورای ملی مقاومت [2021 Jul] 
*«منصور» و « مداح» سرکوبگر رجوی در تشکیلات درگذشت [2020 Feb] 
*قاسم سلیمانی و لاجوردی، دو جنایتکار و پیشانی جنگی برون و درون مرزی نظام [2020 Jan] 
*تفاوت ۱۸۰ درجه ای رجوی، با اعضای مجاهدین خلق [2020 Jan] 
* درگذشت پدری شریف، ‌از پدران طوقیان سربدار «قتل عام ۶۷»  [2020 Jan] 
*سلبریتی؟، یا کولبران خامنه ای و فاشیزم مذهبی؟ [2020 Jan] 
*« جنایت و مکافات» یک رهبر قاتل [2020 Jan] 
*علت ظهور «رجوی» پس از کشته شدن «قاسم سلیمانی» [2020 Jan] 
*جُوکر جنگ مسلحانه، دُن کیشوت زرد رسانه [2020 Jan] 
*سایت مجاهدین خلق: مریم رجوی را « صاحب» مردم دانست  [2019 Dec] 
*قتل عام آبان ۹۸ نمودی از قتل عام۶۷  [2019 Dec] 
*میرحسین موسوی رو در روی « خامنه ای» یا «نظام»؟ [2019 Dec] 
*تکذیب هویت حمید عباسی توسط حسن نوروزی آخوند ماله کش قضایی  [2019 Nov] 
*افتضاح دیگری برای مریم رجوی و همکار جولیانی با فساد و رشوه در استیضاح ترامپ  [2019 Nov] 
*تقدیم به « مریم » شمشیر کین اسلام سیاسی « رجوی»  [2019 Nov] 
*آه ای بانوی کین سیاه تاب چقدر نیازمندی به جعل و تحریف و دستبرد و بیتوته در سراب [2019 Nov] 
*اعتراف مریم رجوی به تبهکاری و جاسوسی بر علیه منتقدان [2019 Nov] 
*فرو ریزش خاکریزهای رژیم در لبنان و عراق، آزادی زندانیان در روزهای اخیر در ایران؟  [2019 Oct] 
*رئیس جمهور« اسلام دمکراتیک وبردبار» و جاسوسی و جاسوس پروری برعلیه منتقدان [2019 Oct] 
*دعوت به مبارزه مسلحانه مردم عراق توسط مسعود رجوی  [2019 Oct] 
*اسناد تأیید و تشویق خمینی برای اعدام عناصر رژیم پهلوی توسط رجوی  [2019 Oct] 
* پیام رجوی با تاریخ سه روز بعد، و بازمصرف بانو مرضیه  [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*دختر آبی و رئیس «جمهور»؟ برگزید ه مقاومت و «اسلام دمکراتیک و بردبار»! [2019 Oct] 
*کوهها جنبیدند – کلمات نه” [2019 Sep] 
*بی تا تر از تفنگ، جهنده تر از گلوله، دخت آبی آبی، فیروزه ای، فیروزه ای ترین  [2019 Sep] 
*کشف جدید دانشمند «مریم رجوی»: یک فقره «هرمافرودیت»  [2019 Aug] 
*دو مُردار در یک بستر عفن، « مُرداب» [2019 Jul] 
*خاطره ای از ۸ تیر ۵۵ و خانه تیمی حمید اشرف  [2019 Jun] 
*چه رویی دارد این رهبر ، سرسگ را! سلامت باد [2019 Jun] 
*رجوی دقیقه ۹۰ برگ ۲۱ اش را کشید (مرگ مهدی افتخاری)  [2019 Jun] 
*هراس خامنه ایی و آتش بفرمان مهره جنایتکار اطلاعاتی، امنیتی رژیم و اعتراف به راز « قتل عام ۶۷» توسط خمینی [2019 May] 
*چهره زرده تخم مرغی ظریف، ازدستکش سفید تا پرفسورحقوق بشر  [2019 May] 
*ایرج مصداقی و « حرفه» و کمدی درام « شادی ها» ومحصولی جدیدی ازسازمان «عبا »  [2019 Apr] 
*ه سیل ، نه ویرانی، نه …، چهل سال است دو روی سکه ایران را سراسر نکبت گرفته [2019 Mar] 
* «شاه» صدای مردم را شنید، «رضا پهلوی» نه! [2019 Mar] 
*گزارش مفصل از زندان های مریم رجوی در آلبانی با عکس‌های اختصاصی  [2019 Feb] 
*تبدیل مراسم سنتی عاشورای مجاهدین، به رویارویی با رضا پهلوی [2019 Feb] 
*اقدام نمادین: دیدارپمپئو ومسیح علی نژاد [2019 Feb] 
*خبرجعلی حضور مجاهدین خلق درعراق، نیازمشترک جمهوری اسلامی و رجوی [2019 Jan] 
*مرگ بهترین بابای دنیا، یا مرگ بهترین رهبرعقیدتی دنیا؟  [2019 Jan] 
*درمان۵۰۰۰مردم آلبانی توسط مریم رجوی، فساد وجنایت واخاذی، بنام همیاری [2018 Dec] 
*چرا رئیسی درفلاکت واستیصال مدعی است حکم قتل نداده است؟  [2018 Dec] 
*تهاجم مریم رجوی به رضا پهلوی بعنوان «تهدید اصلی بشریت» و «عامل وزارت اطلاعات وخامنه ای» [2018 Nov] 
*کینه توزی مریم رجوی ازمسیح علی نژاد وشکوه دختران انقلاب [2018 Nov] 
*کینه خامنه ایی ومریم رجوی نسبت«دختران انقلاب»، وجعل شعارهای مردم ایران  [2018 Nov] 
*سند صوتی کاک حسام ازفرماندهان مجاهدین با سیامک نادری پس ازجدایی ازسازمان [2018 Nov] 
*راه حل دادخواهی- ایجاد کمپین جهانی دادخواهی قتل عام ۶۷ [2018 Oct] 
*تظاهرات مسلحانه ۵مهر۶۰ ناقوس شکست مبارزه مسلحانه چریک شهری رجوی [2018 Sep] 
*گریه های کودک ۶ماهه درسلول انفرادی گوهردشت و مادر زیربازجویی وشکنجه [2018 Sep] 
*دگردیسی رجوی وایستادن رو در روی حنیف نژاد [2018 Sep] 
*فرزین نصرتی، طوقی سینه بازو ستبر سربدار ۶۷گوهردشت [2018 Aug] 
*آذر واقعاً «آذر» بود ودرزندان گوهردشت، «سلیمانی!» بر تخت شکنجه ها و وفا ی به عشق [2018 Aug] 
* مجید معروف خانی، طوقی سربدار۶۷ گوهردشت  [2018 Aug] 
*جبارشبانی، ازطوقیان سربدار۶۷ گوهردشت [2018 Aug] 
*تجاوز به زنان در اوین و گوهردشت «زنان» فرشته های سربدار به آئین ماهیان سیاه کوچولو [2018 Jul] 
*« فروغ جاویدان»ـ جنون شیفته کسب قدرت رجوی وکین برعاشقان [2018 Jul] 
*گرازهای شهردار! گورهای طوقیان سربدار درهم شکستنی نبود ونیست  [2018 Jul] 
*« طوقیان سربدار۶۷» زنجیرناپذیران سلول دژم [2018 Jul] 
*چرخه مرگ و پدیده های کسب وکار مافیایی زوج رجوی [2018 Jul] 
*عکس ۲۰۰ تن ازافرادی که با فریب ونیرنگ زوج رجوی به اشرف کشاندند [2018 Jul] 
*رجوی بیش از۱۰۰۰ تن را با نیرنگ و وعده شغل، پول، کیس پناهندگی، زن وخوشگذرانی… به اشرف کشاند [2018 Jul] 
*روشنگری با استناد به سخنان رجوی وسازمان،‌ از دروغ های مریم درویلپنت  [2018 Jul] 
*حقیقت‌ مانا- گزارشی به سه نسل- خطاب به رجوی [2018 Jun] 
*خروج امریکا ازبرجام بسود، یا به زیان مردم ومقاومت؟  [2018 Jun] 
*فراخوان تحقیقات به مریم رجوی، بیش از۱۰۰ خودکشی و قتل درمجاهدین [2018 May] 
*ترامپ، مریم سلامت می کند – کُرنش نثارت می کند [2018 May] 
*پدیده مافیایی قاچاق انسان در مجاهدین [2018 Apr] 
*پدیده استخدام مزدور توسط رجوی – بعنوان اعضای ارتش آزادیبخش «ملی؟» [2018 Mar] 
*خبرفوری به مردم و مریم رجوی ( بازتاب انتشار خبرمهدی افتخاری … را کشتند) [2018 Mar] 
*مهدی افتخاری ( فرمانده فتح ا لله - فرمانده و طراح پرواز بنی صدرورجوی به پاریس) را کشتند [2018 Mar] 
*“مرد قیچی بدست “( شبحی در سایه می چرخد )  [2018 Mar] 
*فرارازدست مجاهدین ومریم رجوی درآلبانی؟ موسی دامرودی وغلام رضا میرزایی [2018 Mar] 
*خودکشی دخترجوانی بنام سمانه بزرگان فر درتشیکلات مریم رجوی درآلبانی [2018 Mar] 
*استیصال و شکست خامنه ایی وذلالت وکینه توزی مریم رجوی ازشکوه دختران انقلاب [2018 Mar] 
*حرمسرا، رقص رهایی [2018 Mar] 
* “سرکش تر از ستاره منم” [2018 Mar] 
*پیام به خانواده ها درنوروز۹۷(وضعیت رقت انگیزاعضای مجاهدین درآلبانی) و عکسهای اختصاصی [2018 Mar] 
*«منظومه تقویم سال » ۱۳۹۱ [2018 Mar] 
*ولایت عقیدتی رجوی ، جعل وتحریف نص صریح آیات قران ونهج البلاغه وسنّت پیامبران [2018 Mar] 
*من هر روزتکه پاره میشوم، هرروز، مث امروز [2018 Feb] 
*امریکا پیگیر یک خلبان اف ۵ ویک شهروند ناپدید و سربه نیست شده بدست رجوی [2018 Feb] 
*سه عکس وچند خاطره ازفوتبال و زندان و اشرف وآلبانی [2018 Feb] 
*لیست اسامی کشته شدگان زیر شکنجه و سربه نیست کردن زندانیان سال۷۳ بدست رجوی [2018 Feb] 
*علیرضا طاهرلو، از چاله خمینی تا سیاهچاله رجوی [2018 Feb] 
*لیست و عکس بازجویان و شکنجه گران زندانهای سال۷۳، تحت عنوان پروژه رفع ابهام [2018 Feb] 
*کتاب‌های سیامک نادری [2018 Feb] 
*فضاحت موضعگیری مریم رجوی درباره دختران وزنان آزاده بی روسری [2018 Feb] 
*عکسها، ازابعاد دستگیرها سخن می گویند [2018 Feb] 
*عکس‌های زندانیان سال ۷۳ در زندان‌های رجوی و قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*اسامی بیش از ۴۰۰ تن از زندانیان پروژه رفع ابهام سال ۷۳ در زندان‌های رجوی در قرارگاه اشرف [2018 Jan] 
*بمناسبت پیام آقای اسماعیل وفا یغمایی به رجوی – فتوای فحّاشی رهبری: رمال نویس [2018 Jan] 
*آقا وخانم رجوی! چرا آمارمرگ ومیر مجاهدین درآلبانی، سه برابرآماری است که که درعراق تحت محاصره پزشکی است؟ [2018 Jan] 
*تلاش رجوی برای جلب رضایت دولت امریکا برگزاری رژه نمایشی مجاهدین پس ازارائه طرح عملیات سرنگونی [2018 Jan] 
*مذاکرات رجوی با ژنرال پترائوس وارائه طرح سرنگونی رژیم [2018 Jan] 
*خروش زنان [2018 Jan] 
*روشنگری از چند نمونه ازجعل و دروغ و ترفند توزیع عکس و شعارنویسی بنام رهبرمقاومت! [2018 Jan] 
*هشدار! به جعل وترفند ویدئویی مجاهدین، برای کشاندن تظاهرات مردم به مبارزه مسلحانه  [2018 Jan] 
*خروش مردم- شیادی مضحک روحانی- بورشدن رجوی [2018 Jan] 
*مریم ومسعود رجوی! رو در روی مسیح وکالم انجیل - درسه پرده [2017 Dec] 
*جوابیه آقا وخانم رجوی! و پشت پرده ها [2017 Dec] 
*روشنگری در مورد جنایات رجوی: درخواست تشکیل هیئت تحقیق پزشکی وپلیس جنایی [2017 Dec] 
*آقای وخانم رجوی! شما بگین! من چی بگم؟ شما بگین، من چه بنویسم؟! [2017 Dec] 
*اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس از مبادرت به قتل درلیبرتی [2017 Dec] 
*« گاه آنقدر خشمگینم که ...»  [2017 Dec]